Aita päästa Klooga mets!

Aita ütelda RMK-le ja Keskkonnaametile, et Klooga mets võetaks looduskaitse alla ja lageraie plaanid katkestataks. Lähtuvalt Kaitstavate Loodusobjektide seadusest § 2 (2) ja Looduskaitse seadusest. § 4. (7)
Nimelt on Klooga metsal on teaduslik, ajaloolis-kultuuriline väärtus. Paikondlik väärtus ja väärtus ökosüsteemina kombinatsioonis säilitamist vajava ajaloolise väärtusega. Mets asub 3 kilomeetrit rannikujoonest. Metsas on 5,2 hektarise pindalaga metsajärv Soodajärv. Sealhulgas elab Klooga metsas kaitse all olevad liigid, merikotkas ja kanakull. Selles metsas asuvad 3 riikliku tähtsusega Holokausti monumenti ja lisaks ka fikseerimata pühitsuspaiku mis on pidevalt külastatavad. Klooga Metsal on oma lugu. Teise maailmasõja ajal hukkus selles metsas Klooga Surmalaagris ligi 2000 inimest. Temaatilised monumendid on kompaktsed ja kohapeal logistika ja olmemugavused nende külastuseks eraldi loodud. Säilitamist vajab kogu mets kuna ka ajalooline sündmustik kulges mitte ainult ühes kohas vaid kogu metsas tervikuna. Ökosüsteemina on ta vaadeldav ühtse 100%na mitte eraldi osadena. Sõltumata ajalooliste sündmuste täpsest tõlgendamisest on Klooga metsal Klooga küla identiteedi säilitamises väga tähtis roll. (Kes elab minevikuta, elab tulevikuta.) Samuti on metsal Lääne-Harju valla kultuurimälestiste hulgas oma selge väärikas koht. Nimelt sobib Klooga mets näitlikuks õppematejaliks ajaloo ja keskkonnaõppe tundi. Ajaloolistest sündmustest tulenevalt on selle mets rakendamine majanduslikest- ärilihuvidest juhinduvalt ainult puidu hankimiseks ebapraktiline. Kuna omab nii palju teisi väärtusi mis on jooksvalt realiseeruvad kõigile paikkonnas elavaile ja külalistele. Kuna metsal on pidev külastajaskond, kes tuleb Klooga metsa eetilistel, esteetilistel, kultuurilistel, religioossetel ja hariduslikel eesmärkidel. Sobib hästi keskkonnaharidusprogrammide läbiviimiseks. Kui RMK jätab metsa lageraieobjektiks, kahjustub selle väärtus vaatamisväärsusena ja kultuurimälestisena. Jääb ainult RMK saadav tulu puidus orienteeruva hinnaga 10eurot m3. Klooga mets on rikkalik täies elujõus ökosüsteem ja seal elavatel rannikualale iseloomulikel liikidel peaks olema loodud võimalikult head tingimused rahus edasi elamiseks. Keelata tuleks harvesteridega lageraied ja ketasadra kasutus sest nii roomikud kui ader kahjustavad metsas rikkalikult kasvavaid mustikataimi, sinikat ja seeni... Lubada saemeeste teostatud sanitaarraied. Luua kaitsealal tingimused viia läbi keskkonnaharidusprogramme nii Eesti kui rahvusvahelistele gruppidele, juhindudes ja koostöös Keskkonnaministeeriumi Keskkonnahariduse osakonnaga ja saavutada paikkonna kõrge keskkonnateadlikus, arvesse võttes Lääne-Harju valla keskkonnaharidusprioriteete. Anname Klooga metsale eluvõimaluse!.

allkirjade kogumine on lõppenud

05.06.2018 00:00 kuni 01.09.2018 23:59

425 häält

42%

Link seadustele, mille alusel kaitse alla võttu soovime: Kaitstavate Loodusobjektide seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/177186 Link Looduskaitseseadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/LKS

Link youtube video kanalile, kus salvestatud lõigud RMK infotunnist kus nad kirjeldavad oma praeguseid plaane: https://www.youtube.com/channel/UCzDOVQoC0ObBIQCo1XQ7eLw?view_as=subscriber  Raiuda plaanitakse iga 5 aasta tagant. (Siis kui mets on uuenenud.) Esimesel korral, nüüd septembris, plaanitakse raiuda  kokku 18.7 hektarit, mis on 60 autokoormat ehk 1700 tihumeetrit.  Lisaks harvesteriroomikute tekitatud kahjustused. 

Aktsiooni korraldaja

Ühing Klooga Metsa Toetuseks, Elisabeth Salmin, Graafilise Loojutustamise Seltsi kordinaator.

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Pilvi: Viimane aeg on rajada Kloogale rahvuspark
sõjas pole võitjaid, sõjas on kaotajad, on aeg rajada Kloogale rahvuspark,et meenutada noorematele põlvkondadele, et sõjakoledused enam ei korduks.. Meie minevik on me tulevik., nagu president Meri ütle...
Lisaks merikotka pesitsusalad on nagunii üsna range jälgimise all ja Eesti Ornitoloogia selts peaks olema teadlik, minu arust on ka konstitutsioonis kirjas punkt ohustatud liikide kaitse kohta,
Vasta!
Kalli:
Mina olen RMK metsaraja loomise poolt ja Klooga metsa rüüstamise vastu.
Vasta!
Erika: Erika. veel pole hilja mõelda oma lastelaste elukvaliteedile
Olen Paldiskis sündinud-kasvanud, minu lapsepõlv ja noorusaeg on tihedalt seotud Klooga ja Klooga ümbrusega. Klooga-Paldiski metsad on põlised ja omavad ajaloolist ning loduslikku väärtust. Siin pesitsevad linnud ja loomad,nende pesad ja pesitsuskohad on ohus. Siin kasvavad unikaalsed taimed, paljud neist on kantud Punasesse raamatusse ning on karta, et varsti looduses neid mujalt ei leiagi. Kas inimesel on nii vähe mõistust, et tallab selle kõik maapõrmu? Mida me jätame oma lastelastele? Ja nende lastele? Ja see kõik vaid raha, tulu nimel, mis rändab, vabandust, kelle taskusse? Aga millises keskkonnas hakkavad meie järglased elama? Millist õhku hingama? Kas kunstlikku?
Vasta!