EI Eesti suurimale kanalakompleksile Väimela alevikus!

EI Eesti suurimale kanalakompleksile Väimela alevikus!

Võru valla volikogule

Võru valla vallavalitsusele


PÖÖRDUMINE

Meie, Väimela aleviku ja aleviku ümbruse alalised ja ajutised elanikud, kinnitame oma allkirjadega, et oleme kategooriliselt vastu Väimela alevikus Pärna tee 7 ja Pärna tee 9 kinnistutele planeeritava kanalakompleksi rajamisele ja nõuame detailplaneeringu lõpetamist.


1. Kanalakompleksiga kaasneb spetsiifiline ammoniaagihais, mis katab ringikujuliselt kogu Väimela aleviku ja aleviku ümbruse.

Me pole nõus, et keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandes (KSH) on jäetud arvestamata Keskkonnaameti ettepanek:

„KSH ala ei saa olla üksnes kirdesse kaldu, sest see ei iseloomusta piisavalt kanalakompleksist eralduva iseloomuliku lõhna levimise ulatust iga päeva kohta aastas. Seega, objektiivse tulemuse saamiseks tuleb KSH mõjuala ulatus määrata ringikujuline, kuhu jääb kirde suunal paiknev majapidamine ning mis hõlmab ühtlasi Väimela alevikku.


2. Kanalakompleksi detailplaneering rikub Võru valla üldplaneeringut ja maakonnaplaneeringut.

Maakonnaplaneeringu 2030+ kohaselt paikneb detailplaneeringuala Väimela aleviku linnalise asustuse alal.

Võru valla üldplaneering: alevikes kavandatava tootmistegevuste puhul ei tohi ülenormatiivne kahjulik välismõju ulatuda elamupiirkondadesse, ühiskondlike hoonete maale, puhkealadele (KSH lk 16).

Kanalast lenduvale ammoniaagile kehtestatud sihtväärtust kavatsetakse ületada Väimela alevikus laial alal. Ammoniaagihais pole mitte ainult ebameeldiv vaid ka tervist kahjustav, tekitades juba väikeses kontsentratsioonis limaskestade, silmade- kurgu- ja ninaärritusi, peavalu, väsimust , unehäireid ja iiveldust. Suurtel sisaldustel avaldub mürgine toime (KSH lk 34, 39, 43, 44)


3. Kanalakompleksiga kaasneb oluline negatiivne keskkonnamõju.

Ammoniaagi puhul avaldub keskkonnarisk juba väga väikeste kontsentratsioonides, mõjualasse jäävad nii kaitse all olev Väimela mõisa park kui II kaitsekategooriasse kuuluv nahkhiirte elupaik (KSH lk 7, 30, 34, 35).


4. Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandes on tehtud olulisi vigu: Väimela valitsevad tuuled ei ole keskkonnaagentuuri ametlikel andmetel kirdesuunalised.

allkirjade kogumine on lõppenud

25.07.2018 00:00 kuni 05.08.2018 23:59

376 häält

150%

EI Eesti suurimale kanalakompleksile Väimela alevikus!

Võru valla volikogule

Võru valla vallavalitsusele

 

PÖÖRDUMINE

Meie, Väimela aleviku ja aleviku ümbruse alalised ja ajutised elanikud, kinnitame oma allkirjadega, et oleme kategooriliselt vastu Väimela alevikus Pärna tee 7 ja Pärna tee 9 kinnistutele planeeritava kanalakompleksi  rajamisele ja nõuame detailplaneeringu lõpetamist.


1. Kanalakompleksiga kaasneb spetsiifiline ammoniaagihais, mis katab ringikujuliselt kogu Väimela aleviku ja aleviku ümbruse. 

Me pole nõus, et keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandes (KSH) on jäetud arvestamata Keskkonnaameti ettepanek:

„KSH ala ei saa olla üksnes kirdesse kaldu, sest see ei iseloomusta piisavalt kanalakompleksist eralduva iseloomuliku lõhna levimise ulatust iga päeva kohta aastas. Seega, objektiivse tulemuse saamiseks tuleb KSH mõjuala ulatus määrata ringikujuline, kuhu jääb kirde suunal paiknev majapidamine ning mis hõlmab ühtlasi Väimela alevikku.

 

 

2. Kanalakompleksi detailplaneering rikub Võru valla üldplaneeringut ja maakonnaplaneeringut.

 

Maakonnaplaneeringu 2030+ kohaselt paikneb detailplaneeringuala Väimela aleviku linnalise asustuse alal.

Võru valla üldplaneering: alevikes kavandatava tootmistegevuste puhul ei tohi ülenormatiivne kahjulik välismõju ulatuda elamupiirkondadesse, ühiskondlike hoonete maale, puhkealadele (KSH lk 16).

Kanalast lenduvale ammoniaagile kehtestatud sihtväärtust kavatsetakse ületada Väimela alevikus laial alal. Ammoniaagihais pole mitte ainult ebameeldiv vaid ka tervist kahjustav, tekitades juba väikeses kontsentratsioonis limaskestade, silmade- kurgu- ja ninaärritusi, peavalu, väsimust , unehäireid ja iiveldust. Suurtel sisaldustel avaldub mürgine toime (KSH lk 34, 39, 43, 44)

 

3. Kanalakompleksiga kaasneb oluline negatiivne keskkonnamõju.

  

Ammoniaagi puhul avaldub keskkonnarisk juba väga väikeste kontsentratsioonides, mõjualasse jäävad nii kaitse all olev Väimela mõisa park kui II kaitsekategooriasse kuuluv nahkhiirte elupaik (KSH lk 7, 30, 34, 35).

 

4. Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandes on tehtud olulisi vigu: Väimela valitsevad tuuled ei ole keskkonnaagentuuri ametlikel andmetel kirdesuunalised.

  

Aktsiooni korraldaja

Väimela algatusrühm

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Ruth: EI Eesti suurimale kanalakompleksile Väimela alevikus
Olen vastu!
Vasta!
Õie: EI SUURTELE KANALAKOMPLEKSIDELE!
Teen ettepaneku asutada Võrumaale linnutalusid, kus kanu vabapidamisel pidada ja saada tervislikke kanamune ja -liha. Meie ei taha tarbida suurkomplekside haigete ja mürgitatud kanade toodangut!
Vasta!
Egle: Egle
Olen vastu!
Vasta!