Kes on "Koduomaniku Sõber 2017"?

Hääleta oma lemmiku poolt!

allkirjade kogumine on lõppenud

23.12.2017 00:00 kuni 14.01.2018 23:59

kokku 53 häält

1.    Riigikohus

Riigikohus otsustas, et Konkurentsiametil oli õigus teha Tallinna Veele ettekirjutus, et hind viidaks kooskõlla seadusega ja üldiste hinnakujundusreeglitega. See otsus kaitseb Tallinna koduomanikke ja annab neile isegi võimaluse esitada nõue Tallinna Vee vastu.

Selgitus:  Konkurentsiamet tegi 2011. aastal vee-ettevõtjale ettekirjutuse viia kehtiv hind seadusega kooskõlla. AS Tallinna Vesi ettekirjutust ei täitnud ja pöördus kohtusse.

2017.a. veebruaris esitas AS Tallinna Vesi riigikohtule kassatsioonkaebuse Tallinna ringkonnakohtu 26. jaanuari otsuse peale, millega ringkonnakohus jättis rahuldamata ettevõtte kaebuse AS Tallinna Vesi ja konkurentsiameti vahelises tariifivaidluses.

20. juunil otsustas riigikohus võtta kassatsioonkaebuse menetlusse ja 12.12.2017 otsustas Riigikohus jätta AS-i Tallinna Vesi kaebuse Konkurentsiameti vastu olulises osas rahuldamata.

Loe Riigikohtu lahendit siit.

Vabariigi Valitsuse Omandireformi Komisjon

Märtsis, 2017 moodustati Vabariigi Valitsuse korraldusega valitsuskomisjon, kes koostab 2017.a. lõpuks omandireformi tulemuste ja mõjude analüüsi ja teeb ettepanekud probleemide lahendamiseks ja omandireformi lõpule viimiseks.

Selgitus: Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamine ja kompenseerimine on valdavas enamuses lõppenud. 2017.a.  aasta alguseks jäi lõpetamata 220 varatoimikut. Väljamakstud kompensatsioonide kogusumma on ligikaudu 540 miljonit eurot. Sellele lisaks jääb maksta veel umbes 0,8 miljonit eurot.

Uus korteriomandi ja korteriühistu seadus

Kõikide kortermajade juhtimine ja haldamine viiakse ühe seaduse alla ja kõigile majadele tekivad võrdsed võimalused renoveerimistööde planeerimiseks, suhtlemiseks krediidiasutustega ja toetuste taotlemiseks. Uue seaduse jõustumisel kaovad need segadused, mis praegu on tekkinud seoses korteriomanike ühisuse ja selle valitsejaga. Kolmandate isikutega, näiteks maja remontiva ehitusettevõtjaga lepingu sõlmimisel tekitab praegune korteriomanike ühisus segadust, sest pole selge, kes ikkagi on lepingu pool, kas valitseja või korteriomanikud, ja kuidas teha kindlaks, kas ennast valitsejana esitlev isik üldse on seda. Eelnõuga välja pakutav automaatselt moodustuv korteriühistu kui juriidiline isik on oluliselt arusaadavam lepingupartner. Seaduse algatas Justiitsministeerium.

Kodanikualgatuslik Prügi Uber

Nõmme elanikud asusid ise lahendama Tallinna linnvalitsuse tekitatud segadust prügikorralduses ja juhtisid tähelepanu linna poolt valitud prügivedaja ebapädevusele ja suutmatusele 

Aktsiooni korraldaja

Eesti Omanike Keskliit

omanikud@omanikud.ee

54,7%
3,8%
15,1%
26,4%

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.