1000euroste arvete deklareerimisnõude tühistamine

Pöördume Riigikogu poole ettepanekuga tunnistada kehtetuks 1. novembril 2014 jõustunud käibemaksuseaduse muutmise seadus, mis kohustab kõiki käibemaksukohustuslasi hakkama igakuiselt deklareerima kõigi müügi- ja ostuarvete andmed nende lepingupartnerite kohta, kellega tehtud tehingute väärtus ületab 1000 eurot.

Leiame, et arvete deklareerimise nõue ei ole sobiv ega kohane meede maksupettuste tõkestamiseks. Uus kohustus koormab liigselt nii ettevõtjaid kui ka maksuhaldurit, kuid ei peata kurjategijaid. Maksupettuste vastu võitlemiseks on võimalik rakendada ka muid meetmeid, mis koormaksid ausaid maksumaksjaid vähem.

Seadusandja ei tohi teha rutakaid ja läbimõtlemata otsuseid. Iga maksumuudatuse kavandamisel tuleb eriti hoolikalt analüüsida muudatuse mõju ettevõtjate (eriti väikeettevõtjate) halduskoormusele.

allkirjade kogumine on lõppenud

04.12.2014 00:00 kuni 31.12.2014 23:59

1901 häält

19%

Pöördumine Riigikogu poole: tunnistada kehtetuks „1000 euro arvete seadus“

 

Juhindudes märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse §-st 71, pöördume Riigikogu poole ettepanekuga algatada ja võtta vastu seadus, millega tunnistada kehtetuks Riigikogus 7. mail 2014. a vastu võetud (seaduseelnõu 493 SE) ja 1. novembril 2014 jõustunud käibemaksuseaduse muutmise seadus (RT I, 29.05.2014, 1). Nimetatud seadus paneb käibemaksukohustuslastele kohustuse esitada igakuiselt käibedeklaratsiooni lisa (KMD INF), millel tuleb deklareerida kõigi müügi- ja ostuarvete andmed nende lepingupartnerite kohta, kellega tehtud tehingute väärtus ületab vastaval perioodil 1000 eurot.

 

Pöördumise algatavad Eesti Maksumaksjate Liit ning Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon.

 

Leiame, et arvete deklareerimise nõue ei ole sobiv ega kohane meede maksupettuste tõkestamiseks. Uus kohustus lisab vaid halduskoormust ausatele ettevõtjatele, kuid kurjategijad leiavad uue võimaluse, kuidas oma musti tegusid maksuameti eest varjata.

 

Kahtleme, et Eestis õnnestuks luua maailmas unikaalne arvutiprogramm, mis suudaks võidelda organiseeritud kuritegevusega, kui samal ajal näitab praktika, et isegi juba tabatud ja kohtu ette toodud suupetturid pääsevad väga leebete karistustega ning peavad hüvitama ainult väikese osa riigile tekitatud kahjust.

 

 Me kardame, et „superandmebaasi“ loomine koormab ka liigselt maksuhaldurit, sest suurem osa kogutavast infost on maksukontrolli seisukohast täiesti ebavajalik. Tulenevalt ettevõtete erinevast töökorraldusest ja raamatupidamise praktikast tekib suur hulk vigaseid ja lahknevaid kandeid, mille puhul müüja ja ostja andmed ei lähe kokku või satuvad erinevatesse ajaperioodidesse. Nii võib juhtuda, et kogu maksuametnike ressurss kulub „valehäiretele“ reageerimiseks ning tegelike maksupettuste avastamiseks ja uurimiseks jääb veel vähem aega.

 

Oleme ka mures kogutud andmete turvalisuse pärast. Võrreldes praegu MTA käsutuses olevate andmetega on uue korra järgi kogutavate andmete maht oluliselt suurem ning nende sisu oluliselt erinev. Ärisaladuse lekkest tekkiv kahju võib olla ettevõtjatele korvamatu. Me küll tahaksime väga uskuda, et MTA andmeturbe tase on kõrge, kuid kui isegi maailma kõige võimsama riigi luureteenistuse salajane info lekib avalikkusele, siis me ei saa kuidagi välistada, et midagi sarnast hakkab juhtuma ka Eestis.

 

Oleme igati valmis toetama mõistlikke ettepanekuid, mis ka tegelikult aitaksid maksuauku vähendada ja ausat konkurentsi turul parandada, kuid ettevõtjad ei soovi teha tühja tööd ja kanda sellest tekkivaid kulusid.

 

Seaduseelnõu menetlemise käigus esitasime korduvalt alternatiivseid ettepanekuid, mis meie arvates aitaksid efektiivsemalt maksupettuste vastu võidelda ning ei koormaks ausaid ettevõtjaid: näiteks laiendada pöördmaksustamist, kehtestada täiendavaid tegevusloa ja tagatise nõudeid, tegevuspiiranguid, kapitalinõudeid jne riskantsetes valdkondades (sarnaselt vedelkütuse käitlejatele), nõuda riskantsete tehingu puhul käibemaksu kinnipidamist (ostjale pannakse kohustus maksta käibemaks müüja asemel otse MTA-le), kehtestada käibedeklaratsioonile lisalahtreid või nõuda tehingupõhist lisainfot ainult teatud riskigruppi kuuluvatelt ettevõtjatelt.

 

Soovime, et Riigikogu võtaks need alternatiivid uuesti arutusele. Samuti teeme ettepaneku korraldada ettevõtjate hulgas küsitlus, et välja selgitada, kui palju on seadusemuudatus kaasa toonud aja- ja rahakulu.

 

Samuti peame vajalikuks rõhutada, maksuseaduste muudatuste jõustamisel tuleb anda maksumaksjale piisavalt aega kohanemiseks. Seadusandja ei tohi teha rutakaid otsuseid. Iga tulevase maksumuudatuse kavandamisel tuleb eriti hoolikalt analüüsida muudatuse mõju ettevõtjate (eriti väikeettevõtjate) halduskoormusele.

 

Aktsiooni korraldaja

Eesti Maksumaksjate Liit MTÜ
ja
Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Anu: 1000€ arvete tühistamine
Nõus,ei ole mõtet teha lisatööd,kui tulemust pole
Vasta!
Andri: 1000€ arvete tühistamine
Riik on häbematult oma ülesanded (seekord siis MTA töö) taas ettevõtja selga sokutanud. Endine rahandusminister peab ettevõtjaid selgelt ja otsesõnu petisteks.
Tiiu: 1000€ arvete tühistamine
see süsteem ei hakka tööle kuna väikefirmadel ei ole raamatupidajat ja
sellisel röögatus mahus andemte sisestamine ei tule kõne allagi
ats: 1000€ arvete tühistamine
Tühistada
Rode: Vastu
Vastu
Vasta!
Luise: 1000€ arvete tühistamine
Nõus.
Vasta!
Reet: 1000 euroste arvete deklareerimisnõude tühistamine
Poolt!
Vasta!
Anne: 1000€ arvete tühistamine
Poolt
Vasta!
Marki: 1000€ arvete tühistamine
Ei ole teha mõtetut lisatööd, kui tulemust pole.
Vasta!
Maritsa: Maritsa:1000 euroste arvete tühistamine
Mõttetu tähenärimine, ei lahenda probleemi, aga toob palju kasutut tööd juurde
Vasta!
maarius: petitsioon
poolt
Vasta!
maarius: petitsioon
poolt
Vasta!
Getter: G
Igati poolt!
Vasta!
Erik: muidugi poolt
aga kas siin saab tõesti ainult idkaardiga allkirjastada või?
Vasta!
Priit: Vastu
Vastu
Vasta!
Üllar: Tsekk
Paljudel väikefirmadel on neid nn miniarveid ikka väga palju, ei kujuta ette, kuidas need saavad nn kokku minna, kuna tihti peale tuuakse need alles järgmisel perioodil!
Vasta!
Lehte: Jep
Mõttetu tähenärimine, ei lahenda probleemi, aga toob palju kasutut tööd juurde ja just raamatupidajatele,kelle töö on ju iseenesest mõistetav = lisatöö palgata
Vasta!
Üllar: Aja raiskamine
Kui investeerid, pead iga kuu niigi tõestama, et pole riiulifirma, kuigi firma tegutseb juba aastaid, nüüd siis veel ajakulu ka otsa!
Vasta!
Sirje: 1000€ arvete tühistamine
Kogemus metsainfo kvartaalse sisestusega, kus tarnijate poolt sisestatu ei saa juba eos klappida ostja poolt sisestatuga - kusjuures kumbki pool ei käitu seadusevastaselt (olulised aspektid on lihtsalt seaduseloojatel ja maksuhalduritel jäänud kahe silma vahele). Ei ole just meeldiv saada maksuametist kirju, et Teie deklaratsioon on esitatud valesti ja pärast pikki selgitusi, ajakulu jms... selgub, et tegelikult ei olegi valesti vaid - UPS! See on ainult üks valdkond ja kvartaalse aruandlusega, mis võib oma partnerite vahelise hälbe poolest jääda isegi lubatu piiridesse ja nüüd üritatakse saavutada üheselt võrreldavaid andmeid kõikides valdkondades igakuiselt?
Vasta!
Ingelore: 1000€ arvete tühistamine
Ei kujuta isegi ette: kaubandus ettevõted ja nende päevaste avete koguseid mis tuleks deklareerida. Ei ole mõeldav. Tuleks palgata lisa raamatupidaja. Kas maksuamet kompenseerib lisa töötaja kulud. Täiesti pöörane ja kaalutlemata maksumuudatus.
Vasta!
Toivo:
See summa on firma tehingu suhtes väga väike. Ei ole mõistlik selliseid andmeid koguda, see on koormav esitajale ja selgelt üle jõu käiv kontrollijiale. Olen tühistamise poolt.
Vasta!
Alari: Siit ei saa ju kollektiivset pöördumist esitada
Ses keskkonnas ei anta MSVSis nõutavat allkirja, vaid ainult tuvastatakse oma isik
Vasta!
Gaiar: Gaiar: 1000€ arvete tühistamine
nõus - tühistada!
Vasta!
Kersti: Kersti: 1000€ arvete deklareerimisnõude tühistamine
Deklareerimisnõude kehtestamine on ebaproportsionaalne, metsandusega tegelejatele dubleeriv meede. Vastandub suundumusele lihtsustada majandusarvestust, vähendada büroktaatiat.Petitsioonile tuleks ettevõtlusorganisatsioonides laiemat kõlapinda leida
Vasta!
Loola: Luule: 1000€ arvete deklareerimise tühistamine
Olen tühistamise poolt , sest nii suur segadus ja mittevajalik firmadele töömaht ja aja- ning rahakulu.
Miks mujal riikides see ei toimi-sest see on mõttetu.
Vasta!
Tiina: 1000€ arvete tühistamine
Mõttetu lisatöö ja ajaraiskamine ilma tulemusteta!
Vasta!
Natalia: Natalia:1000€ arvete tühistamine
Olen tühistamise poolt
Vasta!
Kalev: 1000€ arvete tühistamine
Deklareerimisnõude tühistamisega nõus.
Vasta!
Katsu: 1000 euroste arvete deklareerimisnõude tühistamine
Nõus!
Vasta!
Urmas: 1000€ arvete tühistamine
Igati nõus.
Vasta!
Rein:
Poolt!
Vasta!
Kaido: Kuhu me oleme jõudnud!?
Arusaadav,et tühistada.Kõik piirid on ületatud,võimumängu mängijad on oma rolli nii sisse elanud ,et ei hooma enam tegelikkust mis neid ümbritseb.
Vasta!
Jüri: Jüri;1000euro arvete tühistamine
Mõtetu seadus.Maha korruptantidest valitsejad.Tühistada orjapidajate seadus.
Vasta!
Mihkel:
Poolt!
Vasta!
Kalle: Toetame
Toetan 1000 euroste arvete deklareerimise tühistamist. See seab lisakohustusi ettevõtjatele ning ei too kasu ka maksuametile. Selle on välja mõelnud bürokraadid kabinetisügavustes, kellel pole Eesti ettevõtlusest korralikku ettekujutust.
Kalle Pilt
Eesti Vabaerakond
juhatuse liige
Vasta!
Riivo: Riivo
Nõus
Vasta!
Elina: 1000 euroste arvete deklareerimisnõude tühistamine
Nõus.
Vasta!
Raigo: Kodanik
Poolt
Vasta!
Lea: 1000€ arvete tühistamine
Toob mõttetud tööd juurde just raamatupidajatele ja ei lahenda probleemi. Tundub tähenärimisena!
Vasta!
Eleon: Poolt.
Minu kui raamatupidaja jaoks on KMD INF deklareerimine meeletu ajakulu või programmile täienduse ostmise kohustus. Kes need kulud kompenseerib?
Kahtlen tõsiselt käibemaksuseaduse muutmise seaduse positiivsetes tulemustes.
Vasta!
Carmen: 1000 euroste arvete deklareerimisnõude tühistamine
poolt
Vasta!
Alari: 1000€ arvete tühistamine
Tuleb tühistada!
Vasta!
Sten: POOLT Kahe käe ja jalgadega.
POOLT Kahe käe ja jalgadega.
Vasta!
Elmo: Poolt
poolt täiega
Vasta!
Taavi: vastu
Vastu
Vasta!
Taavi: sorry
Poolt
Vasta!
Martin: 1000 euroste arvete deklareerimisnõude tühistamine
Olen tühistamise poolt.
Vasta!
Tuuli: Tuuli
Poolt
Vasta!
Ailen: Tunnistada kehtetuks!!
Muudatus ei ole proportsionaalne, töömaht väikeettevõtte raamatupudajal kasvab oluliselt, seoses sellega ka väikeettevõtja kulu raamatupidamise arvestusele, mõnede ettevõttete puhul isegi 50%. Kuidas garanteerib riik infolekke, võibolla kontrolli teostavale ametnikule tundub mõni ettevõtlus nii kasumlik, et ta otsustab kopeerida tegevusmudeli. Heal juhul ametnik kõrvaldatakse töölt, aga ettevõtte äritegevus on häiritud, kui mitte rikutud. Käeoleva seaduse muudatud ei oma makspettuste tõkestamisel mitte mingisugust mõju, aga koormab ja "karistab" väikeettevõtjat.
Vasta!
Virgo: Virgo Neeme
Poolt
Vasta!
Toomas: 1000 euroste arvete deklareerimisnõude tühistamine
Tühistada.
Vasta!
Erki: Poolt
Metsik aja ja halduskulu ettevõtjatele,kõik lükati julmalt ettevõtjate kaela.
Praktikas ei hakka kunagi kuust kuuse täpselt kõik arved
jooksma,järelikult tulemust pole.
Vasta!
Tuuli: Poolt
Mõttetu bürokraatia.
Kas sellepärast ei ole võimalik e-postiga hääletada, et vähem allkirju koguneks? Paljud inimesed kasutavad mobiil-ID-d ja neil ei ole ID-kaardi lugejat :-(
Vasta!
Erkki: Kes tegi?
Meie "seaduste tegijad" näitavad kroonilist ebakompetentsust. Ma ei saa aastaid juba aru miks sellisel jamal lastakse sündida ja sellisel ebakompetentsel seltskonnal riiki juhtida? Aga ju siis ütlus "Riik on oma rahva nägu" on õige. Kes tegi? "Ise" tegi, "ise" valis!
Vasta!
Margus:
nõus
Vasta!
Rainer: poolt
kindlalt poolt
Vasta!
Piret: 1000€ arvete INF tühistada!
Seadustatud on järjekordne jaburlus, mille kogu protsessi on kinni maksnud eraettevõtjad (jälle!) ja nüüd saavad veel lisatööd ka juurde! "Tule taevas appi!"
Ärge siis imestage kui ajude väljavool riigist jätkub.
Vasta!
Jelena: 1000€ arvete tühistamine
nõus - tühistada!
Vasta!
Nikolai: Poolt
Mahukas ja mõttetu töö
Vasta!
Merlin: 1000€ arvete tühistamine
Olen nõus. Raamatupidajad ei pea maksuameti eest tööd ära tegema!
Vasta!
Albert: Albert
Kas valitsus ( ref.) mitte ei mängi tulega? 1.märts pole kaugel.
Vasta!
Tiiu: Tiiu
Väike-ettevõtjatele taas üks tappev seadus erasõiduki kasutamise kitsendamise lisaks. Teoorjus, mitte riigipidamine!
Vasta!
Cristo:
Poolt
Vasta!
Neeme: ametniku mõtlemine
Olen varem ka märganud üht huvitavat efekti. Ametniku arvates ei kulu ükskõik kui mahuka täiendava aruande esitamisele peaaegu üldse aega. Tema arvates on sul ju andmed nagunii olemas, sa pead need vaid esitama. Tema enda kohta see ei käi, sest tema töö ongi andmete koostamine ja esitamine, tema teeb tööd, aga sinu töö on ju mujal (ehitad, teenindad, ravid või müüd midagi) ja pärast lihtsalt esitad andmed. Sellise mõistusedefekti tõttu on ennegi suuri lollusi kokku kirjutatud.
Vasta!
Ivo: ametniku mõtlemine
Ametniku mõtteviis on pahatihti isegi lähtuv kasulikusest. Lihtsalt on juhtunud sedasi, et ametnik ei oma kompetentsi ja arusaamist sellest kuidas raha tekib. Mõtleb siis selline vastselt ülikoolipingist tulnud kandiliste prillidega tegelane, et tema tegevusest muutub maailm paremaks. Paraku on see natuke veider tee, omamata kompetentsi määrata reaalseid sihte tervele ettevõtlusele. Mõtlemata, et selline seadusemuudatus tekitab tohutut lisatööd, millel reaalselt ei ole väärtust.
Ivo: 1000€
Kabinetivaikuses välja haudutud totrus, tahaks avalikult teada kes selle mõtte taga on ja kui palju on selle idee taga reaalse ettevõtluskogemusega inimesi?
Vasta!