Kes on "Koduomanike vaenlane 2018"?

allkirjade kogumine on lõppenud

14.01.2019 00:00 kuni 31.01.2019 23:59

kokku 42 häält

1. Kultuuriministeerium ja muinsuskaitseseaduse eelnõu


Uus muinsuskaitseseadus kitsendab omanike õigusi ülemääraselt ja ei taga omandipiirangute hüvitamist.

Riigikogu menetluses on uus kultuuriministeeriumi väljatöötatud muinsuskaitsesedus, mis jätkuvalt sätestab ulatuslikud piirangud ca 135 000 isikule, kes elavad muinsuskaitsealadel või omavad ehitismälestisi. Seadus ei taga piisavalt omandipiirangute ja tööde kallinemise hüvitamist ning sätestab ulatuslikud loakohustused ja eeltingimused, samas jätab ametnikele väga suure otsustusõiguse.


2. Siseministeerium ja uued tuleohutusnõuded

Kortermajade tuleohutusnõuded karmistati tagasiulatuvalt.

Siseminister kehtestas määrusega uued "Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele", mis paneb omanikele kohustuse välja vahetada koridoride-keldrite aknad ja uksed tulekindlamate vastu. Sellel määrusel on tagasiulatuv jõud, mistõttu pannakse omanikele miljonitesse eurodesse ulatuv rahaline kohustus.


3. Tehnilise Järelevalve Amet

Amet ei suuda kontrollida gaasiseadmete ohutut paigaldamist ja selgitada vingugaasi eluohtlikkust, samuti pürotehnika kasutamist.

TJA vastutusalasse jäävad teemad, mis on meie kodu ohutusega väga otseselt seotud. Amet ei ole aru saanud kogu teema tõsidusest vaatamata inimohvritele. Vastutus gaasiseadmete korrashoiu kohustuse osas on ebaselge. Ameti pädevusse kuulub ka lõhkematerjalide seaduse rakendamine ja järelevalve. Ilutulestike kontrollimatu kasutamine ohustab inimeste tervist ja vara.

4. Korteriühistute ülevõtjad

Seaduse auke kasutades on trikitades üle võetud otsustusõigus korteriühistutes.

Korteriomandi- ja korteriühistu seadus annab võimalusi muuta teiste elu "põrguks maa peal", mida on kajastanud ka telesaade "Kuuuurija". Ja ikka leidub ametnikke, kellel ei teki kunagi kahtlusi kinnitada tehinguid, mis ilmselgelt toovad kellelegi kaasa kahju (vara väärtuse vähenemise) ja mure oma kodu pärast. Korteriühistu ülevõtmine korteriomandi jagamise kaudu on näide heade kommete vastasest käitumisest, kus eesmärk pühitseb abinõu.

Aktsiooni korraldaja

Eesti Omanike Keskliit

28,6%
16,7%
7,1%
47,6%

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.