Harta12

Eesti demokraatia laguneb meie silmade all. Toimimast on lakanud demokraatlik legitimatsioon – igapäevane tagasiside võimu ja avalikkuse vahel, mis annab võimule teadmise, et ta esindab õiguspäraselt rahvast, ning avalikkusele kindluse, et võimul on tema esindajad.

Võimulolijad Eestis ei tunne enam vajadust avalikkusest välja teha. Valitseb arvamus, et eesmärk pühendab abinõu. Võimukandjad naeruvääristavad demokraatia mängureegleid. Võim on müüdav. Võimu nimel valetatakse.

Võimu suhtlus avalikkusega on muutunud monoloogiks: "Meil on mandaat." "Meile pole alternatiivi." See ei ole demokraatia keel. Kui kodaniku ainus võimalus poliitikat mõjutada ongi iga nelja aasta tagant toimuvad valimised, siis on demokraatiast järele jäänud tühi kest.

See ei ole ainult ühe erakonna kriis. Erakondlikust on saanud ühiskondliku vastand. Usalduse kadu erakondade vastu on hakanud ohustama kogu Eesti poliitilist süsteemi. Mitmed avatud ühiskonna olemuslikud jooned, nagu enesekriitika, harjumus aru anda ja tahe vastutada on Eesti tänases poliitilises kultuuris muutunud haruldaseks.

Võim ja vastutus käivad käsikäes. Võimulolijad peavad vastutama oma tegude eest. Ühiskond peab neilt vastutust nõudma. Vastutust nõuavad demokraatia ja õigusriigi normid.

Aina rohkem Eesti inimesi ei suuda võimus ära tunda ei oma poliitilist tahet ega eetilist palet. Meie poliitiline kultuur on kannatlik ja seda asjaolu on kerge kuritarvitada. Siin varitseb kahekordne oht: niimoodi võivad vale, pettus ning teesklus saada normiks mitte üksnes võimukandjate, vaid ka avalikkuse jaoks. Tänane võimu, valitsemise ja poliitilise kultuuri kriis võib põlistuda.

Vaja on uut ühiskondlikku kokkulepet. Ei Vabariigi President, Riigikogu ega Valitsus pole ilmutanud soovi olukorda muuta. Kui süsteem ei suuda end ise reformida, tuleb kodanikuühiskonnal oma tahte teostamiseks ja surve avaldamiseks kokku kutsuda alternatiivne institutsioon, milles oleks ülekaalus kodanikuühiskonna esindajad.

Esmajärjekorras tahame, et Eesti poliitilises süsteemis leiaksid teostust järgmised põhimõtted, mille keskmes on erakondliku süsteemi avamine ja kodanikuühiskonnale reaalse mõju andmine poliitikas:

* avalikkusel peab olema selge ülevaade poliitiliste ühenduste rahaallikatest - nii avaliku raha kasutamisest kui nende muude tulude algupärast;

* erakondade loomine, rahastamine ja töö peavad olema läbipaistvad ning erakonnad peavad esindama avalikku, mitte grupihuvi;

* valimissüsteem peab selgelt kajastama valija tahet, muu hulgas peab saadikul olema pideva aruandluse kohustus oma ringkonna valijate ees;

* parlamendierakonnad ei tohi monopoliseerida teed võimu juurde, lihtsustada tuleb parteide loomist ning parteiväliste jõudude pääsu Riigikogusse;

* kodanikel peavad olema laialdasemad võimalused oma poliitilise tahte avaldamiseks kui korralised valimised, luua tuleb rahvaalgatuse instrument.

Need on põhimõtted, mille kaitseks on viimastel kuudel sõna võtnud palju erinevaid ja väga erineva maailmavaatega inimesi. Aga sellest ei piisa ja sestap leiame, et Eesti demokraatia tervendamiseks on vaja laiema üldsuse pingutusi. Kutsume selle hartaga liituma kõiki Eesti inimesi, kes meiega nõustuvad.

allkirjade kogumine on lõppenud

14.11.2012 00:00 kuni 19.10.2013 23:59

18210 häält

404%


Aktsiooni korraldaja

Andres Ammas

Ignar Fjuk

Tarmo Jüristo

Juhan Kivirähk

Marju Lauristin

Ahto Lobjakas

Silver Meikar

Jevgeni Ossinovski

Pärtel Piirimäe

Rein Raud

Jüri Saar

Marek Tamm

Indrek Tarand

Siim Tuisk

Daniel Vaarik

Tõnu Viik

David Vseviov

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Madis: arvamus
Äkki võiksime olla esimeste riikide seas kus ei ole erakondi. Kui riigikogu koosneks ainult nö mõttekogudest siis kaoks ära see et partei liider sügab nina ja kõik hääletavad poolt ja kui kratsib kukalt siis hääletavad kõik vastu. Kui iga riigikogulane seisaks oma veendumuste eest siis saaksime ka tunduvalt tervemaid ja elujõulisemaid seadusi. Samuti peaks olema paigas ka linna ja maarahva suhe riigikogus. Riigikogulase amet peaks olema auasi, mitte häbipost nagu ta präegu on välja kujunenud. Valimised võiksid olla seotud omavalitsuste valimisega. St et omavalitsuste valimisel oleks teine ring kus siis valdades valituks osutunud inimesed osaleksid riigikogu valimisnimekirjas ja rahvas saaks saata sinna ka tädi Maali maalt. Kes valituks ei osuta jätkab siis volikogu esimehena ja kes valituks osutub siis jätkab riigikogus. Nii tooksime võimu rahvale oluliselt lähemale ja ka riigikogus oleks selge ettekujutus elu võimalikusest maal. Samuti oleks aeg ümber korraldada ka sotsiaalsusteem ja toetuste maksmine. Oleks aeg panna tööle õiged ametnikud õigetessekohtadesse ja lõpetada väiklus paljudes ametkondades. Ametnik peab olema väga aateline inimene kes suudab teha otsuseid sõltumata...
Vasta!
Argo: Island
Rääkigem rohkem, mis on Islandil viimase 3 aastaga toimunud. Seal on poliitiline ja erakondlik sumbumine kiire lõpu saanud ja osalusdemokraatia põhimõtted on seadustesse kirjutatud.

http://www.democracy-international.org/fileadmin/di/pdf/papers/Direct-democracy-Iceland-Democracy-International.pdf
Jaana: Madisele
Me võiksime olla riikide seas, kus saab omale ise esindaja valida, mitte nimekirju hääletada. Mina valiks end esindama erinevate seaduste puhul eri pädevaid inimesi, juriste, teadlasi, kultuuriesindajaid. Meil on ju riigis piisavalt väga häid asjatundjaid nii poliitteadustes kui ka majanduses, kes oskaksid Eesti riigi ka kriisist välja tuua ilma oma rahvast hävitamata. Meil puudub ainult mehhanism nende kaasamiseks riigivalitsemisse. Otsedemokraatia oleks selline valitsusvorm, kus ma ise otsustan, millisele juristile või asjatundjale ma oma hääle annan - kel oleks seejärel õigus minu hääle abil seaduse üle otsustada. Kui ma ise teemat valdan, siis võin ma ise hääletada seadusi, mul pole vaja sel juhul nn esindajat.
Meil on netiühiskond, meil on kõik vajalik, et seda süsteemi alustada ja meil on tark tasakaalukas rahvas, keda on põhjust usaldada. Meie ise peame otsustama, kes on pädev. Parteide süsteem on end ammu ära elanud, sest see loob ülbeid poliitmaffiaid, mandunud stagneerunud diktatuurseid süsteeme.
Peeter: Kahjuks oleks harta õnnestumisel ikka kõik samamoodi
Siinkohal tuleb mul kahjuks nõustuda Mihhail Lotmaniga ("Pöördumine ei ole tasakaalustatud: pakutud lahendused tunduvad kirjeldatud probleemidega võrreldes peaaegu et mõnitavatena. Umbes stiilis "Meie majas haarasid võimu mõrtsukad, pidevalt tapetakse inimesi. Nõuame, et põrandaid puhastataks märja lapiga ja akendel oleks tikitud kardinad.").

Tekstis on ilmselgelt kasutatud propagandistlikke võtteid ning sõnumisse on peidetud võimuhaaramise väiklane iha. Lotman tõi siinkohal väga hea näite, kuidas väljendatud on viit põhimõtet ja neist neljas (psühholoogid teavad, et neljas viiendik on just see, mis kõige halvemini meelde jääb) peidab endas ilmselget massidega lollitamise alget.

Samasugust väiklast võimuahnust näen ka "aatelise" Madise tekstis. Tuleb teha palju enamat, kui uute matside saatmist Toompeale. Neist saavad pelgalt neo-kadakasaksad.

Võimu tuleb delegeerida allapoole nii, et riigikogu ei oma enam niivõrd suurt osakaalu, ehk, tuleb enam usaldada rahva seas moodustunud väiksemaid gruppe, nende otsuseid oma elu korraldamiseks. Viimasest ideest pole aga veidra nimega (uurige ajalugu) üleskutses vähimatki haisu.
Tiit: Tiit Kuul
Oleme jõudnud olukorrani, kus valitsus ei kasutata enam isegi demagoogia kõrgpilotaaži oma vigade silumisel, vaid on läinud kõige labasema valetamise teed. Sellise stiili kasutamisega tahetakse näidata, et meie riigis on ainult väike rühm inimesi, kes teavad ja oskavad, kõik ülejäänud rahvas on aga rumalad. Seda käitumismalli ilmestas ka Jürgen Ligi sellekohane väljaütlemine, kus ta veendunult teatas, et ainult nemad on võimelised riiki juhtima ja tema mingit muud alternatiivi ei näe. Minu jaoks oli see väga solvav ja ma usun, et ka paljude teiste eestimaalaste jaoks.
Vasta!
Jaana: Valetamine on eneseväärikuse puudumine, poliitikute juures ka veel rumalus
Harta12-le peaks järgnema "rahvainfo süsteemi" loomine, mille abil saaksime hakata praegust stagneerunud süsteemi altpoolt muutma. Oleks vaja riigiteadlaste ja ausate juristide, tõeliste riigimeeste dialoogi meiega, kes me peaksime oma riigi muutma õiglaseks ja arengusuutlikuks -meie kõik, igaüks omal alal. Ja algama peaks see perekonna ja töösuhetest - nii et nõrgem osapool oleks kogu ühiskonna poolt toetatav, mitte alandatav. Meist igaüks on olnud elu jooksul olnud kellegi lapsed, olnud alluvuses - need inimsuhted kujundavad meist kas väärikad kodanikud või libedad orjad.
Meie ideaal olgu väärikad kodanikud, kes enda eest seista suudavad ja oma haavatasaanud kaaslasi lahinguväljale maha ei jäta.
Tiit: harta12
Toetan seisukohti.
Vasta!
Argo: Haldusreform: Riigikogu 51
Lisan üleskutse alustada haldusreformi raames Riigikogu suuruse teemal arutlemisest. Eesti parlament on 2 korda suurem, kui Lätil ja Leedul ning 3 korda suurem, võrreldes Skandinaavia ja Lääne-Euroopa riikide parlamentidega. Eesti juhtimises pole mingeid teistest riikidest erinevaid funktsioone, mis tingiks vajaduse kordades suurema parlamendi järele. Teiste Euroopa riikidega võrreldavas suuruses parlament võiks koosneda 51-59 saadikust ehk vähemalt 22000 kodanikku saadiku kohta. Hetkel on Eestis ühe parlamendi saadiku kohta alla 13000 kodaniku ja see ei näi mitte millegiga kaasa aitavat kodaniku/valijaga suhtlemisele.

Lisaks tuleb haldusreformi teemaks lugeda ka "Maailmavaate tutvustamiseks" ja "demokraatia arendamiseks" DASA jms skeemide abil erakondade suureneva raharaiskamismehhanismide loomise katsed.
Vasta!
Indrek: Kes maksab seda kuulatakse
Hetkel sama juhtum Pirita TOPi alaga kus linn ja riik istuvad samas paadis arendajaga ning seltside seisukohad ei oma ka kõige väiksemat kõlapinda. Tegu vägagi tõenäoliselt varjatud rahastamisega. Vaata http://petitsioon.ee/ei-kortermajadele-topi-mereaarsel-alal
Vasta!
Mika: Mika: Iseseisvuse eest
Kodanikud peavad rohkem sõna võtma, et praegune "vaikiv ajastu" ei eskaleeruks. Eesti Vabariik ei ole erakondade ladvikusse kuuluvate inimeste eraäri kus võib endale ja oma lähikondlastele rahva raha eest hüvesid lubada, vaid see on istitutsioon, mis peab seisma kogu kodanikkonna huvide eest, mitte väikesearvulise "annetuste tegijate" huvide eest. Samuti peab avalik võim seisma riigis tõe ja õigluse eest, mitte sellega omaksu eesmärgil kauplema. Juhul kui praegusi suundumusi ei suudeta väärata, kaotame suure tõenäosusega taas oma iseseisvuse.
Vasta!
Mariliis: arvamus
Toetan seisukohti.
Vasta!
Enterprise: Vaesusjuht:
Demokrtaatia on oma olemuselt täpselt see, mida me kõikjal täna näeme. Palju kära, vähe villa. Toimub skeemitamine, ressursside raiskamine, olemasoleva hävitamine, pidev uute absurdsuste juurutamine jne. Kui on soov saada täiuslikult toimiv riik, kus au sees on vanad väärtused, läbimõeldud majandus ja kasinusele suunatud filosoofia, on selleks ikka ja ainult absoluutne monarhia.
Anneli: Anneli
Toetan !
Vasta!
Jaak: Lootus kustub viimasena
Abi sellest Harta 12-st saab olla ikka ainult siis kui allkirju koguneb väga palju ning kui selle asjaga hakkab kaasnema ka mingeid tõsiselt võetavaid tegusid!
Vasta!
Eimar: Lootus kustub viimasena
Seda muidugi, aga selle olukorra saavutamiseks ( näiteks) võime igaüks minna tänavale, Harta12 tekst käes ja sellele möödakäijate käest allkirju koguda. Lisaks ppeaks iga toetaja saama annetada pisikese summa nõudmiste elluviimise rahastamiseks. Lisaks saame ju saata meie Riigikogu liikmetele Harta 12 teksti ja küsida, kas minu poolt hääle saanud Jaan või Juta ( nii Riigikogus kui vallas/maakonnas) toetab neid nõudmisi. Kui jah, siis mida kavatseb minu esindajana ette võtta.
Kalmer: isikud erakondade asemele
Jagan Madise avaldatud arvamust erakonnad keelustada ja võimaldada igaühele enamat kaasarääkimist riigi asjades. Praegune rahulolematus on suures osas tingitud sellest, et mõni tahaks midagi öelda, aga ta sõnal poleks kaalu. Kui võimalus oleks igaühel sõna sekka öelda, siis saab ta vaid nuriseda juhul, kui ta seda võimalust ei kasuta. Nagu ka tagasiside küsimustikes - arvesse võetakse nende arvamusi, kes arvamust avaldavad. Kes ei avalda, tema arvamust ei saagi arvesse võtta.

Ahjaa, Facebooki kaudu sisselogimine ei tööta siin.
Vasta!
Tauri: Tauri Sumberg
Poliitik peab võtma isikliku nimelise vastutuse. Selline ebaratsionaalne riigijuhtimine peab kuidagi lõppema. Terve mõistusega inimene ei saa lasta selliselt riigil edasi toimida.
Vasta!
Marje: Nõus
Täiesti nõus. Peaks olema rahaline vastutus, ainult nii saab tagada, et "tüüri" juures oleksid targad inimesed.
Priit: Priit
Alustada võiks sellest, et kui oled valitud mingist valimispiirkonnast, siis sul on kohustus käia tõeliste valijatega kohtumas. Selleks korraldada nt iga kahe nädala tagant maavalitsustes (või mujal) debatte ja aruteluõhtuid (vajadusel ka aruandmisi), kuhu oleks kaasatud enamik (võimalusel kõik) piirkonnast valitud rahvasaadikud ja asjast huvitatud tavakodanikud. See suurendaks ka rahva vastutust. Kohv ja küpsised saab ju alati kirjutada kuluhüvitisse.

Teine ettepanek oleks see, et hoolimata (tulevase) Riigikogu suurusest oleks nt. veerand isikutest valitud isikumandaadiga. Valituks See võimaldaks ka mõjukatel üksiküritajatel valituks saada. Sellel on omad ohud (eelkõige populistide esiletõus), kuid arvan, et aeg on küps.
Peeter: Peeter: Üldstreik
Mandaadid tuleb tagasi võtta, kokku kutsuda põhiseaduslik assamblee ja survestada korrumpeerunud valitsust, riigikogu ja presidenti üldstreigiga.
Vasta!
Eimar: Paar mõtet
Hartas toodu on väike samm toetajatele, ent loodetavasti suur hüpe tervele Eestile. Viimase saavutamiseks tuleb korraldada selle teatud organisatsiooniline struktuur, et selles esitatud nõuded saaksid tegelikkuseks, et neist nõudmistest räägitaks igal pool ja pidevalt, et seda arutataks nii parlamendis kui ka valdades ja maakondades. Võtkem kasvõi parteide rahastamise, mis on ju otseselt seotud nende mainega ühiskonnas. Mitu inimest siin kommentaarides tahavad parteid hoopis n.ö. mängust välja jätta. Minu arust see nõudmine näitab lihtsalt, et parteide sisedemokraatia ei tööta, et parteides prevaleeruvad erihuvid ja parandamiseks ei nähta muud teed kui need likvideerida. See ei ole minu arust lahendus. Selleks on ikkagi liikmete arusaam, et ausus ja arukus ning oma arvamus on kõigile, ka isikule endale kasuks. Kuidas see Eesti poliitilises taevas kilbile tõsta, sellega on Harta12 algust teinud... Selles dokumendis, mida ma igati toetan, on antud vähim, mida peab saavutama. Aeg läheb kiiresti.
On midagi sümboolset selles, et iseseisvuse taastamisest on küll üle 20 aasta möödas, ent millegipärast meenuvad laulusõnad: " Algab kõik. Algab uuesti kõik...."
Vasta!
Helena: Ühendagem jõud nagu seda tegime kunagi ja võitsime
Linki levitama.....(meil ju popid koha FB jne.) Olen igati nõus ja kuime nüüd ka kõik kokku ei hoia,siis on puhta p..s.
Vasta!
Pekka: Pekka
Toetan avaldust kahel käel.
Vasta!
Jaanus:
Selline harta on küll vajalik valitsevate tegelaste äratuseks, aga teine asi on kas nad ka sellele kuidagimoodi reageerivad.
Vasta!
Toomas: Tom: Arvamus
Tuleb muuta valimissüsteemi, et ka rahvas saaks valimistest osa võtta, mitte erakondi valida ja juba ette teada kes seal jälle võimul on. Poliitika tuleks muuta rahvale avalikumaks ja anda oma otsustus globaalsete otsuste tegemisel ka rahva hääletusele.
Vasta!
Kudrun: Harta 12
Poolt!
Vasta!
Kristiina:
Toetan!
Vasta!
Janek: J.
Toetan seda, et diskussioon rahva ja valitute vahel saaks taas toimima.
Tõsi, 2009-2010 tuli teha raskeid otsuseid, ja ka pisut vaatamata valijate ja ülduse vastuseisule. Täna leian, et selline maneer võetud standardiks ja reegliks. Kas on mõtet oodata valimisteni et teada saada, kui kaugele võim on võõrdunud rahvast? Võtke rahvast kuulda juba täna, vaatamata, et täna ongi juba hilja.
Vasta!
Kristi: Poolt
Vasta!
Kalle: Kalle
Toetan!
Vasta!
Aare: Poolt!
Ilmselgelt vajame muutust.
Vasta!
Jaan: Toetan!
Võimulolijate ülbus on ületanud igasugused piirid!
Vasta!
Toomas: Toomas: arvamus
Valimised isikupõhiseks ! Ja polegi tarvis pead murda küsimustega, kust mingi partei ja kui musta raha on saanud. Parteid on endid juba piisavalt kompromiteerinud, nende aeg on otsa saamas !
Vasta!
kaupo: pöördumise tekst on jama
Miks sellises olukorras, kus riigielarve ei ole usaldusväärne, kogutakse allkirju seadusega kujunenud olukorra reguleerimiseks, mis aga esitatakse alles 339 päeva pärast? Petitsiooni/pöördumise tekst on tegelikult ju sisutühi. Kõikdele teesidele on võimalik möönvalt vastata ka kehtivatele regulatsiooniele toetudes. Ja kõikide võimuparteide esindajad teevadki seda ülbuse irvega näol. Tore, et esitasime tekstis teesid mida me tahame? Kuid me peame selles pöördumise tekstis kajastama need aspektid, miks me ei saa seda mida me tahame. Teen ettepaneku tekst muuta, tänast situatsiooni arvestades, konkreetseks!
Vasta!
Urmas: pöördumise tekst on jama
Täienda, kirjuta ja avalda või lisa oma tekst!
Urmas: Olen aktiivne
Vaja on uut ühiskondlikku kokkulepet. Kui süsteem ei suuda end ise reformida, tuleb kodanikuühiskonnal oma tahte teostamiseks ja surve avaldamiseks kokku kutsuda alternatiivne institutsioon, milles oleks ülekaalus kodanikuühiskonna esindajad. E-riik ilma erakondadeta ja valimised saadiku tagasikutsumise õigusega. Muul juhul volitused kuni saadik suudab oma tööd jätkata. Puudumiste eest saadiku palka ei maksta ja kroonilised puudujad kutsutaks tagasi. Riigikogu peab olema KONSENSUSLIK mõttekogu. E-valimised saavad toimuda iga aasta. Vastavalt vajadustele. Valimisreklaam tuleb asendada avalike debattidega.
Vasta!
Katrin: Olen aktiivne
Igati nõus ideedega!
Lee:
toetan
Vasta!
Aivo: Aivo Peterson
Oleme Eestis juba järgmisel ajaloolisel ristteel kus kaalukausil on kogu Eesti jätkusuutlikus . Stagnatsioon ning üheparteiline poliitiline apartheid koos ametnike diktatuuriga käigistab nii meie erinevast paljurahvusest elanikkonda nii nagu seda tegid mõisnikud pimedal keskajal või nagu seda tegi nõukogude sotssüsteem. Eesti ühiskonna juuri tahetakse lahti kiskuda oma traditsioonidest ja eelkõige oma maast kust just meie rahvuslus ning vaim on ajalooliselt ammutanud elujõudu ja tahet olla keegi siin päikese all.
Vasta!
Holger: Kes keda vaenab
Mida mõtles Toomas Hendrik Ilves täna hommikul, kirjutades üleskutse: "Lõpetagem vaenamine!" Kas president tahtis öelda, et see kiri on tema vaenamine? Uus ühiskondlik kokkulepe ja kodanike-ühiskonna ülekaal selles viiks kõige tõenäolisemalt mingi assamblee või kongressini ning võimaliku lõpptulemusena ka uue põhiseaduseni. Aga vaenamist ei tähenda see kindlasti mitte! Uus põhiseadus -- see on võimalus presidendivõimu suurendada, sest väiksemaks seda teha enam ei saa.
Vasta!
Villu: Villu: arvamus
Valimissüsteemi muutmisest tuleks alustada, sest siis jääks ära selline imeline seis, kus kolmekümne häälega äpu sitsib Riigikogus ja 3000 häält saanu jääb ukse taha. Mida sihukeselt parlamendilt oodata saabki.
Vasta!
Mari: Villu: arvamus
Lisaks tuleb lõpetada ka see parteidele häälte püüdmise jamps valimistel. Kui oled osutunud valituks, siis valitu töökoht ongi riigikogu, aga mitte kusagil mujal. See häälte ülekandmise süsteem kinnistabki paljud poliitikud muretult riigikokku ilma igasuguse vastutuseta valijate ees.
Jan-Matthias: Olemas
Olemas
Vasta!
mihkel: Toetan
Toetan, tubli Silver Meikar
Vasta!
Andrei: Toetan
Toetan küll, aga mida siin teeb Meikar? Ise ju sihukese skandaali staar.
Katrin: Kui õhtuks hääled koos
Siis mis edasi saab? Kas Harta koostajad viivad selle kuhugi või järgneb veel suurem ja täpsem petitsioon näiteks väiksema riigikogu, teistmoodi valimiste, erakondade laialisaatmise vms teemal?
Vasta!
Endo: Endo Viires
Küsimus ei ole ju ainult Eestis, vaid kogu maailm põeb sama haigust, mille sümptomiteks on täitmatu isu, kustutamatu janu ja enesekesksus. Mis iganes kodanikualgatust me ka ei alusta, alustada on vaja enesest. Enesedistsipliin ja igakülgne partnerlus teiste inimestega inimkvaliteetide märkamisel, hoidmisel ja edasiandmine, on lahendus sellises olukorras. Kvaliteedid, mida ootame ühiskonnalt, tekivad sinna meie seest. Teeme ühise kokkulepe mis kajastab kvaliteete ja väärtusi, mis inimolendil südametunnistuse alusel olemas ja mille nimel me igapäevases elus tegutseme ja mõtleme. Aitame üksteisel neid märgata ja toetame, kui teisel raske.
Eesti oma väiksuses on suurepärane koht alustada põhimõttelist muudatust, millest saab hoogu kogu maailm.
Vasta!
Tõnu:
Toetan kahel käel
Vasta!
rivo: oli aeg
(Y)
Vasta!
Reet: miks?
olen juba korduvalt leidnud end olukorras, kus valimistel ei leia, kelle poolt hääletada....hääletad isiku poolt, aga tema ei jõua kuhugi.....olen toetanud rohelisi, sest "plats puhtaks" - stiil solvas väga, olid ju üle viiekümnesed niigi ühiskonnas "maha maetud"......nii nagu nõukogudeaegne hariduski....aga öelge, mis on reaalteadustes muutunud - loodusseadused kehtivad ka praegu, kas tahame või ei...... Samuti on liiale läinud eelmise ühiskonna pahede määrimine kõigi sealt pärit inimeste õlule, mõtlen siin varastamist ja muidusaamist jms. Ise olen püüdnud kõik oma 63+ eluaastat ausalt hakkama saada, sest seda nõudis isa juba lapsepõlves (karmi hoiatusega - kes valetab, see varastab) ja kõik oma soovid ise kinni maksnud.
Olen pikalt mõelnud sellele, et meie riigi otsese arendamisega ei tegele keegi - vähemalt pole sellest kuulda. EV taastamisel olid teemad õhus, targad pead koos ja algus tundus paljulubav - loota, et ainult turumajandus paneb kõik paika - ei ole nii väikses riigis võimalik, enne jooksevad inimesed laiali ja vanad surevad maha, kellelt võib-olla oleks tarka nõu saada......keelan-käsen-poon-lasen-poliitikast pole abi.....kõigile silmi, et näha ja kõrvu, et kuulda...
Vasta!
Andres:
Toetan täielikult
Vasta!
ahto:
riigikogu liikmel peaks olema kohustus aru anda oma valijate ees,ning valijatel peaks olema võimalus vajadusel tema valitud saadik tagasi kutsuda
Vasta!
Tõnu: Toetus
Toetan täielikult.

Tõnu Univer
Vasta!
marek: harta 12
toetan.
Vasta!
Ireen: Ireen
Toetan Harta12
Vasta!
Ireen: Harta 12
Toetan!
Vasta!
Marvin: Harta 12
Poolt.
Vasta!
Tiit:
Poolt
Vasta!
Mart: Toetan!
Oleme ärganud!
Vasta!
katrin: Toetan!
Löpuks ärkame.
Jako: Jaakobus: Kultuurist on saanud tsivilisatsioon -
selline sedastus ei ole minu välja mõeldud. Ei ole võimalik, olemuslikult, millegi uue saamine Päikese alla - seegi ütlus, seega, pole uus. Hingest on saanud intellekt - kusjuures nende vahel pole vastuolu, aga üks ei tohi lämmatada teist.
Eesti poliitilise kultuuri kannatlikkus on võimaldanud tekkida poliitilisel tsivilisatsioonil. Kannatlik hing hingetu tsivilisatsiooni. Taoline hingetu tsivilisatsioon toodab ja toidab end ise - nii hingekultuuri riismetest kui tsivilisatsiooni intellektist.
Erakond ei saa olla ühiskonna vastand, üks on ühe sees, mõlemad toidavad teineteist. Kui üks neist toitub ainult teisest, siis järgneb teise surm. Kas Eestis võiks surra erakond, või ühiskond? Kui sureb üks neist, kas sureb siis ka Eesti? Või surgu mõlemad, et võiks sündida mingi "uus".
Mõeldagu isekeskis - ennem kui kodanikuühiskonna institutsioon end kokku seab - milles on mille mõte, kus on silmapiir? Kas on olemas teistest targemaid? Kas rahvas on kunagi valitsenud rahvast? Kas kodanikud ühiskonnas julgevad vastu võtta toda Tõde - kui vale peaks eemaldatud saama? Ja kes (või mis?) suudab valitseda Raha - kui illusioonid on eemaldatud?
Vasta!
Jüri: Jüri
Tahaks väga loota, et Harta 12 paneb liikuma demokraatlikud jõud, mis aitavad meie riiki praegusest stagnatsioonist välja viia ja mille taha kogunenud rahvas suudab riigi taas demokraatlikule teele suunata.
Vasta!
Kristina: Rohkem konstruktiivsust
Samm 1: defineerida põhiprobleemid seoses olukorraga
Samm 2: pakkuda lahendusi
Samm 3: rakendada lahendusi ja määrata kriteeriumid
Samm 4: hinnata tulemusi vastavalt eesmärkidele
Samm 5: parandada ja parendada tegevust.


Ma usun et enamjaolt inimesed tahavad õppida, tavad teada ja tahavad osaleda. Enamjaolt on nad teadlikud.
Praegune süsteem on see mis võtab neilt ära tahtmist, eesmärki ja otsusvõimet. Meil tuleb leida uus tähendus demokraatiale ja kapitalismile. See et meil valitakse välja 50 või 100 inimest Riigikokku ei lahenda probleemi - see on vana mudel kus juhtimisvõime antakse üle ja enam ei osale. Juhtimisvõime on alles siis kasulik ja olemas kui sellega pidevalt tööd tehakse, mitte pannakse riiuli peale ja unustatakse. riigi majandamine ei tohiks sõltuda valitsuse perioodi lõpemisest, see on pidev protsess pikaajalisus on siin kõige tähtsam faktor + sellest peab igaüks aru saama. Kui valitakse esindajaid, hakkab magusama lubaduse mäng. Kui teed otsuse ise - mõtled enne mis on tulemus.

Eesti peaks katsetama midagi uut; meil on väike riik ja meil on eelis - asju võib kergelt ellu viia. E-mudel on hea mõtte.

Lähenegem konstruktiivselt... Mõttetalgud, anybody?
Vasta!
Anna-Maria: Anna-Maria Galojan
Poolt!
Vasta!
Tõnu: Tõnu Univer: Toetan
Kirjutan alla Harta 12.
Vasta!
Annika: Änn
Toetan!
Vasta!
Иоан: Harta 12
Nõuame erakorralisi JEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE - wabu walimisi!!! Ja 10 (kümne) liikmelist Riigikogu. Willand juba sai 101 Parasiidi nuumamisest................
Vasta!
Tõnu: üks viga Hartas
"muu hulgas peab saadikul olema pideva aruandluse kohustus oma ringkonna valijate ees;"

Aruandekohuslane oma klientide ees on klienditeenindaja. Klienditeenindajal on küllaltki sageli komme näpata (juhul, kui vahele ei jää). Klienditeenindajana esinevad elukutselised poliitikud. Elukutselisest poliitikust rahvaesindaja ("rahva esindaja") jaoks on valitudolek võimalus enda tegevuse (palga ja altkäemaksude saamise) jätkusuutlikkust tagada.
Demokraatlik rahva esindaja esindab oma mõttekaaslaste tarkust ja tahet, nii hästi kui suudab.Rahva esindaja aruandlus on tema tegevus. Kui ta tegutseb kehvalt, teda tagasi ei valita või astub ta ise kõrvale, et asjaga paremini toime tulija saaks tema asemele tulla. Demokraatliku rahva esindaja jaoks on valitud olemine kohustus, võimalus oma kaasmõtlejaskonna (sh valijate) elu hästi veereda lasta.

Soov institutsionaliseerida saadikute aruandlust näitab praeguse demokraatia mittetoimimist. Kuid see pole lahendus, see on iluravi elukutselise poliitika paisele.
Vasta!
Sirkka: HARTA 12
Toetan seisukohti
Vasta!
mihkel: Toetan
On aeg muutusteks,inimesed peavad enda eest seisma , Eesti rahvas ei ole orja rahvas ja ei pea kõike vaikides välja kannatama või siis põgenema kodumaalt.Nüüd on tulnud aeg kus ka rahvas hakkab rääkima.
Vasta!
Mait: Mait
Olen nõus, et on vajalik tekitada ühiskonnas avalik arutelu selle üle "missugust Eestit me ikkagi tahtsime ja missugune see peaks olema tulevikus". Erakondlus sellises vormis on oma aja ära elanud ja on tõesti häbiväärne kuidas tänane nomenklatuur on võimu pärustanud. Inimesel, kel on olemas soov ja tahe midagi ühiskonnas muuta ei saagi tänasel päeval teha muud kui üritada jõuda mõnes erakonnas otsustajate ringi. Otsustajate ringi jõudes märgatakse aga hämmastusega, et need üllad ideed soovid ei ole aga kuidagi kooskõlas "erakondlike huvidega", seega ei jäägi sel inimesel midagi muud üle kui kas hundikarjaga kaasauluda või siis saba jalge vahel poliitikast taanduda.
Vasta!
Reet: Reet: poolt
toetan seisukohti!
Vasta!
Marit: Kommentaar
Toetan punkte, kuigi mõni neist on väljendatud väga umbmääraselt. Tekstist ei selgu, mida tähendab "valimissüsteem peab selgelt kajastama valija tahet". Sellist väljendust saab painutada igas suunas.
Miks antud petitsiooni lõpukuupäev nõnda kauges tulevikus, täpselt enne KOV valimiste kuupäeva (20.10.2013)?
Vasta!
Mare: poolt
Teie algatatud pöördumine on õige ja toetust väärt!
Vasta!
Tarmo: lahendus - juhtimine
Laevas on kapten keda kuulatakse. Poliitikas eelistatakse parlamentaarsust. Sellel on põhjused. Kui laev karile läheb on see paha ja kapten vastutab. Kui riik karile läheb on see hullem ja keegi ei taha vastutada. Sellepärast ongi vaja parlamentaarsust et keegi ei peaks vastutama. Tegelikult on ka riigile vaja kaptenit. Diktaator võib ju paha olla aga kui ta riigi karile juhib siis vastutab ta oma isikliku eluga, parlamendisaadikud seevastu lähevad oma väljateenitud kõrget pensioni saama. Päris diktaatorit poleks ehk vaja aga riigi eesotsas peab olema üks autoritaarne isik kes tõe poolest riiki juhib. Tundub näiteks et tugeva presidendivõimuga riikidel läheb paremini.
Robert: Toetan seisukohti
Toetan seisukohti
Vasta!
Taago: harta 12
Poolt!
Vasta!
Evar: palju häid mõtteid
..ja nende hulgast tooks esile Endo Viirese oma, mis ühtib suuresti mu enda arvamusega:
Küsimus ei ole ju ainult Eestis, vaid kogu maailm põeb sama haigust, mille sümptomiteks on täitmatu isu, kustutamatu janu ja enesekesksus. Mis iganes kodanikualgatust me ka ei alusta, alustada on vaja enesest. Enesedistsipliin ja igakülgne partnerlus teiste inimestega inimkvaliteetide märkamisel, hoidmisel ja edasiandmine, on lahendus sellises olukorras. Kvaliteedid, mida ootame ühiskonnalt, tekivad sinna meie seest. Teeme ühise kokkulepe mis kajastab kvaliteete ja väärtusi, mis inimolendil südametunnistuse alusel olemas ja mille nimel me igapäevases elus tegutseme ja mõtleme. Aitame üksteisel neid märgata ja toetame, kui teisel raske.
Eesti oma väiksuses on suurepärane koht alustada põhimõttelist muudatust, millest saab hoogu kogu maailm.

Jaksu ja edu!
Vasta!
Heiki:
Peame seni survet avaldama,kuni hakatake rahvast kuulda võtma.
Vasta!
Marika: Marika
Toetan.
Vasta!
Virve: Harta 12
Liitun rõõmuga !
Vasta!
Harry:
Utoopiline kuid toetan kahel käel
Vasta!
priit:
õige!!!kui see veel kuskile välja ka viiks
Vasta!
Aare: Demokraatia tähendab ka organiseeritust.
Erakondlik poliitika on demokraatlikus riigis täiesti normaalne. Üksikisikutel põhinev parlament jõuaks liiga kiiresti ummikusse, kus pole võimalik üldse mingeid otsuseid vastu võtta. Samuti tuleks Riigikogu käsitleda mitte niivõrd rahvaesindajana, kui tööorganina, kelle rahvas on palganud. Ometi tuleks mõningaid asju muuta.
1.Lõpetada parlamendierakondade eelistamine riigieelarvest rahastamisel. See muudab pea võimatuks uute poliitiliste jõudude Riigikokku jõudmise. Nii ka võim stagneerub.
2.Alandada või üldse kaotada 5% valimiskünnis. Põhjus sama.
3.Anda hääleõigus ka lastele, see realiseeruks nende vanemate kaudu. Nii muutuks poliitika rohkem tulevikku suunatuks.
4.Minna üle avatud nimekirjade meetodile. See välistaks isikute nimekirjade kaudu upitamise.
5.Piirata valimisnimekirjade pikkust nt. 75 isikuni. See väärtustaks kandidaadi staatust ja nimekirjadesse ei lisataks lihtsalt häältepüüdjaid.
Valijate mälu kipub olema liiga lühike. Seepärast peaks just meedia valimiste eel valijatele meelde tuletama, mida üks või teine erakond või poliitik on läinud perioodil korda saatnud. See annaks valijatele parema võimaluse valimistel otsustada ja distsiplineeriks poliitikuid.
Vasta!
Lilian: Lilian
Toetan!
Vasta!
Rainero: nõus
nõus
Vasta!
Ain: Toetan!
Toetan!
Vasta!
Olari: Olari: Eesti mehe arvamus Harta 12 kohta
Hea, et see allkirjade kogumine algatati! Levitagem seda petitsiooni linki oma sõpradele, tuttavatele, töökaaslastele jne. See korralagedus ja võimuladviku ülbus siin riigis peab ükskord lõppema!!! ÜKSKORD ME VÕIDAME NIIKUINII!!!
Vasta!
Tiit: Tiit : arvamused
Toetan Hartat.
Eesti Riigi tervise jaoks veel mõned olulised asjad:
1. Valimised:
a) Ära peab kaduma valijate häältega manipuleerimine. Kes enam hääli saab, ongi valitud. Ei tohi olla, et
riigikokku saab erakondade tagatubades mingite tegelinskite poolt koostatud nimekirjade alusel
mõnekümne häälega.
b) Valijatel peab olema reaalne saadiku tagasikutsumise võimalus.
c) Kanditeerida ei saa kolmandaks järjestikuseks perioodiks (nagu nt. presidendi puhul).
d) Presidendi valib rahvas.
2. Uurimine ja prokuratuur peavad saama sõltumatuse, s.t. võiksid olla kohtusüsteemi osad. Eesti
väiksust arvestades võiks kohtus kaaluda vandemeeste kaasamist.
3. Ära peavad kaduma eripensionid. Avaliku sektori palkade algühikuks peab olema miinimumpalk.
4. Erakondade rahastamisel toetan täielikult hr. Mark Soosaare 12. novembri Postimehes kirjutatut.
5. Riigi äriühingute nõukogudes ei saa osaleda saadikud.
Vasta!
mihkel: JA UUS ERAKOND ON SÜNDINUD
JA MINA OLEN ESIMENE LIIGE

TOETAN
Vasta!
Olaf: Olaf Saar
Kõrini ärmajokist!! Aitab!!!
Vasta!
Valeri: Põhiseaduse muutmine on hädavajalik
Kui põhiseadus lubab erakondade sellist kodanike arvamuste ignoreerimist, nagu see Eestis juba pea kaks aastakümmet aset on leidnud, siis tuleb Põhiseadust muuta.
Kui Põhiseadus on kirjutatud tõbraste ja moraalivärdjate poolt, siis see loomulikult kaitseb nende huve.
Kui Põhiseadus saab kirjutatud ausate kodanike poolt, siis kaitseb see ausate kodanike huve.
Just seda viimast peaks demokraatias eelistama.
Vasta!
Eve:
olen poolt
Vasta!
Timo: Timo
Arvamus punkt: valimissüsteem peab selgelt kajastama valija tahet, muu hulgas peab saadikul olema pideva aruandluse kohustus oma ringkonna valijate ees; On minu arust väga halb mõte sellises kirjalikus formaadis, sest siis ei tee mitte üks poliitik vajalikke halbu otsuseid ja me oleme jälle samas kohas kus enne teist maailmasõda kus Prantsusmaa ja Inglismaa lihtalt ei tahtnud sõda ja pärast said sõja kolm korda hullemini. Me valime inimesed ja kui nad petavad meie ootusi me lihtsalt ei vali neid enam see
on loogiline kuid neilt ei tohi saada mandaati ära võtta demokraatia nõrkus ongi see, et kui süsteemis olevad osapooled hakkavad ühiskonna pilli järel liiga palju tantsima kaotab kogu ühiskond. Ma loodan, et te muudata seda punkti või kaotate selle sootuks. Ja kui see juhtub allkirjastan ma selle petitisooni.
Vasta!
Targo: Toetan
Nagu 1989 oleks tagasi :)
Vasta!
Otto: harta 12
toetan
Vasta!
Karu: Erki
Nõus!
Vasta!
Tiiu: Tiiu :üksikkanidaat
Anname võimaluse ka üksikkandidaatidele sest erakondadest ei leia enam kedagi valida.
Kaspar: lihtsalt
poolt
Vasta!
Viive: Poolt!
Roheliste Erakond on ju varem kõnelnud Sveitsi otsedemokraatiast kui poliitilise süsteemi parimast näitest, mida Eesti võiks ka juurutada,mille aluseks on sagedased referendumid ja rahvaalgatused. Iseasi, kas me selliseks totaalseks detsentraliseerimiseks valmis oleme. Meile ju nii meeldib ametnike kõiki käske täita ja ülemuste ees väriseda :(
Vasta!
Alo: Just
Toetan!
Vasta!
Maix:
elu pole elamisväärne eestis
Vasta!
Mainer: Hea algatus!
Teeme tegudeks!
Vasta!
Deivid: Deivid
Toetan igati seda aktsiooni.
Vasta!
Venno: Venno
Poolt!
Vasta!
Hans: hk: arvamus
Loodan, et algatust saab toetama piisavalt suur hulk kodanikke, et võimulolijatel poleks võimalik seda naeruvääristada või maha vaikida. Samas loodan, et see ei saa mingi järjekordse projektipartei, nagu seda näiteks Respublica oli, algusmomendiks. Pettumust ja masendust praeguseks kujunenud olukorra üle on juba niigi palju.
Vasta!
Kristjan: Delegeerimine
Rahvas on riik ja riik on rahvas. Tuleb igati vältida olukorda, kus riiki juhtivad inimesed muutuvad eraldi kogukonnaks. See ei tulene ainult erakondadest vaid ka rahva osavõtmatusest ja see ei tulene ainult rahva osavõtmatusets vaid ka võimuesindajate huvipuudusest ja tahmtatusest seletada oma tegusi, see on nokk kinni saba lahti olukord, mille tegelik põhjus on huvipuudus. See siin ja praegu saabki olla lahendus või esimene samm selles suunas.
Vasta!
Revo:
Toetan
Vasta!
Dmitri: Toetan!
Toetan!
Vasta!
Andrus: harta 12
vajalik pöördumine
Vasta!
tiina: Tiina
Toetan,kahe käega poolt,muutused on hädavajalikud,muidu ei jää meile noori,vaid vanurid ja invaliidid.
Vasta!
Valdek: Valdek
toetan.
Taimi: arvamus
Toetan kõiki toodud seisukohti.
Vasta!
Mari: Mari Paju
pooldan
Vasta!
Mailiis: Muutused
Olen ettepanekutega nõus.
Vasta!
Jürgen: me ei pea kaugele vaatama
väga hästi toimivad demokraatiad, millest õppida on väga lähedal. kahjuks on demokraatia kallis ja aeganõudev kuid ometi odavam ja kiirem kui kõik teised riigivalitsemise moodused, mille poole Eesti on praegu usinalt liikunud.
aitaks valimisreklaami keeld, programmide meedias tutvustamine ainult arutelusaadetes, mitte reklaamklippides ning reklaami lubamine avalikel koosolekutel (veidi järgida Rootsi mudelit).
poliitika peab jälle avalikuks muutuma. töö eelnõudega ja eelarvetega. avalik arutelu ja arutelu tulemuste arvestamise või mittearvestamise põhjendamine.
päris palju aitaks ka see, kui avalik sektor hakkaks täitma avaliku teabe seadust... riigi poolt loodud ja kogutud teave on avalik.
Vasta!
Kalle: Kalle Kulbok
Kuningriiklasena ei toeta ma kõiki pakutud lahendusi - demokraatia ja aristokraatia võiks olla mõistlikus tasakaalus.

Ent taunin erakondlikkuse vastandumist ühiskonnale ja Eesti riigile ja seetõttu andsin petitsioonile ka oma allkirja.
Vasta!
Tõnu: Demokraatia põhitõde
Mõned aastad tagasi ütles Marju Lauristin, et riigile tuleb kasuks kui teatud aastate järel tuleks võimule vasakpoolse suhtumisega inimesed. Nii tasakaalu mõttes kui demokraatia tugevdamise osas. Ega keegi ju otseselt ei ütlegi, et tänaseks tehtu, oleks äärmiselt halvasti korraldatud aga isiklikult mulle tundub, et vahetuse aeg on kätte jõudnud. Ma siiralt loodan, et Maalased avavad silmad ja muudame stiili. Tegelikult on probleem väga lihtne, ühes ametis ei tohi inimene töötada üle 4-5 aasta. Nii lihtsalt on, ole sa peaminister või keskastme juht.
Vasta!
Andres: Demokraatia põhitõde
Igati toetan arusaama, et parlament on töö-, mitte esindusorgan rahva käes
Triinu:
Toetan!!!
Vasta!
Nikita: 1
1
Vasta!
Tauno: Kontakt kadunud
Tõsiselt tunnen kaasa neile tüüpidele kes peavad toimetama riigikogu infotunni saadet. Vaadates seda saadet siis enamus ajast jääb mõistetamatuks kuidas sealt kummitoast ei ole veel hullunult keegi välja jooksnud või end põlema süüdanud. On tekkinud mulje, kus riigikogulastel on kontakt reaalse eluga väljaspool Tallinna linna kadunud. Raskesti on mõistetav miks meil on vaja niivõrd palju saadikuid, selle raha saaks suunata kasvõi lastele, või siis kodanikualgatuse organisatsioonidele.
Riigiaparaadis töötajatel tuleks keelata äriühingutes osalemine ning seada ajaline piirang neile ametipostidele pöördumisele nii nagu seda tehti Saksamaal peale kurikuulsat Nord Streami juhtumit. Niimoodi sünnibki korruptsioon ja klikiühiskond.
Vasta!
Jürgen: Jürgen: toetan
Ma leian, et see tuleks kas otseselt või kaudselt igale inimesele kohustuseks teha või raskelt hingele panna riigi asjades kaasa rääkida ning oma arvamust avaldada.
Oleme Infoajastul, ei ole tarvis nii kohutavaid summasid enam, et kasvõi inimeste arvamust teada saada küsimustes. Meil ei ole tarvis paberimägesid ja suurt hulka inimesi selleks, et inimesed saaks oma arvamust avaldada ning neid tulemusi analüüsida.
Kui meie riigis poliitiliselt mingid tervendavad mõjud hakkavad liikuma siis mõtlen ehk isegi ümber oma Eestist välja kolimise idee, kuna hetkel ma ei tunne, et meie riik oleks jätkusuutlik meie tulevastele põlvedele ja oma tulevast pere ma ei taha karistada sellega, et nad peaksid elama riigis kus varastamine ja valetamine on auasi.
Vasta!
Mihkel: Mihkel
Nõus, teeme ära
Vasta!
Lembit: Harta 12
Järsku teeks samuti nagu oli 1.eesti vabariigi ajal, et riigikogulane tegi igapäevast tööd ja kui oli vaja, siis tuldi Toompeale kokku ja võeti vastu riigieelarve jne... Riigikogulane sai vaid istungite ajal riigikogulase palka ja muidu teenis ta ühiskonda ja tegi igapäevast tööd oma ametikohal. Vähem riigikogulasi on ka alati tervitatav...
Vasta!
Eesi-maria: E.M.O.: arvamus
Erakondadeta ühiskonna idee oli olemas ka möödunud sajandi kolmekümmnendatel,kui sellega tegelesid arst ja ühiskonnategelane Juhan Vilms jt.Nende arvamuse järgi riigikogusse peaks valitama kodanikuühenduste saadikud. Olen petitsiooni poolt. Arvan, et ka riigiasutustes tuleks töötegemise mängimine lõpetada.Kodanikku ei kaitse ülemuste omavoli eest mitte keegi.
Vasta!
Märt: Märt: arvamus
Siin oli päris hea ettepanek, igaüks võiks saata oma tuttavale Riigikogu liikmele Harta ja küsida tema arvamust: poolt/vastu. Huvitav milline oleks tulemus. Ma muidugi ei looda, et suurem osa riigikogu liikmetest oleks poolt või sooviks oma arvamuse välja öelda.
Kindlasti oleks aga huvitav teada mida nad arvavad. Mida arvab Ansip, Ligi, muud suured sõnameistrid, me teame, mida arvab aga riigikogusse valitud tavaline erakonna liige, me ei tea. Enamik neist on raha ja erakonna vangid. Kui kaasa ei mängi, jääd järgmine kord välja ja raha ei saa.
Lootma peab ka seda, et allakirjutanud ei satu mingisse KAPO nimekirja ja kedagi ei hakata hiljem represseerima. Tavaliselt on eestlane suhteliselt ükskõikne ja eelistab pigem kõrvalt vaadata kui arvamust avaldada ja kaasa lüüa. Kui harta toetajaid on vähe, saab neid tembeldada kelleks tahes, mässajateks, riigikukutajateks, laimajateks.
slava: arvamus
Toetan!
Vasta!
Linda: Harta 12 toetuseks
Ehk hakkab asi siiski paranema, kui me kõik ise ka kaasa lööme.
Vasta!
Irina: Irina Avramets: «J’accuse...!»
Kõik erakonnad, kõik poliitikud, kas teil häbi ei ole? Vaadake, mis juhtus inimestega: nad kardavad oma nime kirjutada! Nõukogude võim lõppes ju 21,5 aastat tagasi, aga hirm elab siiani... Ma süüdistan teid ka selles!
Vasta!
Neeme: Õige suund
See on samm õiges suunas, edasine oleneb juba detailidest, kuidas eesmärkideni jõuda.

Enamus siinseid kommentaare kalduvad aga naivismi ja radikalismi. Olemasolev süsteem on end siiski piisavalt õigustanud, et ei ole mõtet seda asendada suures osas millegi muuga. Pigem tuleb olemasoleva süsteemi mängureegleid piisavalt "timmida", et tänane olukord enam ei korduks.

Loodan, et tulemuseks on korralik arutelu erakondade rahastamise mehhanismide üle ja loodetavasti ka erakonna rahastamise seaduse karmistamine (kriminaalvastutus, kulude ülempiir, jne).

Lisaks peaks soodustama erakondade sisedemokraatiat (liikmemaks peaks olema oluline osa erakonna tuludest) ja muutma oluliselt lihtsamaks uue konkurentsi tekitamine erakondlikul maastikul (uued tulijad saavad ka valimiskampaania toetust riigi eelarvest, samadel alustel "vanade" erakondadega).

Pideva aruandluse kohustusse mina aga ei usu - alguses võib see olla uus ja huvitav, kuid ma ennustan, et pikapeale väsitakse sellise aruandluse jälgimisest. Kuid otsesem seos rahvasaadiku ja tema valija vahel võiks küll olla - siis on ka rahvasaadikul huvi valijatele "aru anda". Eriti, kui see tehniliselt lihtsaks teha (a'la twitter, blogi, jne).
Vasta!
Kaido: Toetan
Mõnegi asja üle võib vaielda - ka siin dokumendis -, ent vaidlemine eeldab, et teine osapool ei tee näppe kõrvas hoides "Nää-nännä-nää-nää, sina oled loll!". Kuna riigiisad on sellega juba pikka aega tegelenud, siis on ka vaieldavad parandusettepanekud palju paremad kui jätkuv näppude kõrvashoidmine.
Vasta!
Mihkel: Toetan "Harta 12" avaldatud.
Selline riigi valitsemine on läinud juba üle mõistuse.Ei saa ju olla nii, et kõik "Oravate"räägitu on õige.
Presitendil oleks õige ettepanek koalsatsioonile.et astuga tagasi eesotsas peaministriga.
See ei ole enam loogiline,et tavapalk on nii väike, et inimeste ei suuda palkadest ja pensionitest korterite kommunaalkulusid maksta.
Koalitsioonitergelaste jutt on ainul see, eet teist võimalust ei ole. Olge ka solidaarsed rahvaga ja lõpetage kallite autode liisimine oma valimisolemise aja lõpuni.Loobuge korteri hüvitistest ja samuti esinduskuludest , mis on teie palgalisa ja kuulub palga juurde.
Elage need järelejäänud aastad ainult Teile määratud 4 X keskmisest palgast, mida te olete omale määranud.
Vasta!
Madis:
Poolt
Vasta!
Veljo: harta 12. poolt
Lõpukd oleme kaarega tagasi 1988. a. aprilli alguses!
Vasta!
Marge: Poolthääl
Tubli ettevõtmine!
Vasta!
Kink: uitmõte etteantud teemal
Keda valida ? kelle poole hoida? Riik on valmis saanud ja koos sellega tekkinud rantjeed rahva armust- aadelkond, kes jagab võimu, hüvesid ja annetab omavahel aumärke. Aplausita jäänud artistid, tuhmuva medalisäraga sporditipud ja mõni tubli inimene kaugemalt. Ülejäänud seltskond on parteisõdurid, kelle suurim hirm on lossi ukse taha jääda ( Evelin Sepp)- aidaa hüvedepakett, soe tuba, vingerdamist võimaldavad kuluhüvitised ja businessklassi lennud sinna, kuhu pöörlemalöödud gloobusel näpp peatub. Eurosaadiku koht daamile lahutuse eest kõrvuti Indrek Tarandi pealt 100000 toetushääle vastu. Hääletuskast saab olema, nagu virtsapütt, kuhu korralik inimene oma näppe ei topiks, paraku ei saa ka eemale hoida, kuna sitas sonkijad on varakult platsis. Ainult et keda valida?
Vasta!
Riho: Harta 12
Toetan
Vasta!
Sirje: Sirje
Mina kui riigi kodanik valutan väga südant meie riigi käekäigu pärast. Asi ei tohi piiruda kosmeetiliste muudatuste ja jututubadega. See hirm tekkis, kui kuulsin, et president kutsub kokku erakondada ja kodanikkonna esindajad. Peab muutma valmisseadust, erakonnaseadust ja erakondade rahastamist selliselt, et poliitikul tekiks vastutus, et ta südamesse ja mõistusesse jõuaks teadmine, et ta teenb rahvast, mitte ei valitse. Vr. Mark Soosaare artikkel kas14.või 15.oktoobri Postimehes.
Peale selle-miks peab maksumaksja üldse maksma kinni erakondade rahastamise. Mõte on ju selles, et meie kõigi rahade eest ostab keegi endale koha Riigikogus. Keegi ei maksa kinni ju minu ega sinu töökoha otsimist. Mis võiks teha: anda enne valimisi meediaruumi erakonnale enda ideede tutuvustamiseks. See raha võiks küll tulla eelarvest. Aga ma ei taha kuulda valimisreklaam, mis lubab meid 5 rikkama riigi hulka viia.
Vasta!
Aivar: Harta 12
Riigikogusse peaksid kuuluma rahva valitud saadikud mitte erakondades numbrite alusel seatud poliitikud.
Vasta!
Coffee: Tehtud!
Olen nöus :)!
Vasta!
Marii: Täiesti poolt!
Tõepoolest toetan!
Vasta!
enno: harta 12
Hääletan kahe käega poolt !!
Vasta!
Eve: Nõus, + soovitus
Olen petitsiooni seisukohtadega nõus, kuid soovitan lasta tekst eesti keele toimetajalt üle vaadata ja parandada, et see oleks korrektne ja seeläbi veelgi mõjusam :)
Vasta!
Anneli: Toetan!
Suurepärane, et tõeliselt targad inimesed ka lõpuks sõna võtavad!
Vasta!
Kristjan: Toetan
Toetan
Vasta!
Jevgeni:
"Algab KÕIK. Algab uuesti KÕIK ...." On aeg taas koguda esinduskogu Eesti ühiskonna ja demokraatia esimese stardi
Vasta!
Gerda: gerda
toetan
Vasta!
Tiiu: Tiiu
Riigikokku pääsemise ainus kriteerium peab olema temale antud häälte arv.
Vasta!
Ene: Tähelepanek
Toetan igati seda ettevõtmist ja seisukohti ning olen nõus põhimõtetega, mis Hartas kirjas, kuid mis on järgmine samm? Rumal oleks oletada, et võimuerakonnad ei ole teadlikud neist põhimõtetest. Seega minu meelest on selline pöördumine hetkeolukorda arvestades nagu näpuga viibutamine ulakust teinud poisi suhtes - see ei toimi ehk jookseb sihtgrupil mööda külgi alla nagu hane selga vesi. Ulakust teinud poissi paneb mõtlema teadmine, et näpuga viibutamise järel võetakse püksirihm, kui ta oma tegu kordab. Mis meede oleks vajalik meile järgmiseks sammuks?

Pakun täiendust Harta 3.põhimõttele - saadiku tagasikutsumise võimaluse lisamine

Allkirjastasin Harta, kuid see on esimene kord, kui allkiri sai antud ID kaardiga juba PIN1 sisestamisel. Tavaline ID kaardiga allkirjastamine toimub PIN2-ga.
Vasta!
Tiiu: Tiiu
Kalle Kulbokiga väga päri
Vasta!
Priit: Kuidas päästa talu?
Mul on talu, esivanemate maad ja hooned.
Vaja oli kiltrit või kubjast või töödejuhatajat, kes majapidamisel pilgu peal hoiaks.
Valisin kaua ja hoolikalt paljude kandidaatide hulgast. Valisin Leemeti.
Nüüd on asjalood sellised, et Leemet ei tee seda, mida ma tahan. Valetab mulle näkku, irvitab ja ülbitseb, käitub minu ja mu perega üleolevalt ja ülemuslikult. Sööb minu aidast, veab kartulit ja vilja oma sõpradele-sugulastele, isegi müüb turul. Raha paneb enda taskusse.
Talu käib alla, põllud on söötis, Leemeti kõht kasvab.
Ja mis kõige hullem - ma ei saa temast mitte kuidagi lahti!
Absurd?
Aga just seesama toimub praegu Eestimaal.
MEIE valisime need inimesed, MEIE taskust (maksudest) saavad nad palka, MEIE metsi ja maavarasid kasutavad nad meie tahtest hoolimata, MEILE irvitavad ja valetavad nad häbi tundmata suu sisse, MEIE aidast (riigikassast) veavad nad niigi vähest vara "vajalikesse" kohtadesse.
Ja mis kõige hullem - me ei saa neist mitte kuidagi lahti!
Kas keegi pakub välja, kuidas mina saaksin oma esivanemate talumaadel majandada nii, nagu mina tahan?
Vasta!
Kuno:
toetan
Vasta!
anne-mari: annemari
Olen õnnelik, et ometi tehti ots lahti. Ehk lähebki õhk puhtamaks.
Vasta!
Joonas: Eriarvamuse esitamine
Ajend Populistliku Rahvaerakonna loomiseks oli Harta 12. Leiame, et Me peame ise seisma oma õiguste eest! Me ei saa väita, et me
demokraatia laguneb meie silmade all. Kui me ei seisa oma õiguste eest siis ei ole võimalik taastada demokraatia väärtust ka kuntslikke hartadega. Rahvas on demokraatia toimimise alus. Võimatu on väita rahvas on lakanud toimimast.

Leiame, et kitsaskohaks on inimeste omavaheline suhtlus. Sageli räägime teineteisest mööda. Kardame muutusi kuid kuna oleme kinnised ning ei julge alustada isegi dialoogi. Populistid leiavad, et meid ühendavad mured ja ühiselt leiame neile lahendused. Peame ühiselt leidma lahendused.

Me ei süüdista kedagi valetamises ega oma vaadete müümises. Leiame, et on aeg pöörata uus leht. Praegu on maailmas keerulised ajad ning Me vajame hoolivust ja paremat sihti. Mõistame inimeste muret tulevikku pärast ning Populistid avavad dialoogi ühise tulevikku vormimiseks. Üheskoos oleme tugevad.

Populistid leiavad, et erinevad valdkonnad, erinevad gruppid ja erinevad isiksused saavad panustada meie ühisesse tulevikku. Spetsialiseerumine võib olla kasulik vaid äris. Ühiskonnas ei ole võimalik olukord, kus eksisteerivad üksnes tohtrid. Arstid vajavad haigeid ja lahendused vajavad probleemi. Nii palju kui on probleeeme on ka lahendusi. Leiame, et rohkemate inimeste kaasamine murede lahendamisele toob kaasa parema tulemuse.

Loodus ei salli tühja kohta kui me üritame leida üksnes süüdlast siis ei jõua me kuigi kaugele. Meie elu on piiratud füüsiliste parameetritega. Me ei ole veel niikaugel oma , et suudaksime kloonida ennast ja elada igaveselt. Populistid arvavad, et peame arvestama enda kui teiste vajadustega. Meie erakond arvestab enesekriitikaga ja soovime vastutada oma tegude eest. Leiame, et me ei ole ühiskonnast eraldi seisev kõrgem klass vaid osa rahvast.

Populistid ei paku müstilisi lahendusi kuid pakuvad võimalust alustada omavahelist suhtlemist normaalsel tasemel. Palume, et te toetaksite meie üritust ning juhul kui te jagate meiega oma vaateid siis vajame kindlasti Teie panust. Liitudes meiega annate meile kõigile võimaluse Parema Tulevikku loomiseks.
Vasta!
Helgi: harta12
Kaua võib ja peab veel kannatama loodan,et muutused hakkavad toimuma.
Vasta!
Helgi: harta12
Kaua võib ja peab veel kannatada loodan,et muutused hakkavad toimuma.
Vasta!
Harald: Pooldan
^
Vasta!
alevtina: alevtina rybaltcchenko
alevtina rybaltchenko
Vasta!
alevtina: altvtina rybaltchenko
alevtina rybaltchenko
Vasta!
alevtina: alevtina rybaltchenko
akevtina rybaltchenko
Vasta!
Allan: Allan A. : tänan Harta 12 algatajaid!
Tänan kõiki Harta 12 algatajaid ja tõden rõõmuga, et mõnigi inimene oli aastakümneid tagasi ka Loomeliitude petitsiooni algatajaks. Kahjuks on meie rahva ja riigi areng jõudnud väga sarnasesse staadiumisse, kus see oli Karl Vaino võimu ajal. Püüame olla nüüd hästi konstruktiivsed ja tuua tänastele Karl Vaino võimu-järglastele, eks-seltsimeestele silme ette uue vaatepunkti - eesti rahva ja Eesti riigi huvid, nüüd ja praegu. Jõudu kõigile!
Vasta!
Raino: Relaamisõltlased
Valimisreklaamid tuleks ära keelata. Ma ei näe nendes mitte mingit mõtet sest:
1. Nendes puudub sisu. Riigikogukohti müüakse nagu hambapastat. Sisuline arutelu ei toimu, vaid loobitakse loosungeid ja reklaami sloganeid.
2. Reklaamikampaania on kõige kulukam tegevus. See muudab parteid nagu narkosõltlasteks, kes vajavad pidevalt raha (ka räpast raha), et uut reklaamidoosi saada.
3. Kallid reklaamikampaaniad on esmaseks sisenimisebarjääriks uutele parteidele ja ühendustele, kes võiks mõeldagi valimistel osalemistele.
Vasta!
Enn: Kahjuks on nii, et tee võimu juurde on ...
... tugevalt monopoliseeritud
Täiesti nõus:
* parlamendierakonnad ei tohi monopoliseerida teed võimu juurde, lihtsustada tuleb parteide loomist ning parteiväliste jõudude pääsu Riigikogusse;
Vasta!
Raul: Kutsu tagasi
Ma arvan,et peaks looma mehhanismi kuidas inimesed saaks enda valitud saadikuid "tagasi kutsuda" ehk siis poliitiliselt areenilt kõrvaldada. Valimiste eel räägib kandidaat ühte juttu, aga peale valimisi näitab oma tegudega, et toetab hoopis teisi seisukohti. Inimeste huvides peaks poliitikute vahetused toimuma vastavalt vajadusele, mitte pelgalt 1 kord 4 aasta jooksul. Teadmine, et inimeste huvide mittekaitsmine võib viia tagasikutsumiseni mõjuks poliitikutele distsiplineerivamalt kui igapäevane ajakirjanduslik äramärkimine.
Vasta!
Jüri: harta
toetan
Vasta!
Kairi: Harta 12
Toetan
Vasta!
Maie:
Õige! Olen kõigega nõus ja hääletan poolt! Maie J.
Vasta!
Aurelius: Toetan
aga vaja on lisada võimalus kodanikel tagasi kutsuda see valitud saadik, kes ei ole õigustanud enda valituks olemist!
Vasta!
Pille: Pille
Toetan seisukohti!
Vasta!
Olev: olev: arvamus
Toetan praeguse valitsuskoalitsiooni poliitika vastast protesti absoluutselt.
Konks on selles, et H12 autorid ise on üldjuhul (olnud) toimunu kaasosalised.
Kas nad tunnistavad seda endale?
Või on nad nüüd varmad oma Hartaga teisi süüdlaseks tembeldama vaikieelduses, et seega on nad ise paremad ja puhtamad?
Ärksamad, - seda küll.

Vastuse võtmine algab OMA vigade teadvustamisest ja tunnistamisest."

Vasta!
Laine: Laine
Toetan algatust.
Vasta!
Priit: Hea algus!
Olen kirjutanud juba 2006 aastal:
Olen mures jätkuva diskrimineerimisega teatud inimeste poolt üldsust. Valitsuste diktatuur ja kapitalism ühiskondade üle on viinud Riigid tõusva kuritegevuse ja ahnuse poole. Kas Me oleme ikka lugenud John Stuart Milli kes kirjutas: Võim iseenesest on ebaseaduslik, ka parimal valitsusel pole selleks rohkem õigust kui halvimal. Mill arvab, et kui ka kogu inimsugu peale üheainsa inimese jagaks üht arvamust, poleks inimsool rohkem õigust seda ühtainsat vait sundida kui temal, omades võimu, oleks õigust kogu ülejäänud inimsugu vaikima panna. Samuti ei või kunagi kindel olla, et arvamus, mida püütakse lämmatada, on täielikult vale. Võimalik, et see on natuke raske seletus ning kõigil pole võimalik sellest aru saada. Mina mõtestan selle lahti nii: Igal kodanikul on ja peab olema oma mõtteviis ning tal peab olema õigus oma mõtteviisi teostamiseks ja kaitsemiseks. Võim peab olema vabatahtlik ja mõtlema ning tegutsema kodanike huvides, mitte esindama piiratuid gruppe. Meie ühiskonna alateadvus ütleb üht, kuid teadvusega toimitakse hoopis vastupidi. Niikaua kui eksisteerib ühiskonnas kellegi võimu tahe, seni eksisteerib diktatuur.
Loodan mõistmisele!
Vasta!
Kristo: Harta 12
elagu rahvas mitte oligarh!
Vasta!
RITA: Rita
Kadanikualgatus esmane. Sellest kasvagu välja Eestimaa Vaba Kodaniku Erakond ( EVKE ).
Vasta!
RITA: Rita: HARTA 12
POOLT.
Vasta!
Ragne:
toetan
Vasta!
Vello:
Toetan igati!
Vasta!
Vello:
Toetan igati!
Vasta!
Kaido: Peale Tallinna on Eestis veel paiku!
Olgugi, et Eesti ei ole just kõige jõukam riik peaksid siiski siinsed inimesed üksteisega arvestama ja olema võrdsed. Paraku paistab vahel, et eelistatakse neid kes on nii majanduslikult ja sotsiaalselt paremas seisu. Tundub, et siinne ühiskonnamudel ongi keskendunud just jõukamatele isikutele. Kuid kas see tasub ka end ära? Lõhestatus jõukamate ja vaeste vahel on süvenenud. Tundub nagu jõukatele on vaesed pinnuks silmas. Nad on igal pool ees. Nõuavad veel töökohti, paremaid palku ja sotsiaalset kindlustunnet. Kurvaks teeb ka see, et nii on see kõik kulgenud taasiseseisvunud riigi esimestest päevadest peale. Et sellist lõhet vähendada, peaksid riigi etteotsa valitud selle nimel pingutama. Kuid kui täna vaadata, et kuidas nii siin kui seal elatakse, siis paraku ei teki tunnet nagu keegi teeks midagi. Ei ole tööd ja seeläbi on tekkinud hulgaliselt sotsiaalseid probleeme (seda peamiselt maapiirkondades). Viimases hädas minnakse välismaale tööle või püütakse linnas midagi leida. Kui juhtivamad meediaväljaanded kajastavad, et kui kehvasti elavad meie inimesed ja kuidas neid kohati alamväärselt koheldakse, siis korraks on see teema pildis ja siis see hajub. Loodan paremale tulevikule...
Vasta!
Kaido: Ajalugu räägib tõtt!
Eesti ajaloost on üks tuntud riigitegelane kord oma poega varakult manitsenud soses tema poliitlise tegevusega:
"Kui keegi tahab, et temast mitte üksnes hea erakonna inimene saab vaid kasvaks ka tubli riigimees võiks saada, ei tohi ta noorelt poliitikasse sekkuda. Õige aeg on selleks umbes 40. aastaselt. Satud sa noorelt erakonnaellu satud sa sellest vaimustusse. Hakkad liigselt uskuma või ette kujutama, et ainult sinu erakond ja inimesed on ainuõiged ja et teiste erakondade sesukhad aina vildakad. Muutud kitsarinnaliseks parteiinimeseks ja sellega lõikad ära võimalused, et sinust kunagi saaks riigimees, kes samaväärsena hindab ja kaalub ka oma vastase seisukohti, enne kui mingi otsuse langetab!

Ilmar Raamot oma isa Jaan Raamotit meenutades.

Meil siin räägitakse, et parteisid rahastatakse ebavõrdselt ja tuleks paika seada rahastamise alammäärad. Mina arvan, et patei liikmete arvule tuleks tuleks samuti mingid piirmäärad sead. Varsti muidu kuulume kõik kuskile parteisse ja seeläbi peame kannatama ebavõrdsuse käes ja seeläbi kaoks igasugune ühtekuuluvustunne ja erapooletus. Jaan Raamoti manitsus oma pojale võiks olla õpetuseks. Oskamatud siiski ei too poliitikale suurt kasu.
Vasta!
Kaido: Liitmisel ei saavutata alati positiivset!
On pikalt räägitud haldusreformist ja selle vajalikkusest. Haldusreformi tulemiseks on valitsuskulude kokkuhoid ja väiksemate valdade liitmisel tekivad võimekamad vallad. On tore kui 1100. inimesega vald liitub teise 1400. vallaga ja saamegi suurema valla, mis peaks siis paremini toime tulema. See on täiesti selge, et lihtsalt kohalike omavalitsuste arvu vähendamisega, nende liitmise tee ei saa ju probleemid lahendatud. Töökohti liitmisel ei teki, sotsiaalsed probleemid ei lahene, hariduse kvaliteet ei parane. Kuid liita on vaja. Tõesti, kov- id ei saa sellisel kujul hakkama, mil pool rahvastikust moodustavad pensionärid, väljaränne ja pendeldamine on pidev. Nagu on teada, siis pealekasvu ei ole. Tekib ääremaastumine, mida kõrgemal eitatakse kuid samas viidatakse kovi- de liitmisele ja ongi lahendus nagu olemas.
Ühe poliitigeograafilise piiri kadumine ei lahenda midagi! Valitsuskulude kokkuhoidmine ei saa olla peamine eesmärk, milles korduvalt räägitud.
Loodan, et need kes peaksid läbi diskussiooni antud küsimusega tegelema, jõuavad kõiki osapooli rahuldava eesmärgini ja seda tsiviliseeritud moel.
Vasta!
Roman: Klubi "valitsus"
Küll tekkis juba ammu selline tunne, et meie valitsus on pigem kinnine klubi, kuhu saab sugulaste, tuttavate kaudu või suure rahaga. See klubi tegutses veel Kommunistide ajal ja tegutseb praegu, isegi liikmed on samad. Need inimesed vahetavad oma põhimõtteid täielikult vastavalt olukorrale. Aususe nimele oma arvamust ja lubadusi ei kaitse, kui see nende huvides ei ole.
-miks meie president oma kõnedes räägib Eesti rahvast nii, et on teiste riikide ees lausa häbi
-miks riigikogu teeb tsirkust õppitajate ja arstide palkade tõusust ja endale tõstab palka igal võimalusel
-miks valimistel alati räägitakse konkurentidest paha rohkem, kui võimalustest parandada Eesti inimese elamist
....
Sest kõik tehakse enda ja enda partnerite huvides.
Eestis oleks vaja midagi teisiti korraldada, et tark inimene saaks valitsusse, aga jultunud ja salakaval jääks koju. Kahjuks, praegu valijal muud alternatiivi polegi. Peame iga 4 aasta tagant valima sellest, mida meile ette antakse.
Vasta!
Timo: Harta 12
Nõus !
Vasta!
Urmas: Urmas Suik
Lahkusin Reformierakonnast enne Silver Meikari avaldust. Kaldun uskuma, et Meikar asus ebaõiglusega võitlusse ausate kavatsustega, sest võidelda ebaõiglusega on tal veres. Meenuvad tema varsemad võitlused Ukrainas sealste valimiste ajal, Birmas jne. Minu meelst on tegemist Eesti Che-ga. Loodetavast ei ole ta solvunud, et ma teda omal ajal RE siselistis selle nimega austasin. Olles päris pikka aega RE niiditõmbajatega päris lähedalt tuttav olnud, teatan et ei usu ühtki Lillo sõna. Omal ajal Re-ga liitudes uskusin sinisilmselt, et Eesti poliitika on tõepoolest puhtam nõukogudeaegse kompartei omast. Esimesed üllatused tulid üsna pea, kui kohtasin reformipoliitikute nn. nõunike ja sekretäride laua taga "parteiisakeste" naisi ja tütreid. Mõnede naised istuvad senini riigifirmade nõukogudes.
Vasta!
Anne:
Olen täielikult poolt.
Vasta!
Rasmus: Rasmus
Toetan!
Vasta!
Ragnar: Ragnar
igati poolt
Vasta!
Jüri: Süsteem uueks alustaladest saadik
Tegemist on demokraatia sildi all tegeliku demokraatia usurpeerimisega praeguste suurparteide poolt. Oleks vale rahulduda poolikute lahendustega, vaid muuta tuleks süsteemi ennast nii, et tegemist oleks tõesti olukorraga, kus kõrgeimat võimu riigis kannab rahvas ja selle võimu teostamisel on vahendeiks nii riigikogu, valitsus kui ka president, kelle ülesandeks on teostada rahva tahet, mitte teostada oma poliitikat. Seetõttu tuleb praegu olemasolev riigikogu ja valitsus laiali saata, president tagasi kutsuda ja anda võim teatud ajaks ajutise valitsuse kätte, kes korraldab uue valimisseaduse väljatöötamise, selle rahvahääletusele paneku kuni olukorrani, kus rahva enamus selle vastu võtab. Alles seejärel tuleks uue valimisseaduse järgi korraldada uued riigikogu ja presidendi valimised. Ainult nii on võimalik muuta olukord Eesti Vabariigis tegelikult põhiseaduse mõttele ja vaimule vastavaks.
Vasta!
Margus: Süsteem uueks alustaladest saadik
Võiks seda mõtet edasi arendada. Serst praegune valitsus ja Riigikogu erakonnad ei taha kindlasti olulisi muudatusi oma mugavas elus teha. Just ajutine tegevpoliitikutsest vaba vahevalitsus võiks olla see tööorgan kes suudaks need muudatused seadseks valmistada.
Mati: Mati Kook
Tegemist pole erakondade vastuhäälega. Ma tahan enda valitud esindajat 4 aastat järjest jälgida. Vaatan kõiki hääletusi ja siis otsustan, kas ta esindab oma valija huve või kellegi teise huve. Vastutate ainult valijate ees. Ühendkuningriiikides taoline süsteem toimib, miks meil ei võiks?
Vasta!
Olavi:
poolt
Vasta!
Eduard:
toetan
Vasta!
Margus: Margus: riigikogust
Minu arusaamise järgi on riigikogu saadikud võrdsed konkursi alusel töölevõetud töötajatega.Töökoha valik on ju vabatahtlik.Lähtudes sellest ei näe põhjust töökohale sõidu ja majutuskulutuste hüvitamiseks, kuluhüvitised ainult kulupõhised,töötamise alustamisel ilma eelneva töökogemuseta maksta õpilastasu, vastavalt töö.efektiivsusega tasu tõuseb. Tasu arvestuse aluseks olev keskmise töötasu suurus võrdsele alusele teistele keskmist tasu aluseks võetavatele tasudele. Nii jõuame ehk võrdsemale kohtlemisele lähemale.
Vasta!
Margus:
Petitsioon on hetkel tegus algus selles ärevas ajas. Kindlasti ei tohiks aga jätta unarusse praegust aktiivset toetajaskonda. Kindlasti tuleks organiseeruda rohkem ja leida ka valitsusega arutamisekäigus aega paar sammu ettepoole plaanida. Juhuks kui see valitsusega arutamine jääbki arutamiseks ja kõik jätkub vanaviisi. Ma küll niiväga ei usu meie võimulolijate soovi midagi vabatahtlikult käest anda. Tasub mõelda ka võimalustele, et meil on vaja võimulolijatele ennast veel ja veel näidata. Võimalikud oleksid ka näiteks piketid Toompeal, kuni reaalselt muudatusi ollakse nõus tegema, tagasiastuma... Võimalikud ka näiteks ööpäevane kohalviibimine (telgid) Toompeal. Kas meie hulgas on võimekaid organisaatoreid?
Vasta!
Margus: marrx
Aegamööda kujuneb Eestis revolutsiooniline situatsioon. Kunagi I vabariigi ajal kulus selleks 15 aastat. Nüüd 20?
Võimupartei on võimu tsementeerinud. Väikeparteid parlamenti ei pääse ja riigi tuge ei saa. Enamuse võim vähemuse üle ei sobi tänapäeva tsiv. ühiskonda.
Vasta!
Margus: marrx
Minu arust on tarvis põhjalikku haldus - ja haldusterritoriaalset reformi. 8 ajaloolist suuremat maakonda, 100 kihelkonda ja mõned linnad. Tähtsustada tuleks maakonnatasandit. Eesti peaks pühimõttelt toimima riigina, mis teotseb maakondade liidu põhimõttel. Pealinna peaks jääma kaitse - ja välispoliitika. Kõik kohalikud ja sisepoliitilised küsimused lahendataks maakonnatasandil. See aitaks lammutada Tallinna ja Tartu kesksust ja annaks kohalikele noortele maakonnas perspektiivi. Igal maakonnal oleks oma eelarve, maksud ja kohustused. Iga maakond ajaks oma haridus - teadus ja muud poliitikat. Ja maksaks oma penskaritele, päästjatele, arstidele ja pollaritele. Nii nagu koha peal elu edendamiseks otsustatakse. Maavanem oleks suure võimu ja vastutusega isik.
Vasta!
Märt: marrx
No ei saa me oma riigigagi hakkama, mis siis terve hulga vürstiriigikestega. Teeme nii, et igaüks räägib ikka sellest valdkonnast milles ta on tõeline spetsialist.
Mardo: marrx
hea naljakas lugeda mida kõik head küll teeks. Aga siin netis passimine ja mitte midagi tegemine ei muuda seda stta(teie arust) paremaks.
Margus: marrx
Jajaa, teie ei tea midagi, teie ei oska midagi, teie ei saa ega taha midagi - te jätate kasutamata suurepärase võimaluse vait olla.. jne. ma ei näe siin hetkel kedagi, kes suudaks meid asendada jne., jne.
Jaga ja valitse, ja hea, kui valitud seda teha saavad.. meie oleme spetsialistid, aga kes teie olete?
Muidugi, kommaritele ja nende järelkommaritele on väga meeltmööda kui väikesed jõuetud vallad pealinnast elatist nuruvad ja sinna aru annavad, mitte oma maakonnas asju ei aja. Vallad on liiga väikesed ja tohivad sisuliselt ainult koerte ja kasside pidamise eeskirju kehtestada. Maakonnas neil samuti asja ei ole, maakonnatasand on samuti tähtsusetuks muudetud. Maavanem allkirjastas ainult erastamisdokumente, muud olulist võimu tal pole. Ikka Tallinn ja ainult Tallinn.
Ja muidugi, piirid pole tähtsad - üks küla ühes või teises vallas, mis vahet seal matsile on, millise poe taga ta oma kaheliitrise tühjaks kaanib.. Aga kultuur, kultuurilugu, ajalugu, etnograafia, loodusolud - kas need ei olegi olulised? Kas on inimene riigi, või riik inimese jaoks.
Mina igatahes jään kindlale seisukohale, et võimu - ja halduskorraldus on tarvis detsentraliseerida.
Margus: marrx
Jah, just täpselt, neid "vürstiriike" ongi tarvis, et Eesti maapiiirkondadel oleks võimalus pealinnaga samas tempos areneda. Ja kuna Eesti riigi rahandus on "perfektselt korras", siis copy - paste paar arvutiprogrammi maakondade rahanduse tarbeks, mõni spetsialist Tallinnast maakonnalinna väljaõpet tegema ja läheb lahti. Võrukad saaksid omade rahade üle otsustada, samuti sakalsed, järvakad, läänlased jne.
Praegused maarajoonid on liiga väikesed ja ajalooliselt põhjendamatud. Kuid kui näiteks võrukate asuala kokku liita, siis peaks 60 - 80 000 inimest suutma endi keskelt piisavalt spetsialiste leida, et oma asju ise otsustada, end valitseda suuta ja maakonda ülal pidada.
Margus: marrx
Praegu on suuri ja samas ajalooliselt ja geograafiliselt loomulikke maakondi veel võimalik moodustada. Kuid kui maapiirkondade tühjenemine samamoodi jätkub, siis hääbub ka see viimane võimalus.
Mida kujutab endast Michaeli riigireform? Kas võimu edasist kindlustamist "omadele spetsialistidele"?
Kahjuks on ka IRList järele jäänud hale käpik.
Kas sotsid valida on viimane võimalus midagi muuta?
Mardo: :S
Pole
Vasta!
Tiiu: Tiiu
Toetan.
Vasta!
Vassili: Vass
Lihtsalt vaja seal üleval üks korralik restart teha!
Vasta!
Urve: Harta poolt. Urve. 15 november 2012
Tunnustan kõiki harta 12 punkte.
Vasta!
Andres: MINA olengi RAHVAS
... kahjuks mitte, ainult osake sellest ja minu arvamus ei ole rahva arvamus, nagu enamus "häälekaid" seda tahab.

Algatus on igati positiivne, tõesti demokraatia vajab ideid arenguks.
Kahjuks sellises populistlikus vormis dokumendile ma küll alla ei saa kirjutada.

Tahaks väga, et leiduks grupp asjalikke, kes teemat valdavad, tõsise stsenaariumi demokraatia arenguks Eestis suudaksid välja pakkuda, nagu omal ajal "IME", millest kõik alguse sai.

Küll on lihtne laamendada ja lõhkuda. Peaasi, et laastud lendavad.
Mis oleks, kui vaataks õige peeglisse. Kas olen peale lõhkumise ka üldse valmis midagi looma?
Vasta!
Andres: Avalik huvi?
Kas erakonnad saavad esindada avalikku huvi? Mis on avalik huvi?
Nad saavadki esindada ainult teatud toetajategrupi huve ja see on loomulik.
Kas piisavalt suure grupi korral on see avalik huvi? Kui suure?
Vasta!
Lotte: Praegune Valitsus ja President – „Vääritud tõprad“
järg ...

Kui Sina, Andrus Ansip, ütled, et oled väsinud poliitikas olemisest, siis mina ütlen Sulle, et mina olen Sinust ja Sinu suhtumisest väsinud juba aastaid. Palun mine ära, lahku Valitsusest ja Riigikogust. Palun mine ära juba täna! Sinu tegelik pale – „sotsialistlik ja stalinistlik nägu“ – paistab väga selgelt välja, Sa ei suuda seda enam varjata. Seetõttu, mine kohe, ära sunni eestlasi kauem kannatama ega üle elama seda, mida nad pidid tegema nõukogude ajal.

Palun Andrus Ansip, mine ära Eesti riigi juhtimissüsteemist, ja võta kaasa teised „vääritud tõprad“.


Kasutades Anna Haava sõnu:

Ei saa mitte vaiki olla,
vaikimine oleks vale,
sunniks südant lõhkema.*lakei – lakeid teenisid lossides isandaid || piltl orjameelne käsutäitja; tallalakkuja. Võimumehe ümber lipitsev lakei. *Mitte iialgi kaotajate poolel olla tähendab olla alati lakei, sõita igavesti kellegi tõlla astmelaual. L. Metsar. (http://www.eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=lakei&F=M)

PS! See kiri on ka Juhan Partsile, kes väitis, et rahva kriitika ei ole konkreetne.
Vasta!
Lotte: Praegune Valitsus ja President – „Vääritud tõprad“
Eestlane tahab selliseid poliitikuid, kes hoiavad oma rahvaga kokku, mitte ei vastandu neile. Selline Juhan Partsi suhtumine „ise olete süüdi, et olete vaesed“, „ise olete lollid“ on omane nii Reformierakonnale kui ka IRL-ile. Valitsuse ükskõikne suhtumine Eestimaasse, eestlastesse ning maa ja rahva jätkusuutlikkusse ei ole hiljutine nähtus, vaid juba pidev aastast aastasse kestev. Ülbus ja üleolevus iseloomustab praegust Valitsust rohkem kui 4 aastat.

jätkub...
Vasta!
Lotte:
järg...

Eestlane ei taha kapitaliste valitsusse, riigikokku, presidendiks, kelle peamine soov on oma taskute rahaga täitmine. Eesti riigil ei ole palju rahalisi vahendeid vaesemate (nt lastega perede, vanemate inimeste, puudega isikute, töötute) eluolu parandamiseks ka seetõttu, et riigi raha – maksumaksjate raha – mängitakse reformierakondlaste ja IRL-laste käest omade kätte mh läbi selle, et riigile oluliste ettevõtete juhid ja nõukogu liikmed on valdavalt reformierakondlased, mõni IRL-i seast. Suur osa riigikogulastest omab ettevõtet/ettevõtteid või siis varjatult läbi variisikute ning sellest tulenevalt tehakse seadusi, määrusi ja muid otsuseid riigikogulaste huvides, mitte teiste, Eesti rahva huvides.
Väga selgelt on näha milline kapitalist on Toomas Hendrik Ilves oma prouakesega. Ka Wikileaksi avalikustatud dokumentidest ilmneb, kuidas Toomas Hendrik Ilves kaebleb ameeriklastele, kui vähe Eestis raha saab, väljendades vastumeelsust Eestisse ja eestlastesse. Nii kui see välja tuli, kasutas Ilvese proua väga inetut taktikat, rääkides ajakirjas, et soovib veel lapsi, proovides „lapse“ kaudu juhtida inimeste tähelepanu sellelt, kuidas ta mees Eestit ja eestlasi põlgab, ...
Vasta!
Lotte:
järg...

..., kuidas ta mees Eestit ja eestlasi põlgab (minu silmis), milline kapitalist ta tegelikult on. Kui kuulata T.H. Ilvese kõnesid Vabariigi aastapäeval, siis kahjuks on need sisutühjad ning lausutud ilusad sõnad mõttetud, sest T.H. Ilvese enda käitumine on vastuolus kõnede sisu ja mõttega. Minu arust on Toomas Hendrik Ilves Valitsuse lakei*. Kas keegi oskab öelda, mida T.H. Ilves on midagi tõsiselt võetavalt teinud Eesti riigi heaks?

Hea, et IRL-i partei nimetust kasutatakse lühendina, sest pikemana kasutades oleks see sõnade „isamaa“ ja „vabariik“ tähenduse mõnitamine ja väärkasutamine. Sõna „isamaa“ on püha, kui aga seda kasutada sellise partei nimes, on see kõige julmem ja ropum, kuidas ühte südamele kallist sõna kasutada. Eriti olukorras, kus IRL-i esindavad sellised inimesed nagu Juhan Parts, Jaak Aaviksoo ja Ken-Marti Vaher.

järgneb ...
Vasta!
Lotte:
järg...

IRL tuleks kirjutada teisiti – IRW, see iseloomustaks nende olemust: naeruvääristada üha enam vaesusesse vajuvaid eestlasi, samuti inimesi, kes on usaldanud Eestis tegutsevaid suuri panku (nt Swedbank, kelle julmusest ja ükskõiksusest laenuvõtjate suhtes on ajalehtedes palju kirjutatud), lisaks seaduste ning nendest tulenevate kohustuste ja vastustuse väljanaermine. Nt Ken-Marti Vaher, kes justiitsministrina olles nõudis teistelt ausust ja seadusekuulekust, kuid ise pidas ennast teistest üleval olevaks, kes ei pea seadusi täitma. Nii lubaski Ken-Marti Vaher endale kiiruseületamist suures ulatuses, hiljem aga mõttetuid vabandusi pildudes, ning ametist astus tagasi ainult surve sunnil, mitte iseseisvalt ja vahetult, kui nüüdse seaduse alusel oli kuriteo toime pannud. Või kuidas on eesti kodakondsus müüdav Ken-Marti Vaheri jaoks. Ta ei oska muud, kui mõttetuid vabandusi leida: ta ei teadnud, et vene kriminaalidele jagatakse eesti kodakondsust, ta ei teadnud, et Eestis registreeritakse venelaste ettevõtteid EL viisa saamise eesmärgil, ta ei tea, mis toimub eesti politseis (hiljutine „Pealtnägija“ saade).

jätkub...
Vasta!
Lotte:
järg...

Ta ei tea, mis tema valitsusvaldkonnas toimub. Ken-Marti Vaher – oma tööd Sa ei oska, aga ära ka ei lähe. Ken-Marti Vaher – kui moraalitu Sa minu arvates oled!
Juhan Partsi ülbusest võiks lausa eepose kirjutada. Ja kuidas ta mõttetult maksumaksjate raha laristab (mittevajalikud ja kallid elektrijaamad) ning teeb kõik selleks, et vaesemad ja kaitsetumad veel vaesemaks muutuks (nt elektrihinnatõus elektrituru avamisega, kõrged taastuvenergia tasud, mille tõttu omakorda tõusevad teiste asjade hinnad). Juhan Parts, Sina oled selle valdkonna minister ja seetõttu ka otseselt vastutav. Juhan Partsi väite kohaselt tähendab idee „kodukulud alla“, et osa rahast mis inimesed maksid enne kütte- või elektritootjale, siis nüüd kodu „renoveerides“ maksab inimene selle osa koos intressidega pangale. Vot nii kaitseb IRL ahneid kapitaliste – panku!

jätkub...
Vasta!
Lotte:
järg...

Jaak Aaviksoo üleolev suhtumine õpetajatesse, tudengitesse, haridussüsteemi on ohuks ja selle mõju kestab veel mitu põlvkonda. Nt õpetajaid aina väheneb, sest koormus on suur, aga palk väike; klasside suurused jõuavad 40 lapseni klassi kohta, mistõttu kannatab haridustase; tulevane „tasuta“ ülikooliõpe saab karistuseks tudengitele, sest „tasuta“ on see üksnes neile, kes täidavad õppekava õppeaastal 100% ning kellel on lähedased, kes saavad neid üleval pidada; kuna selliseid tudengeid on ca 1/100 kohta, siis üle 90% tudengite jaoks on „tasuta“ õpe kauge muinasjutt.

Juhan Parts, Jaak Aaviksoo ja Ken-Marti Vaher – Kas teie südametunnistuse asemel on „must auk“? Kas te teate, mida tähendab ausus, eetika, moraalne, vastutus Eesti rahva ees, ning kas te adute neid sõnu?

Kuidas saab rääkida Eestist kui õigusriigist, kui õigusvaldkonda, sh justiitsministeeriumit juhib minu arvates suur valetaja ja varastaja Kristen Michal.

Reformierakondlaste moto peaks olema: „me ei ole ausad, valetamine rahvale on meie juures primaarne, meid ei huvita sinu probleemid, me kasutame riigi raha enda rikastamiseks“.

jätkub...
Vasta!
Lotte:
järg...

Kui rääkida reformierakondlastest Valitsuse, Riigikogu ja parteiliikmetest, nende käitumisest ja suhtumisest aususesse, õiglusesse ja seadusekuulekusse, siis läheks päike looja ja jääkski looja. Nad ei tea, mida tähendab aus poliitika, enesekriitika, avalikkuse huvi esindamine, „rahva häälekandja ja teener“. Avalikkusele tuntud reformierakondlased esindavad vastupidist nimetatud sõnadele: valelik poliitika, enesearmastus, enese õigustamine, oma partei huvide mis tahes viisil ja vormis täideviimine. Isegi kui avalikkus saab teada reformierakondlase ebaeetilisest, amoraalsest, kuritegelikust teost, siis selline reformierakondlane naerab iroonilisel ja mõnitaval viisil Eesti rahvale näkku, nagu Kristen Michal, Kalev Lillo, Andrus Ansip, Jürgen Ligi. Vaadatakse nende käitumist ja suhtumist, kui nad õigustasid absurdseid põhjendusi, mida neile sularahatoojad oli prokuratuurile andnud.

jätkub...
Vasta!
Kristjan: Olen nõus!
Kirjutaksin ka tindiga alla.
Vasta!
Lotte:
järg...

Hanno Pevkur on häbiks sotsiaalvaldkonnale, ta ei esinda minu seisukohalt ühtegi sotsiaalset rühmitust (nt lastega pered, pensionärid, puudega isikud, vähekindlustatud isikud, kodutud lapsed, töötud). Ta ei seisa nende rühmituste huvide ega heaolu eest, vaid jookseb vastutuse eest ära (nt meditsiinitöötajate streik) ning edastab neile ainult Andrus Ansipi ja Jürgen Ligi lõputud möla, kuidas nende inimeste toetusteks raha ei ole (samas riigikogulaste palga tõusuks ja prassimiseks raha jätkub).
Keit Pentus-Rosimannus jätkab minu arust sama asjaga, millega sai tuntuks Villu Reiljan, maadevahetusega „võileiva hinna eest omadele“. Villu asemel tuli Keit, vahetus partei, kuid selline sahkerdamine jäi samaks. Kahjuks ei tule see sahkerdamine enam avalikuks, sest tegelased on eranditult nn oravad ja nemad juba suud puhtaks ei räägi.

jätkub...
Vasta!
Lotte:
järg...

Minu arust on Andrus Ansip kõige rumalam Eesti peaminister. Kes on vaadanud ja kuulanud Riigikogu infotunde või Valitsuse pressikonverentse, on aru saanud, et Andrus Ansipi teadmiste järgi koosneb riigieelarve ainult sellistest ridadest nagu: raha õpetajatele, raha pensionäridele, raha lastetoetusteks, raha tuletõrjujatele, raha arstidele, sest igakord, kui räägitakse, et mingi valdkond on alarahastatud, siis Ansip vastab, et kust seda raha siis tuleb võtta, kas võtame õpetajatelt, pensionäridelt, lastetoetustest, tuletõrjujatelt jne … Kas teate, mida iseloomustab nartsissistliku häirega inimest? Teda iseloomustab suurusluulud endast nii fantaasia- kui ka käitumisetasandil, eneseimetlus, empaatiavõime ja tunnete puudumine, täispuhutud käitumine. Häire all kannataja pole suuteline erinevaid tundeid tundma ning seetõttu ei suuda ta end tunnete kaudu ka väljendada. Hiljuti ajakirjaniku küsimusele vabandamise kohta vastas Ansip muuseas, et ta võib siis vabandada (kah!). Ansip võis ju öelda „vabandust“, kuid ta tegi seda ilma kahetsustunnet tundmata. Ansip irvitab eestlastele näkku, ta ei ole siiamaani aru saanud, mida tema ja reformierakond valesti on teinud.

jätkub...
Vasta!
Lotte:
järg...

Minu arust on Ansipi eneseimetlus kasvanud tasemele, kus ta peab ennast kui Jumala kingituseks Eesti rahva jaoks, sest muud ei kuulegi, kuidas Ansip uhkeldab, mida tema koos seltsimeestega kõike ei ole rahva jaoks teinud. Kahetsusest, reformierakonnas toimuvatest ebaseaduslikest tegudest, ebaeetilistest käitumisest, vastutuse võtmisest ei räägi Ansip mitte kui midagi.

Kui Sina, Andrus Ansip, ütled, et oled väsinud poliitikas olemisest, siis mina ütlen Sulle, et mina olen Sinust ja Sinu suhtumisest väsinud juba aastaid. Palun mine ära, lahku Valitsusest ja Riigikogust. Palun mine ära juba täna! Sinu tegelik pale – „sotsialistlik ja stalinistlik nägu“ – paistab väga selgelt välja, Sa ei suuda seda enam varjata. Seetõttu, mine kohe, ära sunni eestlasi kauem kannatama ega üle elama seda, mida nad pidid tegema nõukogude ajal.

Palun Andrus Ansip, mine ära Eesti riigi juhtimissüsteemist, ja võta kaasa teised „vääritud tõprad“.


Kasutades Anna Haava sõnu:

Ei saa mitte vaiki olla,
vaikimine oleks vale,
sunniks südant lõhkema.


PS! See kiri on ka Juhan Partsile, kes väitis, et rahva kriitika ei ole konkreetne.
Vasta!
Lotte: Praegune Valitsus ja President – „Vääritud tõprad“

Minu kirja juurde selgituseks

*lakei – lakeid teenisid lossides isandaid || piltl orjameelne käsutäitja; tallalakkuja. Võimumehe ümber lipitsev lakei. *Mitte iialgi kaotajate poolel olla tähendab olla alati lakei, sõita igavesti kellegi tõlla astmelaual. L. Metsar. (http://www.eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=lakei&F=M)
Vasta!
Daisy: Jah, tuleks tõesti taevas appi!
Pean tõdema, et selle üleskutse algatajad ei tea ka ise, mis selle harimatu rahvamassiga edasi teha nagu nad väitsid Ringvaate saates, tundus, et huvitas ainult, kui suur on see nn. "hall ollus", kes ootab ainult teiste arvelt elada.
Oleks kohe südamest tänulik, kui see nn.LOTTE ka oma foto oleks lisanud, ehk oleks sobinud järgnevaks presidendiks.
Olen elanud üle nii nõukaaja kui mitu valitsust vabariigi ajal ja olen tänulik oma mõistusele, sest juhtidest ei sõltu meie kellegi elu.
Siit küsimus, et miks ei küsita endalt, miks mul ei ole rohkem kui on?
Edu kõigile valitsuses,kes seda harimatut massi peab ohjama!
Vasta!
siim: Siim Ma arvan.
Enam Hullemaks minna ei saa. peab lootma parimat. Äkki see aktsioon päästab eesti rahva....
Vasta!
Valeria: Toetan!!
Olen nous, toetan!!!
Vasta!
Triin:
Toetan.100 %
Vasta!
Inge: Harta12
Poolt
Vasta!
Märt:
Toetan seisukohti
Vasta!
Märt:
Toetan seisukohti
Vasta!
Arno: Harta 12
Toetan
Vasta!
Sirli: Sirli
minu arvates see lastetoetuse tõst on jama, kuna need, kellel on sotsiaaltoetused suuremas osas joovad oma rahad maha ja lapsed kannatavad ning need, kes töötavad aga vaevu elavad ära, kuna miinimum palk on nii väike siis nendel ei tõsteta lastetoetusi. Riigikogulased võiks oma palga siduda miinimum palgaga, mitte keskmise palgaga siis hakkaks ka miinimum palk tõusma ja see aitaks nii inimesi, kui ka riigikassat rohkem.
Vasta!
Carmen: Arusaam
Just üks päev tuli tuttavaga jutuajamine ,et ilmselt Eesti kõik mis siin toimub on sellepärast , et Eesti Vabariik on liiga noor alles. Poliitikute põhiline rõhk on sellel et kiiresti kiiresti oma taskud täis kühveldada ja siis alles hakata vaatama kuidas OMA rahvast hakata aitama. Ilmselt hakkab midagi juhtuma alles 10 a pärast kui kõvasti raha on kõrvale kühveldatud.
Vasta!
Ermo: Aeg muutusteks.
Kunagi sai öelda : seakari mitte Tallinna raad. Hetkel peab natuke muutma. Seakari, mitte Vaba Riigi valitsus.
Vasta!
Tõnu: Tõnu
Olen sellepoolt et erakonnad esindaksid rahva huve mitte grupi huve , ja rahastamine peab olema läbipaistev . Sotsiaaltoetused peavad hinnatõusuga kaasaskäima .
Vasta!
Kirsika: Arvamus
Poolt!
Vasta!
Silver: Silver Vahtre: idealismi praktilisusest
Eestis on tekkinud olukord, mida võib kirjeldada kui revolutsioonilist situatsiooni: „ülemkihid ei saa, alamkihid ei taha“ (Uljanov), või iseloomustada kirjaniku sõnadega: „ahned mehed ei pea piiri, südametud mehed ei vali vahendeid“ (Asimov) ning üha enam inimesi hakkab seda märkama.

Kui kriis on käes, on sellest lihtne aru saada, hoopis keerulisem on märgata kriisi tekkimist. Sellist oskust eeldame isikutelt, keda oleme volitanud oma elude eest otsustama – meie palgal olevatelt saadikutelt ja valitsusliikmetelt. Kui juhtiv poliitik eitab kriisi olemasolu, siis ta kas ei taha või ei oska seda tunnistada ja pole järelikult oma palka ära teeninud.

Kriis on käes, sellest annab tunnistust ka „Harta 12“, algas see aga juba aastaid tagasi. Kuna, kuidas ja miks see algas? Kas peituvad põhjused põhiseaduses ja valimissüsteemis, algas kriisipiruka küpsetamine Eesti valitsejate ja Eesti pealinna valitsejate vahelise võimujagamise käigus või peitub kurja juur tulupõhises riigivalitsemise ideoloogias, mis käsitleb aadet tootena ning mille tulemusena saadikukoht on muutumas äriprojektiks? Millal hakati süsteemselt rikkuma võimu ja vastutuse vahekorda?

Neile küsimustele vastamata on väljapääsu kriisist raske leida, küsimuste ignoreerimine sulgeb väljapääsu hoopiski. Toetan petitsiooni koostajate algatust, sest väljapääsu otsimist peab ju kuskilt alustama! Pelgan parteilisi isikuid, kes ruttavad olukorda ära kasutama ise võimule saamiseks ja loodan, et riigimeheliku mõtteviisiga inimesi on rohkem.

Eestlased on loomult praktilised, rahvusliku iseolemise idee ei ole seda mitte. Ometi on ressurssideta väikerahva idealism praktilist vilja kandnud - meil on eesti riik! Tuleb ainult silma peal hoida, et poliitilised pudupoodnikud seda peenrahaks ei vahetaks.
Vasta!
Tarmo: lahendus
Et midagi muutuks on vaja muuta keskkonda milles inimesed tegutsevad. Poliitilise eliidi teke ja stagneerumine pole ainult Eesti probleem, see on ühine kogu niinimetatd lääne tüüpi demokraatiale. Lihtsalt meil arenes asi oma ettemääratud tulemuseni väga kiiresti. Väidetakse et kõik tuntud alternatiivid on veel hullemad. Ehk ongi nii. Aga tundmatud alternatiivid?

Poliitiline süsteem kasutab oma ühiskonna tehnilisi ja kultuurilisi võimalusi. Hääletussedelite kasutamine eeldab üleüldist kirjaoskust ja arvutamisoskust näiteks. Praegu on aga tekkinud uusi võimalusi mille ärakasutamine võimaldab tekitada uusi, varem võimatuid poliitilisi süsteeme. Pean silmas infotehnoloogiat muidugi. Jällegi väidetakse et selle kasutamine muudab võltsingud eriti lihtsaks ja ei taga hääletussaladuse kaitset. Nii ongi, aga need probleemid on lahendatavad. Esiteks, kasutatav tarkvara peab olema avalik. Siis saavad sõltumatud eksperdid teda uurida ja kinnitada et ta ei võimalda kuritarvitusi. Teiseks, ei näe vajadust hääletussaladuse säilitamiseks. Las hääled ollagi avalikud. Avalikku häält saab alati kontrollida, siduda teatud poliitikuga ja ka igal ajal tagasi võtta. Täpselt see mida vaja!
Vasta!
Peeter:
Ettevaatlikuks teevad Hartas olevad väljendid: "kokku kutsuda alernatiivne institutsioon" ja "luua tuleb rahvaalgatuse instrument", mis viivad komisjoni (iga algatuse saab põhja lasta komisjoni moodustamisega - folkloorist) või isegi erakonna loomiseni ja kogu sellega kaasas käiva lõputu jama tekkimiseni. Minule näib ainsaks põhipunktiks eesti poliitikas aus vastus küsimusele: kas meil on demokraatlikud või Põhja-Korea tüüpi valimised (kuigi pürotsendist 99,9 on targu hoidutud). Nii et järgmist petitsiooni tasub koostada üleskutsega saavutada vastuvõetav valimisseadus, mis aitaks eesti rahval lahti saada praegustest valitsejatest.
Toetan Hartat täielikult ja tänan selle koostajaid. Peeter Vingisaar
Vasta!
Viktor: Eestis on plutokraatia
Härra Presidendil suu on kinni, ta on kõvasti oravatele võlgu...
Vasta!
Dmitri: Dmitri
See on juba hullu maja! demokraatiast jäi ainult nimi ja ilus poliitikute naeratus! Olen venelane ja venelasele Eestis elamiseks on vaja väga palju teha.
Vasta!
Ivar: Ivar
Toetan
Vasta!
Jaanus: HARTA12
TOETAN SEISUKOHTI
Vasta!
jossif: elektroonsele hääletamisele EI !!!!!
Ma leian et iga inimene kes soovib anda oma hääle peab tätma bülletani, mida on võimalik vaidlustamise korral füüsiliselt ülelugeda. Vastasel juhul saame sama tulemuse mis oli eelmistel Riigikogu valimistel.
Vasta!
Jaanus: Poliitika kui Äriinstitutsioon?
On see tõesti nii?
Miks poliitikasse lähevad need kellel on vaid isiklik huvi?
Miks tehakse otsuseid kellegi isiklikke huve silmas pidades - hoian kõik endale, ja rahvahuve silmas ei peeta?
Rahva raha - lihtsalt, maksude näol kätte tulnud raha, on kerge kulutada. Ma julgen seda raiskamiseks nimetada.
Ajal, mil niiöelda MASU maad võttis, sai paljudele targematele ärimeestele selgeks, et raiskamine on see koht mis tuleb lõpetada, et tulevikus edu saavutada. Asemel, et tööjõu palgakulu arvelt kokku hoida, tuleb alustada peeglisse vaatamisega ja küsida: mida mina ise saan ära teha.
Poliitikute kohta seda öelda ei saa. Toimub lakkamatu ja vohav raiskamine kellegi teise - ühiskonna, arvelt.
Kala hakkab mädanema peast, läbirääkimised sabast (Indrek Tarand)
Vasta!
toomas: Maire
Toetan!
Vasta!
Ain: arvamus
Demokraatia on see, kui riiki juhtivad poliitikud ka rahvaga aru peavad - otsused avalikult läbi arutavad ... ja vastu võetud otsuste tõttu võtavad enda kanda ka vastutuse rahva ees.
Meie riigis aga ignoreeritakse seda sõna vastutus poliitikute poolt selle riigi algusaastatest saadik. Mõned üksikud erandid välja arvatud poliitikute seas.
Tänasel päeval on nii, et riiki, kui sellist enam pole ... on ainult huvigrupid ja nende poliitikutest ostetavad-müüdavad ahned ja omakasupüüdlikud ennasttäis egomaniakaalsed, analüüsivõime ja vastutustunde minetanud ülbed ilukõnedega esinejad.
Sellega ei saa kohe kuidagi leppida, et tänu riigjuhtide ambitsioonidele-mahhinatsioonidele on lastud riik majanduslikult täiesti põhja ... inimesed põgenevad riigist ja juhtkond ajab suust välja sõnu, mis näitab väga ilmekalt ebakompententsi taset ja harimatust.
Vasta!
Katrin:
Vasta!
Markus: arvamus
jees
Vasta!
Enno: Eesti tulevik (minu unistus)
sõna partei ajas mind juba lapsena 60-ndatel oksele. Nii väikest rahvast/riiki saab hoida (juhtida õigel jätkusuutlikul teel) ainult kahel viisil: a) üks rahvas ( mitte rahvus!), üks riik, üks juht. Aga siis see juht peab olema rahva poolt valitud, mitte mingi parteijuht ega parteide poolt valitud maskott, kes arvavad, et tema/nemad ongi riigi ja rahva juht/juhid :( .
Variant b) parlament koosneb rahva poolt otsevalitud inimestest (loodetavasti loome- ja kultuuriinimestest, sest neil on veel sotsiaalset närvi ja empaatiavõimet, mis aitaks rahvast koos hoida nagu nad tegid seda ka nõuka okupatsiooni ajal /mitte muidugi kõik aga see selleks/). Parlament palkab valitsuse, õigusega vallandada ministrid päevapealt ilma etteteatamiste,ilma hüvitusteta+ trahvid tahtliku/kuritahtliku tegevuse või tegevusetuse pärast. Edasikaebamise õigust ei ole- rahva poolt valitud parlamendi otsus on kõrgem, kui mistahes kohtu seisukoht. Saadikuid parlamendis saab ringkond igal hetkel tagasikutsuda ja asendada. Valimised on avalikud, mitte salajased. Iga saadik teab, mis kogukonnast tema "elunatuke" sõltub. Ruum saab otsa, pikem mõttearendus ja "point" siia paraku ei mahu.
Vasta!
Enno: lugesin allkirja andnute nimekirju
lugege ka! Väga palju on lahtreid "nimi teada". See näitabki meie ühiskonna hetkeseisu, et osa inimesi on pandud tööandja/parteide poolt pärisorja seisusesse. Ma ei mõista neid hukka: tahavad paremat ühiskonda aga keegi ei taha , et pere nälga jääb või maja pangale läheb! Ja äkki hartamehed viiakse asumisele - noh Siberisse vaevalt- suhted Putiniga pole kiita aga Ruhnu saarele vo.
Kujutage ette olukorda: Harta ( meie kõik allakirjutanud)paneb paika nõudmised ja tähtajad(nüüd ja kohe, mitte mingi aasta pärast:( ). Meid toetaks Transpordi AÜ, ja kui rahva silmis oma legitiimsuse kaotanud valitsus ja parlament ei reageeri siis mõned tuhanded rekkad panevad põhimagistraalide sõlmpunktides ohutuled põlema ja hakkavad kumme vahetama, kütusepumpa puhastama jne. EI ole streik, lihtsalt Shit happens!. Juriidiliselt on JOKK. Seda terminit peaks ju valitsus vääga hästi mõistma. Aga kogu transiit ja muu liiklus läbi Maarjamaa lakkab. Selle kõrval on õpetajate ja meedikute ametlik streik nagu kärbse "kaki" merre- ei pane vett ka virvendama!
Vasta!
Toivo: Demokraatia taastamine.
VALIMISKORRALDUS.

1.Valimiskünnis võiks olla küll poole väiksem,aga kandidaat peaks koguma vähemalt kolmandiku lihtkvoodist,et talle tohiks hääli üle kanda.
2.Üleriigiline häälte ülekanne tuleb kaotada,sest see diskrimineerib väiksemaid poliitilisi ühendusi.
3.Praktika näitab,et üksikkandidaadil on praktiliselt võimatu isikumandaati võtta.Samas võib mõnel üksikisikul olla väga häid ideid,mida ei tohiks lasta kaotsi minna.Sellised sarnase mõttelaadiga inimesed võiksid moodustada valimisliidu.Sellepärast tuleb valimisliidud ka riigikogu valimistele lubada.Poleks ühiskondlikult mõistlik hakata nendelt isikutelt partei tegemist nõudma.Kindlasti on õigesti rakendatud parteil parem kollektiivne mõistus,aga ka väiksema grupi ideed võivad olla mõnikord väga väärtuslikud.
4.Ükski hea idee ei tohi jääda rahapuudusel välja käimata.Sellepärast on vaja nõutava kautsioni summat vähendada ja see tuleb pärast valimisi tagasi maksta neile kandidaatidele,kes kogusid vähemalt 5% lihtkvoodist.Arvan,et niisugune piirang on vajalik,et valimistel ei hakkaks kandideerima tühikargajatest “õngitsejad” miinad ja karlad.
Vasta!
Toivo: Demokraatia taastamine.
RAHASTAMINE

1.Riik peab kandma kõigi üleriigiliste parteide kontori- ja valimiskampaaniate kulud.
2.Kui partei on saanud valimistel alla 1% hääli,siis selle riigipoolne rahastamine lõpetatakse.
3.Kampaaniad tehakse riigi egiidi all avalik-õiguslike kanalite kaudu nii,et kõik poliitilised ühendused saaksid võrdse võimaluse oma ideid tutvustada.Sisutut ja eksitavat “seebireklaami” ei lubata.
4.Iga kandidaat maksab kautsioni omast taskust.Parteide raha selleks kasutada ei tohi.
5.Kõik annetused poliitilistele ühendustele keelatakse.
6.Kohalikke parteide (valimisliitude) kontorikulud kaetakse kohalikust eelarvest.
7.Rahastamise korra vähemalt teistkordsel rikkumisel alagatatakse partei sundlikvideerimine.
Vasta!
Priit: Priit: arvamus
Erakondadfe rahastamine riigi poolt peaks olema võrdeline erakonna liikmemaksude summaga. Liikmemaksu peavad kõik liikmed tasuma ainult oma pangaarvelt, mitte aga ämma öökapist jne.
Vasta!
Toivo: Demokraatia taastamine.
SUNDPARTEISTAMISE VÄLTIMINE


1.Riigikogu saadik ei tohi töötada üheski riigiametis ega riigiettevõtte juhtorganis.
2.Kõik riigiasutuste ja –ettevõtete ning KOV töötajad peavad ametisoleku ajaks oma parteilisuse peatama.
3.KOV valimistel tohivad osaleda ainult kohalikud parteid (valimisliidud) ja üksikkandidaadid.

Vasta!
Tätsu: Karola
Toetan.
Vasta!
Marika: Toetan!
Toetan petitsiooni, kuna enam eriti hullemaks minna ei saa.
Vasta!
Jaanus: minu arvamus praegusest olukorrast
see mis eestis praegu toimub on erakondlik anarhia, rehvi ja IRL kaitseb ainult rikkama kihi huve ja seisab selle eest et vaesema kihi tasku alati tühi oleks! keskerakond on oma käitumisega muutnud opositsiooni teovõimetuks ja loonud kuvandi eesti rahva seas et nemad on venelaste eestseisjad. aga kes seisab siis tavakodaniku eest, sellist erakonda nagu praegu ei olegi ja ei ole nähagi! sotsiaaldemokraadid ei ole oma seisukohti eriti tutvustanud...
tundub et eestis oleks mõistlik luua 2 partei süsteem ja muuta valimisseadust nii et võimu juurde pääsetaks vastavalt saadud häältele aga mitte erakondade poolt paika pandud nimekirjade järgi. ja valitsuse peaks moodustama vastavalt valimistulemuste järgi olevad erakonnad aga mitte nn erakondade liidud (praegune olukord) Tuleb välja et praegune valitsus esindab tegelikult alla 50 % eestlaste huve!
Vasta!
Armin: Armin :arvamus
Mis siin ikka palju arvata või öelda aga erakondadest pole nii ehk naa kasu olnud ja presidendist on saanud inimene kes esindab võistkondi kes võimule saavad.iga kord on lubadused rahvale nii head ,et inimesed ikkagi loodavad ,et äkki siiski me elu läheb paremuse poole aga võta näpust.Miks ei võta me soomlastelt üle neid elutarkusi ja heaoluhüvesid .Meie nina all on ju näide olemas kuidas siiski kriiside ajal läbi tulla.Miks ei võiks olla meie riigis ühe inimese võim ja valitsus kui üks tervik ja alati arvestada inimeste arvamustega.Muidugi on alati vastuväiteid ,et ikkagi peaks olema erakonnad ja siis on parem seda riiki valitseda.Aga poliitikute ülbus seal eesotsas on ära juba väsitanud meid kõiki.Ja härra Antsip käib ikka oma hõbemütsikesega ringi silmadel ja ei näe meie rahva olukorra tõsidust.Mina isiklikult olen vabatahtlik supiköögis ja näen inimesi kes on kunagi olnud inimesed ja haritud kuid väiksed toetused riigi poolt on teinud neist kasimatta ja kurnatud elavad laibad.Seda on kurb vaadata kui näed kuidas noored mehed koos oma perega käivad süüa saamas ja inimesed kes on elamisest ilma jäänud siis teeb meele ikka kurjaks poliitikute vastu kes käivad priifingutel .
Vasta!
margret: Margret
Toetan! Kuigi arvan, et see info, mis me teame oma enda riigist ning nn valitsejatest on pealiskaudne ning hajutab tähelepanu kõrvale tõelistest suurtest kuritegudest mis seal kogu valitsusaja eksisteerimise ajal toime on pandud. Oleme nii või naa panga ja riigi orjad. Et midagi muuta on vaja vähemalt 95% rahvastikust tegutsema ajada. Teeme ära!
Vasta!
Armin: Armin
Miks peavad poliitikud pidu katku ajal kui pole rahval tingimusi loodud toimetulemiseks.Miks ehitavad nad monumente kuhu läheb mõtetult rahva raha.Pakun välja ,et järgmine valitsus võiks olla ühe mehe valitsus ja inimene kes juhib riiki ausalt ja see inimene peaks olema rahva poolt valitud ja kontrollitud oma vaadete ja hea loomu poolest. Praegu aga on meil eesotsas kari koeri kes ühte konti püüavad endale saada.See kemplemine on mõtetu.Miks ehitatakse hooneid rahva raha eest kui majanduslik seis on läinud siin rappa.Minu arvamus on aga selline ,et ennem ei muutu siin riigis midagi kui toetatakse ikka kõvasti põllumajandust ja rahad mida riik kogub ei läheks välisriiki kuhugi abi andmiseks vaid toetaks meie vanureid .Siin siis tekibki küsimus kas praegused poliitikud ei vanane või?Toetusi aga vajavad aga väga paljud noored pered.Kui me siin oleme hõisanud ,et maa tuleb täita lastega siis praegu on see loosung ,et maa tuleb teha tühjaks teha rahvast vähemalt praegu nii näib.Kui valitsusel ei jõua kohale kui haigeks on tehtud ühiskond siis me olemegi kogu aeg agoonias. Mina olen poolt kui oleks üks valitsus ja südametunnistus õigel kohal .Rahvas võtame midagi ette kindlat.Streigime!!
Vasta!
Armin: Armin:
Toetan petitsiooni kahel käel ja loodan ,et siin riigis hakkab midagi muutuma ja võrdsus saab jalule seatud.Loodan .et need ülbikud eesotsas saavad sellist väikest palka nagu lihtinimene saab ehk siis 300-600euri millest tuleb tervet peret toita.Krooni ajal oli ikka elu vähe lahedam aga mis sellest.Loodan ,et kurjategijad eesotsas saavad teenitud karistuse ja neid koheldakse vastavalt nende tegudele,loodame ,et rahva arvamus valitseb riiki .Aga jah loodan ,et läheb paremaks see elu meil kõigil.toetan tegusid mis meie elule kaasa aitavad ja paremaks teevad.
Vasta!
Allan:
toetan!
Vasta!
Taavet: Taavet
Toetan seisukohti.
Vasta!
Maria: Maria Wilder
POOLT! 100% for direct democracy, democratic accountability and transparency!
Vasta!
Tiina: Tiina Wilder
Iga hääl loeb!
Vasta!
Arvi: raha võim parteide kaudu
Michalile võiks anda võimaluse oma luiskamine üles tunnistada. Nagu oli president Clintoni ja Monica puhul.
Parteidest loobuda ei saa, teised demokraatlikud lääneriigid ei lubaks sellist katsetamist.
Mõnda asja saab teha:
-- piirata parteide valimisreklaami mahtu ja kulutusi
-- lõpetada sundparteistamine nt koolidirektorite puhul
Ja jätame hiiemäed, looduslikud pühapaigad rahule, hiiemetsa laastamata, võtame seaduse kaitse alla.
Vasta!
Rainer: Arvamus
Toetan, toetan, toetan !!!
Vasta!
Marika: Harta12
poolt
Vasta!
Mihkel: Laiemalt
See on väga hea,et lõpuks on inimesed aru hakanud saama sellest, mis toimub.Kuid, kas ei ole see kõik,see süsteem üldse mäda.Pangad ja suurfirmad sisuliselt valitsevad riiki.Ei tea inimest ,kes poleks võlgu pangale ja pead kuuletuma sellele, kellele oled võlgu,sest muidu jääd elukohast ilma.Oleme ju sunnitud tegema seda, mida öeldakse.Kuidas seda kõike, saaks muuta?Arvan,et muutused on algamas.
Vasta!
Viljar: Viljar
Loodetavasti ei kujune sellest Silver Meikari valimiskampaania.
Inimene, kelle südametunnistus sõltub partei poolt pakutavast ametikohast (täpsemalt küll palgast), ei ole usaldusväärsem kui need kelle vastu see aktsioon on korraldatud
Vasta!
Viljar: kampaania?
Toetan petitsioonis välja toodud seisukohti.
Kummastust tekitab selle all ainult Silver Meikari allkiri. Kas südametunnistus sõltub partei poolt pakutavast soojast kohast või millestki muust?
Vasta!
Kelly:
Miks kardetakse astmelist tulumaksu?Riik on selleks,et reguleerida ebavõrdsust inimeste vahel.Me oleme kõik enamvähem võrdsete võimedega,nii vaimselt,kui füüsiliselt.Mõne isiku sissetulekud on miljonites teine,aga elab vaevalt ära.Elame ju kõik ühes riigis ja oleme kõik üks pere,kuid miks eesti riik ei reguleeri seda alatut ebavõrdsust.Nende rikkused tulevad ju kõik selle maa pealt ja kellegi teise arvelt,kõrgede hindade,madala palga,ning elamispinna jne... Nii see edasi minna ei saa ja kõik!!!
Vasta!
Aurea: Harta on toores
Ma olen osaliselt selle üllitisega päri, kuid need punktid tunduvad mulle teineteist kordavad ning ma pean nõustuma ka M. Lotmani väljaütlemistega selle Harta kohta.
Vasta!
Riho: arstid päästsid mu elu.nemad hoolivad.
Riik ei hooli meist.Kuulake rahva häält.
Vasta!
Eda: ...
Olen nende vastu kes ei nõustu!
Vasta!
Andres: Lottetele
Lotte peaministriks, Lotte presidendiks ... aaappi !!!
Mina küll ei usu, et keegi teine võiks sulle kõlbulik olla.

Jumal tänatud et Ansip ja "Oravad" ikka eesotsas on, võib homse ees kindlust tunda.
Vasta!
Lauri: Lauri
Toetan!
Vasta!
SVEN: Krayoni kanaldus Tallinn 15.09.2012
Teine maailm on tulemas kallid. Me kordame ennast, sest see on nii kaugel teie mõistusest, meelest. Kõik arvavad, et siis saab olema äri nagu tavaliselt ja võib olla saabki ja võib olla ei. Aga need, kes on teinud oma sisemist tööd, te olete väga lähedal sellele uuele tegelikkusele, läbimurdele. Teie elu saab olema väga teistmoodi. Te olete palju kergemad ja vabamad. Te olete võimelised looma oma tegelikkust, oma unistuste tegelikkust. Ja teie olete sellel positsioonil, et hakkate teisi õpetama. Te õpetate neid armastama, te õpetate neid kuidas saada terveks ja terviklikuks ja te õpetate armastust.
Lihtsalt tunnetage selle ruumi energiaid ja kuidas teie oma energiad hakkavad tõusma, lubades teil iseendil olla vaba, lubades lõdvestuda ja lahti lasta.

Rooma impeerium varastas ära teie jumalad, ta varastas teie maa ja teie südamed. Aga see oligi määratud nii olema. Ja see jõuab lõpule. Maailma rahandussüsteemis kas muudetakse midagi või see kukub kokku. Need, kellel on näpp poti sees, saavad kõrvetatud näpud. Need, kes kontrollivad raha, hakkavad oma kontrolli kaotama.


SVEN: Krayoni kanaldus Tallinn 15.09.2012
On 144 000 inimest, kelle teadlikkus tõuseb 21.12.2012.a. Nendel inimestel saab olema võim ja mõjujõud kõikides ühiskonna aspektides. Ja me lubame teile, et asjad hakkavad muutuma. Need 144 000 inimest hakkavad teisi õpetama. Kõigepealt neid, kes on selles teises teadlikkuse lainel sellel teekonnal. Ja see tuleb nagu jões üleujutus. Kõik tahavad saada teadvust, teadlikkust. Kõik hakkavad õppima. Ärge muretsege, te elate selle üle, te jääte ellu. Selle töö tegemiseks on vaja palju energiat. Aga nagu alati nendes kanaldustes, me ütleme teile, et Universum toetab teid. Ja kui me ütlesime, et te muutute vabamaks ja kergemaks, siis see ongi selle kanalduse mõte, teema – olla kerge valgus ja vaba. Me mõtleme just nimelt seda. Te voolate sellesse kerge olemise, valgus olemise ja vaba olemisse. Me ei mõtle seda, et olete ülekaalulised ja hakkate oma kehakaalu kaotama. Te kaotate palju raskusi, aga need on pimeduse kujul, sest valgus, kergus ujutab teie keha üle. Ja te tunnete ära oma olemuse tõe.

http://www.sisemiserahutempel.eu/Krayoni-kanaldus-15-09-12
Taimi: Taimi Vainomae
poolt
Vasta!
Ants: Ants
Seni kuni kehtivad kinnised nimekirjad ja häälte ülekandmine, ei muutu midagi. Vaja on ikkagi isikuvalimisi, et iga valitu vastutaks ka oma tegevuse (tegevusetuse) eest. Kollektiivne (parteiline) vastutus ei ole vastutus. Piisab täiesti ka 51-st saadikust.
Vasta!
Mauri: Poolt
Oli ka aeg!
Vasta!
Timo: Timo:radikaalne ekstremism
Esialgu aitaks ehk sellest, kui täielikult lõpetada maksumaksja rahadega igasuguste erakondlike huvide kinnimaksmine.
Kõik riigipalgalised (ka valitsuse liikmed) peaksid katkestama palgasuhte kehtimise ajaks tegevuse mistahes parteis. Ei tohiks toetada ühtki erakonda liikmemaksu ega annetusega ega osaleda ühegi erakonna kinnisel üritusel edendamaks riigi aga mitte erakonna huve. See vabastaks olulised riiklikud ametikohad nuumale saadetud broileritest ja võimaldaks need täita spetsialistidega.
Erakondlikku tegevust võiksid jätkata ainult riigikogu liikmed, kes esindavadki ju oma erakonda. Riigikogu ja kohaliku omavalitsuse volikoguga peakski kogu erakondlikkus piirduma.

Erakondi tohiks rahastada ainult avalike annetustega.
Vähemalt 75% mandaatidest peab täidetama saadikute endi kogutud häälte alusel. Ülejäänud võivad minna valimisnimekirjade vahel jagamiseks. Tühistada igasugused kvoodid.
Vasta!
Rein: õige värk
uut valitsust on vaja.
Vasta!
Kalev: Kalev Lehola
Toetan!
Vasta!
Aleksandr: Pole vaja mõeldagi
Toetan.
Vasta!
Merike: Merike: Omavalitsused ausaks
Asi peab algama omavalitsustega. Kui kodanik ei saa omavalitsusest jagu, siis kindlasti mitte riigikogust. Minu enda omavalitsus on ebaaus ja ei pea seadusest põrmugi - linnavalitsus ja volikogu teevad mida tahavad; nende otsused on tihti napakad ja ebaseaduslikud. Kodanikke ei kuulata, ja inimesed on üldiselt apaatilised. Tulles Ameerike Ühendriikidest tundub elu siin ebaloogiline ja rumal. Olen ise ka apaatiliseks muutunud - miks näha vaeva, kui sellest pole kasu? Ilmselt peavad paar põlkonda ära surema, enne kui siin midagi muutub. Madise ettepanek on täiesti mõistlik, vähemalt omavalitsuste jaoks. Mitmes kohas siin maailmad, kus on olemas parteid, on omavalitsused sellest vaatamata mittepoliitilised.
Vasta!
Tiit: Tiit
mida nõme liides
Vasta!
Marina: Marija
Toetan seisukohti
Vasta!
Marko: Toetan
Positiivne algatus
Vasta!
Kaspar: Rohkem konkreetseid otsuseid?
> selge ülevaade poliitiliste ühenduste rahaallikatest
Lihtsam muuta karmimaks aga raske muuta täiesti läbipaistvaks. Või kuidas?

> valimissüsteem peab selgelt kajastama valija tahet
Valimissüsteem tuleb ümber teha. Inimene, keda erakonnast valitakse enim, peab saama ka erakonna sees kõige rohkem sõnaõigust. Erakonnad ei ole ise seestpoolt demokraatlikud ja see on vale.

> kodanikel peavad olema laialdasemad võimalused oma poliitilise tahte avaldamiseks
Väga vana idee: kõik oluliseimad küsimused tuleb ühes konkreetses erapooletus keskkonnas panna hääletusele. Iga inimene saab ID-kaardiga häält anda ja vaadata, mida mingi erakond või poliitik sellest teemast arvab ja kuidas hääletab. Kui poliitikud konkreetsete teemade lõikes ka oma lubadusi jagavad siis peale keskkonna mõnda aega töötamist on hea ülevaade, kes oma lubadusi täidab ja kes mitte. Samuti saab arvamust avaldada, kui lubadusi täidetakse vaid selleks, et öelda "tehtud" ning tegelikult on see millegi palju tähtsama arvelt.
Vasta!
Priit: Edulugu demokraatiale!
Kurb tõdemus, et me ei suuda isegi ülbetele erakondade esindajatele väärikalt vastata ja neid paika panna. Kui Harta12 allkirjastanud eeskõnelajad leiavad, et on midagi võitnud, siis naeran väheke selle üle.Kas tõesti ei suuda me lugeda Eesti põhiseadust ja ei tea, mis on Demokraatia? Ma ei väsi neile " imejuura tudengitele" kordamast, et nende matemaatiline mõistus on 0 lähedane, sest kitseke õppis lugema 10 ja seal juures mäletab ta ikka number 1. Kas seda mäletab Eesti põhiseadus või § 1. Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas, kus rahvas tõesõna kannab kukil riigivõimu? Mill määral siis § 56. vähendab või muudab olematuks § 1.? Väidan, et muudagi, sest ring ei lõpe iial ja me ei saa üle § 1., sest see on esimene ja tähtsam mingist järgnevat. Visake siis see erakondade jama ja Presidendi väike aju prügikasti ning tulge juba mõistusele? Kaua te viljelete erakondade diktatuuri, kes on loonud omakasuks sellise juturaamatu taolise põhiseaduse, kus juristid naeravad ja teenivad suurt raha, kuna keegi ei ole suutnud luua kõigile aruaadavat põhiseadust. Häbenema peaks ka suurtädi Lauristin, sest ei oska lugeda põhiseadust. järg.
Vasta!
Reedik: HAMBUTU PETITSIOON

Meenutuseks Marju Lauristini, kui Harta eestvedaja soovunelm Eesti Kongressi kõnepuldist Estonias:
iseseisvus „ainult N. Liidu koosseisus"...

Krishnamurti: Without freedom from the past, there is no freedom at all, because the mind is never new, fresh, innocent.
Vasta!
Elvar: restart riigile?
pisut kriitikat Harta 12 teksti kohta:
http://elvar777.blogspot.com/2012/11/harta-12-restart-riigile.html
Vasta!
Mart: JÄÄKELDRIS
sai harta12 külma. Kui Ilves võttis selle edasise asjaajamise enda kanda, oli teada, et see külmutatakse. Ettepanekute tegemine avalikkuse jaoks saab teoks alles peale 1.jaanuari. Selle nädala lõpus asusid Ilves ja Ansip vasturünnakule. Et Ansip ei jaga tegelikku olukorda, sai selgeks reedeses Vikerraadio reporteritunnis: tema olevat vabandust palunud ning nüüd olevat patust prii. Tegelikult pole Ansip vabandust palunud. Enne ei hakka miskit muutuma kui Ansip&Ilves on kõrvaldatud.
Vasta!
Heino: Pooldan
Olen Harta12 poolt!
Vasta!
Aare: erakondade tagatubade klikidiktatuuri lõpetamine!!!


Harta12 on üldsõnaline hea algatus, aga sealt tuleks asju nüüd edasi arendada. Kandidaadid, kes saavad valijatelt mandaadi, millest riigikokku pääsemiseks ei piisa on häälte OMANIKUD ( kuni valija neid mingil põhjusel tagasi võtta ei taha, aga sellest edaspidi, sest pätistunud ja usalduse kaotanud saadikute tagasikutsumist, ehk reaalset poliitilist vastutust meil ju praegu peaaegu ei eksisteeri ) ja neil on valijate antud mandaat, ehk õigus ise OTSUSTADA, keda oma erakonnast häältesaagiga toetada. Valijad on usaldanud oma hääle konkreetsele kandidaadile, mitte erakonna juhatusele selleks, et nood saaks omale kuulekaid karjeristlike poliitbroilereid pukki upitada! See tähendab, et häältesaak demokraatlikus, ehk mittepartokraatlikus ( partokraatiat iseloomustab Nõukogude Eesti hümni salm: "partei me juhtimisel suuna annab ja võidult võitudeni viib me tee" ) riigis ei tohi kuuluda parteile, selle juhatusele oma võimulpüsimise kindlustamiseks, vaid konkreetsele kandideerinule. Ei ole loomulik, kui sinu hääled lähevad erakondade valimisnimekirjade alusel näiteks inimesele, keda sa riigikokku üldse ei sooviks, kuid kes paraku on sinu parteikaaslane. Parteide valimisnimekirjad kaotada! Kui kellegil on paremaid ja arusaadavamaid ideid ülevalt alla dikteeritud partokraatia tagatubade klikidiktatuuri kiiremaks, odavamaks ja optimaalsemaks kaotamiseks, ehk esindusdemokraatiale tõelise esindusdemokraatia tähenduse andmiseks, siis nüüd on aeg ideed välja käia.
Vasta!
Aare: lisaks enda kommile "erakondade tagatubade klikidiktatuuri lõpetamine!!! 06. detsember 2012 kell 12:37"
Pikem artuelu Eesti demokraatia teemal:

Kommentaar lisatud: 28. november 2012 kell 12:51
Ega häälteostmist ka see süsteem ei välista, aga kui poliitikutel on KOHUSTUS avalikust teavitada, kellele ta oma häältesaagi üle kannab, kui ta ise mingil põhjusel riigikokku minna ei saa või ei taha, siis sellega on tema poliitiline eelistatus ja maailma vaade ka kohe näha, ning ega rahvas järgmistel valimistel selle "superstaari" või sportlase poolt oma häält anda ei taha, kes oma valijate toetuse mingile tundmatule, võimuladvikule kuulekale karjeristist poliitbroilerile "usaldas". Sealt on üsna hästi aru saada, kas inimeselt osteti ta hääled, või ta andis nad sellele inimesele, kes seda tema arvates väärida võiks. Muidugi peaks olema järgmine samm see, et rahvas saaks oma antud hääle ka tagasi võtta, mis tähendaks vat seda, et kui keegi kandidaat ka oma häältesaagi maha müüs, siis seljuhul, kui rahvas oma valitud esindaja valikuga rahul pole, jääb too karjerist-broliler, kellele häältesaak delegeeriti ilma oma positsioonist kui ka rahast, ning kandidaat kellele aga rahvas otse oma vastutuse usaldas, oma reptutatsioonist. See süsteem oleks esimene verstapost Eesti demokratiseerimisel, sest ega tegeliku demokraatiat meil pole. Kui erakond või üksikkandidaat tahab rahva tahtega arvestada, ehk olla demokraatlik, siis nimetatakse teda populistiks. Populismi tähendus on ülde ära lörtsitud, kuna poliitilist vastutust ju pole: kõik erakonnad lubavad rahvale populaarseid ehk rahva enamuse ( ehk demokraatliku ) tahtega kooskõlas, mitte vastuolus olevaid otsuseid teha ( populism! ), lubades piimajõgesid ja pudrumägesid, aga miskipärast lubadusteks nad jäävadki ja vat selline valetamine asja ära rikubki. Kui valitsus peaks kandma reaalset poliitilist vastutust ja tagasi astuma, kui tunnistab, et ei suuda oma võetud kohustusi ( ehk antud lubadusi ) täita siis oleks sõnal populism hoopis teine tähendus ja ei jagataks ka tühje lubadusi. Näiteks Põlissoomlased, konkreetselt Timo Soini on nimetanud ennast populistiks, ja ta on oma nime kõige paremas mõttes väärt, sest ta ei taganenud oma põhimõtetest ja keeldus seetõttu valitsusse minemast ( ehk ta ei taganenud lubadustest, ei hakanud valelikuks populistiks/demokraadiks ). Praegune petitsioon ongi mõeldud erakondadele ja eelkõige neis olevatele südametunnistusega inimestele. On huvitav jälgida, kuidas sotsiaaldemokraadid Harta12-le hääli andes justkui harta põhimõtetega nõustuvad, aga selgelt on läbinähtav, et Hartat ära kasutades püütakse enda poliitilist populaarsust ( populism! ) tõsta, jättes oma erakonnasisese demokraatia täpselt samaks kui kõigil teistel erakondadel ja lükates ühe kõige vajalikuma klausli sellest, valimisseaduse muutmise ( valimisseadust tulekski ju nii muuta, et see välistaks erakondade tagatubade partokraatliku diktatuuri!!! ) tahaplaanile. Kõige tähtsam Harta12 juures on muidugi RAHVAALGATUSE ehk TEGELIKU DEMOKRAATIA toomine poliitikasse, aga kas praeguses süsteemis, kus KÕIGIS parteides valitseb erakondade tagatubade diktatuur, ehk võimul on kasuahned karjeristid, kes võimule saades püüavad eelkõige oma võimu kindlustada, on üldse reaalset lootust et rahvaalgatus mingilgi kujul tuleb? Tuleb ju meelde, kuidas pea KÕIK erakonnad olid poolt, et president tuleks valida otse, nagu demokraatlikes riikides, mitte nii nagu USA-s või Süürias, kus seda teeb mingisugune komisjon ( siinkohal lisaks, et Süürias praegune võim püüab muuta põhiseadust, et korraldada esimesed demokraatlikud valimised, seda olukorras, kus lääs, näiteks USA rahastab alqaeedat ja varustab neid stingeritega, mida isegi Eestile keelduti müümast, kuigi oleme Afganistaani esitentsikud ja hukkunute suhtarvult rahva arvuga võrreldes esires ). Kas me saame oma isegi ilma võimuta presidenti otse valida? See näitabki, et kõigepealt tuleks muuta erakonnad temokraatlikumaks ja alles siis on lootust kehtestada ainus tõeline rahva võim: OTSEDEMOKRAATIA. Praegu meenutab Eesti poliitmaastik üheparteisüsteemi kus võimul on partei nimega " Erakondade Tagatubade Diktatuuripartei", millel on siis palju eri fraktsioone nagu: irl, sde reformierakond, iseseisvuspartei, sotsiaaldemokraatlik partei jne. Kõik need fraktsioonid ( "parteid" ) esindavad kindlat gruppi ühiskonnas, mitte ühiskonna kui terviku huve, ning eelkõige esindavad nad iseenda tagatoa huve ( kindlustada võim ). Neid fraktsioone lükatakse esile vastavalt olukorrale ühiskonnas, kui läheb hästi, siis ikka parempoolsed ja kui halvasti siis tõusevad esile vasakpoolsed, sest rahvaenamus kannatab. Aga kõiki parteisid ( v.a. Iseseisvuspartei ja võibolla veel mõni üksik väikepartei ) iseloomustab totaalne kuulekus Brüsselile ja rahvusvahelistele finantsinstitutsioonidele. Kõigi broilerite unistus on saada kunagi brüsselisse suurt sulli kokku ajama... Edasi mõelge juba ise.
Vasta!
Tauno: Otsedemokraatia
Internetikeskkonnas asuv hääletussüsteem.

1. Võimaldaks igal kodanikul oma poolt/vastu argumendi esitada koos selgitusega igapäevaselt.
2. Vähendaks valitsuse vastutust ja ülalpeetavat koosseisu.
3. Võimaldaks otsuste/vastutuse delegeerimist usaldusisikutele, teemades milles pole pädev, võimalus igapäevaselt usaldusisikuid muuta.
4. Võimaldaks eriala spetsialistidele esitada teemakohaseid küsimusi/otsuseid/ettepanekuid.
5. Võimaldaks teha arvamuse avaldamise mitte anonüümseks st. poolt vastu hääletusega kaasneks ka vastutus!
6. Võimalus oma arvamust muuta kui otsuse rumalusest aru saadud või usaldusisik on usalduse kaotanud.
7. Võimalus igal kodanikul osaleda, vastutada, valida ja areneda läbi tagasiside.
8. Võimalus osaleda kodanikule sobival ajal.
9. Teiste kodanike valikuid/arvamusi saab näha ja selle põhjal oma valikuid teha.
10. ...

Turvalisusest.
Hirmu, et teie hääl võltsitakse internetikeskkonnas kellegi "karvase käe" läbi annab välistada oma osalusest koopia salvestamisega oma arvutisse ja selle kasvõi igapäevasest kasutajapoolsest kontrollist mis võtab vaid paarkümmend sekundit.
Vasta!
Aare: Üks küsitlus mida petitsioon.ee miskipärast ei taha avaldada, aga mis peaks harta12 peaeesmärk olema ( pole meil vaja mingeid komisjone jne. või teha sotsidele propagandat )
Valimisseadus muuta või jätta muutmata? Tõenäoliselt nõuab see põhiseaduse muutmist ( kuna põhiseadus ütleb, et valimised peaks olema ainult salajased nagu Stalini ajal ), seepärast teengi küsitluse, mitte toetusallkirjade kogumise. Loe lisaks! Avalda arvamust Valik nr.1 Igal inimesel peab olema õigus ja võimalus valimistel avalikult hääletada ( hääl läheb avaliku registrisse ja on kõigile näha ) ja avalikult hääletajamine peab andma õiguse hääl pätistunud saadikult ja erakonnalt tagasi võtta ( salajaselt hääletanute häälte tagasivõtmist on raske, lausa võimatu ausalt korraldada, avalik hääletamine on ka ainus variant, mis annaks ka E-valimistele legitiimsuse ). 0%Valik nr.2 Kehtima peaks jääma praegune erakondade tagatubade nomenklatuuri klikidiktatuur, kus hääl läheb automaatselt valimisnimekirjas eespool olevale kuulekale, tõenäoliselt karjeristlikule, rahaahnele poliitkäpikule. 0%
Vasta!
Johannes: Väike jõulukokkuvõte
17 tuntud inimese poolt koostatud Harta 12 sisaldab 403 sõna. Sellega on tänaseks liitunud 17 700 meie ühiskonna liiget.
Harta konstateerib: On tekkinud lõhe võimu ja rahva vahel. Võim on liigselt koondunud ja sellele on allutatud ka erakonnad. Vale, pettus ja teesklus on muutumas ühiskonnas järjest enam normiks. Olemas olevad institutsioonid on allutatud liialt võimule ja pole seetõttu võimelised olukorda muutma. Muudatuste tegemine on võimalik vaid koostöös kõrgema võimu kandjaga. Selleks tuleb luua avalikkuse poolt kontrollitav alternatiivne institutsioon.
Harta paneb ette: Poliitiliste ühenduste rahastamise kontroll ja nende tegevuse läbipaistvus. Põhjalikud muudatused valimissüsteemis. Toimiva mehhanismi loomine võimu tegevuse kontrolliks. Samuti kõrgema võimu kandja poliitilise tahte avaldamiseks.
Aktsepteerides Hartas toodud põhimõtteid peaksime minema siit edasi nii sügavuti kui laiuti. Vajalik oleks selgelt välja tuua tekkinud olukorra põhjus(ed), vältimaks ebaefektiivset võitlust tagajärgedega. Edu- ja hädalood võimaldavad kontrollida kas nendel (tagajärgedel) on side leitud põhjusega. Kas oleme leidnud õige põhjuse või põhjused.
Selleks oleks vaja luua Harta 12 foorum.
Muide Harta 12 tekst pole toodud kujul välja prinditav.
Vasta!
Arvo: Paraku
Paraku võib selle aktsiooni läbikukkunuks lugeda. Ühsikonnas ei kutsuta sedaviisi muudatusi esile kui nomenklatuuri ehi poliitlise ladviku aktsepteeritud tegelased tulevad täitevvõimu ametissepandud presidendiga eesotsas tunniks ajaks kokku ja otsustavad ühe veebikeskonna tekitada. See tegevus ei ole muuks hea kui endise olukorra säilitamiseks, muutusi sedaviisi esile ei kutsuta. Kaulikum oleks hakata rahva poliitkoolitusega tegelema, et kogu see jant jälle ei lõpeks suure reklaamisöuga, kus võitjaks tuleb ikka see, kellele on rohkem raha kokku kantud ehk siis RE. RE-l on kogu andmistratiivse võimu täiusele ajapikku ka võimekas parteiaparaat välja ehitatud, siis sellega jääbki nii nagu on, kuni mingite väliste jõudude esilekutsutud poliitiliste või majandulike vapustusteni. Lootust ei ole demokraalikul põhiseaduslikul moel võimu ja seal inimesi vahetada, kõik selle ümber praegusel moel tuututamine on asendustegevus mille tulemuseks on sama mis varemalt nende kaasamaistega on olnud, TOM ja muud sellised ei vii ühsikonda kusagile ja õiglasema ühsikonna ehitamiseks ei ole meil mitte mingeid instrumente, isegi ametiühingud on fiktsioon nagu Rein Lang kunagi ütles ja ta oli õigus.
Vasta!
Timmo:
Toetan !
Vasta!
Aleksei:
Toetan!!!
Vasta!
Agnes: oeh
ausalt öeldes pole lihtsalt sõnu!!!
Vasta!
Henrik: Nõus
Riigil raha on, aga rahval mitte. Võla ja maksukoormus kasvab, kuid tulemusi pole näha kuskil ühiskonnas sotsiaalsel tasandil. Õpetajad, õppejõud ja meditsiini personal on alamakstud.
Vasta!
Joosep: Poolt!
Kahe käega poolt!
Vasta!
Aleksander:
Täpselt minu mõtted!
Vasta!
Janar: Seaduste muutmine/kinnitamine jt tegevused..
..peaksid toimuma järgmiselt:
-Mistahes seaduse muudatuse või uue seaduse kinnitamise korral (olgu see lihtne liiklusseadus, palgataseme tõus poliitikutel jt) teavitatakse avalikkust ehk siis rahvast otseselt antud seadusest ning kõigega sellega seonduvast (e-maili teel, uudised jt kanalid);
-Inimestel on seejärel võimalus ühe nädala (näiteks) jooksul kaaluda, arutleda nimetatud seaduse osas ning seejärel otsustada kas olla selle poolt või vastu otseselt digiallkirja andmisega kindlaks kuupäevaks vastavas keskkonnas;
-Kõikide hääl keskkonnas seaduse hääletuse osas oleks võrdväärne ehk siis 1:1 k.a poliitikud jt juhtivad ametikohad.

Olgem ausad, vastasel korral liigume me sinna kuhu praegugi - ei kuskile, pigem masendusse, lihtrahva suuremasse depressiooni ja kasvava viha terve riigi suunas.
Vasta!
Jaago: arvamus
toetan
Vasta!