Eelnõu algatus Hiiumaa vallavolikogule

Hiiumaa Vallavolikogu
Hiiumaa Vallavalitsus
Emmaste Osavalla Kogu
Käina Osavalla Kogu
Kärdla Osavalla Kogu
Kõrgessaare Osavalla Kogu
Pühalepa Osavalla Kogu 23.05.2020


Eelnõu algatus Hiiumaa vallavolikogule: Hiiumaa elanike sh laste jätkusuutlik ja teadlik
sportimisvõimaluste arendamine ning riigi poolt eraldatud investeeringutoetuse 1,2
miljoni euro kasutusse võtmine Hiiumaa spordikeskuse täismahus väljaehitamiseks.


Eelnõu algatuse õiguslik alus
Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse peatükk 4 § 32 punktile 1 on vähemalt
ühel protsendil hääleõiguslikel valla- või linnaelanikel, kuid mitte vähem kui viiel hääleõiguslikul valla- või linnaelanikul, õigus teha kohaliku elu küsimustes valla- või linnavolikogu või -valitsuse õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks
tunnistamiseks algatusi, mis võetakse arutusele hiljemalt kolme kuu jooksul. Samuti lõige 2 lisab, et nimetatud paragrahvi 1 lõikes ettenähtud algatus esitatakse valla- või linnavalitsusele vastava eelnõuna, millele lisatakse allkirjadega varustatud algatuse esitajate nimekiri (lisad algatuse esitajate nimekirjadega).


Tulenevalt Hiiumaa valla arengukava 2035+ punkt 1.4 „Vaba aeg, sport, kultuur ja
noorsootöö“:
1. Hiiumaal puudub ainukese maakonnana Eestis kaasaegne spordikeskus. Seetõttu ei saa
muuhulgas korraldada sisetingimustes Eesti meistrivõistluste võistlusi.
2. Sportimistingimused olemasolevatel sise- ja välialadel on puudulikud, seejuures
invasportlaste võimalused sisetingimustes sporti teha on väga piiratud.
3. Piiratud on valikud individuaalaladega tegelemiseks.
4. Piirkonniti on ebaühtlased võimalused erinevateks tegevusteks. Ebaühtlaselt on jaotunud treeningbaaside koormus (n: Kärdlas ja Kõrgessaares ülekoormatus).

Aastaks 2022 on valla arengukavas ette nähtud maakondlikult olulise investeeringuobjektina
Hiiumaa spordikeskus sh tennise sisehall ja jalgpalli kunstmuruväljak (viide: https://vald.hiiumaa.ee/documents/17721527/21542182/Hiiumaa+valla+arengukava+
2035%2B.pdf/f14e8316-fb93-4ab2-8304-f7644275d72b).

Riigihalduse ministri Jaak Aab’i kirjas 14-1/2076-3, saadetud 15.05.2020, on öeldud, et Hiiumaa spordihoone teise etapi rahastamiseks on Hiiumaa Vallavalitsusel võimalik kasutada
riigi lisaeelarvest kohalikele omavalitsustele eraldatavat investeeringutoetust. Valitsus on
kiitnud heaks 2020. aasta lisaeelarvega 70 miljoni euro eraldamise omavalitsustele uuteks
investeeringuteks, millest Hiiumaale eraldatakse 1,2 miljonit eurot. Täpsustusena lisati, et
investeeringutoetust on võimalik kasutada ainult nende spordihoone osade jaoks, mis ei ole
2020 eelarves või hankeplaanis.


Ettepanek: riigi poolt eraldatud investeeringutoetus summas 1,2 miljonit eurot kasutada spordikeskuse täies mahus välja ehitamiseks.


Eelnõu algatuse koostajad:
Georg Linkov
56483426
georglinkovsenior@gmail.com

Tanel Malk
+3725024514
tanel@faasion.ee

Anti Kalle
+3725010285
anti@jalajalg.ee

allkirjade kogumine on lõppenud

27.06.2020 00:00 kuni 20.07.2020 23:59

242 häält

96%


Aktsiooni korraldaja

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Sulev: Eelnõu algatuse õiguslik alus
Ettepanek: riigi poolt eraldatud investeeringutoetus summas 1,2 miljonit eurot kasutada spordikeskuse täies mahus välja ehitamiseks.
Vasta!