Ütle EI Rail Baltic’u võimalike trasside 11C ja 11A1 ehitamisele

allkirjade kogumine on lõppenud

05.02.2015 00:00 kuni 05.05.2015 23:59

262 häält

65%

Eesti riik plaanib uue potentsiaalse raudteetrassi ehitamist läbi Rae ja Raasiku valla. Selle uue raudtee võimalik trassiliin 13B-III-10E-III-11C, mis viib Tallinna Sadamasse (vt kaardil olevat oranži liini), hargneb Kulli küla juures kaheks ja trassi teine haru 11A-1 viib Ülemiste jaama. Trasside hargnemine Kulli küla juures koos olemasoleva Tallinn-Aegviidu raudteega piiravad Kulli küla kolmest küljest raudteega sisse. Kulli küla inimesed on äärmiselt mures selle trassi võimaliku realiseerumise pärast. Samuti on mures teised ümbruskonna inimesed, kelle lähedalt antud raudteeliin läbi võib hakata minema. Otsus eelistatud raudteeliini osas tehakse Harju maavenema poolt peale Riigikogu valimisi märtsis 2015.


See petitsioon kogub allkirju oranži liini ehitamise vastu!Argumendid oranži liini vastu:


  • Eesti riigi rahade mõttetu kasutamine - selle asemel, et olemasolevaid raudteid korrastada ja laiendada, plaanitakse täiesti uut kiir-raudteed, kuid mitte otseliinil vaid suure lookleva ringiga ümber Tallinna. See ei soosi plaanitud kiiret raudtee ühendust vaid ainult laastab uusi senini miljööväärtuslikke linnalähedasi elupiirkondi. Lisaks ei saa sellest liinist kasu kohalik transport, sest see raudtee pole mõeldud inimeste veoks Euroopasse vaid peamiselt kaubavedudeks. Miks ei võiks näiteks uuendada ja laiendada olemasolevat Rapla-Männiku-Tallinn raudteed? Kaardilt vaadates oleks see kõige otsem tee Pärnust Tallinnasse.


  • Müra, lärm, senise elupiirkonna elamiskõlbmatuks muutumine - uus raudtee on kaherealine, mis võtab enda alla ligi 66 meetri laiuse ala ning millel liiguvad rongid kiirusega kuni 240 km/h. Olgugi, et müra tõkestamiseks võidakse raudtee osaliselt tarastada, ei ole olukord siiski aktsepteeritav, sest vibratsioon rongidest kandub ikkagi edasi. Näiteks Kulli küla elanike vahetus läheduses on juba üks raudtee, mille vibratsioon elanikke mõjutab. Sellega kahes kohas ristuv tulevane Rail Baltic muudaks elu väljakannatamatuks.


  • Eravalduste natsionaliseerimine mitte turuväärtuses - Eesti riik ei ole siiani otsustanud, kuidas raudtee ehitamise piirkonda jäävaid maavaldusi kompenseeritakse. On vähetõenäoline, et need kompenseeritakse inimestele turuväärtuses. Meid ähvardab maade sundvõõrandamine, mille vastu ei saa üksikinimene õiglaselt võidelda. Kulli külas ja selle lähiümbruskonnas on vanad talud püsinud juba sadu aastaid. Oleks äärmiselt kahju, kui uus raudtee nende praegust olemust rikuks.


  • Kogu Rail Balticu projekt on korralikult läbimõtlemata – kui projekti ideid, analüüse, arvamusi ja tingimusi lähemalt uurida on ilmselge, et Rail Balticu projekt ei ole adekvaatselt läbi mõeldud. Seda veab kõigest osaline Euroopa rahade olemasolu, ülejäänu maksab kinni maksumaksja. Tegelikult ei ole eesti rahvale ka täpselt seletatud, miks seda raudteed üldse vaja on ning see tekitab muret, et asjaga tahetakse lihtsalt kiirelt ühele poole saada ilma olukorda süviti uurimata ning selle kõrvalmõjusid kaalumata.


* * *


Kallis kaasmaalane!


Isegi kui Sa ei ela selle raudteetrassi lähedal ja isegi kui see ei mõjuta otseselt Sinu käekäiku– mõtle sellele, kui palju ilusat Eestimaad läheb kaotsi sellise läbimõtlemata projekti elluviimisel. Sellest raudteest ei ole kasu ei eestimaalastele ega Eestimaale! Olemasolevate rahade eest peaksime ehitama sellise Rail Baltic’u, millest Eesti majandusele ja kodanikule enim kasu on. Mõelgem see projekt korralikult kiirustamata läbi! Tehkem kaalutud ning mõistlikke otsuseid!


PALUN HÄÄLETA SELLE RAUDTEE OSA EHITAMISE VASTU!


Lisainformatsioon Rail Baltic’u kohta on saadaval:


http://avalikultrailbalticust.ee


http://www.railbaltic.info

Aktsiooni korraldaja

Ae-Ena Rannamägi-Tihane (ae.tihane@gmail.com)

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.