Kes on "Koduomaniku Kiusaja 2017"?

Selgitame, kes või mis on 2017. aastal olnud kõige ebasõbralikum tegu või muutus, mis on koduomanikke valusalt puudutanud.

allkirjade kogumine on lõppenud

23.12.2017 00:00 kuni 14.01.2018 23:59

kokku 81 häält

Tallinna Keskkonnaamet ja Arvo Sarapuu

Tallinna endine abilinnapea Arvo Sarapuu sai kriminaalkahtlustuse era- ja ärihuvide segamise eest; üleminek linnakesksele jäätmekäitlusele Nõmmel ja Lasnamäel ebaõnnestus; linlased olid rahulolematud ja korraldasid protestiaktsioone. Jäätmekäitlusega tegeles tegevusloata ettevõte, kellel puudus võimekus teenuse osutamiseks. Linn sõlmis suulisi (!) allhanke lepinguid ja väidetavalt tegi keelatud sisetehinguid. Linn hankis kuskilt üleöö prügiveokid, kuid linnavalitsus väitis, et selleks pole kulutatud eelarvelisi vahendeid.

Kobarmaksuseadus

Seadusega tõsteti aktiise ja langetati oluliselt määra, milles saab eluasemelaenuintresse kanda kuludesse.

Selgitus: Nn kobarmaksuseadus on Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (302 SE). Lugeda saate siit

Omanike Keskliidu arvates on seaduse §1 punkt 10, millega muudetakse tulumaksuseaduse § 28² lõiget 1, vastuolus põhiseaduse §10 sisalduva õiguspärase ootuse põhimõttega. Nimelt täiendatakse § 28² lõiget 1 teise lausega, mille kohaselt võib TMS §-s 25 nimetatud eluasemelaenu intresse tulust maha arvata kuni 300 eurot. Kehtiva seaduse redaktsiooni kohaselt võib tulust maha arvata maksustamisperioodil 1200 eurot, kusjuures last üksi kasvatav ja lapsehoolduspuhkust kasutav vanem võis eluasemelaenu intressid maha arvestada piiranguteta (TMS §25 lg 4).

 Elektrilevi kehtestas püsitasu

Alates 2018. aastast rakendub püsitasu tarbimiskohtades, kus elektrit pole aasta jooksul tarbitud või on seda tehtud aastas kokku vähem kui 250 kilovatt-tundi.

 Tallinna Vesi 

Ettevõte on aastaid võtnud omanikelt rohkem raha kui tohtinuks.

Aktsiooni korraldaja

Eesti Omanike Keskliit
omanikud@omanikud.ee

12,3%
7,4%
70,4%
9,9%

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Helina: Koduomaniku kiusaja 2017
Olen Elektrilevi kehtestatud püsitasu vastu.
Vasta!