Mis on Petitsioon.ee?

Petitsoon.ee võimaldab tavainimesel, kogukonnal ja sõpruskonnal või ka asutustel ja organisatsioonidel osaleda ühiskonda puudutavate otsuste tegemisel ja vajadusel Riigikogule või ka teistele huvigruppidele edastada tulemused vastavas formaadis elektrooniliselt.

Tuhandete mõttekaaslaste toetus on oluline, et selgitada oma idee tähtsust, elujõulisust ja populaarsust. Eriarvamused on olulised, kuid on olukordi, kus on vaja selgitada enamuse seisukohad. On algatusi, mis võivadki jõuda seadusmuudatuseni Riigikogus või mõjutavad kellegi tegevust, mis puudutab enamikku ühiskonnast.

Kasutaja konto tegemine petitsiooni toetamiseks on vabatahtlik. Sisestaja, kes soovib avaldada petitsiooni, on kohustatud tegema konto. Sellele on ligipääs ainult konto omanikul ja haldajal.

Konto haldamisel järgitakse kõiki Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi.

Algatada saab kolme tüüpi aktsioone:

Petitsiooni toetamine Algatus Arvamushääletus

Tuvastades enda isiku e-posti, PIN1, Facebook-konto või Mobiil-ID kaudu saad toetada petitsiooni sisestaja ideed, üleskutset või seisukohta.

Saad end tuvastada ka nii, et Sinu nimi ei ole avalik („Nimi teada“) ning seda ei avalikustata petitsiooni algatajale ja avalikkusele.

Sisestaja saab petitsiooni lõppedes digidoc-dokumendi, mida saab elektrooniliselt edastada.

Algatust saab toetada ID-kaardi või Mobiil-ID digiallkirjaga (PIN2). Petitsiooni sisestaja saab kõikide digiallkirjastajate andmed vastavas formaadis dokumendina, mida on võimalik edastada Riigikogule seadusmuudatuse algatamiseks või ka asutustele/organisatsioonidele ja kohalikele omavalitsustele.

Hea võimalus korraldada enamuse eelistusi. Oma valikut kinnitad isiku tuvastamisega (PIN1, e-postiga, Mobiil-ID või Facebook-konto kaudu).

Saad end tuvastada ka nii, et Sinu nimi ei ole avalik („Nimi teada“) ja seda ei avalikustata petitsiooni algatajale.

Petitsiooni sisestaja saab pdf formaadis dokumendi, kus on avaldatud vaid nende nimed, kes seda ise soovisid.

Näiteks:Ei soovi koduküla kõrvale kaevandust! Näiteks:Muudame liiklusseadustiku jalakäija sõbralikumaks! Näiteks:Kes on Koduomaniku sõber?

Kuidas saan aktsioonidest osa võtta?

Aktsioonides osalemiseks mine selle aktsiooni lehele, kust leiad nupu „Toeta“ või „Allkirjasta“ või „Hääleta“. Sellele vajutades avanevad isikutuvastamise meetodite valikud – vastavalt

  • E-post, ID-kaardi või Mobiil-ID PIN1 või Facebook - tuvastamine
  • ID-kaardi või Mobiil-ID PIN2 - digiallkirjastamine
  • E-post, ID-kaardi või Mobiil-ID PIN1 või Facebook - tuvastamine

Kliki endale sobival ja edasi jälgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Vaata aktsioone

Kuidas algatada aktsioone?

Aktsioone võivad algatada eraisikud, mittetulundusühingud, kohalikud omavalitsused või ka eraettevõtted. Aktsiooni algatamiseks mine Petitsioon.ee avalehele ning kliki „Loo ise aktsioon“ nuppu. Edasi jälgi antud juhiseid.

Loo ise aktsioon!

Petitsioon.ee portaali haldab MTÜ Eesti Omanike Keskliit