Avalik pöördumine kavandatava tselluloositehase asjus

Potentsiaalselt suurte keskkonna- ning sotsiaalmajanduslike riskidega eraettevõtte rajamine Emajõele seab ohtu Tartu linna ja selle ümbruse loodus-, elu- ja akadeemilise keskkonnaga seotud avalikud huvid. Riiklik eriplaneering ei võimalda Tartu linnal oma huvisid piisavalt kaitsta. Seetõttu nõuame, et Tartu linn taotleks riikliku eriplaneeringu tagasivõtmist. Teeme ettepaneku, et Tartu linn nõuaks kogu protsessi korrektset taasalustamist, kaasates kõiki asjast huvitatud pooli, sh Tartu linna.

aega veel 11 päeva

18.01.2018 00:00 kuni 06.03.2018 23:59

2142 häält

21%

Avalikku pöördumist saate lugeda 17.01.2018 Tartu PostimehestAktsiooni korraldaja

Vali sobiv allkirjastamismeetod:

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Vahur: Inimene ja keskkond esikohale
Tartu linn peab kaasatud saama ja keskkonna küsimused kontrollitult esikohale tõstetud
Vasta!
Mall: HOIAME METSI JA LOODUST
Keelustame tselluloositehase ehitamise Tartu Emajõe vahetusse lähedusse
Vasta!
Pille: P.
Keskkonnaga seonduvad küsimused tuleb kõige õigemal viisil lahendada enne, kui hakata midagi üldse ehitama. Kui inimesed ei oska oma päid kokku panna ja leida veelgi paremaid lahendusi, kui praegu tahetakse teha, siis pole vaja sellist tehast. Kui me tahame oma looduse lõplikult tuksi keerata, siis muidugi tasub selline projekt ennast ära. Oleneb mida me tahame? Kas taheme ühe ökosüsteemi kadumist või tahame raha ja otsest tulu?
Vasta!
Epp:
toetan
Vasta!
Mati: Ei tehase valmimisele.
Keelustada tselluloositehase ehitamise Tartu Emajõe vahetusse lähedusse, millega kaasneb
looduse reostus.
Vasta!
Ene: ene
Ei tselluloositehasele!
Vasta!
Ene: ene
Ei tselluloositehasele!
Vasta!
Ülle:
See tehas tuleb ehitada metsale lähemale ja kaugemale Emajõest ja veel ülesvoolu Tartu linnast!
Vasta!
Madli: Madli:
Toetan
Vasta!
Tauno: .
.
Vasta!
Vahur: Vahur 1: Eesti suurprojektid ja suured hüpped jäägu ajalukku!
Tartu suurlinnana vajab puhast õhku ja puhast vett. Tartu jääb mürktehasest allavoolu ja allatuult. Õnnetu üleujutuse korral toimuvat vaadake praegu - looduspilt tulevase tehase maa-alal saab olema kurioosne ja hukatuslik. Peipsi ökosüsteem on juba praegu inimtegevusest ülekoormatud. Kindel ei suurtehasele!
Vasta!
Kai: Inimene ja keskkond esikohale
Keelustame tselluloositehase ehitamise Tartu Emajõe vahetusse lähedusse
Vasta!
Kadri-Ann: Toetan pöördumist
Petitsiooni loojad peaks natuke kohendama sõnastust, sest paljud on siin hääletanud "vastu", mõeldes sellega tehase vastu, ja teised jällegi "poolt", mõeldes petitsiooni poolt. See poolt-ja vastuhäälte samatähenduslikkus tekitab segadust :)
Ise toetan pöördumist ja olen tehase kavandamisele sel kujul vastu.
Vasta!
Kristjan: Loodushuviline
Loodus tuleb seada esikohale, sest see on meie kõige suurem vara.
Vasta!
Tea:
Ei tselluloositehasele!
Vasta!
Kermo: Ei tehasele
Aitab metsa massilisest raiumisest ja seda soodustavatest projektidest.
Vasta!
Inga: Olen suurtehase vastu!
dvf
Vasta!
Inga: ingakoch@hot.ee
Ei tehasele!
Vasta!
Aili:
Olen tehase vastu
Vasta!
Karin:
Olen tehase vastu!
Vasta!
Jüri:
Pöördumise poolt
Vasta!
Age:
Tselluloositehase vastu
Vasta!
Age:
Tselluloositehase vastu
Vasta!
Kudrun: Poolt
Toetan pöördumist
Vasta!
Virve: Avalik pöördumine kavandatava tselluloositehase vastu
Olen vastu,kuna arvan, et kahjud on suuremad kui kasu. Pealegi on põhjust arvata, et äriliselt on see projekt rohkem nende ärimeeste erahuvidega seotud. Riigi osalus selles projektis peaks olema välistatud.
Vasta!
Agnes: Mis on teie tahe?
Ma ei saa aru, kas see on siis selle ürituse vastu või soovite te sama asja natuke teises vormis kui ütlete "Teeme ettepaneku, et Tartu linn nõuaks kogu protsessi korrektset taasalustamist, kaasates kõiki asjast huvitatud pooli, sh Tartu linna." ? Kui nõustutakse protsessi taasalustamisega siis ei saa allkirja anda need, kes on juba aru saanud looduse lõhkumise kahjulikkusest. See on sama vastuoluline hetkel kui BalticRailway teemal väljend "ei ole nõus sellisel kujul"... Küsimus on asja eestvedajatele, mitte minule (loen tekste, nii nagu need on), et mida te tahate?
Minu tahe on, et ei tselluloositehase ehitusele.
Vasta!
Merike: TARTU TSELLULOOSITEHAS
NIMET TEHASE UURINGUD ON ALLES LAPSEKINGADES JA KEEGI EI SUUDA HILISEMAID MÕJUSID PRAEGU ENNUSTADA . JUST NIMELT ENNUSTADA , SEST UURINGUD ON PUUDULIKUD . TÄPSELT NAGU KA KASUMIST PIMESTATUD ASJAOSALISED.
Vasta!
Kristel: poolt
poolt
Vasta!
Merike: TSELLULOOSIVABRIKU VASTU !!
VÕITKU TERVE MÕISTUS !!!
Vasta!
Janec:
Toetan
Vasta!
Kalev:
Ei kavandatavale tselluloositehasele!
Vasta!
Mart: Ei tselluloositehasele
Seda pole meile vaja.
Vasta!
Oliver: .
toetus
Vasta!
Sten: Stopp
"Governments not only are not necessary, but are harmful and mostly highly immoral institutions." Leo Tolstoi
Vasta!
Marta: Avalik pöördumine kavandatava tselluloositehase asjus
Nõuan koostööd kõikide osapooltega ja isklikult ei pea mõistlikuks tselluloositehase rajamist.
Vasta!
Tuuli: Toetugem mõistusele, mitte ahnusele
Me oleme liiga pisike rahvakild, et tegutseda lühiajalist perspektiivi silmas pidades. Meie eesmärk peaks olema siinse elukeskkonna, kultuuri, keele ja kodutunde kestlikkus vähemalt 300 aastat (järgmised teevad pikemad plaanid). Me ei ela sellel maal üksi. Me ei saa arvestada ainult inimesega, sest ka meile omased looduslikud kooslused on "Eesti". Rohkem kui majandus, sest meie majandusel puudub kultuuriline identiteet - see toetub 50 aasta tagusele looduse üleekspluateerimise ja mõtestamata tootmise mudelile. Kuid meie loodus on osa eestlase identiteedist. Kui hävitame lageraietega elukooslused ja metsamaastikud, siis hävitame oma unikaalse suhte sellega, oma pärimuse ja elutarkused, oma traditsioonilise teadmise ja oskused. Õnneks on veel inimesi, kelle loodustunnetus on terve ja kelle lapselapselapselastelgi ehk lootust jääda eestlasteks. Inimeste mahasurumine ja mõnitamine selle eest, et nad on sügavalt mures ja tunnevad ängistust ning südamevalu oma lapsepõlvemetsade kadumise pärast peab lõppema - mitte meie pole riigimasina tallalauad, vaid riik on see, kes peab rahva tahtega arvestama, või tal on peagi ots peal.
Vasta!
Monika:
Hoiame Eestimaa metsi!
Vasta!
Merike: õnne
Ei tselluloositehasele.
Vasta!
Raul: Lõpp teiste riikide metsatööstuse toetamisele!
Olen vastu sellele, et paberipuu veetakse odava tooraine kujul maalt välja ja väärindatakse välismaal, millega toetatakse teiste riikide majandust oma maa arvel. Meie ei pea olema odavat toorainet eksportiv Aafrika arengumaa, vaid saama ise tööstusmaaks.
Seega olen kahel käel rafineerimistehase poolt ja läbi lillede põhjamaade metsatööstust edendava petitsiooni vastu!
Eksporditava 3 mln tihumeetri paberipuidu Eestis väärindamine ei kasvata metsaraiet, vaid vähendab tooraine eksporti.
Vasta!
Helari: tehase vastu
Ja petitsiooni poolt
Vasta!
Indrek: Pigem tehase poolt
Olen pigem tehase poolt kuna ka praegune olukord st. paberipuidu vedamine sadamatesse, laevatamine ja selle siis odavalt ära andmine pole Eestile sugugi parim lahendus.
Tehas tahab Eesti paberipuidust osta ca 2,2M tihumeetrit. Täna see sama kogus niikuinii lõigatakse ja viiakse sadamatesse odava hinnaga. Hind on odav kuna laevatamine on kulu. Soome transport sadamast tehasesse on kulu. Eestis ostes saaks need kulud ära jätta. 2,2M tm sadamasse vedamine kahjustab ka keskkonda. Laevatamine üle lahe kahjustab ka keskkonda. Ja siis Soomes sama asja tegemine kahjustab ka keskkonda, aga 350km põhja pool. Et Tartumaalt sadamasse vedada: 1 metsaveok võtab peale 30 tm. 1 000 000 tm/ 30= 33 333 autotäitx200 km = 6 666 666 km on vaja sõita = arvestades , et metsaveok võtab ca 50 liitrit 100 km kohta = 6 666 666/100 x 50= aastas on vaja sellise koguse vedamiseks ära põletada ca 3,3M liitrit kütet. Lisa veel kulunud rehvid, mis vajavad asendamist (ja mis tehakse samuti naftatoodetest), kulunud asfaldi (mis tehakse naftatoodetest), ärakulunud sõidukid jne, jne, jne = soliidne looduskatastroof. Kõik selleks, et saadud maj. väärtus ja maksud laekuksid meist 350 km põhja pool ja teises riigis.
Vasta!
Marko: Tselluloositehase vastu
Olen kindlalt vastu tselluloositehasele Est-For pakutud asukohas. Saastava tehase rajamine Eesti suuruselt teise linna külje alla Emajõe ülemjooksule tuleb peatada.
Vasta!
Fred:
Ei soovi, et sarnastel tingimustel tehas rajatakse.
Vasta!
Veljo: Veljo: Tehase vastu.
võimalik kahju kordades suurem, kui võimalik kasu.
Vasta!
Taavi: Olen Metsamees
Huvitav, kas Korruptsiooni maitset tõesti pole !!! Või riigi vastavad organid löövad rahva raha mingi tähtsama tegevusega laiaks. Kas tõesti on raha-ahnetel tegelastel nii lihtne Eesti loodust hävitada?
Vasta!
Jaanus:
Toetan pöördumist
Vasta!
Jaanus: Toetan pöördumist
Vaja on uurida, kas kasutada plaanitav tehnoloogia võib tekitada lõhna reostust. Kui rongiga Kehrast mööda sõita, võtab hais mõnikord silmanägemise ära. See pole vastuvõetav. Vaja on reaalseid andmeid reaalsetelt inimestelt, kes elavad sarnase tehnoloogiaga tehase piirkonnas.
Vasta!
Marika:
Metsa võtta ainult minimaalselt, et metsad ja loomaliigid taastuksid
Vasta!
Marika: Avalik pöördumine kavandatava tselluloosi tehase vastu
Mets laske taastuma, koos looma ja linnuliikidega
Vasta!
Riivo:
Pöördumise poolt.
Vasta!
Maali: Ei tehasele
Niigi palju loodust reostatud
Vasta!
Jako: Petitsiooni poolt, tehase vastu.
Üldiselt on üsna raske aru saada, kas litsuda poolt või vastu nuppu.
Nagu näha on kommentaaride järgi tehase vastu olevad inimesed valinud nii poolt kui ka vastu valiku. Kas ekslik valik tähendab siinkohal kaotatud hääli?
Vasta!
Gediminas: Segadus poolt või vastu
Petitsioon on seatud selliselt, hälletades poolt oled tehase sellisel kujul rajamise plaani vastu. Hääletades vastu oled tehase poolt. Sellest paljud aru ei saa. Oleks võinud olla paremini sõnastatud.
Vasta!
Margus: MARGUS: OLEN TEHASE VASTU
TOETAN ERIPLANEERINGU TAGASIVÕTMIST JA OLEN TEHASE VASTU
Vasta!
Ülle: Tehase vastu!
Planeeritud asukoht hävitaks Tartu ja mitte ainult. Kindel EI!
Vasta!
tea: Piirid ärihaide ahnusele!
Olen vastu meie elukeskonna saastamisele,metsade röövraiele.Jätame oma lastele võimalikult puhtad veekogud ja looduse.Ärimeeste ahnusele tuleb vastu astuda !
Vasta!
Einar: Ei mängi loodusega. Ei tselluloositehasele.
Uurisin, ei leidnud usutavat tõestust, et see oleks ohutu ja turvaline. Küll aga leidus kontranäiteid. Valus oli Triestes näha kohalike rõõmu kui üks tootmisettevõte lõpetas masu tõttu tegevuse. See võiks olla õppetund meile, ja mitte tagantjärgi tarkusena. Info on ju olemas. Ei tselluloositehasele.
Vasta!
Urmas: Eesti eest!
See tehas on Eestit hävitav!
Vasta!
Markus: Markus: Ei tselluloositehasele
See reostab vaid emajõge ja hävitab metsi.
Vasta!
Mikk-hardi: Segadus.
Hääleta poolt, kui oled tehase vastu. Olen vastu.
Vasta!
Kadri: Ei tselluloositehasele
Läbipaistmatud otsustusprotsessid on minu jaoks juba märk sellest, et tselluloositehase loojad on teadlikud tehase probleemidest ja avalikkuse vastumeelest. Siin aitab vaid tugev teavitustöö ja Tartu linna kodanike enda aktiivsus. Kasumlikkus ei kaalu üle elamisväärset keskkonda. Ma tahan, et minu lapsed saaksid elada sama meeldivas ja puhtas keskkonnas nagu praegune Tartu.
Vasta!
Martin: Ei tehasele
Ei tehasele
Vasta!
Ülo: Ülo Vendland
Toetan tselluloositehast
Vasta!
Urmo: Tselluloositehase vastu
Ei tselluloositehase asutamisele.
Vasta!
Tuule:
Ei tselluloositehasele!
Vasta!
Kalle: Üheksa korda mõõda, üks kord lõika
Suuri Eestit puudutavaid teemasid tuleb lahendada nii, et sellest saaks õnnelikuks võimalikult palju inimesi, palju rohkem kui tekib juurde õnnetuid. Hetkel on juba näha, et kasu saavad sellest tehasest sadakond inimest kuid kahju kümned tuhanded. Kui Tartu lähedale tuleb selline tehas, siis kaalun tõsiselt Tartust ära kolimist, sest ma ei soovi elada õnnetult, rikutud looduses.
Vasta!
Ksenia:
Täielikult vastu, ei mingit tehast jõe lähedal ja Tartu linnas!
Vasta!
Urmo:
Ei ole sobilik koht selle tehase jaoks
Vasta!
Kerttu: poolt
toetan petitsiooni
Vasta!
Irina: Nõuan, et Tartu linn taotleks riikliku eriplaneeringu tagasivõtmist.
Arvan, et juba praegu on plaanitaval tehasel korruptsiooni hais.
Vasta!
Signe:
Olen kavandatava tselluloositehase vastu.
Vasta!
Lehar: Käpad eemale Emajõest!
Tahame ka edaspidi puhast loodust nautida!
Vasta!
Bellis: Bellis
Toetan pöördumist.
Vasta!
Pille: puhta elukeskkonna poolt
tselluloositehase ehitamise vastu
Vasta!
Salme: Salme: Hoiame loodust tulevastele põlvedele
Ei tselluloositehasele
Vasta!