Kas Rail Balticu leping on põhiseadusevastane?

Riigikogus toimub Rail Balticu lepingu ratifitseerimine.
Rahval, kui kõrgeimal võimukandjal, on võimalus avaldada arvamust, kas Rail Balticu leping on põhiseadusvastane või mitte?
Riigikogu peab arvestama rahva arvamusega, sest muidu kaotavad Rail Balticu maaletoojad oma valijad.

allkirjade kogumine on lõppenud

23.05.2017 00:00 kuni 24.06.2017 23:59

kokku 18 häält

HEAD INIMESED


Kellel on alljärgnev jutt artiklist Avalik kiri riigikogulastele – Rail Balticu leping on põhiseadusvastane! eelnevalt loetud palun minge kohe allpool olevate hääletusnuppude jah või ei juurde ja hääletage.

Artikkel on lisatud kirja lõpus.


Vastavad volikogu otsuse eelnõu ja Riigikohtule saadetava taotluse visandid on kirja lõpus lisatud linkidena.

 

Ainus võimalus peatada Riigikogus Rail Balticu lepingu ratifitseerimine on tõestada, et Rail Balticu leping on põhiseadusvastane.

Eesti Vabariigi Põhiseaduse § 5 kehtestab - Eesti loodusvarad ja loodusressursid on rahvuslik rikkus, mida tuleb kasutada säästlikult.

Rail Balticu ehitamiseks vajalike ehitusmaavarade varustuskindluse uuringu andmetel läheb raudteetammi ja taristu ehituseks vaja 17 miljonit kuupmeetrit mulda, dolokivi, liiva, kruusa, killustiku ja lupja.

Kui maavarad kuhjata Ida-Virumaa 90 meetri kõrguse tuhamäe sarnasteks mägedeks,  saaksime seitse mäge. Kui maavarasid vedavad kallurid rivistada ühte kolonni ja esimene kallur oleks Riigikogu hoone ees, siis viimane kallur asuks Lõuna-Aafrikas.

Põhiseadusevastane on kulutada grandioosne kogus Eesti maavarasid selleks, et sõita Tallinnast Berliini Pärnu kaudu tund aega kiiremini, kui Tartu kaudu.

Kolossaalse maavarade koguse kaevandamine kahjustab omavalitsuste võimalusi kohaliku elu korraldamisel ehitada lasteaedu, koole jt. ehitusi ning uute maanteede rajamist, teostada teede remonte jne.

Eesti Vabariigi Põhiseaduse § 154 kehtestab. Kõiki kohaliku elu küsimusi otsustavad ja korraldavad kohalikud omavalitsused, kes tegutsevad seaduste alusel iseseisvalt. Kohalikule omavalitsusele võib panna kohustusi ainult seaduse alusel või kokkuleppel kohaliku omavalitsusega.Kohalikel omavalitsustel oli kuni 2015. aastani õigus oma territooriumil määrata riikliku tähtsusega rajatise asukoht ja vajadusel vetostada rajamine, sh. Rail Baltic.Valitsus leppis kohalike omavalitsustega kokku Rail Balticu trassi asukoha suhtes, kuid siis murdis sõlmitud kokkulepped ja määras trassi sinna kus tahtis, arvestamata omavalitsustega.Selleks, et seadustada ebaseaduslik olukord võttis Riigikogu vastu kolm rahvasuus Rail Balticu seaduseks nimetatud seadust – Planeerimisseaduse, Ehitusseadustiku ning Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse.
Kuna president oli saanud EAS-ilt Ärma talu jaoks 190 tuhat, millest pidi tagasi maksma ainult 10%, siis oli Ilves vait nagu kult rukis; kuigi seadused olid põhiseadusvastased. Lisad: (hüperlingid)
1. Avalik kiri riigikogulastele - Rail Balticu leping on põhiseadusvastane!
2. Omavalitsuse volikogu otsuse eelnõu (visand)
3. Omavalitsuste taotlus Riigikohtule (visand)
4. Autori elu lood


Palun vastake allpool küsimusele:


Kas Rail Balticu leping on põhiseadusvastane?

 

Austusega Alar Sudak

 Aktsiooni korraldaja

Alar Sudak -
Saue linna kodanikuühiskonnategelane

88,9%
11,1%

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.