Ajalooline Albu vallamaja kohaliku kogukonna kasutusse!

Kirjutades alla meie petitsioonile, toetad ajaloolise Albu vallamaja andmist tasuta kasutamiseks MTÜ-le Järva-Madise Külaselts, hoone kogukonnale avatuks jäämist ning oled vastu selle eravaldusesse müümisele.
19. sajandi lõpul Järva-Madise külla vallamajaks ehitatud hoone on läbi aegade kandnud ka kogukonna harimise ja ühendamise huve – selles on tegutsenud nii raamatukogu kui rahvamaja, see on olnud üle-eestilise tähtsusega Tammsaare kirjanduspreemiate väljakuulutamise paik ning rahvamatka alguspunkt.
Maja uksed olid kogukonnale avatud 2017. a lõpuni, mil toimus valdade ühinemine ja moodustati Järva vald. Vallamaja funktsiooni kaotanud hoone lubati uue vallavalitsuse poolt kogukonna tasuta kasutusse tingimusega, et luuakse seda haldav külaselts.
2018. a sügisel loodigi kohalike entusiastide poolt MTÜ Järva-Madise Külaselts, eesmärgiga arendada maaelu ning taaselavdada Järva-Madise kandi seltsielu. Seltsi asutamiskoosolek peeti oktoobris, ametlik registreerimine toimus novembris. Ajal, mil selts tegeles asutamistoimingutega, ilmus ajakirjanduses artikkel, kus tuli välja valla soov leida hoonele ostja (Järva Teataja, 22.11.2018).

2018. aasta detsembri alguses esitas seltsi juhatus vallale taotluse anda hoone seltsi kasutusse, selles korraldati ka esimene suurem üritus kogukonnale – laste jõulupidu. Ametlikku vastust ei saadud, kuid ajakirjanduse vahendusel (!) sai aina selgemaks valla soov hoonele ostja leida (Järva Teataja, 19.01.2019).

Erakätesse minnes jääb ajalooline hoone kogukonnale suletuks ning muutub võimatuks kohaliku elu tippsündmusteks kujunenud traditsioonide (Tammsaare kirjanduspreemia väljakuulutamine vallamaja hoone trepilt, Tammsaare rahvamatka avamine jt) jätkumine ning uute loomine. Eesti ühe tuntuma ja hinnatuma kirjaniku ausammas ja endine Albu vallamaja on puutumatu tervik.
Võttes arvesse kogukonna huve ja 27.01.2019 toimunud üldkoosoleku otsust, taotleb MTÜ Järva-Madise Külaselts Järva valla volikogult vallamaja hoone tasuta kasutusse andmist.
Ajaloolise Albu vallamaja hoone kogukonnale avatuks jäämine on oluline kohaliku elu arendamiseks ellu kutsutud seltsi eesmärkide saavutamiseks: külaelu parandamine, külakultuuri säilitamine, piirkonna arengule kaasa aitavate ürituste, koolituste ja infopäevade korraldamine, kogukonna kooskäimiskoha arendamine jt.
Anna oma allkiri kogukonna soovide toetuseks! Alla kirjutades toetad endise Albu vallamaja kogukonnale avatuks jäämist ning MTÜ-le Järva-Madise Külaselts kasutusõiguse andmist.

Järva-Madises 27. jaanuaril 2019. a

allkirjade kogumine on lõppenud

27.01.2019 00:00 kuni 15.02.2019 23:59

110 häält

55%

Albu vallamaja ajaloost

Järva-Madise külas asuv vallamaja hoone on ehitatud aastal 1896 Albu mõisahärra Aleksander Lilienfeldi poolt maksuta kingitud maale (suurusega 1 dessatiin).

Hoone ehitajale maksti 5000 rubla, mis saadi maksukohuslaste talupoegade maksude tasumisest, keda 1893.a. oli Albu vallas 554.

Hoone oli kasutuses vallamajana 2017. a lõpuni, mil toimus valdade ühinemine ja moodustati Järva vald.

Rahvusliku ärkamisaja ja haridustaseme tõusu mõjul elavnes ühistegevus ka 19. sajandi lõpu Järva-Madises. 1882.a. asutati koolmeister Ernst Mucheli poolt Järva-Madise Muusika Selts, 1907.a. asutati Järva-Madise Hariduse Selts. Uue vallamaja ruumides oli raamatukogu nii eesti- kui venekeelsete raamatutega. Tegutsesid mitmesugused seltsid, mis näitab selle paikkonna  inimeste soovi  aktiivselt osaleda ühiskondlikus elus. Samasugune aktiivne kultuuritöö jätkus ka 20. sajandil, mil vallamaja hoones tegutses lisaks külanõukogule ja raamatukogule ka rahvamaja, olles kohaliku piirkonna kultuurielu keskus.


Aktsiooni korraldaja

MTÜ Järva-Madise Külaselts

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Priit: Kinnitus Petitsioonile
Toetan ajaloolise Albu vallamaja andmist tasuta kasutamiseks MTÜ-le Järva-Madise Külaselts, hoone kogukonnale avatuks jäämist ning oled vastu selle eravaldusesse müümisele.
Vasta!