Eesti metsa kaitseks!

Soovime, et Riigikogu tühistaks 15.02.2011 vastu võetud "Eesti metsanduse arengukava aastani 2020", mis on tugevas vastuolus Riigikontrolli auditiga ja ohuks Eesti metsadele.

allkirjade kogumine on lõppenud

02.03.2011 00:00 kuni 31.12.2011 23:59

1322 häält

13%

Head Eesti inimesed!

Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO) kuulutas aasta 2011 Rahvusvaheliseks Metsa-aastaks, mille eesmärk on suurendada inimeste teadlikkust metsade olulisusest ühiskonnale, säästlikust metsamajandusest ja looduskaitsest. Mets on ökosüsteem, mis koosneb metsamaast, sellel kasvavast taimestikust ja seal elunevast loomastikust. Üle poole Eesti maismaast on kaetud metsaga. Tänu metsadele on Eestimaa loodus liigirikas. Mets on meie kultuuri ja sotsiaalse identiteedi ning inimeste igapäevaelu loomulik osa. Kahjuks ei majandata hetkel veel Eesti metsi jätkusuutlikult, ohustades sellega tulevaste põlvkondade võimalusi nautida metsade hüvesid.

Eesti Riigikogu otsustas "tähistada" rahvusvahelist metsa-aastat omapoolse panusega: menetlusse võeti  „Eesti metsanduse arengukava aastani 2020“ eelnõud. Riigikontroll andis sellele arengukava eelnõule väga kriitilise hinnangu:

"Riigikontrolli hinnangul on arengukava sisu olulisel määral vastuolus selle põhieesmärkidega, kuna raiemahtude suurendamine, raiet lubavate tingimuste lõdvendamine ja raievanuste alandamine ei paranda ühelgi viisil metsade jätkusuutlikku majandamist, keskkonda ja selle kaitsmist ega kindlusta metsasektorile pikaajalist tulu.

Riigikontroll peab vajalikuks juhtida tähelepanu arengukava eelnõu järgmistele puudustele:

a) arengukava eelnõus on riikliku metsainventuuri (SMI) andmeid tõlgendatud vääralt;

b) raiemahtude suurendamiseks kavandatud raievanuste alandamise ja raietingimuste leevendamise ettepanekuid ei ole analüüsitud;

c) raiemahtude suurendamine kahjustab riigimetsa jätkusuutlikku majandamist;

d) eelnõu on vastuolus Eesti ja ELi looduskaitse eesmärkidega. "

Vaatamata Riigikontrolli hinnangule võttis Riigikogu 15.veebruaril 2011 vastu „Eesti metsanduse arengukava aastani 2020“. Poolt hääletas 49 saadikut ja vastu 6 saadikut.

Head inimesed!  Palun aidake peatada Eestimaa metsade hävitamine!

Palun tutvuge lisatud Riigikontrolli dokumentidega. http://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2152/Area/15/language/et-EE/Default.aspx#results

Andke oma allkiri, et Riigikogu tühistaks oma otsuse, millega kinnitati „Eesti metsanduse arengukava aastani 2020“. Soovime, et Keskkonnaministeerium valmistaks ette uue arengukava eelnõu, mis tugineb tegelikele lähteandmetele ja arvestab Riigikontrolli, Eesti kodanike ja erinevate huvigruppide arvamuste ning ettepanekutega.

Aktsiooni korraldaja

Kodanikualgatus "Eesti metsade eest!"
http://metsad.vikerkaaresild.org

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Peeter:
Toetan
Vasta!
Piret: Piret
toetab.
Vasta!
Kalmer:
Kuna minu häälest sõltub!
Loomulikult toetan!
Vasta!
jaan: hmm
kas siis laseme puudel metsas ära mädaneda?
Vasta!
Pärtel: Pärtel
Aastamiljoneid on palju puid metsas ära mädanenud ja maailm eksisteerib ikka edasi. Alles sellest ajast, kui "majandusel läheb hästi", on hakanud tervikpilt kehvemaks kiskuma.
Mõnest maha kukkunud puust on paljudele tegelastele kasu ka. Äkki kõike, mis kusagil kasvab või eksisteerib, ei peagi tingimata inimrassi "progressiivsema osa" pikas perspektiivis jätkusuutmatu elamisviisi edendamiseks hakkama panema?
Merry: Soovin teada?
Millistele analüüsidele toetub allkirjade kogumine, kes olid eksperdid, kelle arvamusele allkirjade kogumine tugineb - ainult emotsioonidele tuginevate allkirjade kogumine ei ole lahendus või on poolik lahendus ja võib tuua kasu asemel kahju
Vasta!
Juta: Soovin teada?
Palun tutvuge Riigikontrolli auditiga arengukava kohta. Viited on petitsiooni kirjelduses ära toodud. Samuti on arengukava puudustele tähelepanu juhtinud Eestimaa Looduse Fond. Kahjuks ei arvestanud Keskkonnaministeerium nende seisukohtadega ja Riigikogu ei pidanud Riigikontrolli auditit miskiks.
Irene: Irene
Toetan!
Vasta!
Epp:
Toetan
Vasta!
jaan: jaan
Liiga palju raiuda muidugi ei tohi. Hetkel ületab aastane puude juurdekasv oluliselt raiutava mahu.
Vasta!
Ain: jaanile
Milliste arvutuste alusel väidad, et aastane juurdekasv ületab raiemahu?
Konkreetsed teaduslikud arvutused koos viitega allikale palun.
Ketrin: Ketrin Piibur
Toetan
Vasta!
Indrek: Indrek:
Toetan täielikult!
Vasta!
Fox: ei toeta
Metsaomanikuna maksan praegu maamaksu jms. Hooldusraiet ja jm väiksemahulist raiet pole teha mõtet, kuna siis jääb töötegemise rõõm ainult kätte. Kui teha lageraie, siis jääb natuke kätte ka. Aga mingit stiimulit peale raiet järelhooldust teha (va nõutud miinimum) pole, sest see sööb selle vähesegi tulunatukese ära.
Seega kui uue seaduse järgi saaks hoolduskulud arvestada tulust maha, siis see pigem parandaks olukorda.
2. variant oleks, et metsaomanik saaks oma metsa pealt müüa saastekvoote.
Vasta!
Aivar:
Toetan täielikult.
Vasta!
Jaak: Jaak
Igasugune raiemahtude suurendamine on kurjast. Juba hetkel on raiemahud sellised liiga suured, seda on näha nii maanteel kui ka metsavaheteedel, kus iga paarisaja meetri tagant vaatab jälle vastu mõni lageraielank. Jutt suurest metsa juurdekasvust on müüt, lageraielangi hooldusete jätmisel (nagu praegu tehakse) kasvab sinna võsa ning läheb veel väga kaua aega enne kui sellest saab mets. Väide, et kui me "täiskasvanud" metsa maha ei lõika, siis see läheb lihtsalt mädanema on rumalus. Mets elab oma loomulikku elu edasi ja vanades puudes leiavad elukoha linnud, loomad, putukad ja seened. Peale kasvavad uued puud. See on tõeline ürgmets, mida Eestis kahjuks peaaegu järel ei olegi.
Vasta!
nelli: Nelli
Leian, et kui Riigikontroll on leidnud selles vallas puudujääke, siis peaks need kõigepealt kõrvaldama, ja alles siis ajsaga edasi minema. Praegu hääletan küll POOLT!
Vasta!
Marika: Eesti metsa kaitseks!
Toetan.
Vasta!
Kertu:
Loomulikult toetan!
Vasta!
Vambola: Elupõline metsamees .
Metsanduse probleem ei seisne kaugeltki raiemahus , vaid selles , et okaspuumetsa uut põlvkonda pole võimalik edukalt kasvatada säärase ulukite arvukuse juures ilma mahukate investeeringute teostamiseta (piirdeaiad, repellentide kasutamine aastaid , kuni ladvakasv jõuab uluki haardeulatusest kõrgemale) - parimal juhul on langi uuendusel otsustatud kõvalehtpuu (kase) kasuks , sageli aga lepitakse ka valgelepikutega - sest väärtuslikuma puuliigi kultiveerimine osutub majanduslikult ülejõu käivaks . Mida vähem okaspuunoorendikke - seda suurem surve ka neile olemasolevatele sõraliste poolt . Kanaliste kadumine eesti looduspildist pole tingitud mõistlikust metsaraiest ( enamlevinud arvamus - et kaitseala aitab säilitada metsise arvukuse ) , vaid röövulukide (kährik , rebane , vareselised) ülisuurest arvukusest . Niikaua , kui jahindus ei loe oma peaeesmärgiks röövulukide ja sõraliste arvukuse tasakaalu viimist toidubaasiga - sest inimene on ise rikkunud luuduslikku tasakaalu ( olles hävitanud , või viinud miinimumine suurkiskjate arvukuse ja marutaudihirmus lubanud väikekiskjatel piiramatult sigida ) - seni on meie metsade normaalne uuendamine pea võimatu .

Vasta!
Vambola: Täpsustus !
Vabandan kirjavigade pärast , pidasin silmas "looduslikku" tasakaalu - mitte midagi muud ja suurkiskjate arvukuse "miinimumini" viimist - mis iseenest on loomulikult õige , sest muidu poleks karjakasvatusel perspektiivi .
Õnneks on jahinduse liinis ka käivitunud olulised muutused - loodame , et terve mõistus pääseb võidule ,
mis küll demokraatia tingimustes pole kerge protsess .
Rõhutan veekord - meie kodumaa metsade hea käekäigu ja fauna rikkuste säilitamise peamine probleem on jahinduse peaeesmärgi unustamine , või teadlik minetamine !!
Vasta!
Andres: Andres
Toetan
Vasta!
Mihkel: Tähtsaim täna, et metsa seeklite eest välismaalastele ei müüdaks alates 01.05.2011.
Olen Vana - Nurtu metsniku Peeter Käru järeltulija, kes oli minu vanaisa ja töötas mõisniku heaks. Järgmine põlvkond omas maad ja metsa vabas noores Eesti Vabariigis. Minu põlvkond on jäetud sellest ilma, sest kommunistid riigistasid maad ja metsad ja nende diktaat jätkub eesmärgiga nii metsad kui maad nüüd välismaalastele maha sahkerdada, millele olen kogu hingest vastu ja palun samuti mõtlevaid inimesi liituda minu loodud avaliku grupiga Facebookis "me ei kauple oma esivanemate maaga..." Müüd metsa ja maa - kaotad Isamaa ja vabaduse. Meedia sellest katastroofipäevast on kahjuks senini vaikinud, sest rauad suhu pandud! Ühinegem !
Vasta!
Kai:
Toetan täielikult!
Vasta!
Ain: Poolt
Kahe käega poolt. Selline tegevus nagu ellu viiakse praegu RMK poolt keskkonnaministeeriumi hekskiidul laastab täielikult meie riigi metsad, kui liigirikka tervikliku elukeskkonna, mis on hästi funktsioneerinud aastatuhandeid.
Lageraiete maht ületab igasuguse mõistliku piiri ja sellist haiget põhjenduste lolli juttu nende tegude õigustuseks kuuleb, et see paneb mõtlema, kuhu sellise tegevusega tahetakse jõuda - kasumisse ... kuid millise hinnaga?!
Vasta!
rain:
Elan Saaremaal ja sõidan palju autoga ringi ning seda on lihtsalt kurb vaadata mis meie metsadega tehakse. Isegi siin kommentaarides inimesed räägivad liialt palju rahast, kuid ei märka seda ilu mida loodus pakub ning mis peagi vaid mälestuseks võib saada. Toetan 100% aktsiooni päästmaks Eesti metsad hävingust, et saaksin ka kümnete aastate pärast rahus metsas jalutamas ning kasvõi seenel käia.
Vasta!
Ain: Muidugi poolt
Ja kirjutan pisut veel juurde oma eelmisele kommentaarile.
Asjalood on järgmised:
Eks metsanduse arengukavast saab ka meid kõiki puudutav alguse ja sellistest Tuhala kaevulugude lõpplahenditest, on ju ilusti näha, kuidas keskkonnaminister oma sõpradele ja erakonnatoetajatele Eestimaad jupphaaval maha müüb.
Ansiplased julgesid valimisjärgsel päeval vastu võtta teise seaduse, mis Tuhala nõiakaevu maad ärimeestele kaevandada annab.
Mitu miljonit need äritsejad erakonnale annetasid?
See lugu haiseb samat moodi nagu ''Tamme auto'' seaduski. Tuleb ilmselt oma ''hangudega'' ka sammud sinna mäe peale seada.
Andrei: RK auditist
Kui usalduväärne on Riigikontrolli audit? Kas tegemist on ametnike "arvamusega" (nagu pahatihti igasuguse määruste ja eeskirjade loomisel kipub olema) või on audit koostatud ikkagi käsikäes spetsialistidega?
Annaks allkirja küll kui see õige asja eest läheks, aga uisapäisa lollust toetada ei tahaks.
Mis olid KM ja Riigikogu põhjendused, et auditit miskiks ei peetud?
Vasta!
Arvo: RK auditist
http://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2152/Area/15/language/et-EE/Default.aspx#results
auditi koostajad on oma ala asjatundjad nagu ka arengukava koostajad. Erinevus seisneb motiivides, hoiakutes, mentaliteedis.
Vasta!
Heljen: heljen
toetan
Vasta!
Imre: imre
mulle on mets kallis ja oluline!
Vasta!
lembitu:
toetan
Vasta!
Mirko: y
g
Vasta!
Käde: Eesti metsa kaitseks
Toetan
Vasta!
Meelis: Eesti metsa kaitseks, alati poolt.
Metsa tuleb efektiivsemalt majandada aga mitte suurendada raiemahtu. Hr. Talijärve jutust järeldub, et raie-
mahu hulgas on ka jäätmed aga lankidel on palju maas ka likviitset puitu ning hakkurisse läheb ka korralik
halupuuks kõlbav materjal.
Vasta!
Mattias: Mattias Hiiumaal
Kuna Eesti pöllumandus on niikuinii nigut ta on ja kunagi metsast raadatud praegustel sööti jäetud pöllumaadel ei hakata niipeagi pöllumajandusega tegelema ega ka niipeagi needsamad pöllumaad piisavalt kiiresti ei taasmetsastu, siis tuleb olemasolevat metsa Eesti looduse elurikkuse nimel hoida.
Vasta!
Jaak: Alus Riigikogu otsuseks puudulik
Kahetsusväärselt ei arvesta metsanduse arengukava kõigi oluliste asjaoludega.
Vasta!
Regina: Puhas populism
Petitsioonis on kahjuks ainult kõlavad hüüdlaused, aga paluks arve ja fakte, millele alla kirjutades toetuda. Kas see ongi kogu info, mille põhjal allkiri anda?
Soovitus: ärge pidage paljuks läbi lugeda Metsaliidu kodulehel olevad materjalid, lisaks arvudele ja faktidele on toodud eri osapoolte arvamused (k.a. looduskaitsjad, Riigikontroll). Lisaks leiate infot Erametsakeskuse portaalist. Mina otsustasin nende materjalidega tutvumise järel, et oma allkirja protestikirjale ei anna.
Vasta!
Maarika: Maarika - toetan!
Oluline on säilitada liigi ja metsarohkus, mis on euroopas aina haruldasemaks saamas, praegu ja ka tulevastele põlvedele. Mõelge ometi hetkest ja oma ninast natuke kaugemale!
Vasta!
Maarika: Maarika - ja veel toetuseks
statistika ja numbrid on poliitiline matemaatika ehk need on sama moodi väänatavad ja neid võib esitatada just esitaja huvides nagu kõike muudki ning pole seega sugugi parem argument kui inimeste avaldatud arvamused ja emosioonid.
Ühe põlvkonna huvid sunnivad mitut põlvkonda nende tehtud valikutega elama kuna mets (kuigi taastuv resurss) ei taastu paari põlvkonna jooksul ja veel vähem liigid, mis vähenevad või hävivad koos metsaga.
Aeg oleks õppida teiste vigadest, mitte taas ise neid teha!
Vasta!
Nicholas:
However good the intentions are of the Forest management plan may be, if there is any chance that the statistics the government are relying on are inaccurate, as the National Audit Office suggests, we should not let this law through.

Only once all the science has been a) fully reviewed b) not rushed and c) proven that the benefits will be to the forests not the government’s balance sheet, should the people allow government to pass this law.

I am not Estonian, but I have chosen to make my home here, and I can tell you that one of the riches Estonia has that many other countries have lost, to their detriment, is its forests. Don’t risk them being cut down because of incomplete science, as any damage done will not be repaired.

I think it is a sad fact of modern society that things need to have a financial value in order to have value. Yet the things we enjoy most: friends, family, our country, do not have a price tag.

Let’s get the full picture. Let’s not rush this legislature. Let’s not put a price tag on the forests of Estonia. I think emotion, here, is the greater currency.
Vasta!
Aare: Käed eemale põlislaantest!
Oleme ju metsarahvas, see väärtus pole müügiks!
Vasta!
Lauri:
Toetan metsavastastele lõuga andmisel
Vasta!
Ruudo:
poolt
Vasta!
Ruudo: Ruudo Annus
toetan
Vasta!
riina:
toetan
Vasta!
Madis: Toetan
Küps mets vajab raiumist, et vältida puude mädanemist ja haigestumist. Iseasi on kuidas ja milliselt koostatud kavade järgi raiuda.Teine küsimus on metsa ja maamüügi lubamatus välismaalastele!
Vasta!
Rene: Rene
Toetan
Vasta!
Mihkel: MIHKEL LAURITS, Eesti metsa eest! mihkellaurits@gmail.com
Loomulikult Eesti metsa eest - hapniku eest! Kuidas siis teisiti!?:))))
Vasta!
Triin:
vastu
Vasta!