Kes on "Koduomaniku sõber 2018"?

allkirjade kogumine on lõppenud

14.01.2019 00:00 kuni 31.01.2019 23:59

kokku 55 häält

1. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium


Aktiivne vabaühenduste kaasaja, huvigruppe arvestav ja koostööaldis seaduslooja

2018. aastal kaasati koduomanike esindajaid aktiivselt erinevatele aruteludele ehitus- ja elamumajandusevaldkonnas, toetuste teemal ja seadusloomes üldiselt. MKM leevendas liginullenergiahoonete nõudeid ja kohalikud omavalitsused saavad taotleda KredExi kaudu lammutustoetust.


2. Maa-amet ja uued e-lahendused

Amet muutis geoportaalis kättesaadavaks kaardiandmed kodukoha kohta ning käivitas tehnorajatise talumistasude kalkulaatori.

Geoportaal on nüüd turvalisem ja täiendatud nii tehniliselt kui ka sisuliselt lisades kaardikihte: põhikaart on nüüd digitaalne; valmis uus kasutajaliides, taimkatte kõrgusmudel, müraandmete, lennuandmete, kallete ja nitraaditundliku ala rakendus ning uus kiirpäringusüsteem; täienes mullastiku, üleujutusalade ja ajalooliste kaartide kaardirakendus; lisati uued ortofotod jne. Kõrgusi ja sügavusi arvestatakse nüüd Euroopa süsteemi alusel (mitte Kroonlinna nulli alusel).
Käivitati talumistasude kalkulaator, kus iga maaomanik saab kiirelt teabe tema maal olevate tehnorajatiste omanike, rajatiste kaitsevööndi ulatuse ning võimaliku talumistasu suuruse kohta.


3. Telesaade Kuuuurija ja Katrin Lust

Julge omanike kaitsja ja valusate seadusaukude avalikustaja.

Teame, et korteriühistute valitsemisel on palju probleeme ning seadustega trikitades on võimalik korteriühistus otsustamine üle võtta (Tallinnas, Liivalaia tn 5 juhtum). Puuküürnike teemaga peavad omanikud rinda pistma juba aastaid. Tänuväärne on KUUUURIJA julgus need probleemid avalikkuse ette tuua keeles, mis on enamusele arusaadav. Telesaade on ekstreemses ja lihtsas keeles esitlenud valukohti, mis paljudele korda lähevad. Osavalt on mured esitatud nii, et ei saa öelda - võõras mure.


4. Justiitsministeerium ja uued talumistasud

Tehnovõrkude talumisele kehtestati uued suuremad talumistasud.

Justiitsminister Urmas Reinsalu võttis südameasjaks, et aastaid põhiseadusvastaseks tunnistatud tehnorajatiste talumistasud saaksid välja töötatud ning Riigikogus vastu võetud. Kuigi tasud pole ideaalsed, tõusevad need metsa- ja põllumajandusmaa osas siiski kordades. Omanikele makstakse nõudmisel talumistasu 7,5% maa maksustamishinnast ja hüvitatakse muud vältimatud kulud.

Aktsiooni korraldaja

Eesti Omanike Keskliit

1,8%
14,5%
78,2%
5,5%

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.