Tartu kõrghaljastuse kaitseks

Allkirjasta see petitsioon, kui nõustud, et Tartu Linnavalitsus peab käituma haljastuse osas läbimõeldumalt andes prioriteedi paremale elukeskkonnale.

aega veel 15 päeva

04.10.2019 00:00 kuni 01.11.2019 23:59

53 häält

106%

Antud petitsioon on väärtusliku haljastu kaitseks.


Näidis

Tartus, Puiestee 17a krundil kasvab kõrghaljastus. Seoses korterimajade ehitamisega taotleti 2019. a raieluba (RL-19-315). Taotlusele lisatud asendiplaani järgi, tahetakse puid (ka. tammesid) lõigata suurema parkla ehitamiseks, vaatamata sellele, et Tartu Linna Üldplaneering 2030+ (lk 90, UKV7 asum) eeldab kõrghaljastuse maksimaalset säilitamist ning et detailplaneeringus on "säilitamisele kuuluvad kindlasti krundil asuv ... kaks tamme". Puiestee 17a krundil ei ole läbi viidud puittaimestiku inventeerimist, et välja selgitada väärtuslike puude olemasolu ja need säilitada.


Allkirjasta see petitsioon, kui nõustud, et toodud näitel tasub detailplaneeringut (DP-04-044) jälgida nii, et väärtuslik kõrghaljastus säiliks (nagu tamm) ning maha raiutaks väheväärtuslikud puud.


Allkirjasta see petitsioon, kui nõustud, et Tartu Linnavalitsus peab käituma haljastuse osas läbimõeldumalt andes prioriteedi paremale elukeskkonnale.

Aktsiooni korraldaja

Puiestee 17a naaberkruntide omanikud

Vali sobiv allkirjastamismeetod:

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Rein: Kõrghaljastuse kaitseks
See ei ole üksnes Tartu probleem. Viimsi elanikuna tajun kohaliku võimu suhtumist kõrghaljastusse iga meelega.
Vasta!
Kristjan: !
!
Vasta!