Avalik kiri Eesti vastutavatele isikutele seoses COVID-19-ga

Avalik kiri Eesti vastutavatele isikutele seoses COVID-19 viirusest tingitud kriisiga


Käesoleva avaliku kirja eesmärk ei ole mingil juhul alahinnata viirushaiguse ohtusid või levitada poliitilist sõnumit. Koroonaviirus ja gripp on haigused, mille eest tuleb end kaitsta. Eelkõige just riskirühmad vajavad erilist kaitset. Kuid tuleb esitada kriitilisi küsimusi meile osaks saavate avaliku elu ulatuslike piirangute kohta, mille eesmärgiks on piirata COVID-19 viiruse levikut. Demokraatlikus ja avatud ühiskonnas peaks see olema iseenesestmõistetav ja kodaniku esimene kohus, tegemist on õigusega, mida rõhutavad arvamus- ja sõnavabadusõigused. Meie mure põhjuseks on eelkõige Euroopas ja ka Eestis suuremahuliselt praktiseeritavate drastiliste piirangute tõesti ettenägematud sotsiaal-majanduslikud tagajärjed.


Professor dr Klaus Püschel, Hamburgi Ülikooli Eppendorfi kliiniku kohtumeditsiini peaarst ja instituudi direktor, on ühena vähestest patoloogidest viinud juba läbi arvukalt lahkamisi COVID-19 haiguskahtlusega surnutel.

Püschel rääkis värskes, 3. aprilli 2020 intervjuus ajalehele Hamburger Morgenpost: „See viirus mõjutab meie elu täiesti ülepaisutatud määral. Sellel mõjul puudub seos viirusest tuleneva ohuga. Ma olen veendunud, et COVID-19 viirusesse surnute arv ei moodusta isegi aasta lõikes surmade statistika tippu.“ (1)

Seetõttu palume käesoleva avaliku kirjaga Eesti vastutavatelt isikutelt kiiret seisukohta ning samaaegselt kutsume tungivalt üles töötama välja strateegiaid riskirühmade tõhusaks kaitsmiseks, ilma üleriigiliselt avalikku elu halvamata ning lõpetama organiseeritult erimeetmed ja määrused.

allkirjade kogumine on lõppenud

22.04.2020 00:00 kuni 10.06.2020 23:59

1028 häält

102%

Avalik kiri Eesti vastutavatele isikutele seoses COVID-19 viirusest tingitud kriisiga


Käesoleva avaliku kirja eesmärk ei ole mingil juhul alahinnata viirushaiguse ohtusid või levitada poliitilist sõnumit. Koroonaviirus ja gripp on haigused, mille eest tuleb end kaitsta. Eelkõige just riskirühmad vajavad erilist kaitset. Kuid tuleb esitada kriitilisi küsimusi meile osaks saavate avaliku elu ulatuslike piirangute kohta, mille eesmärgiks on piirata COVID-19 viiruse levikut. Demokraatlikus ja avatud ühiskonnas peaks see olema iseenesestmõistetav ja kodaniku esimene kohus, tegemist on õigusega, mida rõhutavad arvamus- ja sõnavabadusõigused. Meie mure põhjuseks on eelkõige Euroopas ja ka Eestis suuremahuliselt praktiseeritavate drastiliste piirangute tõesti ettenägematud sotsiaal-majanduslikud tagajärjed.

Professor dr Klaus Püschel, Hamburgi Ülikooli Eppendorfi kliiniku kohtumeditsiini peaarst ja instituudi direktor, on ühena vähestest patoloogidest viinud juba läbi arvukalt lahkamisi COVID-19 haiguskahtlusega surnutel.

Püschel rääkis värskes, 3. aprilli 2020 intervjuus ajalehele Hamburger Morgenpost: „See viirus mõjutab meie elu täiesti ülepaisutatud määral. Sellel mõjul puudub seos viirusest tuleneva ohuga. Ma olen veendunud, et COVID-19 viirusesse surnute arv ei moodusta isegi aasta lõikes surmade statistika tippu.“ (1)

Seetõttu palume käesoleva avaliku kirjaga Eesti vastutavatelt isikutelt kiiret seisukohta ning samaaegselt kutsume tungivalt üles töötama välja strateegiaid riskirühmade tõhusaks kaitsmiseks, ilma üleriigiliselt avalikku elu halvamata ning lõpetama organiseeritult erimeetmed ja määrused.


1. COVID 19 viiruse levik

Testimise mahu kasvades on Eestis täheldatav juhtumite arvu kiire kasv. Seega tekib kergelt kahtlus, et viirus on märkamatult ja enne tõkestamismeetmete rakendamist levinud Eestis tervete inimeste hulgas. Sellisel juhul oleksid kõik praegused ja tulevased tõkestamismeetmed asjatud. Sarnase tulemuse andsid ka süstemaatilised testid (2) Itaalia Vó Vecchio vallas: nimelt selgus, et esimese sümptomitega juhtumi ilmnemisel oli juba 3% elanikkonnast koroonaviirusega nakatunud. Oxfordi Ülikooli uus uuring (3) jõudis sama tulemuseni: nimelt oli COVID-19 viirus Suurbritanniasse jõudnud tõenäoliselt juba selle aasta jaanuariks ning tänaseks on juba pool elanikkonnast nakatunud ja seega saavutanud immuunsuse. Kusjuures enamusel nakatunutest puudusid sümptomid täielikult või need olid vaid väga nõrgad. (Uuring (4))

Küsimused:

1.1. Kas Eesti vastutavad isikud saavad 100%-lise kindlusega välistada, et COVID-19 viirus ei olnud juba enne riiklike tõkestamismeetmete käivitamist Eestis laialt levinud?

1.2. Kui seda saab kinnitada, siis millistele teaduslikele teadmistele ja andmetele tuginedes?


2. Puudulikud andmed ja statistikad

 Koroonaviiruse juhtumid, mille kohta me saame meediast ja vastutavatelt isikutelt kõikjalt maailmast igapäevaselt uuenevaid andmeid, annavad infot positiivsetest testidest. Kuid kui paljud on tegelikult nakatunud, neid andmeid ei edastata. Infektoloogias eristatakse aga traditsiooniliselt nakkust ja haigust. Haigus peab kliiniliselt avalduma (5). Seetõttu peaks statistika hõlmama uute haigusjuhtudena ainult sümptomitega – nagu palavik või köha – patsiente. Uus nakatunu – nagu neid määratakse COVID-19 testiga – ei tähenda, et meil on ilmtingimata tegemist uue haigestunud patsiendiga, kes vajab ravi või haiglavoodit. Praegu aga eeldatakse, et viis protsenti kõigist nakatunutest on raskelt haiged ja vajavad hingamisaparaati. Sellel põhinevad ekstrapoleerimised näitavad, et tervishoiusüsteemi võib oodata ees märkimisväärne ülekoormus.

Küsimused:

2.1. Kas ekstrapoleerimisel tehakse vahet sümptomiteta nakatunute ja tegelikult haigestunud patsientide – seega sümptomitega inimeste – vahel?

2.2. Kas ainuüksi positiivse COVID-19 testi andnud inimeste arvu nimetamine ei ole valeinfo jagamine ja elanikkonna eksitamine?

 

3. Ohtlikkus

Terve rida koroonaviirusi on – meedias suures osas märkamatult – juba ammu liikvel. (6) Kui peaks selguma, et COVID-19 viiruse ohupotentsiaali ei saa hinnata märkimisväärselt kõrgemaks kui juba levinud koroonaviiruste oma, osutuvad tõenäoliselt kõik vastumeetmed ülearusteks. Rahvusvaheliselt tunnustatud erialaajakirjas „International Journal of Antimicrobial Agents“ ilmub lähiajal uurimus just selle küsimuse kohta. Uurimuse esmaste tulemustega on võimalik juba täna tutvuda ja need võimaldavad teha järelduse, et uus viirus EI erine ohtlikkuse poolest traditsioonilistest koroonaviirustest. Seda väljendavad autorid oma uurimistöö pealkirjas „SARS-CoV-2: Fear versus Data“. (7)

Küsimused:

3.1. Missugune on praegune intensiivraviosakondade koormatus diagnoositud COVID-19 patsientidega võrreldes teiste koroonaviiruse nakkustega, ja missugusel määral arvestavad Eesti vastutavad isikud neid andmeid oma edasiste otsuste tegemisel?

3.2. Kas eelnimetatud uurimust on seniste plaanide tegemisel arvestatud? Ka siin peab loomulikult kehtima põhimõte: diagnoositud tähendab, et viirusel on patsiendi haigusseisundis oluline tähtsus, ja varasematel haigustel ei ole märkimisväärset rolli.

3.3. Kas eksisteerib õhutemperatuur, millest alates SARS-CoV-2 ei ole enam nakkusohtlik? Ja kui nii, siis kas ideed suvisest karantiinist on õigustatud?4. Varasemad haigused, surmapõhjus ja lahkamised

Hirm surmajuhtumite arvu kasvu ees Eestis on meedias hetkel eriti kajastatud teema. Loomulikult on suur erinevus, kas keegi on surnud COVID-19 VIIRUSESSE või VIIRUSEGA. Samas tehakse üle maailma viga, et registreeritakse viirusest tingitud surm kohe, kui tuvastatakse, et surnul oli viirus – teistest faktoritest sõltumatult. See on vastuolus infektoloogia põhinõudega. Uudisteportaali Bloomberg (8) andmetel on 99% Itaalias koroonaviirusesse surnutel varasem haigus või kuni kolm varasemat haigust. Kuid alles siis, kui on kindlaks tehtud, et viirusel oli haiguse või surma juures põhiline roll, tohib diagnoosi välja panna. Saksamaa Liitvabariigi teaduslike meditsiiniliste erialaliitude töörühm kirjutab oma juhistes sõnaselgelt: „Lisaks surma põhjusele tuleb surmatunnistuses kolmandana välja tuua põhjuslik ahel põhihaigusega. Teatud juhtudel tuleb välja tuua ka neljast liikmest koosnevad põhjuslikud ahelad.“ (9)

Dr Klaus Püschel kinnitab, et „ilma surnukeha patoloogiliste või kohtumeditsiiniliste uuringuteta ei ole võimalik eristada, kas surmajuhtumi põhjustas COVID-19 nakatumine või on tegemist „mõne teise, COVID-19 nakkusega juhuslikult seotud surmapõhjusega“.“ (1) Isegi Saksamaal asuva Robert Kochi nimelise Instituudi president kinnitas (10), et Robert Kochi nimeline Instituut registreerib kõik positiivse testiga surmajuhtumid – sõltumatult surma tegelikust põhjusest – COVID-19 viiruse surmajuhtumitena. Surnute keskmine vanus on 82 aastat. Samuti on enamusel neist varasemad haigused. Seega on tõenäoliselt ka Eestis tegelik COVID-19 viirusesse suremus nulli lähedal.

Küsimused:


4.1. Kas Eestis on olemas ametlikud andmed selle kohta, kas vähemalt tagantjärele on haiguslugusid kriitiliselt analüüsitud, et teha kindlaks, mitu surmajuhtumit on viirus tegelikult põhjustanud?

4.2. Mitu lahkamist on Eestis üheselt kinnitanud, et surma põhjuseks oli COVID-19 viirus?

4.3. Kas Eesti vastutavad isikud on järginud lihtsalt üldist COVID-19 viiruse kahtlustamise trendi?

4.4. Kas Eesti vastutavatel isikutel on kavas jätkata ilma kriitikata samasugust kategoriseerimist nagu teistes riikides?

4.5. Kas Eestis on varasemate haigusteta patsiente, kelle puhul on tõestatud, et COVID-19 viirus on AINUS võimalik surmapõhjus?

4.6. Kuidas teevad Eesti vastutavad isikud vahet koroonaviirusest tegelikult põhjustatud surmadel ja surmahetkel juhuslikul viiruse olemasolul või näiteks peaaegu samasuguste sümptomitega gripist või tavalisest pneumooniast (kopsupõletikust) tingitud surmajuhtumitel?5. COVID-19 viiruse letaalsus (surmavus)


Praegu puuduvad maailmas usaldusväärsed andmed COVID-19 viiruse letaalsuse kohta. Kindel on see, et registreeritud haigete arvu lihtne jagamine surmajuhtumite arvuga toob kaasa niinimetatud surmavusmäära (CER) märkimisväärse ülehindamise. Kaks Stanfordi Ülikooli meditsiiniprofessorit: dr Eran Bendavid ja dr Jay Bhattacharya kinnitavad ühises artiklis (11): „Et koroonaviiruse surmavust hinnatakse mitme suurusjärgu võrra üle ja see on arvatavasti isegi Itaalias ainult 0,01% kuni 0,06% ning seega väiksem kui gripi surmavus. Surmavuse ülehindamise põhjuseks on juba (sümptomiteta) nakatunute arvu suur alahindamine.“ Näiteks tuuakse jällegi Itaalia Vó Vecchio vald, kus viidi läbi masstestimine. Seega on letaalsus promillides. Euroopa 26. märtsi 2020 kogusuremuse seirearuanne (12) näitab kõigis riikides ja kõigis vanuserühmades normaalseid või isegi keskmisest väiksemaid arvusid, seda vaid ühe erandiga (13). Ainult Itaalias prognoositakse vanuserühmas 65+ suuremat kogusuremust (niinimetatud delay-adjusted z-score), mis on aga siiski oluliselt väiksem kui 2016/2017ja 2017/2018 gripilainete suremused.

Küsimused:

5.1. Kuidas arvutavad Eesti vastutavad isikud koroonaviiruse letaalsust Eestis?

5.2. Mille alusel tuvastavad Eesti vastutavad isikud koroonaviiruse suuremat letaalsust võrreldes gripiga?

5.3. Missugustel andmetel ja teaduslikel alustel põhinevad küsimustele 5.1 ja 5.2 antud vastused?6. Koroonavastased meetmed on ohtlikumad kui viirus ise, suitsiidiarvude jälgimine

Professor Gérard Krause on Braunschweigis asuva Helmholtzi Nakkushaiguste Uuringute Keskuse epidemioloogia osakonna juhataja. 29. märtsil 2020 telekanalile Das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) antud intervjuus hoiatab ta sõnaselgelt koroonaviiruse vastaste meetmete tagajärgede eest. Tema hinnang kontaktide keelamisele ja kodust väljumise piirangutele oli: „Meil tuleb hoida neid karme sotsiaalseid meetmeid võimalikult lühiajaliste ja väikestena, sest need võivad põhjustada rohkem haigus- ja surmajuhtumeid kui koroonaviirus ise… Me teame näiteks, et töötus ja perspektiivi puudumine põhjustavad suurenenud suremust. See võib viia inimesi ka suitsiidini. Liikumisvabaduse piiramisel on samuti negatiivne mõju elanikkonna tervisele. Neid tagajärgi ei saa lihtsalt täpselt välja arvutada, kuid need on sellest hoolimata olemas ning ei saa välistada, et need tagajärjed on raskemad kui nakkuse enda tagajärjed.“ (14)

Küsimused:

6.1. Kas alates koroonaviiruse tõkestamise meetmete rakendamisest jälgitakse Eestis ka elanikkonna suitsiidi näitajaid?

6.2. Missuguseks hindavad Eesti vastutavad isikud koroonaviiruse vastaste meetmete mõju elanikkonna tervise halvenemisele?

6.3. Kas Eestis peatatakse koroonaviiruse vastased meetmed, kui suitsiidide arv ületab tegelikult koroonaviirusest põhjustatud surmade arvu?7. Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) ja nende poolne pandeemia häiretasemete muutmine 2009. aasta mais

Maailma Terviseorganisatsioonil (WHO) on pandeemiate jaoks kokku kuus häiretaset. Kuuenda häiretaseme väljakuulutamine tähendab aga WHO liikmesriikide jaoks, et nad käivitavad ka oma riiklikud pandeemiakavad ning tellivad näiteks vajalikud vaktsiinid ja ravimid ning rakendavad meetmeid. 2009. aasta mais – seagripi alguses – muutis WHO oma häiretasemete kriteeriume ja kustutas oma pandeemia definitsioonist kaks olulist kriteeriumit. Enne 2009. aasta maid oli kõrgeimate häiretasemete väljakuulutamise tingimuseks erakordselt suur surmajuhtumite ja haigestumiste arv mitmetes riikides, täna see enam nii ei ole. Täna piisab pandeemia kõige kõrgema häiretaseme väljakuulutamiseks sellest, et viirus levib vähemalt kahes kuuest WHO regioonist. Seda täiesti sõltumatult viiruse ohtlikkusest liikmesriikide elanikele. (15)

Avalik-õigusliku telekanali Norddeutscher Rundfunk 2009. aastal koostöös telejaamaga Arte valminud dokumentaalfilm „Profiteure der Angst“ („Hirmu ärakasutajad“) annab põhjaliku ülevaate seagripi tegelikust taustast ja selle ärakasutajatest. Farmaatsiatööstus teenis miljardeid WHO poolt samuti pandeemiaks klassifitseeritud, kuid üsna ohutu seagripiga. Põhimõtteliselt on kõik toonased tegijad ka tänase koroonaviiruse pandeemia ajal aktiivsed. Dokumentaalfilmi on võimalik vaadata Youtube’is eestikeelsete subtiitritega. (16)
https://www.youtube.com/watch?v=oB0I5RtxWlE

Küsimused:

7.1. Kas Eesti vastutavad isikud on kursis WHO pandeemia häiretasemete kvalitatiivse muutmisega?
7.2. Millal tehti riiklikus pandeemia tegevuskavas vastavad kohandused?
7.3. Missuguseid kvalitatiivseid muutusi ja kohandusi tehti?
7.4. Missugune on Eesti vastutavate isikute arvamus selle kohta, et WHO võib välja kuulutada pandeemia kõrgeima häiretaseme, ilma et liikmesriikides oleks inimeste elu ja tervis ohus?
7.5. Kas selles osas ei oleks vaja teha rahvusvahelisel tasemel korrektuure?


8. Event 201-Pandemic Exercise oktoobril 2019

Event 201’i (17) puhul oli tegemist koroonapandeemia simulatsioonõppusega vahetult enne pandeemia tegelikku puhkemist. Õppuse korraldasid Johns Hopkins Center for Health Security, Maailma Majandusfoorum (World Economic Forum) ja Bill & Melinda Gates Foundation. See õppus toimus 18. oktoobril 2019, seega, vahetult enne koroonapandeemiat. Õppusel osalesid (endised) Hiina tervishoiuameti, Maailma Majandusfoorumi, Bill ja Melinda Gatesi fondi, WHO ja CIA esindajad! Simulatsiooni kohta on põhjalik info avaldatud John Hopkins Centre for Health Security veebilehel. Seal on ka ettekannete salvestised. Simulatsioonis harjutati ülemaailmset koroonasse haigestumist, mis pidi algama küll Brasiiliast, mitte Hiinast, kuid muidu on kõik detailideni sarnane sellega, mis leidis maailmas järgnevalt aset.

Kõnelustest, mida on suures osas võimalik veebilehelt vaadata, on aru saada, et üritusele kogunenud isikute eesmärgiks on märkimisväärselt laiendada „Global Governance“ (maailmavalitsuse) pädevusi ja asutada suuri finantsfonde, mida on võimalik pandeemiate korral kasutada. Õppuse ja koroonaviiruse pandeemia alguse vahele jääva lühikese perioodi tõttu võib üritust pidada pandeemia kavandiks. Praeguses COVID-19 kriisis on võtnud kõik õppusel osalejad – John Hopkins Centre for Health Security ja Bill & Melinda Gates Foundation (WHO) – ilmselged juhtrollid. Õppusest Event 201 on võimalik vaadata järgmisi videoid:

Osa 1 – Tutvustus ja meditsiinilised vastumeetmed (18)

Osa 2 – Trade & Travel Discussion (19)

Osa 3 – Finance Discussion (20)

Osa 4 – Communications Discussion and Epilogue Video (21)

Osa 5 – Hotwash and Conclusion (22)

Küsimused:

8.1. Kas Eesti vastutavad isikud olid teadlikud üritusest „Event 201 – Pandemic Exercise“?

8.2. Kas Eestist osales vastutavaid isikuid õppusel või aruteludel? Palun nimetada osalejate nimed.

8.3. Kas nimetatud õppuse tulemused mõjutasid hiljem tehtud otsuseid. Kui jah, siis milliseid otsuseid?

8.4. Kas Eesti vastutavate isikute jaoks on tegemist juhusega, et vahetult pärast seda õppust puhkes koroonapandeemia?

 

9. Nõustajate sõltumatus

Kõikjal maailmas tuginetakse koroonakriisis Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ja Johns Hopkinsi Ülikooli andmetele. Kõiki neid institutsioone ja isikuid kritiseeritakse juba aastaid nende väga lähedaste suhete tõttu farmaatsiakontsernide ja/või Bill Gatesiga eelkõige põhjusel, et nende soovitused ei ole mitte alati vabad majanduslikest huvidest. Bill ja Melinda Gatesi Fond on Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) üks suurematest sponsoritest. Maineka Saksa päevalehe veebiväljaanne Zeit Online kirjutas juba 4. aprillil 2017 selgelt ja ühemõtteliselt: „WHO salajaseks juhiks on Bill Gates. Maailma tervishoiu tähtsaimal organisatsioonil on probleem: ta on pankrotis ja seetõttu annetustest sõltuv.“ (23) Tõendatud on, et viimaste pandeemiate ajal – seagripp (H1N1) 2009/10 ja eelnev linnugripp (H5N1) – tegi WHO pandeemiad ülepaisutatud suremuse näitajatega üldse võimalikuks. Telekanal Arte käsitles WHO-d samuti pikas ja põhjalikus dokumentaalfilmis: „Die WHO – Im Griff der Lobbisten“ („WHO – lobistide haardes“). (24)

Küsimused:


9.1. Missuguse hinnangu annavad Eesti vastutavad isikud WHO sõltumatusele?

9.2. Missugustele sõltumatutele nõustajatele tuginevad Eesti vastutavate isikute analüüsid? Palun nimetada nõustajate nimed.

9.3. Kui kaasati huvide konfliktideta nõustajaid, siis missugused olid nende hinnangud koroonaviirusele?

9.4. Kui ei ole kaasatud huvide konfliktideta nõustajaid, siis kuidas tagasid Eesti vastutavad isikud, et meditsiinilised andmed ja soovitused olid vabad huvide konfliktidest?

9.5. Millal said Eesti vastutavad isikud esimest korda teada võimalikust koroonaviiruse pandeemiast?

9.6. Missugustest allikatest pärinevad need andmed ja missugustel teaduslikel väidetel need põhinevad?Lõpetuseks

Meil ei ole praegu meditsiinilist kriisi –  kriisis on süsteem ja vastutajad, kes peaksid kriisi lahendama.

Mitte koroonaviirus ei hävita meie ühiskonna alustalasid, vaid ülearused meetmed võitluses viiruse vastu, mille ohutase jääb gripi tasemele.Hando Tõnumaa ja Mariann Joonas

Telegram.ee
Vaata ka: https://avalik-kiri.ee/

Allikad:

1. https://www.pressreader.com/germany/hamburger-morgenpost/20200403/281487868456736
2. https://www.stern.de/gesundheit/coronavirus--wie-ein-ort-in-italien-covid-19--fast--vertrieb-9190976.html
3. https://news.yahoo.com/oxford-study-suggests-millions-people-221100162.html?
4. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.24.20042291v1
5. https://www.rki.de/DE/Content/Service/Publikationen/Fachwoerterbuch Infektionsschutz.html
6. Killerby et al., Human Coronavirus Circulation in the United States 2014–2017. J Clin Virol. 2018, 101, 52-56
7. Roussel et al. SARS-CoV-2: Fear Versus Data. Int. J. Antimicrob. Agents 2020, 105947
8. https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-18/99-of-those-who-died-from-virus-had-other-illness-italy-says
9. https://www.awmf.org/uploads/tx szleitlinien/054-002l S1 Regelnzur-Durchfuehrung-der-aerztlichen-Leichenschau 2018-02 01.pdf
10. https://swprs.org/rki-relativiert-corona-todesfaelle/
11. https://www.wsj.com/articles/is-the-coronavirus-as-deadly-as-they-say-11585088464
12. https://www.euromomo.eu/index.html
13. https://www.euromomo.eu/outputs/zscore_country65.html
14. https://www.zdf.de/nachrichten/politik/coronavirus-epidemiologe-folgen-helmholtz-100.html
15. https://www.who.int/csr/resources/publications/influenza/WHO_CDS_CSR_GIP_2005_5.pdf
16. https://www.youtube.com/watch?v=1--c2SBYlMY / https://www.youtube.com/watch?v=oB0I5RtxWlE (eesti keeles)
17. http://www.centerforhealthsecurity.org/event201/videos.html
18. https://www.youtube.com/watch?v=Vm1-DnxRiPM&feature=emb_title
19. https://www.youtube.com/watch?v=QkGNvWflCNM&feature=emb_title
20. https://www.youtube.com/watch?v=QkGNvWflCNM&feature=emb_title
21. https://www.youtube.com/watch?v=rWRmlumcN_s&feature=emb_title
22. https://www.youtube.com/watch?v=0-_FAjNSd58&feature=emb_title
23. https://www.zeit.de/zustimmung?url=https%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fwissen%2Fgesundheit%2F2017-03%2Fwho-unabhaengigkeit-bill-gates-film
24. https://www.youtube.com/watch?v=dYlia_fQOLk

Aktsiooni korraldaja

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Marcella: Vastuolu
Raha nimel maailm katki teha, on ebaõiglane.
Vasta!
Ilona: Vastuolu
Toetan loetut.Pole olnud vaktsiinide vastane

Toetan loetut.HIRM on selle viiruse nimi.Elu tuleb edasi elada,igasugune lukustamine peab lõppema. Isiklikult mina ei tea milliste rahade eest maksan järgnevad maksud.

Mati: Mati: Segadus
Lisan video milles on kahe USA arsti (need kes on “eesliinil”) mõtted ja arvamused mis põhinevad REAALSEL kogemusel – COVID kriisist.
Eriti oluline on viimased minutid kus põhiintervjuu on juba läbi ja juttu tuleb olukorrast üldisemalt – osa 2 lõpus.
https://www.youtube.com/watch?v=zb6j7o1pLBw – Dr. Erickson COVID-19 Briefing, Pt. 2
https://www.youtube.com/watch?v=xfLVxx_lBLU – Dr. Erickson COVID-19 Briefing, Pt. 1

Toetudes mitmetele samalaadsetele seisukohtadel tekivad mõned küsimused;
1 Miks riigiti ja piirkonniti on sellised erinevad tulemused?
2 Kas erinevates kohtades on viiruste erinevad tüved või üldse erinev haigus?
3 Kui Rootsis (kus pole karantiini) ja Taanis (kus on karantiin) on surmade/haigestumiste tase sisuliselt sama siis kaua on meil mõtet seda karaniini venitada?

Oma poolne kommentaar asjale – see pandeemia tekitati tahtlikult teatad ringkondade poolt, et oma kõikuma löönud poliitilist vundamenti kindlustada.
Ehk lähtudes aasta deviisist – “Laenust laenu võlast võlla viib meid viiruse tee…”
Vasta!
Katrin: Katrin : Kahe käega avaliku kirja poolt.
Olen valmis toetama ka teisi selleteemalisi aktsioone. Avalikud kogunemised on riik "rahva tervise huvides" keelanud, aga eks ole ka muid võimalusi, kuidas oma meelsust näidata.
Vasta!
Küllike: viimane aeg et koroonamull lõhkeks ja õhk puhtamaks läheks
toetan avalikku kirja, seda et olukorra objektiivne analüüs ja statistika eri maade asjatundjatelt jõuaks lõpuks ka eesti inimesteni
Vasta!
Mart: Paranoia
Kõike ei maksa ka uskuda mida peldikuseinalt loed
Vasta!
Tadeuš: Täielikult nõus!
https://youtu.be/6HDvYgAamjg
Vasta!
Arhangelskaja: Nõus!
Kahtlused tekkisid juba nn. pandeemia alguses
Vasta!
Pille: Maskiball
Toetan täiega.
Vasta!
Sirje:
Poolt
Vasta!
Sirje:
Poolt
Vasta!
Lauri: Alaväärsed pukis
Silme ette tulevad kohe tulevikku kujutavad filmid, kus rahvas on lõhestunud "lammasteks" ja põrandaalusteks anarhistideks. Eks näis kas selline vahe rahvast ees ootab, kuid vaevalt, et need Gates'id ja muud tropid kõigutamatud on. Kui olukord neile täbaraks teha, küll nemad murduvad ja peituvad igaveseks.
Vasta!
Kristofer: PS
Isegi kui sa oled sellele täielikult vastu ja arvad, et kõik on okei ja õige ja probleemi pole ja saame hakkama, siis kuidas sa siiski ei soovi vastust nendele küsimustele? Need on elumuutvad küsimused ja elutähtsad küsimused millele on nagunii igatepidi vastust vaja.
Vasta!
Jaan: Kui maailm on katki-
-Ei pea Sina katki olema.
Vasta!
Irja: Las peaministri teadusnõukogu teeb oma tööd
Kindlasti arutelu on vajalik, aga mina usaldaksin selles osas pigem peaministri teadusnõukogu. Ega siis mina pole targem kui auväärsed Irja Lutsar, Krista Fisher ja Tarmo Soomere
Vasta!
Anti: Tõde?
Mööda maailma liigub ringi tohutul hulgal valesid oletusi,
kuid kõige kohutavam,
et pooled neist on puhas tõde.
(Winston Churchill)
Vasta!
Siiruviiruline:
Dr Ericksoni ajakirjanikega kohtumise video kustutas YT ära, nüüd saab seda vaadata https://www.bitchute.com/video/NkiM9fo1Ba0h/
Lisaks soovitan vaadata dr Buttari intervjuud https://www.bitchute.com/video/qcthXzNJshn1/
ja saksa Prof. Dr. Sucharit Bhakdi intervjuud https://www.youtube.com/watch?v=yMxAVe2wOGE ning Hispaanias töötava ukraina arsti videot https://www.youtube.com/watch?v=AB_Od5RLJGQ
Kaks viimast on vene keeles.
Minu meelest on uus seadusemuudatus samm dikatatuuri poole ja on murettekitav, et keegi seda kõva häälega välja ei ütle: https://www.err.ee/1084571/oiguskantsler-peab-praegust-hadaolukorra-oiguskorda-liiga-segaseks
Põhimõtteliselt tahetakse kehtima panna seadust, mis lubab hädaolukorras inimesed koju lukustada ja nõuda, et sa laseksid oma tervist uurida ja kui sa jala välja tõstad siis sind pannakse pokri, isegi kui sa terve oled.
Lõik ERR-i artiklist: Uus eelnõu annab terviseametile õiguse eriti ohtliku nakkushaiguse ajal sulgeda ettevõtteid, keelata avalikke üritusi, aga nõuda inimestelt epideemia ajal terviseuuringute läbimist, (igaüks võib ju olla nakkuskahtlane), sellest keeldujad panna karantiini.
Vasta!
Kaari: Terviseamet ei peaks jälgima WHO soovitusi
WHO tegevus Covid-19 ja seagripi pandeemiate puhul on olnud eksitav ja väär.
WHO ülevõimendas seagrippi 10 aastat tagasi, mille tagajärjel kiiruga ja piisavate ohutusuuringuteta turule toodud vaktsiin rikkus asjata inimeste elusid. Lisaks sellele istusid mitmed riigid WHO poolt tungivalt peale surutud vaktsiiniportsu otsas, millega polnud midagi peale hakata, ent ravimifirma lõikas võimsa kasumi. Huvide konflikti kohta:
https://www.bmj.com/content/340/bmj.c2947
Euroopa meditsiiniasutused süüdistasid WHO-d seagripi viiruse ja pandeemia ohtlikuse tahtlikus liialdamises ning asjatus hirmu külvamises. Samuti süüdistati WHO-d selles, et organisatsioon lasi end mõjutada viirusevastaseid ravimeid ja vaktsiine tootvate ravimifirmade ärihuvidest:
http://archive.boston.com/news/world/europe/articles/2010/06/05/2_medical_reports_accuse_who_of_exaggerating_h1n1_threat/
Vasta!
Kaari: Terviseamet ei peaks jälgima WHO soovitusi
WHO tegevus Covid-19 ja seagripi pandeemiate puhul on olnud eksitav ja väär.
WHO ülevõimendas seagrippi 10 aastat tagasi, mille tagajärjel kiiruga ja piisavate ohutusuuringuteta turule toodud vaktsiin rikkus asjata inimeste elusid. Lisaks sellele istusid mitmed riigid WHO poolt tungivalt peale surutud vaktsiiniportsu otsas, millega polnud midagi peale hakata, ent ravimifirma lõikas võimsa kasumi. Huvide konflikti kohta:
https://www.bmj.com/content/340/bmj.c2947
Euroopa meditsiiniasutused süüdistasid WHO-d seagripi viiruse ja pandeemia ohtlikuse tahtlikus liialdamises ning asjatus hirmu külvamises. Samuti süüdistati WHO-d selles, et organisatsioon lasi end mõjutada viirusevastaseid ravimeid ja vaktsiine tootvate ravimifirmade ärihuvidest:
http://archive.boston.com/news/world/europe/articles/2010/06/05/2_medical_reports_accuse_who_of_exaggerating_h1n1_threat/
Vasta!
Olli: Palganumbrid
Arvestades palganumbri suurust, siis TA ametnikud ainult mõnulesid, töö tegemise asemel võtsid ainult palka.
Vasta!
Ranel: Paragrahv 1
Rõhutan just seda, et Eesti põhiseaduslikule korrale, mitte valitsusele, sest Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas.
Vasta!
Ivo: Raha!
Mitte inimene!
Vasta!
Юрий:
Toetan täiega.
Vasta!
Юрий: Kahe käega avaliku kirja poolt.
Toetan täiega.
Vasta!
Toomas: Pastakast imetud
Üks professor imes pastakast oma arvamuse välja ja see peaks nagu olema ainutõde!? Laske asjadel veidi selgineda, et esitada nõudmisi selgitusteks, mida hetkel niikuinii ei saa keegi anda!
Vasta!
Tarmo: Lühidalt:
-- Vigu on tehtud arvukalt. Küsimus on, et kas teadlikult ja tahtlikult?
-- Inimeste sulgemine kodudesse nõrgestab nende immuunsüsteemi mitmel viisil: eemal loodusest ja päikesest (paljudes kohtades maailmas on ju pargid, terviserajad ja rannad täiesti lukus!), mitmekülgsetest patogeenidest isoleeritud, paljud sotsiaalsed inimesed on stressis ja masendunud (otseselt mõjutab kehakeemiat negatiivselt).
-- Inimesi hoitakse hirmu all, et edaspidi oleks neid kergem endid vaktsineerima manipuleerida.
-- WHO juhiseid järgida ei tohiks mitte mingil juhul. WHO on suuresti Bill Gates'i "oma" ja see elajas soovib kogu maailma vaktsineerida (mis talle endale tooks tohutult lisavõimu ja -raha). Keda lähemalt huvitab, saab leida infot tema jubedatest tegudest ja plaanidest, ka massilist steriliseerimist vaktsineerimise abil jne.
-- Arvukalt on leidnud kinnitust, et paljude surmade põhjuseks KÄSTAKSE määrata C-viirus, isegi kui surma põhjus oli midagi muud.
-- Kuigi C-viirus on hästi nakkav, sureb tavapäraselt muudesse haigustesse oluliselt rohkem inimesi.
-- Med.süsteem, selle vead ja agenda on surmade põhjustaja #3, uurige ise statistikat.
-- Vandenõuteooriad? Googeldage "boiling frog". :)
Vasta!
Ilona: Toetan
Toetan loetut.Pole olnud vaktsiinide vastane

Toetan loetut.HIRM on selle viiruse nimi.Elu tuleb edasi elada,igasugune lukustamine peab lõppema. Isiklikult mina ei tea milliste rahade eest maksan järgnevad maksud.

Vasta!
Markko: Vandenõuteoorialane kasutab kriisi ära tähelepanu saamiseks
Tuntud lamemaalane ja vandenõuteooriate levitaja Hando Tõnumaa tahab lihtsalt tähelepanu endale tõmmata koostades faktivigadest kubiseva ja valeinfol põhineva avaliku kirja. Tähelepanu on saadud, väga negatiivne sealjuures.
Vasta!
Urban: Poolt
Poolt
Vasta!
Elin: Viimane aeg
Olen kuulnud liiga paljude arstide arvamust selle testi ja viiruse kohta. Kõik kellega ma rääkinud olen siin rootsis on tegu mitte uue viirusega vaid lihtsalt uue testiga. Masendav kuidas majandus põhja lastakse, kõik kuna tahetakse "riski gruppi " inimesi kaitsta. Isiklikult arvan, et kui paljud inimesed ilma tööta ja rahata on tagajärg suurem kui keegi selle haiguse peaks 2 nädalat ära põdema. Kus oli paanika seagripiga? Mitmed miljonid sellesse surid?
Vasta!
Allan: Neil Fergusoni lapsik soperdis ei vääri "mudeli" nime...
...ega ammugi mitte sellele tuginemist poliitiliste otsuste tegemisel! Kõige parem tõend (lisaks tarkvaraspetsialistide hävitavale hinnangule - https://wattsupwiththat.com/2020/05/06/brutal-takedown-of-fergusons-model/ ) on ehk asjaolu, et ta ei usu ise ka oma rämpsteadusesse ja rikkus ise selle põhjal rahval kõrist alla surutud "reegleid", külastades oma abielunaisest armukest...

On viimane aeg võtta kasutusele võistlev debatt teadlaste gruppide vahel (nn. Red team/Blue team meetod) kui on vaja soovitusi või nõuannet valitsustele, sest ühepoolne "teadlastele" toetumine võib alati lõppeda sügavalt lolli otsusega, mille kahju peab rahvas veel aastakümneid helpima, nii on see juba juhtunud absurdsete "kliimamudelitega" ja nüüd siis see totaalne ämber veel lisaks! Aitab juba!
Vasta!
Sergei: Vastake
Meile palun

Vasta!
Aivar: Küsimuste küsimus
...kui võim on rahva käes,kelle käes on siis võim...?
Vasta!
Sulev: Väga imelik protest!
See pole veel äbi -Vaatame nelja ilmakaarde mis toimub ..kui üldse saame teada.
Vasta!
Andrus: Andu: Nõus
Süüdimattu farmaatsia kartell.
Vasta!
Neeme: Finantsafäär
Eesmärk on laen pähe määrida.
Maailma riigid võtavad sadades miljardites laene ja keegi ei kobise.
Viiruse müüdi aga paljastas https://youtu.be/FvqeloNqPWE
Vasta!
Janika: Janika: Poolt
See kõik on alles algus inimkonna totalitaarsele orjastamisele!
Eestvedajaks on Bill Gates oma naise ja minionidega. Ja teised varivalitsuse filanTroppid ehk suursugused "headegijad" teda toetamas. Massimeedia on nende poolt (suursponsorid) täielikult suukorvistatud, nii ka paljud poliitikud üle maailma. Nii ka WHO jms, kelle rahastaja nr.2 on Gates! NWOmaffia kontrolli all olevad Facebook, Youtube ja Google teevad tõhusat tööd, et neid kompromiteerivat/paljastavat tõde eemaldada! Selle gängi poolt mitte sponsoreeritud teadlaste ja kõrgelt hinnatud arstide väljaastumised, avalikud uurimistööd kaovad enne, kui need suuremat tähelepanu koguda jõuavad! Elimineeritakse kõike, mis inimest iseseisvalt ja loogiliselt mõtlema võiks panna. Mõtiskluseks... muid haigusi enam ei haigestutagi? Kõik puha covid? Aga isegi NII.. vaadake selle "mõrtsukviiruse" suremusprotesenti. Nüüd vaadakem üldist surma põhjustavate haiguste-põhjuste edetabelit ja mõelgem uuesti! Vihje... 3dal kohal on retseptiravimid&haiglate väärravi! Ka siit jääb mõrtsukviirus veel kaikuvasse kaugusesse maha. Imelik, aga ravimitööstust ei ole nende aastate jooksul isegi kaalutud LUKKU panna! Irooniline...
Vasta!
Christiana: Ausõna
Aitab jamast!
Vasta!
Tiiu: kuidas kaitsta rikirühmi
olete ka mõelnud või ? :)
Kes teid arsti juures vastu võtab, kes teid hooldab, kui te peaksite haiglasse sattuma, kes tuleb teie juurde kui te kiirabi kutsute, kes hoiab teie lapsi lasteadades ja õpetab koolides?
Kes koristab teie kontorid?
- riskirühmad, riskirühmad, riskirühmad.
Vasta!
Taavi: TM
Allkirjade kogumine lõppenud, aga ikka tuututab üks kaubanduskeskuse siseraadio, et tulge ja hääletage.
Loen seda petitsiooni teksti ja ei saa aru, mida siis taodeldakse, mille poolt või vastu ollakse.
Sellise avalduse poolt hääletamiseks peab loogiline mõtlemine tiba lonkama, ehk puuduma reaalne arusaam põhjus-tagajärg seostest, rääkimata viitest segaseks jäävale kellegi professori öeldule. Mis moodi osadele inimestele fataalsete tagajärgedega viiruse levikut, mille vastu puudub ravim ja vaktsiin ning mille olemus on uudne, peaks siis peatama kui mitte ulatuslike liikumispiirangutega? Loomulikult toob see kaasa ebameeldivusi ja teist laadi kannatusi, mis on seotud majanduslangusega, aga on asju ja olukordi, kus sa ei saa lahutada vaid ebameeldivat ning arvata, et siis n-ö meeldiv-sobiv pool jääb alles.
Vasta!