EI ÜLEMÄÄRASTELE MUINSUSKAITSELISTELE PIIRANGUTELE

Petitsioon on suunatud Riigikogu kultuurikomisjonile, milline menetleb Kultuuriministeeriumi ettevalmistatud muinsuskaitseseaduse eelnõud (684SE). Soovime, et eelnõud muudetakse enne vastuvõtmist oluliselt või loobutakse selle kehtestamisest. Muinsuskaitselistest piirangutest on puudutatud ligi 135 000 omanikku ja 80% mälestistest on eraomandis. Omand on põhiseadusega kaitstud põhiõigus ja mitte ühiskonna lüpsilehm. Kultuuriväärtuste säilimine on ühiskonna ja omanike ühiskohustus. Uus seadus ei taga mälestiste omanikele piirangute hüvitamist ning mälestiste korrashoiu piisavat toetamist. Küll sätestab eelnõu ehitusmälestiste ja ulatuslike muinsuskaitsealade suhtes omanikele igakülgse eeltoimingute ja lubade saamise kohustuse enne tööde tegemist, sellega seotud keeruka loataotlusmenetluse ja erinõuded tööde tegemisele, mis muudab need omanikele oluliselt kallimateks. Riigikogu saadik, kuula oma rahvast!

allkirjade kogumine on lõppenud

10.01.2019 00:00 kuni 17.02.2019 23:59

475 häält

47%

Soovime, et seaduses sätestatakse:

- Riigi ja kohalike omavalitsuste ning omanike ühiskohustus kulutuuripärandi säilitamisel

- Muinsuskaitseliste kitsenduste kehtestamisel proportsionaalsuse põhimõte

- Riigi kohustus mälestise omandamiseks selle omaniku nõudmisel

- Muinsuskaitseliste erilubade küsimuste lahendamine ühes menetlus ehitusloa või - teatise menetlusega

- Loakohustuse asendamine suuremas mahus teavitamiskohustusega, eriti muinsuskaitsealadel

- Mälestiste konserveerimise ja muinsuskaitsealal asuva mittemälestise ehitustööde tegemise võimalus ilma erinõueteta

- Kohustus hüvitada omanikele mälestiste säilitamise kallinemine mälestiseks olemise tõttu

- Maksusoodustused mälestiste korrashoidmisel (võimalus osa tehtud kulusid tuludest maha arvata)

- Ehitusmälestiste revisjon ja kaitse alt mahavõtmine, kui ei esine riikliku kaitse eeldusi

- Kohustus üle vaadata olemasolevate muinsuskaitsealade põhimäärused

Aktsiooni korraldaja

Eesti Omanike Keskliit

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Mark: Seda seadust pole vaja
Ajalooliste kinnistute omanikke on vaja toetada ja motiveerida, KUI majade seisukord on riigi voi KOV jaoks oluline. Mina loodan, et on oluline.
Vasta!
Sulev: Seda seadust pole vaja
On ja kuidas veel, sest muinsuskaitse elab põhimõtte järgi, et enne las laguneda, kui midagi ringi teha tohib. Kui mul on elamine ja seal on midagi muinsuskaitse all, siis on targem sealt minema kolida ja uus kodu rajada, kui muinsuskaitsega midafgi kokku leppida saab. Iga tühja asja pole mõtet muinsuskaitse alla tuua. Muinsuskaitse volitusi tuleb piirata ja kohe üsna korralikult.
Reet: Ülemäärastele muinsuskaitselistele piirangutele
Pooldan, kui KOV toetab oma vahenditest muinsuskaitselisi objekte
Vasta!
Aneli: Ei toeta nõukogulikku lähenemist
Kui riigil on huvid, siis peab riigil olema ka hüvitamise kohustus ja omanikule peab jääma õigus öelda ei, kui hüvitis ei rahlda.
Vasta!