Toetame Hiiumaa riigimetsade keskkonnasõbralikku haldamist

Lp kliimaminister Kristen Michal

Meie, Hiiumaa kohalikud elanikud, suvehiidlased või muul viisil Hiiumaaga tihedalt seotud inimesed, soovime, et Hiiumaa riigimetsa hallataks edaspidi keskkonnasõbralike majandamisvõtetega. See tähendab, et riigimetsas ei rakendataks enam metsade majandamisel uuendusraiet, vaid neid majandatakse üksnes püsimetsana, mis välistab metsaalade lagedaks raiumist. Raieviisiks oleks valikraie. Kõrge loodusväärtusega metsaalad tuleks aga võtta täiendavalt kaitse alla.
Soovime riigimetsa keskkonnasõbralikku majandamist järgmistel põhjustel:


Inimeste jaoks on Hiiumaa metsad oluliseks põhjuseks, miks saarel elada ja viibida – need on osa väärtuslikust elukeskkonnast ja Hiiumaa identiteedist. Juba praegu on metsade intensiivne majandamine ja langid kogu saare ilmet järsult muutnud. Kuna paljud Hiiumaa riigimetsad on nö raieküpsed, raiutakse need suure tõenäosusega lähiaastatel maha. Veelgi laialdasem raietegevus muudaks aga saare elukeskkonda väga pikaks ajaks, sest kuigi puid saab tagasi istutada, võtab uue metsa väljakujunemine mitu inimpõlve.


Hiiumaa turismipotentsiaal, eripära ja sellest tulenevad tulud sõltuvad siinsetest metsadest. Lageraied rikuvad Hiiumaa ilmet ja muudavad saare nii Eesti külastajatele kui ka välisturistidele vähem atraktiivseks. Samuti ei lähe lageraiutud maastikud kuidagi kokku UNESCO programmi kuuluva Lääne-Eesti saarestiku biosfääri kaitseala ideega.


Hiiumaa metsad pakuvad kohalikele elanikele ja külalistele võimalust puhata, sportida, marjul ja seenel käia, jahti pidada ja muul viisil aega veeta ning selle abil ka tulu teenida.


Metsade keskkonnasõbralik haldamine tagab metsandussektoris töötavatele hiidlastele püsivamad ja pikaajalisemad töökohad ja sissetuleku, mis on praegustes ebastabiilsetes majandustingimustes väga oluline. Uuendusraietest loobumine võimaldaks kokku hoida kulusid, mis on seotud metsaveo teede rajamise ning kuivendamisega.


Hiiumaa vanad metsad on loodusekspertide hinnangul harukordsed ning siit on leitud mitmeid haruldasi ja ohustatud liike. Saare tingimustes on neil liikidel veelgi vähem võimalust ümberkolimiseks ning suure tõenäoliselt nad lihtsalt häviksid lageraiete tagajärjel.Eeltoodud põhjustel ootame, et Kliimaministeerium astuks lähiajal omalt poolt vajalikud sammud Hiiumaa ja selle metsade heaks.

Allakirjutanud:

Erkki-Sven Tüür, Hirmuste
Tõnu Õnnepalu, Reigi
Marek Tamm, Kaleste
Maris Hellrand, Kalana
Katrin Kissa, Kiduspe
Mart Taniel, Kiduspe
Jesper Parve, Kõpu
Tiit Leito, Kaleste
Kadri Taperson, Harju
Ave Ungro, Esiküla
Silver Nittim, Esiküla
Jaak Prints, Kaleste
Madli Maruste, Ristivälja
Maari Ross, Emmaste
Maie Vikerpuur, Orjaku
Toomas Vikerpuur, Orjaku

allkirjade kogumine on lõppenud

20.11.2023 00:00 kuni 30.12.2023 23:59

454 allkirja

151%

Lp kliimaminister Kristen Michal

Meie, Hiiumaa kohalikud elanikud, suvehiidlased või muul viisil Hiiumaaga tihedalt seotud inimesed, soovime, et Hiiumaa riigimetsa hallataks edaspidi keskkonnasõbralike majandamisvõtetega. See tähendab, et riigimetsas ei rakendataks enam metsade majandamisel  uuendusraiet, vaid neid majandatakse üksnes püsimetsana, mis välistab  metsaalade lagedaks raiumist. Raieviisiks oleks valikraie.  Kõrge loodusväärtusega metsaalad tuleks aga võtta täiendavalt kaitse alla.
Soovime riigimetsa keskkonnasõbralikku majandamist järgmistel põhjustel:

  • Inimeste jaoks on Hiiumaa metsad oluliseks põhjuseks, miks saarel elada ja viibida – need on osa väärtuslikust elukeskkonnast ja Hiiumaa identiteedist. Juba praegu on metsade intensiivne majandamine ja langid kogu saare ilmet järsult muutnud. Kuna paljud Hiiumaa riigimetsad on nö raieküpsed, raiutakse need suure tõenäosusega lähiaastatel maha. Veelgi laialdasem raietegevus muudaks aga saare elukeskkonda väga pikaks ajaks, sest kuigi puid saab tagasi istutada, võtab uue metsa väljakujunemine mitu inimpõlve.

  • Hiiumaa turismipotentsiaal, eripära ja sellest tulenevad tulud sõltuvad siinsetest metsadest. Lageraied rikuvad Hiiumaa ilmet ja muudavad saare nii Eesti külastajatele kui ka välisturistidele vähem atraktiivseks. Samuti ei lähe lageraiutud maastikud kuidagi kokku UNESCO programmi kuuluva Lääne-Eesti saarestiku biosfääri kaitseala ideega.

  • Hiiumaa metsad pakuvad kohalikele elanikele ja külalistele võimalust puhata, sportida, marjul ja seenel käia, jahti pidada ja muul viisil aega veeta ning selle abil ka tulu teenida.

  • Metsade keskkonnasõbralik haldamine  tagab metsandussektoris töötavatele hiidlastele püsivamad ja pikaajalisemad töökohad ja sissetuleku, mis on praegustes ebastabiilsetes majandustingimustes väga oluline. Uuendusraietest loobumine võimaldaks kokku hoida kulusid, mis on seotud metsaveo teede rajamise ning kuivendamisega.

  • Hiiumaa vanad metsad on loodusekspertide hinnangul harukordsed ning siit on leitud mitmeid haruldasi ja ohustatud liike. Saare tingimustes on neil liikidel veelgi vähem võimalust ümberkolimiseks ning suure tõenäoliselt nad lihtsalt häviksid lageraiete tagajärjel.


Eeltoodud põhjustel ootame, et Kliimaministeerium astuks lähiajal omalt poolt vajalikud sammud Hiiumaa ja selle metsade heaks.


Allakirjutanud:


Erkki-Sven Tüür, Hirmuste 

Tõnu Õnnepalu, Reigi

Marek Tamm, Kaleste

Maris Hellrand, Kalana 

Katrin Kissa, Kiduspe

Mart Taniel, Kiduspe

Jesper Parve, Kõpu

Tiit Leito, Kaleste

Kadri Taperson, Harju

Ave Ungro, Esiküla

Silver Nittim, Esiküla

Jaak Prints, Kaleste

Madli Maruste, Ristivälja

Maari Ross, Emmaste

Maie Vikerpuur, Orjaku

Toomas Vikerpuur, Orjaku


Algatuse korraldaja

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Toivo: õige algatus
tundub hilinenud, kuid siiski hea üritus
Vasta!