Aita vältida Harku valla laste saatmist ohtlikule kooliteele!

Ohutud ligipääsuteed Meriküla Õppekeskusesse puuduvad, siiski soovib vallavalitsus sügisest luua sajakonnale koolilapsele õppekohad Merikülla. Samas mahutaks Muraste Kool 2020/21. õa III kooliastme klassid olemasolevasse koolihoonesse.

allkirjade kogumine on lõppenud

30.03.2020 00:00 kuni 20.04.2020 23:59

1118 allkirja

93%

Harku valla haridusvaldkonna arengukavas on loetletud rajatavad ligipääsud Meriküla Õppekeskusesse: kergliiklusteed, möödasõidutaskud Tilgu teele, parkimisplats ning rattaparkla üleval pangal ja allapääsuks lift. Loetletud ligipääsud ei valmi 2020/21. õa ning sellega seatakse ohtu laste turvalisus. Muraste looduskaitsealal on kehtiva kaitsekorra kohaselt majandustegevus keelatud ja ligipääsude rajamine ning ohtliku trepi asendamise võimalused ebaselged. Valla planeeritud sõidutee ei ole Maanteeameti seisukohal sobilik. Kooli korraldus kahel aadressil on kooli personaliga lõpuni läbi arutamata. 

Teeme muudatusettepaneku Harku valla haridusvaldkonna arengukavasse aastani 2024 järgneval kujul: http://muraste-hariduselu.info/ettepanek

Kollektiivne pöördumine koos digiallkirjadega edastatakse Harku Vallavalitsusele ja vallavolikogule.


Videoülevaade hetkeseisust planeeritaval kooliteel ligipääsuks Meriküla kompleksile bussi ja autoga:


https://www.youtube.com/watch?v=akoG_WdVoD4&feature=youtu.be


Algatuse korraldaja

Muraste Kooli hoolekogu

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Tiiu: Äärmiselt vastutustundetu otsus !
Olen absoluutselt vastu plaanile, paigutada algkooli lapsed Meriküla hoonesse ja asetada noorimate laste vanemad ebaturvalisse olukorda ning tegevustesse. Hooligem lastest ja jäägu koolirõõm !
Vasta!
Silvia: Üleskutse toetuseks
Olen kindlalt olemasoleva kooli laiendamise poolt.
Vasta!
Mardi: Kes on petitsiooni koostamisel selle rahastaja?
Petitsiooni kirjelduses peaks olema info, kes maksab petitsiooni üleval pidamise eest? Kooli hoolekogu ei ole ju juriidiliselt vormistatud eraldi organisatsioon.
Vasta!
Katrin: Kes on petitsiooni koostamisel selle rahastaja?
Täname tähelepanu juhtimise eest. Allkirjastamise protsessis kahjuks teksti enam lisada/muuta ei ole võimalik. Petitsiooni rahastajad on vabatahtlikud eraisikud.