AVALIK PÖÖRDUMINE „SÜDAMEGA EESTI EEST!“

AVALIK PÖÖRDUMINE EESTI VABARIIGI PRESIDENDI TOOMAS HENDRIK ILVESE POOLE

Meil, allakirjutanutel, on häbi ja piinlik lugeda Eesti Vabariiki viimase 20 aasta vältel valitsenud võimuerakondadega seonduvatest rohketest skandaalidest ning koalitsiooni moodustavate võimuparteide poliitikute ebakompetentsusest, küündimatusest ning riigimehelikkuse puudumisest. Olgu siinkohal toodud mõned näited lähiajast:

Vabariigi Valitsuse suutmatus Eestit mastaapselt tabanud Aafrika seakatku epideemiale adekvaatselt ja operatiivselt reageerida ning sellega seonduvat vastutust võtta. Praeguse riigivõimu ebapädevusele nimetatud kriisiga toime tulla on viidanud mitmed eksperdid ja valdkonnaga seotud inimesed, sh. endine põllumajandusminister Jaan Leetsaar.

Vabariigi Valitsuse suutmatus ja soovimatus laskuda alates 2015. aasta algusest Euroopat tabanud pagulaskriisi teemal Eesti ühiskonnaga avatud ja sisulisse diskussiooni, selgitamaks riigi pikaajalisi plaane seoses meie riigi osalemisega pagulaskriisi lahendamises ning vähendamaks läbi sisuka diskussiooni ja info jagamise Eesti ühiskonnas valitsevaid pagulastega seonduvaid hirme, mis riigijuhtide poolse kommunikatsiooni ja sisulise info jagamise puudumise tõttu on viinud Eesti ühiskonna lõhestumiseni.

Vabariigi Valitsusse kuuluvate koalitsioonierakondade suutmatus teha alates oma ametissemääramisest 2015. aasta kevadel sisulist koostööd, mille tunnistuseks on hiljuti toimunud kemplemine koalitsioonileppe täiendamise üle ning valitsuskabineti liikmete omavahelised süüdistused ja parastamised.

Riigiettevõtete ebapädev, kallutatud ja läbipaistmatu juhtimine, mille hiljutisimaks näiteks on AS Tallinna Sadama juhatuse liikmete kinnipidamine prokuratuuri poolt 2015. aasta septembrikuus kahtlustatuna suures ulatuses altkäemaksu võtmises aastate jooksul, kusjuures nimetatud riigiasutuse nõukokku on läbi aastate kuulunud mitmed võimuparteide poliitikud ja „annetajad“, kes enda väitel ei teadnud midagi võimalikust altkäemaksujuhtumist, samas kui mitmed ettevõtjad on avalikult kirjeldanud juhtumeid, kus võimuerakondi toetati aastaid nn. kilekottides sularahasüstidega.

Eesti avalikkuse vastuseisuga arvestamatajätmine ning avaliku diskussiooni eiramine Vabariigi Valitsuse poolt seoses 2015. aasta juunikuus vastuvõetud nn. maksumuudatuste paketiga (sh. kütuseaktsiisi tõusuga), mille vastu andis oma allkirja 27 000 Eesti inimest.
Endise valitsusliikme – ja seeläbi kogu valitsuse kui riigivalitsemise institutsiooni – mainet määrinud nn. Autorollo varade „kõrvalekantimise“-skandaal, mis seondus Reformierakondlasest endise välisministri, Keit Pentus-Rosimannusega.

Järjepidevuse puudumine Eesti politsei- ja piirivalvestruktuuride reformimisel, mille puhul nii meie sise- kui ka välisjulgeolek on muutunud „liiga õhukeseks“ ning riigipiiri aastatepikkuse hooletussejätmise tõttu on lastud sündida intsidendil, kus Eesti Vabariigi territooriumilt röövitakse Eesti kaitsepolitseinik.

2012. aastal päevakorda kerkinud nn. erakondade „must“ rahastamisskandaal, mil Silver Meikar väitis, et viis Reformierakonnale „musta“ raha, ning sellega oli seotud erakonna endine peasekretär ja praegune majandus- ja taristuminister ning endine justiitsminister Kristen Michal.

Võimuparteisid puudutavate skandaalide, tänase riigivalitsemise üldise läbipaistmatuse ja võimuparteide poolsete erakondlike huvide eelistamise tõttu riigi kui terviku pikaajalistele huvidele leiame, et riigi kodanike usalduse kaotanud valitsus on meie riigile tõsine julgeolekuoht nii siseriiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.


Lootuses, et Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves tunnetab oma riigimehelikku vastutust, teeme Eesti Vabariigi presidendile siinkohal järgmised ettepanekud:

PÖÖRDUDA VABARIIGI VALITSUSE PEAMINISTRI TAAVI RÕIVASE POOLE SOOVITUSEGA PEAMINISTRI AMETIST TAGASI ASTUDA, ET VÄLTIDA EESTI VABARIIGI VALITSUSE KUI RIIGIVALITSEMISE INSTITUTSIOONI MAINE EDASIST KAHJUSTAMIST. Vastava aluse selleks annab Vabariigi Valitsuse seadus, mille paragrahv 9 kohaselt võib peaminister ametist tagasi astuda omal algatusel. Peaministri tagasiastumine toob endaga kaasa Vabariigi Valitsuse tagasiastumise.

TEHA KÕIK ENDAST OLENEV SELLEKS, ET EESTI VABARIIK SAAKS ENDALE UUE, PARTEIPOLIITIKAST VABA JA EKSPERTIDELE TOETUVA VALITSUSE, MILLEL ON LAIAPÕHJALINE TOETUS KA EESTI RAHVA SEAS. Kui Eesti riigi kui terviku huvides on Riigikogu erakorraliste valimiste väljakuulutamine, tuleb ka seda kaaluda.

ALGATADA KAKS AVALIKKU ÜMARLAUDA, MILLEL ARUTLETAKSE AVALIKKUSEGA TASAKAALUSTATUD, PROPAGANDAVABALT NING AVATULT: A) EESTI PAGULASPOLIITIKA PIKAAJALISE VISIOONI NING SELLE MAJANDUSLIKU MÕÕTME ÜLE, NING B) EESTI ERAKONDADE RAHASTAMISMUDELITE VÕIMALIKU MUUTMISE ÜLE. Senine diskussioon mõlemas küsimuses on olnud kallutatud ja sihipäratu.

SUUNATA OMA JÕUPINGUTUSED SELLELE, ET EUROOPA PAGULASKRIISI JÄTKUMIST SILMAS PIDADES LOODAKS EESTI INFOPORTAAL, KUS JAGATAKSE ADEKVAATSET, SISULIST JA PROPAGANDAVABA INFOT PAGULASTEEMADEL (SH. VARJUPAIGATAOTLEJATE JA PAGULASTE ARVU DÜNAAMIKA, LÕIMUMISPROGRAMMIDE LOOMINE, TUGIISIKUTE SÜSTEEMI ÜLESEHITAMINE, VÕIMALIK KOORMUS EESTI SOTSIAALSE KAITSE SÜSTEEMILE, JNE.). Praegune Vabariigi Valitsuse veebileht (https://valitsus.ee/et/pagulased) sellist funktsiooni kahjuks ei täida.


Eesti Vabariigi kodanikena eeldame meie riigipealt, Eesti Vabariigi presidendilt, sirgeselgsust ning oma vastutuse tunnetamist riigi hea ja tasakaalustatud käekäigu pärast. Praegusel ajahetkel ei vaja Eesti rahvas mitte manitsemist ja kontserte, vaid usu taastamist meie riigivõimu usaldusväärsusesse ja pädevusse. Seda saab teha ainult poliitilise vastutuse võtmisega tehtu eest ning rahvaga avatud dialoogi laskumisega. Meie väikeses, avatud ja sõbralikus IT-riigis ei tohiks ei üks ega teine olla ületamatu takistus.


Pöörake oma tähelepanu põhjuste, mitte tagajärgedega tegelemisele!

Südamega Eesti eest!

allkirjade kogumine on lõppenud

14.09.2015 00:00 kuni 30.11.2015 23:59

584 häält

116%


Aktsiooni korraldaja

Südamega Eesti eest

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Eve: Avalik pöördumine Südamega Eesti eest
Nõus !
Vasta!
Ants: Avalik pöördumine Südamega Eesti eest
Täiega poolt aga ID alkiri ei taha tulla.
MARGIT:
Poolt !
Vasta!
MARGOT:
Olen mures küll! Mulle meeldib Eestis, aga viimasel ajal on riigis totaalne segadus. Tagasi ei peaks astuma ainult peaminister, vaid kogu valitsev Reformierakond. Igas normaalses riigis peaks olema võimul aeg-ajalt parempoolsed ja siis vasakpoolsed ja nii edasi. Ei saa olla stabiilsust, kus aastaid valitseb ja ahnitseb võimu vaid üks erakond. Ja no need ülbed pilgud, mis on istungitel Reformikatel, kui telekast vaatad istungite ülekandeid... Ajab südame pahaks! Nii võib riik pauguga lõhki minna.
Vasta!
Marko: Marko
Poolt!
Vasta!
Jaan: Jaan K
Tähendab tehtud
Vasta!
Uku-laurits: uku
Samuti poolt kuid mingil põhjusel ei õnnestu digiallkirja andmine siin.
Vasta!
Aleksander: Aleksander : Avalik pöördumine Südamega Eesti eest
Absoluutselt nõus!
Vasta!
Kersti: Avalik pöördumine Südamega Eesti eest
poolt !
Vasta!
Velle: Avalik pöördumine Südamega Eesti eest
jep!
Vasta!
Monika: Monika
Nõus!
Vasta!
Monika: monika
nõus!
Vasta!
Andre:
Rahva sõna peab maksma!
Vasta!
Robert: Robert: Avalik pöördumine Südamega Eesti eest
Nõus ! On viimane aeg hakata täitma Eesti Vabariigi põhiseadust ! Kui võim peab kuuluma rahvale...siis kellele kuulub tegelikult võim Eesti Vabariigis ???????
Vasta!
Heidi: Heidi: Südamega Eesti eest
10% poolt!
Vasta!
Heidi: Heidi: Südamega Eesti eest
100% siis tahtsin kirjutada.
Tiit:
Aeg normaalseteks inimlikeks muutusteks, muidu kisub asi pööraseks! Rahva mõõt lauslolluste talumiseks on täis, inimestel enne seda juba enesestmõista!!
Vasta!