EI kaevandusele Vääna-Jõesuus

allkirjade kogumine on lõppenud

19.10.2023 00:00 kuni 21.04.2024 23:59

4555 häält

455%

EI  kaevandusele Vääna-Jõesuus


Rapla firma Sokkel Karjäärid OÜ on asunud ette valmistama kaevanduse rajamist Vääna-Jõesuusse ranna lähedastesse puhkemetsadesse. Kuigi Harku vallavolikogu lükkas firma avalduse kaevanduse rajamist ettevalmistavat uuringut läbi viia ühehäälselt tagasi, kaebas firma valla kohtusse eesmärgiga saada kaevanduse ettevalmistamiseks vajalik luba valla ja kohalike inimeste vastuseisust kohtu kaudu mööda minnes.  Volikogu otsus on leitav siit https://atp.amphora.ee/harkuvv/index.aspx?itm=855189


Käesolevaga väljendame oma vastuseisu:


  1. Kaevanduse rajamisele Vääna-Jõesuu ja Naage ümbrusesse metsa;


  1. Kaevandusfirma geoloogilisele uuringu läbiviimisele. 

Geoloogiline uuring on kaevanduse rajamiseks esimene samm. Uuringu läbiviimine annab teatud ajal eesõiguse maavara kaevandamise loa saamiseks. Uuringuga metsa rajataval 65 puuruagul (sügavus 35 m) ja samal arvul ekskavaatoriga kaevataval 7 m süvendil on arvestatav keskkonnamõju. 


Täpsemalt


Sokkel Karjäärid OÜ (aadress Rapla vald, Lipa küla, Kuivati, 78405), on esitanud Keskkonnaametile taotluse geoloogilise uuringu loa saamiseks Vääna uuringuruumis

(registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 31.05.2023,  menetluse nr 124972,  https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_index). 

Geoloogilise uuringu luba taotletakse Harju maakonnas Harku vallas Vääna-Jõesuu külas riigile kuuluvatele kinnistutele Keila metskond 28 (katastritunnus: 19801:001:4425, registriosa nr 14924950) ja Keila metskond 26 (katastritunnus: 19801:001:4413, registriosa nr 15661650), mille riigivara valitseja on Kliimaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus. Taotletava Vääna uuringuruumi teenindusala pindala on 39,98 ha.


Kavandatava uuringu eesmärk on välja selgitada Vääna uuringuruumi geoloogiline ehitus, 

kasuliku kihi paksus, maavara levik ja kvaliteet ning kaevandamistingimused, mis võimaldaksid hinnata maavara aktiivse tarbevaruna, et hiljem taotleda sellele alale maavara kaevandamiseks keskkonnaluba. 


Uuringu käigus on plaanitud rajada kuni 65 puurauku sügavusega 35 meetrit  ja 65 ekskavaatoriga kaevatavat kaeveõõnt, mille sügavus on kuni 7 meetrit tulenevalt ekskavaatori võimekusest.


Uuringualad on nähtavad siin https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/link/gA4Kd5W7
Vääna-Jõesuu ranna silla foto on leheküljelt VisitHarku.com


Vaade metsale Vääna-Jõesuu külas, kuhu on planeeritud kaevanduse ala.Uuringualad on Vääna-Jõesuu ranna lähedased männimetsad, mille radu inimesed kasutavad jalutamiseks, sportimiseks ja erinevate metsaandide korjamiseks. Aladel ja nende ümbruses on rikkalik loomastik, sealhulgas mitmeid kaitsealuseid liike ja samuti rikkalik taimestik sealhulgas on need peamised Vääna-Jõesuu kandi mustika- ja seenemetsad..


Kaevandamine kahjustab püsivalt üldplaneeringus rohevõrgustikuna tähistatud alasid, mille eesmärk on hoida elustiku mitmekesisust.


Kaevandamise mõju metsaökosüsteemile on hävitav. Selle käigus raiutakse maha kõik puud, eemaldatakse kasvuks vajalik pinnas ning kahjustada saab veerežiim. 


Uuringualad on Harku valla, aga ka Tallinna linna elanike armastatud puhkekoht ja selle ümber on hinnatud väikeelamute piirkonnad. 


Kaevanduste uuringualadele rajamise korral asendub Vääna-Jõesuu rannalähedase metsa miljöö tehnogeense keskkonnaga, kus kogu tegevus on suunatud vaid ühele eesmärgile - maavara kaevandamisele. 


Lisaks eelnevale kaasneb kaevandamisega ka tolm, müra ja raskeveokite liikumine.Kõik see toob kaasa märkimisväärse negatiivse mõju looduskeskkonnale ja vähendab piirkonna väärtust elukeskkonnana. Aktsiooni korraldaja

Vääna-Jõesuu Külaselts

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Kaisa: Olen kaevanduse vastu
Olen kaevanduse vastu
Vasta!
Erik: Olen kaevanduse vastu
Olen kaevanduse vastu Vääna - Jõesuus
Priit: Vääna-Jõesuu kaevandus
Olen vastu Vääna-Jõesuu kaevanduse rajamisele.
Vasta!
Mart: Mart - kaevanduse vastu
Selline looduse rüüstamine on kuritegelik.
Vasta!
Marianne:
Olen kaevanduse vastu!
Vasta!
Eve: EI kaevandusele Vääna-Jõesuus
olen kaevanduse vastu
Vasta!
Aivar: Vastu: Vääna-Jõesuu kaevandus
Olen kaevanduse vastu
Vasta!
Aivar: Vääna-Jõesuu kaevandus
Olen kaevanduse vastu
Vasta!
Jana:
Olen kaevanduse vastu
Vasta!
Jana: Jana Petrova
Olen kaevanduse vastu
Vasta!
Milvi: olen kaevanduse vastu!
Looduse rüüstamine peab lõppema!
Vasta!
Mart: Vääna-Jõesuu
Olen Vääna-Jõesuus maavarauuringute ja kaevanduse rajamise vastu!
Vasta!
Aleksandr: Aleksandr
Olen kaevanduse vastu!
Vasta!
Liina: Vääna-Jõesuu kaevanduse vastu
Ajalooliste puhkealade rüüstamise kavatsus ühe kodaniku rikastumise eesmärgil tuleb lõpetada.
Vasta!
Elisa: Kaevanduse vastu!
Olen Vääna-Jõuesuu kaevanduse vastu! Meie loodust peab hoidma!
Vasta!
Ines: Olen kaevanduse vastu!
Olen vastu kaevandusele Vääna-Jõesuus.
Vasta!
Marina: Ei kaevandusele!
Olen kategooriliselt kaevanduse vastu (ehk siis petitsiooni poolt).
Vasta!
Aire:
Olen kaevanduse vastu ja kõigele sellele eelneva geoloogilise uurimise vastu kaevanduse rajamise eesmärgil VäänaJõesuu metsade alal
Vasta!
Ly: Artiklid
https://forte.delfi.ee/artikkel/120241239/ei-kaevandusele-vaana-joesuus-kohalik-kogukond-algatas-puhkemetsade-karjaaride-vastu-petitsiooni

https://www.postimees.ee/7879944/kaevandaja-nouab-kohtuga-oigust-harku-valla-maavarasid-uurida

https://www.postimees.ee/7880353/vaana-joesuu-elanikud-koguvad-plaanitava-kaevanduse-vastu-allkirju

Vasta!
Mari-liis: Olen kaevanduste vastu!
Olen vastu nii puurimistele kui kaevandustele!
Vasta!
Peter: Peter
Ei kaevandusele!

Olen kategooriliselt kaevanduse vastu.
Vasta!
Aili: Olen Vääna-Jõesuu kaevanduse vastu
Olen Vääna-Jõesuu kaevanduse vastu.
Vasta!
Raivo: Ei mingit kaevandust.
Ei mingit kaevandust.
Vasta!
Ülle: Vääna-Jõesuu kaevandus
Selline looduse rüüstamine on kuritegelik. Olen kaevandamise vastu !
Vasta!
Hele:
Olen kaevandus(t)e ja kõigi eelnevate geoloogiliste uuringute vastu Vääna-Jõesuu ja Naage külades.
Vasta!
Aare: Vast
Ei, aitähh.
Vasta!
Natalia:
Olen kaevanduse vastu
Vasta!
Natalia: Vääna-Jõesuu kaevandus
Olen kaevanduse vastu
Vasta!
Vitali: Vitali
Гнать их с нашего леса санными тряпками!!!
Vasta!
Margarita: Okas
Ei kaevandustele Vääna-Jõesuu ja Naage metsades.
Ei kaevandusele Vääna-Jõesuus - POOLT
Vääna-Jõesuus kaevandamise - VASTU
Vasta!
Piret: Olen nii uuringute kui kaevanduste vastu
Uuringutega kaasneb metsa langetamine, puuraugud, müra, tolm, rasketehnika liiklus kitsal maanteel. Rikutakse looduslik kooslus ja häiritakse elanikke. Kaevandamisest ei taha mõeldagi. Toetan valda võitluses.
Vasta!
Triin: Triin- kaevanduse vastu
Olen kaevanduse vastu
Vasta!
Nele:
Ei kaevandusele!!!!
Vasta!
Karin: Olen Vääna-Jõesuu kaevanduse vastu
Olen Vääna-Jõesuu kaevanduse vastu
Vasta!
Karin: Olen Vääna-Jõesuu kaevanduse vastu
Olen Vääna-Jõesuu kaevanduse vastu
Vasta!
Eda:
Olen kaevanduse vastu
Vasta!
Marcus: Marcus
Olen vastu Vääna-Jõesuu kaevanduse rajamisele ja sellega seotud geoloogilistele uuringutele.
Vasta!
Marcus: Marcus
Olen vastu Vääna-Jõesuu kaevanduse rajamisele ja sellega seotud geoloogilistele uuringutele.
Vasta!
Marko: Igasuguse kaevandamise vastu
Eesti, elu ja looduse hävitamine tuleb lõpetada üle Eesti.
Vasta!
Johannes: Olen kaevanduse vastu
Ma ei näe, et ühe OÜ ärihuvid kuidagi kaaluksid üles avaliku vastuseisu ja keskkonnakahju, mille sünnitab liivakaevandus meie kandi puhkemetsadele. Jutt vaid uuringute läbi viimisest on vastik puru silma ajamine kaevandusfirmalt, kes siiani ongi uuringuid vaid selleks läbi viinud, et by definition paragrahvide abil muuta loodusvarad maavaradeks ja asuda kaevandada. Olen nii uuringute kui kaevanduste vastu. ma ei näe, et Sokkel Karjäärid oleks siiani ilma kaevandushuvita uuringuid läbi viinud, teistmoodi pole see ka sel korral. Seda, kuidas mõjub puuraukude teke kaevuvee tasemele Naagel võib uurima minna Ida-Virumaale. Ka võib tutvuda sotsiaalse katastroofiga, mida see kaasa on toonud.
Vasta!
Henri: Ei, täesti abusurdne
Olen täielikult sellise ettevõtmise vastu
Vasta!
Kairi: Olen kaevanduse vastu!
Olen kaevanduse vastu!
Vasta!
Tõnis: Tõnis
Olen aktsiooni poolt, kaevanduse vastu.
Vasta!
Raul: Olen vastu kavandusele Vääna - Jõesuus
Olen vastu Vääna-Jõesuu kaevanduse rajamisele.
Vasta!
Helle: EI liivakaevandusele Vääna-Jõesuu ranna puhkemetsades!
EI ehita metsa!!!
Vasta!
Jarõna:
Olen Vääna-Jõesuu kaevanduse rajamise vastu.
Vasta!
Grete-Lotte: Olen kaevanduse vastu
Olen kaevanduse vastu ja kõigele sellele eelneva geoloogilise uurimise vastu kaevanduse rajamise eesmärgil VäänaJõesuu metsade alal
Vasta!
Konstantin: Olen kaevanduse vastu
Olen kaevanduse vastu
Vasta!
Kirill: Kirill
Olen vastu Vääna-Jõesuu kaevanduse rajamisele. Selline looduse hävitamine on täielik absurd ja ei ole kaasaegsete väärtustega kooskõlas. Toetame rohepööre ning samuti tapame looduskaunid kohad.
Huvitav veel, et antud alad on Riigiomand, ehk Riik nii kergekäeliselt annab sellised võimalused.
Vasta!
Mari:
Olen kaevanduse vastu!
Vasta!
Irene: Irene
Kaevanduse vastu
Vasta!
Irene: Irene
Kaevanduse vastu
Vasta!
Sergei: Olen kaevanduse vastu
Olen vastu Vääna-Jõesuu kaevanduse rajamisele.
Vasta!
Reet: EI -EI-EI Vääna Jõesuu kaevanduse mõttele
Olen vastu Vääna Jõesuu kaevandusele ja selle vajaminevale eelnevale geoloogilisele uuringule.
Jõudu ja arukust Vallavalitsusele.
Vasta!
Kaspar: Vääna-Jõesuu kaevandus
Olen kaevanduse vastu!
Vasta!
Maie:
Olen uuringute ja kaevanduse vastu!
Vasta!
Helen: Olen kaevanduse vastu
Olen kaevanduse vastu
Vasta!
taavi: Olen kaevanduse vastu
Olen vastu Vääna-Jõesuu kaevanduse rajamisele.
Vasta!
Mihkel: Mihkel: Olen Väänajõe kaevanduse vastu!
Selliste looduskaunite metsade ja kohtade rüvetamine tuleb lõpetada.
Vasta!
Mihkel:
Ei kaevandusele ja ka geoloogilistele uuringutele
Vasta!
epp: Kaevanduse vastu!
Olen kaevanduse vastu!!
Vasta!
Vesta: Vesta: Vääna-Jõesuu kaevandus
Olen kaevanduse vastu!
Vasta!
Sigrid: Sigrid: Ei taha Vääna-Jõesuusse kaevandust
Olen Vääna-Jõesuusse planeeritava liivakaevanduse vastu
Vasta!
Aivar: Kaevandus Vääna-Jõesuus
Olen kaevanduse vastu!
Vasta!
Marge: Ei toeta uute kaevanduste rajamist
Olen vastu looduse ja keskkonna kahjustamisele uute kaevanduste rajamisega!
Vasta!
Stella: Kaevanduse vastu!
Olen Vääna-Jõesuu kaevanduse vastu!
Vasta!
Elviira: Vääna-Jõesuu kaevanduse vastu
Olen kaevanduse rajamine vastu
Vasta!
Pille: Olen kaevanduse vastu!
Olen kaevanduse vastu!
Vasta!
Veiko: Jätke metsad alles, ärge kaevake!
Olen Vääna-Jõesuu kaevanduste vastu!!!
Vasta!
Gerda: Olen kaevanduse vastu
Olen kaevanduse vastu
Vasta!
Peep: Olen kaevanduse vastu
Olen kaevanduse vastu. Rikub loodust ja elukeskonda. Harku vald ei anna luba isegi puurkaevu rajamiseks kinnistule Naage piirkonnas ja nüüd kaalutakse kaevanduse lubamist???
Vasta!
ene: EI kaevandusele Vääna-Jõesuus
Olen vastu Vääna-Jõesuu kaevanduse rajamisele.
Vasta!
Helen: Kaevanduse vastu
Olen kaevanduse vastu
Vasta!
Maile:
Vastu Kaevandamisele
Vasta!
Ilona: Kaevanduse vastu!
Olen vastu Vääna-Jõesuu kaevanduse rajamisele.
Vasta!
Viiu: Olen kaevanduse vastu!
Olen Vääna-Jõesuu kaevanduse rajamise vastu!
Vasta!
Kristi:
Olen kindlasti selle vastu!!
Vasta!
Ra: Vastu
Kaevandus kaevanduseks, aga lapsed liiguvad ringi maantee juures. Vastu, sest ei soovi pidevalt liikuvaid veokeid siia.
Vasta!
Ülo: El kaevandusele Vääna-Jõesuus
Olen kaevandusele vastu.
Vasta!
Jelena: Kaevandusele Vääna-Jõesuus
Olen kaevandusele VASTU!
Vasta!
Helen: Olen kaevanduse vastu
Olen kaevanduse vastu
Vasta!
Aivar: Vääna-Jõesuu kaevandusele EI
Ei toeta looduskaunite kohtade hävitamist - EI UURINGUTELE ja KAEVANDAMISELE!
Vasta!
Peep: Ei kaevandusele Vääna-Jõesuus
Olen kaevanduse vastu!
Vasta!
Veikko: Olen vastu kaevanduse rajamisele Vääna-Jõesuus!
Olen vastu kaevanduse rajamisele Vääna-Jõesuus!
Vasta!
Aivar: Olen kaevanduse vastu
Olen kaevanduse vastu
Vasta!
Pille: Olen kaevanduse vastu
Olen kaevanduse vastu Vääna-Jõesuus.
Vasta!
Joonas: Ei! Olen kaevanduse vastu!
Olen kaevanduse vastu!
Vasta!
Joonas: Ei! Olen kaevanduse vastu!
Olen kaevanduse vastu!
Vasta!
Anne: Olen vastu Vääna-Jõesuu kaevanduse rajamisele.
Olen vastu Vääna-Jõesuu kaevanduse rajamisele.
Vasta!
Anne: Olen vastu Vääna-Jõesuu kaevanduse rajamisele.
Olen vastu Vääna-Jõesuu kaevanduse rajamisele.
Vasta!
Anne: Olen vastu Vääna-Jõesuu kaevanduse rajamisele.
Olen vastu Vääna-Jõesuu kaevanduse rajamisele.
Vasta!
Gunnar: Vääna-Jõesuu kaevandus
Olen kaevanduse vastu
Vasta!
Tiina: Olen kaevanduse vastu
Olen kaevanduse vastu
Vasta!
Tiina: Olen kaevanduse vastu
Olen kaevanduse vastu
Vasta!
Monika-kadri: Monika: Olen kaevanduse vastu, EI kaevandusele
Olen kaevanduse ja Eestimaa looduse rüüstamise vastu. On väärtusi, mida ei ole võimalik rahasse ümber arvestada. Palun ärge tehke Eestist tühermaad!
Vasta!
anu: Vääna-Jõesuusse karjääri rajamise idee on hullumeelne
Vääna-Jõesuu on kogu Eesti rahva oma, imelise kauni loodusega paik, mis peab jääma selliseks nagu ta on, meie kõigi rõõmuks. Imelik küll, aga on olemas meil selliseid kasuahneid tegelasi, kes ilma igasuguse empaatiata ja südametunnistuseta teeksid Eesti looduskaunid paigaks rahaks. Plaan sinna kaevandus rajada on hullumeelne ja kuritegelik. Sellistele tüüpidele ei pea üldse andma mingit võimalust. Küsida nad ju võivad, aga vastus olgu alati EI.
Vasta!
Ruslan:
Olen kaevanduse vastu!!!
Vasta!
Liidia: Vastu: Vääna-Jõesuu kaevandus
Olen kaevanduse vastu
Vasta!
Marit: Ei kaevandusele
Olen kaevanduse vastu
Vasta!
Kristjan: Vääna-Jõesuu kaevandus
Olen kaevanduse vastu!
Vasta!
Reet: Reet: Olen kategooriliselt kaevanduse vastu
Rahajõmmid jätku loodus rahule!!!
Vasta!
Rein: ei kaevandusele!
Olen kaabakate plaanile kategooriliselt vastu.
Vasta!
Piret: Ei kaevandusele Vääna-Jõesuus
Toetan petitsiooni.
Vasta!
Piret: Olen kaevanduse vastu
Toetan petitsiooni
Vasta!
Jako:
Ei Vääna-Jõesuu kaevandusele
Vasta!
Raido: Vastu või vastupidi?
Kui üleskutse algab sõnaga "ei" ja on kaevanduse vastu, siis kas pean vajutama nuppu "poolt" või "vastu"? Ehk siis kas kaevanduse vastu või üleskutse vastu :) Ehk liigne filosoofia, aga võiks mõelda küsimuse paremini sõnastamisele!
Vasta!
Meeri: Meeri. Olen kaevanduse vastu
Olen kaevanduse vastu.
Vasta!
Kristiina: Vastu
Olen kaevanduse vastu.
Vasta!
Markus: Mitte mingil juhul
Ma isegi ei saa aru, kuidas saab keegi nii rumalale mõttele tulla. Peab täielikult looduse ja kogukonna vastane olema, et millelegi sellisele isegi mõelda. Igatahes on Sokkel Karjäärid OÜ täiesti moraalitu ettevõte ning soovitan kõigil edaspidi nendega koostööd vältida. Vajadusel läheme selles vaidluses lõpuni välja. Kogukonna ning looduse eest, igasuguse Vääna-Jõesuu metsamassiivi hävitamise vastu!
Vasta!
Lili: Olen kaevanduste vastu
Olen kaevanduste vastu
Vasta!
Arne-enn:
Ei kaevandustsele Vääna-Jõesuus!
Vasta!
Helen: Olen vastu laialdasele kaevandamisele Vääna-Jõesuus
Olen vastu laialdasele kaevandamisele Vääna-Jõesuus ja sellele eelnevale maapinna puurimisele ning selleks tehtavale metsaraiele.
Vasta!
Liudmila: Olen kaevanduse vastu
Olen kaevanduse ja uuringute vastu
Vasta!
Liudmila: Olen kaevanduse ja uuringute vastu
Olen kaevanduse ja uuringute vastu
Vasta!
Valery: Olen kaevanduse ja uuringute vastu
Olen kaevanduse ja uuringute vastu
Vasta!
Ley: Olen kaevanduse vastu.
Kuidas tuleb kellelgi üldse nii rumal mõte pähe?
Vasta!
Anna: Olen kaevanduste vastu
Olen kaevanduste vastu
Vasta!
Diana: Olen kaevanduse vastu
Olen kaevanduse ja eelnevate uuringute vastu
Vasta!
Ahto: Kaevanduse vastu
Kaevanduse vastu igal juhul
Vasta!
Ahto: Kaevanduse vastu
Kaevanduse vastu igal juhul
Vasta!
Ahto: Kaevanduse vastu
Kaevanduse vastu kindlasti
Vasta!
Aimar: EI geoloogilistele uuringutele ja kaevandusele!
Olen igasuguste geoloogiliste uuringute ja kaevanduse rajamise vastu!
Vasta!
Anu:
Ei kaevandusele Vääna-Jõesuus
Vasta!
Andro: Olen kaevanduse vastu
Olen kaevanduse vastu
Vasta!
Armand: VASTU III
VASTU !!!
Vasta!
Pall: Vääna-Jõesuu kaevandus
Olen kaevanduse rajamise vastu
Vasta!
Piret: Vääna-Jõesuu kaevandus
Olen nii maapõue uuringute tegemise kui ka kaevandamise vastu
Vasta!
Jüri: Kaevanduse vastu
Olen kaevanduse vastu
Vasta!
Anneli: Anneli: EI kaevandusel!
Olen kaevanduse vastu!
Vasta!
Anneli: EI kaevandusele, olen kaevanduse vastu!
Anneli: EI kaevandusele, olen kaevanduse vastu!
Vasta!
Juhan: Olen kaevanduse vastu!
Olen kaevanduse vastu!
Vasta!
Laine: Laine:Vääna-Jõesuu kaevanduse vastu
Ei mingit kaevandust kodukülla.
Vasta!
Raido: Olen vastu!
Olen vastu uuringutele ja kaevanduste rajamisele Vääna-Jõesuu ja Naage piirkonnas
Vasta!
Sigrit: Sigrit
Olen kaevanduse vastu.
Vasta!
Urmas: Vastu
Vastu. Aga küsimuse alguses "ei" tekitab vastuse variandi valikul segaduse
Vasta!
Ivika: Olen kaevanduse vastu
Olen kaevanduse vastu
Vasta!
Ivika: Olen Vääna-Jõesuus maavarauuringute ja kaevanduse rajamise vastu!
Olen Vääna-Jõesuus maavarauuringute ja kaevanduse rajamise vastu!
Vasta!
Markus: Vääna-Jõesuu kaevanduse vastu
Olen vastu uuringutele ja kaevandusele Vääna-Jõesuus.
Vasta!
Margus: Olen kaevanduse vastu
Olen vastu uuringutele ja kaevandusele Vääna-Jõesuus!
Vasta!
Egle: Uuringute ja kaevanduse vastu
Toetan petitsiooni, EI uuringutele ja kaevandusele.
Vasta!
Anželika:
Olen kaevanduse vastu
Vasta!
Albina:
Olen kaevanduse vastu
Vasta!
Yevgeniya:
Olen kaevanduse vastu
Vasta!
Kenneth: Vääna-Jõesuu kaevanduse rajamise vastu.
Vääna-Jõesuu kaevanduse rajamise vastu.
Vasta!
Eva:
Olen kaevanduse vastu
Vasta!
Anžela:
Olen kaevanduse vastu!
Vasta!
Monika:
Olen kaevanduse vastu.Monika Luhalaid
Vasta!
Monika: Olen vastu.Kuidas firma need kinnistud omandas.
Olen kaevanduse vastu.Monika Luhalaid
Vasta!
Ervin-mihkel:
EI sellele kaevandusele. Seisan kaevandusöödele vastu.
Vasta!
Ervin-mihkel: KÜÜNILINE PETITSIOON
SEGADUST OI, KUI PALJU. TEATAN petitsioon.ee LEHEKÜLJE
KOOSTAJATELE, ET MITMED PETITSIOONIGA LIITUNUD ISIKUD
ON AETUD SEGADUSSE ROHELISE POOLT JA PUNASE VASTU
PÄRAST.
SEE ON PAHASTI KOOSTATUD JA MA SOOVITAN TEIL SELLE
EKSITAVA LEHEKÜLJE PARANDADA (s.o. ÜHESELT ARUSAADAVAKS
TEHA). LUGUPIDAMISEGA, Ervin-Mihkel Pari
Vasta!
Priit: Kindlasti vastu
Kindlasti vastu
Vasta!
Kert: Kaevanduse vastu
Olen kaevanduse vastu Vääna Jõesuus.
Vasta!
Airi: Olen kaevanduse vastu
Olen kaevanduse vastu
Vasta!
Inta: EI kaevandusele Vääna-Jõesuus
Uurida karjääri rajamist rohevööndi puhkealale?! Ja jälle on RMK see, kes puude taga metsa ei näe. Loogika on ju lihtne: pärast niisuguseid (p)uuringuid ei kõlbakski see songermaa millekski muuks kui karjääriks.

Uuringute lubamise vastu, karjäärist rääkimata.
Vasta!
Natalja: Vääna-Jõesuu kaevandus
Ei kaevandusele Vääna-Jõesuus
Vasta!
Jaanika: Vastu
Olen kaevanduse vastu!
Vasta!
Jaanika: Olen vastu.
Olen kaevanduse vastu!
Vasta!
Aleksander: Ei kaevandusele Väna-Jõesuus
Olen kaevanduse vastu
Vasta!
Ingrid-inkeri: Ingrid . Olen kaevanduse vastu
Olen vastu igasugusele kaevandamisele Vääna-jõesuu metsades .
Vasta!
Ülle: Olen kaevanduse vastu Vääna-Jõesuus!
Olen kaevandus(t)e ja kõigi eelnevate geoloogiliste uuringute vastu Vääna-Jõesuu ja Naage külades.

Eesti loodust tuleb hoida. Imestan, et kuidas midagi sellist võib Eesti keskonnakaitse lubada ja kuidas riik nii kergekäeliselt oma metsast loobub? Räägitakse rohepöördest, liigsest CO2, puhta joogivee väheduset planeedil, sellest, et loomaliike jääb üha vähemaks aga toimitakse vastupidi. Kaevanduse avamine tähendab metsa hävitamist, tähendab seda, et joogivesi võib ära kaduda, loomad ja linnud jäävad ilma kodumetsa. Kaevanduste rajamine on kuritegelik ettevõttmine.

Vääna-Jõesuu on sadade inimeste kodupaik ja tuhandete puhkepaik. Vääna-Jõesuu loodus on hinnaline kõigi nende inimeste jaoks. Meri, jõgi ja mets Vääna-Jõesuus on minu hinge maastik ja usun, et sama võivad öelda sadad inimesed, kes elavad Vääna-Jõesuus.Vasta!
Ülle: Ülle: Olen kaevanduste vastu Vääna-Jõesuus!
Kaevanduste rajamine on vastukõlas tänapäevaste väärtustega. Me peame hoidma oma elukeskonda: oma metsi, seal elavaid metsloomi, linde. Me peam kaitsma oma puhast põhjavett. Räägitakse liiga kõrgest CO2 tasemest ja sellest, et ilmastik muutub, et on rohkem torme, kuivust, kuumust jne. Muretsetakse looma- ja linnuliikide hävimise üle aga toimitakse risti praegusele ideoloogiale.

On absurdne, et riik nii kerge käega loovutab oma metsad ettevõtjale, kes need kergekäelielt hävitab.

Need metsad, meri ja jõgi on minu hingemaastik ja usun, et need on selliseks veel tuhandetele. Paljudele, kes Vääna-Jõesuus elavad, suvitavad või lihtsalt tulevad Vääna-Jõesuusse vaba aega veetma.

Olen kaevanduste vastu Vääna-Jõesuus ja annan oma toetuse vallale.

Vasta!
Ülle: Olen kaevanduste vastu Vääna-Jõesuus!
Olen kaevandus(t)e ja kõigi eelnevate geoloogiliste uuringute vastu Vääna-Jõesuu ja Naage külades.
1) Me peame väga hoidma Eesti loodust. Rikkumatu loodus on hinnallisem kui kaevandusest saadud liiv. Rikutud loodust ei saa kunagi enam sellisena tagasi. Kaevanduse rajaminen on vastuolus ka praeguse üldise roheideoloogiaga. Ma ei saa aru, et kuidas ajastul, kus räägitakse kliima soojenemisest, CO2 liiga suurest tasemest õhus, puhta joogivee vähedusest, sellest, et looma- ja linnuriike jääb üha vähemaks ja sellest, et suur probleem on ilmastikumuutus (et on liiga kuum, kuiv, tuuline, märg), antakse luba teha geoloogilisi uuringuid sellisesse tähtsasse ja looduskaunisse kohta ja hiljem ehk ka kaevandada.
2) Vääna-Jõesuu on minu hinge maastik ja usun, et ka paljude teiste inimeste, kes Vääna- Jõesuus alaliselt elavad, puhkavad või lihtsalt Vääna-Jõeuusse tulevad metsa või mere äärde.
Vasta!
Lidia: olen kaevanduse vastu
olen vastu kaevanduse
Vasta!
Kalju: Kalju
Keegi ei kuluta raha, ilma et ta loodaks seda suuremas hulgas tagasi saada.
Seega ei tee erafirma mingeid uuringuid sinisilmsest huvist asja vastu.
Seega pikemas perspektiivis olen kaevandamise vastu ja lühemas perspektiivis ka ressursi uuringu vastu!

Lugupidamisega
Vasta!
Erika: Olen kaevanduse vastu
Olen kaevanduse vastu
Vasta!
Peeter: Olen kaevanduse vastu
Olen kaevanduse vastu
Vasta!
Taimi: Ei kaevandusele Vääna-Jõesuus
Olen kaevanduse vastu looduskaunis kohas.
Vasta!