TOETAN PÜHAJÄRVE PÕHIKOOLI SÄILIMIST JA OLEN SULGEMISE VASTU!

„Kool võib olla suur või väike, maal või linnas, kuid ta peab olema OMA,“ ütles president Toomas Hendrik Ilves 29.02.2008 Pühajärve Põhikoolis, andes üle auhinda „Eesti kaunis kool 2007“. „Koolis on hea õppida siis, kui sa tunned ära, et see on sinu kool.“

Pühajärve Põhikool on väärtuspõhine, loodusharidusliku õppesuunaga lapsesõbralik kool, kus pakutakse sõbralikku ja turvalist õpi- ja kasvukeskkonda lasteaiast põhikooli lõpuni, kus õppeprotsessis arvestatakse iga lapse omapära ja andekust, kus iga laps saab silma paista ja ilma hirmu tundmata olla selline, nagu ta on.

Iseenesestmõistetavalt annab see kool väga head ja tugevat põhiharidust. Igal aastal lähevad põhikooli lõpetajad edasi õppima Eesti tippgümnaasiumidesse. Pühajärve Põhikool on pärjatud 2007. aastal Eesti kauneima kooli tiitliga ja on EDUKO uuringu järgi Euroopa innovaatiline maakool. See on elujõuline 154 aasta vanune kool, kus praegu õpib 90 last. Neile lisaks käib kooli juures olevas lasteaias 18 last ning teist sama palju on veel järjekorras lasteaiakohta ootamas.

Sellest hoolimata on Otepää Vallavolikogule esitatud otsuse eelnõu, mille kohaselt kavatsetakse kool sulgeda pärast 2011/2012. õppeaasta lõppu. Eelnõu valmis kogukonna eest varjatult, ei ole piisavalt põhjendatud ning läheb hääletusele juba sel kolmapäeval (23.11.2011) kell 15.00 Otepää Vallavalitsuse saalis. Istung on avalik.

Palume kõigil, kes Pühajärve Põhikooli tulevikust hoolivad, anda allkiri kooli püsimise toetuseks ning võimaluse korral minna kohale ka istungile.

Rohkem infot kooli kohta leiab http://puhajarve.blogspot.com/

Pühajärve kool on MEIE kool!
Pühajärve Põhikooli lapsevanemad

allkirjade kogumine on lõppenud

21.11.2011 00:00 kuni 31.12.2011 23:59

852 häält

8%


Aktsiooni korraldaja

Pühajärve Põhikooli lapsevanemad ja kogukond

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Mäidu: EI
Seda kooli ei või kinni panna mina sain oma põhihariduse sealt ja olesn sellega väga rahul.
Vasta!
Meeli: EI
Kuna olen ise selle kooli vilistlane siis ma ei lase seda kooli kinni panna kuna see kool annab väga hea hariduse...paljudes koolides ei hooli õpetajad enda õpilastest nii nagu seda tehakse Pühajärve Põhikoolis....
Vasta!
Anett: Anett Suits
Heimtali Põhikool toetab Pühajärve Põhikooli säilimist!
Vasta!
Kylli: Väikesed koolid ja lasteaiad
Kuhu siis maainimesed peavad oma lapsed viima kooli? 30 km kaugusele? 50 km kaugusele?
Ametlikel on lihtne öelda, kes elavad linnas. Koole lasteaedu, lastehoide on piisavalt, kusagile leiab ikka koha.
Ja kui kõik asutused maal kinni pannakse ei jäägi sinna enam inimesi. Kas Eesti=Tallinn?
Vasta!
Kristjan: Kristjan
On väga kurb kui Inimestega (lastega) seotud protsessidele lähenetakse kui tootmisele ja nö insenrliku mõtteviisiga (eesmärk optimeerida, effektiivistada jne). Selline hoiak on ühiskonnas üsna levinud. Samal ajal on aga selgunud läbi paljude uurimuste ja kogemuste, et inimesed, nende areng ja suhted ei ole lineaarne ega ratsionaalne protsess (pigem dünaamiline ja paradoksaalne).
Olen veendunud, et nn Inimliku suurusega (ja - suhtumisega) kool on ühe tasakaaluka, tervikliku isiksuse kasvamisel üli oluline.
Vasta!
Mall: Meie Pühajärve kool
Jätke lastele alles nende armas kodukool!
Vasta!
Maarja-Liisa: M-L
Soovin, et kogu haridust ei koondatakse ülerahvastatud linnakoolidesse, kus õpetajatel ei jätku tähelepanu iga lapse heaolu tagamiseks!
Vasta!
Mehis: Mehis
Sellistes väikestes koolides areneb lastel vastutus- ja kohusetunne, massikoolis seda nii kergesti ei juhtu. Kõik ei ole rahas mõõdetav...
Vasta!
Margus: Toetan Pühajärve Põhikooli säilimist ja olen sulgemise vastu
Ja nii ongi.
Vasta!
Katrin:
Kahju, kui hästi toimiv ja väga sõbraliku suhtumisega kool kinni pannakse, et lihtsalt vallaisandad seda tahavad.
Vasta!
Ave: EI
Olen vastu kooli kinni panemisele
Vasta!
Signe: Olen kindlasti vastu!!
Eesti riigiisad ei tee kõike mida nad tahavad!!:SSSSSSS
Vähe sellest,et omale niisama palka tõstavad arvavad,et võivad kõik koolid kinni panna varsti ei elagi maal enam kedagi ja inimesed jooksevad eestist ära ja siis küsitakse MIKS??Mul tõusevad juuksed alati püsti,kui kuulen nende arvates tarka juttu rääkivat,mis on nii rumal,et süda läheb pahaks!!
Vasta!
Lembit: Küla keskus
Pühajärve kool on a) alternatiiv Otepää Gümnaasiumile põhikooli osas, b) Sihva küla keskus kultuurilises ja vaimses mõttes, c) korralik haridusasutus
Vasta!
Annika: lapsevanem
Oma allkirja saab ka anda Sihval Meie Poes.
Siin allkirjasid hetkel 111. Kokku hetke seis(25.11 kell 14:54) oleks 861. Tublid olete.
Vasta!
Kristiine: Toetan Pühajärve Põhikooli
Tore ja hea väike kool!
Vasta!
Jaanis: Jaanis
Kool tuleb lastele alles hoida! Siit saadud haridus on va'ga hea ning vo'imaldab igal pool maailmas hakkama saada.
Vasta!
Agnes: Agnes Kallas: Olen Pühajärve Põhikooli sulgemise vastu !
Kallid toetajad ! Olen teiega ühel meelel. Nii suure laste arvuga kooli ei tohi sulgeda, sest selline kool annab tugeva alghariduse igale lapsele. Selles koolis on õpetaja laste jaoks igal hetkel olemas ja neile toeks igas mures ( õppetöös jne..) olen kindel, et see ei toimi suurtes koolides.
Vasta!
Ivo: Kooli allesjäämise poolt!
Koolide sulgemisega maal on mindud üle igasuguse piiri. Pühajärve kool on igati jätkusuutlik ja hea kool, paljud Sangaste lapsed õpivad seal. Lapsed ja vanemad on rahul. Otepää "linnaisakeste" koerapulma on vastik vaadata - kuulata.
Vasta!