Tartu kõrghaljastuse kaitseks

Allkirjasta see petitsioon, kui nõustud, et Tartu Linnavalitsus peab käituma haljastuse osas läbimõeldumalt andes prioriteedi paremale elukeskkonnale.

allkirjade kogumine on lõppenud

04.10.2019 00:00 kuni 01.11.2019 23:59

65 häält

130%

Antud petitsioon on väärtusliku haljastu kaitseks.


Näidis

Tartus, Puiestee 17a krundil kasvab kõrghaljastus. Seoses korterimajade ehitamisega taotleti 2019. a raieluba (RL-19-315). Taotlusele lisatud asendiplaani järgi, tahetakse puid (ka. tammesid) lõigata suurema parkla ehitamiseks, vaatamata sellele, et Tartu Linna Üldplaneering 2030+ (lk 90, UKV7 asum) eeldab kõrghaljastuse maksimaalset säilitamist ning et detailplaneeringus (DP-04-044) on "säilitamisele kuuluvad kindlasti krundil asuv ... kaks tamme". Puiestee 17a krundil ei ole läbi viidud puittaimestiku inventeerimist, et välja selgitada väärtuslike puude olemasolu ja need säilitada.


Allkirjasta see petitsioon, kui nõustud, et toodud näitel taleb detailplaneeringut järgida, et väärtuslik kõrghaljastus säiliks (nagu tamm) ning maha raiutaks väheväärtuslikud puud.


Allkirjasta see petitsioon, kui nõustud, et Tartu Linnavalitsus peab käituma haljastuse osas läbimõeldumalt andes prioriteedi paremale elukeskkonnale.

Aktsiooni korraldaja

Puiestee 17a naaberkruntide omanikud

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Rein: Kõrghaljastuse kaitseks
See ei ole üksnes Tartu probleem. Viimsi elanikuna tajun kohaliku võimu suhtumist kõrghaljastusse iga meelega.
Vasta!
Kristjan: !
!
Vasta!
Mart: Puiestee 17a detailplaneeringust
Kuna olin üks kehtiva detailplaneeringu koostajatest u 15 aastat tagasi, võin öelda, et selle krundi hoonestamine ei olnud kordagi kahtluse all. Kuna krundil kasvasid puud päris tihedalt, valisime tookord välja väärtuslikumad liigid ehk lehised ja tammed ja püüdsime need säilitada. Kaks hoonestusala ja parkimisala asetasime just selle arvestusega, kuigi tagantjärgi võib tõdeda, et kõigi näidatud puude säilitamine ei pruugi ilma erimeetmeid rakendamata õnnestuda – ehitised on puudele liiga lähedal juurte kaitseks tuleb lahtikaevamisel olla ettevaatlik.
Tervitades
Mart
Vasta!