Huvitegevuse toetuse kärpimisest tuleb loobuda

Seisame vastu laste tuleviku kärpimisele ja nõuame, et Vabariigi Valitsus loobuks noorte huvitegevuse toetuse vähendamisest poole võrra. Valitsus peab riigieelarves taastama toetuse senises mahus.

aega veel 5 päeva

20.05.2021 00:00 kuni 18.06.2021 23:59

625 allkirja

62%

Reformierakonna ja Keskerakonna valitsus otsustas riigieelarve strateegias kärpida poole võrra laste huvitegevuse toetust. Neli aastat tagasi sotsiaaldemokraatide eestvedamisel loodud toetussüsteem on aidanud kümneid tuhandeid lapsi huviringi ja trenni.

 

Kui enne uue toetuse sisseviimist 2017. aastal, osales huvitegevuses 48% noortest, siis kahe aasta pärast oli osalus tõusnud juba 63%ni. See tähendab, et 30 000 last enam saavad käia huviringis või trennis. Valitsuse kärpeplaan hävitaks toetusmeetme ja oleks valus löök laste, kultuuri ja spordi pihta.

 

Lisaks suurendab toetuse kärpimine sotsiaalset ja regionaalset ebavõrdsust, sest enim kannatavad sellest väiksema sissetulekuga pered, kes elavad tõmbekeskustest kaugemal, kus huvitegevuses osalemine on keerulisem ja kulukam. Just nendele peredel on olnud kõige rohkem abi kärbitavast toetusest.

 

Koroonaviiruse aeg on jätnud sügava jälje paljude õpilaste vaimsele tervisele. Seetõttu on eriti vastutustundetu piirata noorte võimalusi huviringis ja trennis osaleda. Just huvitegevus on see, mis aitab noorte vaimset tervist hoida.

 

Me seisame vastu laste tuleviku kärpimisele ja nõuame, et Vabariigi Valitsus loobuks noorte huvitegevuse toetuse vähendamisest. Valitsus peab sügisel Riigikogule esitatavas riigieelarves taastama toetuse senises mahus.

 

 

 

 

Необходимо отказаться от сокращения госфинансирования кружков и спортивных секций

 

Правительство Партии реформ и Центристской партии в стратегии государственного бюджета решило вдвое сократить госдотацию на кружки и спортивные секции. Созданная четыре года назад по инициативе социал-демократов система господдержки помогла десяткам тысяч детей и подростков заниматься в кружках по интересам и ходить на тренировки.

 

Если до запуска дотации в 2017 году кружки и секции посещали 48 % ребят, то через два года уже 63 %. Это значит, что в кружки и на тренировки смогли ходить на 30 000 детей и подростков больше. План правительства урезать эту дотацию больно ударит по молодежи, а также сферам культуры и спорта.

 

Помимо этого, сокращение госфинансирования увеличит социальное и региональное неравенство, поскольку прежде всего пострадают семьи с более низким уровнем доходов, живущие за пределами крупных городов, где посещать кружки и секции труднее и дороже. Как раз эти семьи больше всего нуждались в дотации.

 

Коронакризис крайне негативно сказался на эмоциональном состоянии многих учеников. И поэтому крайне безответственно ограничивать возможности детей и подростков заниматься своим любимым делом в кружке или ходить на тренировку. Именно образование по интересам и спорт позволяют ребятам чувствовать себя хорошо.


Мы выступаем против уменьшения расходов на будущее детей и требуем, чтобы правительство Эстонской Республики отказалось от урезания дотации на кружки и спортивные секции. В проекте госбюджета, который правительство представит Рийгикогу осенью, дотация должна быть восстановлена в полном объеме!

 

Algatuse korraldaja

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Vali sobiv allkirjastamismeetod:

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Ulvi: Huvitegevus
Olen vastu, et valitsus loobub huvitegevuse toetusest
Vasta!
Väino: Huvitegevus
Olen vastu, et valitsus loobub huvitegevuse toetusest
Lilian: Huvitegevuse toetuseks.
Lapsele eluks vajalik vaimu rikastav tegevus.
Vasta!
Ilme: Huvitegevus.
Olen vastu , et valitsus loobub huvitegevuse toetamisest.
Vasta!
Kaja: Olen vastu laste huvitegevuselt riigitoetuse äravõtmisele.
Kui sotsiaaldemokraatide eestvedamisel loodi süsteem, et huviringides sai käia ca 60 protsenti lastest, siis nüüd on valitsuse kavas see ära võtta. Huviharidus on hädavajalik selleks, et see põlvkond saaks kasvada täisväärtuslikeks kultuurseteks inimesteks.
Mis kasu on kokkuhoitud rahast, kui piirame laste arenguit?
Vasta!