Ilutulestiku kasutamisele täiendavate piirangute kehtestamise ettepanekud Riigikogule ja kohalikele omavalitsustele

Ilutulestiku kasutamine eraisikute poolt on Eestis suuremalt jaolt reguleerimata. Paraku näitavad ilutulestiku oskamatu kasutamise tagajärjel tekkinud õnnetused ning ilutulestiku järjest kasvav mõõdutundetu kasutamine ka muul ajal, kui üksnes uusaastaööl, et sellise kaose tõttu järjest suurenev oht inimeste elule ja tervisele, varale ja keskkonnale, pole praegusel kujul enam aktsepteeritav. Petitsiooni eesmärk on koguda toetusallkirju täiendavate regulatsioonide ja piirangute kehtestamiseks eraisikute poolt ilutulestiku kasutamisel. Riigikogule ja kohalikele omavalitsustele kaalumiseks ja arutamiseks tehtavad ettepanekud on täpsemalt välja toodud allpool. Pärast allkirjade kogumise perioodi lõppu, edastatakse üleriigiliste regulatsioonide kehtestamise ettepanekud koos kogunenud toetusallkirjadega Riigikogule ning kohalikele omavalitsustele tehtavad ettepanekud Eesti suuremate omavalitsuste ja linnade volikogudele. Aktsiooni korraldaja on tänulik, kui petitsiooni toetajad seda ka oma sõprade ja tuttavatega jagavad, sest välja pakutud muudatused oleks meie kõigi huvides. Kommentaarides on oodatud ka kõik täiendavad ettepanekud.

allkirjade kogumine on lõppenud

02.01.2019 00:00 kuni 02.04.2019 23:59

1026 häält

102%

Teha riigi seadusandlikele organitele ja kohalikele omavalitsustele järgnevad ettepanekud eraisikute poolt ilutulestiku kasutamisele täiendavate regulatsioonide ja piirangute kehtestamiseks:

- Teha ettepanek, et üleriigiliselt oleks eraisikutel ilutulestiku laskmine lubatud ainult ajavahemikus 31. detsember kell 18:00 kuni järgmise päeva (st 1. jaanuari) hommik kell 02:00. Meetme eesmärk oleks vähendada eraisikute poolt ilutulestiku pahatihti kogu detsembrikuu (sh ka jõulupühade ajal) vältavast laskmisest tingitud mürasaastet, keskonnasaastet ning õnnetusjuhtumeid. Ilutulestiku laskmisega seotud õnnetusjuhtumid on eeskätt kehavigastused, iseäranis näo-, silma- ja käevigastused, mis mõnikord on pöördumatud (silma või sõrme kaotus), lemmik- ja koduloomadega seotud õnnetused (hirmust ära jooksnud ning kadunuks jäänud lemmikloomad, hirmust ennast vigastanud koduloomad, kes vigastuse ravimatuse korral tuleb eutaneerida jmt) ning tulekahjud (nt ilutulestikuraketist süttinud ja maha põlenud hooned).

- Teha ettepanek kohalikele omavalitsustele keelustada eraisikute poolt ilutulestiku laskmine teatud aegadel ja teatud piirkondades. Kuna rahvakogunemisel kas kogemata või meelega rahva sekka lastud või lennanud ilutulestikuraketi poolt tekkida võivate vigastuste tõenäosus on keskmisest oluliselt kõrgem, siis oleks meetme eesmärk tagada inimeste suurem turvalisus rahvakogunemistel ja vähendada ilutulestiku laskmisest tuleneda võivate õnnetusjuhtumite toimumise võimalust sellistes kohtades. Näiteks võiks ilutulestiku laskmine eraisikute poolt olla keelustatud uusaastaööl Tallinnas Vabaduse väljakul ja Raekoja platsil ning nendega vahetult külgnevatel tänavatel või tänavaosadel, Tartus Raekoja platsil ja sellega vahetult külgnevatel tänavatel või tänavaosadel ja muudes taolistes kohtades, kuhu inimesed uusaastaöö tähistamiseks tavaliselt kogunevad.

- Alternatiivselt võivad kohalikud omavalitsused määratleda omavalitsuse piires kindlad alad, kus ilutulestiku laskmine eraisikute poolt on lubatud, keelustades ilutulestiku laskmise ülejäänud kohtades. Meetme eesmärk oleks vähendada ilutulestiku laskmisest tuleneda võivate vigastuste ja õnnetuste arvu, lubades ilutulestiku laskmist üksnes kohtades, mille ümbruses on ilutulestikust tekkida võiva tulekahju oht võimalikult väike, mis asuvad eemal koduloomadest, kelle jaoks ilutulestikust tekkinud stress võib lõppeda õnnetusjuhtumi või surmaga ja kuhu saaksid koguneda spetsiaalselt ilutulestiku laskmisest ja vaatamisest huvitatud inimesed ilma, et juhuslikust ilutulestikuraketist tekkivat vigastust peaks kartma kõik ülejäänud aastavahetuse tähistamiseks õue või linnatänavatele tulnud inimesed.

- Teha ettepanek, et teatud sorti (st suurema ohutasemega) ilutulestiku ostmiseks ja kasutamiseks peaks eraisikul olema eelnev kohaliku omavalitsuse luba. Loa olemasolu peaks müümise hetkel kontrollima ilutulestiku müüja ning selle olemasolu saaks ilutulestiku ettevalmistamise ajal, laskmise ajal või vahetult pärast laskmist kontrollida politseiametnik või munitsipaalpolitseiametnik. Meetme eesmärk oleks piirata suurema ohutasemega ilutulestiku kasutamist üksnes nende isikute ringiga, kes on sellise ilutulestiku kasutamiseks eelnevalt luba taotledes näidanud üles keskmisest kõrgemat vastutustunnet.

- Teha ettepanek muuta kaitseprillide kasutamine ilutulestiku laskmisel üleriigiliselt kohustuslikuks. Meetme eesmärgiks oleks vähendada ilutulestiku kasutamisest tuleneda võivate silmavigastuste arvu ilutulestiku kasutajate hulgas ning suurendada tõenäosust, et ilutulestikku kasutavad keskmisest kõrgema vastutustundega isikud, vähendades seeläbi ka muude ilutulestiku kasutamises tuleneda võivate õnnetuste võimalust. Kaitseprillide kasutamine ilutulestiku vaatajatel ja laskmise piirkonnas viibijatel oleks soovituslik.

Aktsiooni korraldaja

Anton Klink

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Markku:
Osa selle petitsiooni sisust on kirjas Lõhkematerjaliseaduses ja Korrakaitseseaduses, vähemalt see, mis puudutab materjali käitlemist ning öörahu.
Kuna viimased 10+ aastat on asjad pigem halvemaks läinud, on näha, et kirjapandu ei kehti.
Aastaringselt on aga pürotehnika müügil, sügisest aasta lõpuni kättesaadavus väga hea.
Kuna on saadaval, ostetakse ning ka kasutatakse ja mitte vähe.
Lahendust ei tule kaugelt otsida - üle lahe Soomes toimub müük vaid 27-31.12 ning Pohjanmaa maakonnas erandkorras ka augusti viimasel nädalal.

Allikad:
https://www.riigiteataja.ee/akt/121062017001
https://www.riigiteataja.ee/akt/112122018046
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ilotulitus

Vasta!
Marju: Päästeametile
Pürotehnika omamine ja kasutamine peaks olema seotud ainult lubadega, alates 18 eluaastast, mida annab välja ja kontrollib päästeamet.
Ideaalis võiks ainult päästeametile anda õigus teenusena rakette lasta ja seda ainult konkreetsel kella ajal ja ajalehes ette teatamisega, et loomade omanikud teavad oma loomad selleks ajaks mujale viia või nende juures olla. Valimatul ajal, valimatus kohas paugutamine ajab loomad paanikasse ja nende omanike nahas ei sooviks samuti olla. Ja nagu varasemalt on tehtud ettepanek, oleks tõesti mõistlik ilutulestiku raketid maksustada aktsiisiga, kuna need saastavad igas mõttes keskkonda.
Vasta!
Juta: Eraisikutele müük keelustada!
Eraisikutele müük keelustada! Aastas korra tehku öösel linn ja kõik! Mida me loomadest, lindudest räägime, mul endal kõrvad tulitavad! See sōda käib ju aastaringselt! Ilutulestik on loodust saastav, mürgine, rahu rikkuv, eluohtlik, loomadele ja lindudele hirmu tekitav jne.
Vasta!
Tõnu: Eraisikutele müük keelustada!
Toetan eraisikuile müügi keelustamist. Aastavahetust võiks üldse võtta rahulikumalt ja mitte sellest pöördesse minna.
Andero:
Idioodid olete kes tahate keelata ilutukestiku müüki pange lihtsalt tuppa kinni oma koer ja asi ants ja võiks muuta pigem seda et ilutulestiku müügikeeld 18a muudetaks madalamaks et lapsed saaks ka võimsamaid pauke osta
Vasta!
Jaanus: JV
Andero - arene!
Vasta!
Kadri-Anna: Müügiaja piirang
Lisaks võiks müügi aega piirata. Reeglite täitmist on raske jälgida ja paljud vilistavad olemasolevate reeglitelegi.
Vasta!
Jüri: Nii päris ei saa.
Allkirja ma ei pane, liiga emotsionaalne ning läbimõtlemata. Sellegi poolest võiks teha ühe muudatuse, sõltuvalt ilutulestiku DB tasemest ja kõrgusest on määratud kohad kus tohivad lasta. Selle kontrollimine on võimude poolt pea võimatu, nagu ka kõige ülaoleva aga see seaks mõistlikult teatud piirid. Teiseks pigem loomad tuppa, see kui teie koer ära jookseb siis on see peremehe süü. Olen ka loomaomanik. Kolmandaks on müügi aeg, seda on teatud mõistes natuke hea piirata kitsamale ajale, ehk 26 dets, alates kuni 31 dets? Roheline mõtteviis on hea aga sa ei saa ära unustada, et äriline pool on ka asjal olemas ning see toidab palju inimesi, Sa ei saa nende leiba ära võtta.
Kui teie suurepärane Zuzu tekitab olukorra kus jäätmejaamadesse enam ei saa tasuta ära viia ohtlikke jäätmeid ja muud nodi mitte Tallinna elanik siis paugutamine on väikseim asi. Sai kunagi selle asja korda, inimesid viisid sodi ära kenasti aga nüüd jälle hakkavad metsaalused populaarseteks muutuma jobudele. Lisaks jalutad oma kodulomaga metsaveerel ning kui su koduloom leiab sinna visatud prügi ja midagi ohtlikku närib? See on palju hullem kui see, et sa pead tagama oma kodulooma rihmaotsas\aias püsimise.
Vasta!
Marika: Marika: Keelata rakettide laskmine kortermajade vahel!
1. Võimsate kuni 3 kg pürotehnilist materjali sisaldavate ilutulestiku patareide F3 müük eraisikutele keelata, nagu on tehtud mitmetes Euroopa riikides (Fireworks Policy in the European Union)
2. Keelata rakettide laskmine kortermajade vahel.
Kui seda kõike on ametnike meelest võimatu ellu viia, siis palun uurige teistest riikidest, kuidas see neil on õnnestunud. Näiteks Iirimaal ei müüda eraisikutele ka F2 rakette.
Vasta!
Andrus: Andrus
Mingid keelud ja seadused ei toimi, kui puudub võimekus nende täitmist kontrollida. Ilutulestiku puhul on see kontroll piisavalt keeruline, kuna selleks ajaks, kui võimuesindajad paukude peale sündmuskohale jõuavad (kui üldse vaevuvad tulema), on seal paremal juhul kamp ükskõiksete nägudega inimesi, kes on lihtsalt mööda läinud või siis mitte kedagi.
Seega eelkõige tuleks hakata piirama ilutulestiku kättesaadavust, alustades kasvõi sellest, et müüa teda ajutistest müügikohtadest ainult aasta lõpus, näiteks Soome eeskujul 27-31.12. Juba see meede vähendaks oluliselt mürareostust detsembrikuu jooksul.
Tasuks kaaluda ka ainult F1 ja F2 müügi lubamist ajutistest müügikohtadest. Kangema kraami puhul võiks nõuda pädevustunnistust jms.
Vasta!
Karol:
Olen ilutulestiku laskmise piiramisele vastu, kuna leian, et sellest vahel tulenevad probleemid on piisavalt harvad ja ühiskonna jaoks kokkuvõttes piisavalt mitteolulised, et ei kaalu üles seda rõõmu ja lusti, mida tulevärgist saadakse. Las olla see möll ja show need 1-2 kuud pühade paiku. Olgu rahval see rõõm.
Paar inimest sai küll natuke viga ja üks signaalraket põletas aiandi maha, aga üle terve Eestimaa olid väga paljudel silmad taevasse suunatud ja elu natukeseks värvilisem. Kokkuvõttes siiski tore. Õnnetused on elu osa, ega nende pärast saa kogu aeg muretseda ja kõike vahvat keelata.

Kellel on probleeme, et koer on närvis, võtku ta kaissu.
Vasta!
Katre: Tuleks piirata müügiperioodi.
Nii nagu Soomes näiteks.Peale jõule mõned päevad on müük lubatud ja see mõttetu paugutamine terve dets.kuu on olemata.Veel tänagi oli neil putka püsti ja müük käis.
Vasta!
Kristjan: Keelata ja sellega jutul lõpp.
Punkt.
Vasta!
Liina:
Allkiri antud. Kui ükski elamu peaks ilutulestiku pärast põlema minema, on see juba piisav põhjus, miks see keelustada. Linna ja omavalitsuse ilutulestikud ju toimuvad nagunii. Iga mats ei pea oma kodus seda tegema. Ja pealegi - arenenumad linnad juba on ilutulestiku vahetanud välja lasershow vastu. Käiks ka õige tehnika arenguga kaasas. Säästaks loomi ja loodust. Ja võib olla ka mõne majapidamise.
Vasta!
Siiri: Siiri
Keelata!Lisaks loomadele kohutav praht pärast ning looduse reostamine/saastamine
Vasta!
Alo: Kõike ei tohi vaid keelata!
Ühinen petitsiooniga, ning pooldan, et tänast peaaegu et reguleerimata seisu tuleb reguleerida, kuid kindlasti mitte ei tohi me kõike kergekäeliselt keelata. Olen nõus osade eelkõnelejatega, et koduloomade eest vastutavad siiski loomaomanikud ise - käib ka minu kohta ja saan sellega kenasti hakkama. Üldse ei saa ma aga aru nendest inimestest kes soovivad eraisikutele müüki keelata ja lubada ainult linnade poolt korraldatud ilutulestikku - et siis maksumaksja rahaga võib teha mida iganes aga inimene oma raha isiklikku raha kulutada ei tohi. Naljakas on see, et isiklikult ei ole ma kunagi ilutulestiku peale raha kulutanud aga kindlasti pole ma ka nõus sellega, et see on keelatud neile kes seda teha soovivad. Minu arvates piisaks samuti kompromissi saavutamiseks vaid sellest kui piirataks ajaliselt toodete kättesaadavust, sarnaselt Soomega. Õnnetusjuhtumeid ei hakka me kõige keelamisega kunagi 100% vältima, ei kõneallolevas ega ka üheski muu teemas.
Vasta!
Marika: Kõike ei tohi vaid keelata!
Alole. Püüdke panna ennast olukorda, kus kahel pool maja tiheasustatud rajoonis kärgatatakse ohutusnõudeid eirates majade lähedal massiliselt F3 kategooria patareisid (igas 3-4 kg pürotehnilist ainet) 5-6 tundi järjest koos sellega majadevahelise kajaga tuhandekordistunud müraga, siis kindlasti räägiksite teist juttu. Mustamäel näiteks tundus, et ilutulestiku tehas on õhku läinud. Seega - rakettide laskmine tiheasustatud elurajoonides tuleb kategooriliselt keelata. See on ka F3 patarei kasutusjuhendis sees, et tohib kasutada suurel avatud väljal. Korrusmajade vahelised alad ei ole suured avatud väljad!
Loomulikult väheasustatud või eramajade piirkondades aastavahetusel mõne patarei laskmine ei tekita nii suurt häiringut ega vastuseisu.
Marika: Elumajade vahel rakettide laskmine lõpetada.
Selgituseks. Millegipärast tuli minu nime taha pealkiri- kõike ei tohi keelata. See ei ole minu sõnum, vaid kuulub Alole, kellele ma vastasin.
Mati2000: Mati2000
Olen igasugustele ilutulestikupiirangutele vastu,see rohkem tädide ja kurjade inimeste värk,et keelata.Ega ilutulestikku niisama lasta, ikka mingi tähtpäeva või püha (jaanipäev,jõulu jne.) puhul.
Müügipiirang , alates 18a. igati kohane
Vasta!
Aime: Ilutulestiku piirangud
Kui nägin Nurmiko Õnnetust, hakkasid pisarad veerema, nii kahju omanikest, neist lilledest ja üldse suurest tööst-vaevast. Olen Nurmiko toodete tarbija, ootasin alati värvikirevate jõulutähtede ja siis priimulate müükitulekut. Keelata kortermajade piirkonnas, samuti ärgu linnad kohutavaid summasid ilutulestiku näol õhku põletagu !!!!! Loodan , et sellest petitsioonist abi ka on!!! K E E L A T A !!!!
Vasta!
Toomas: TOM
Kuna kehtestatud seadused ei toimi tuleks müügiga midagi ette võtta. Müügiaeg paaril päeval ainult ja müüjad,kes otseselt tegelevad müügiga peaks saama noortele müügi eest suuremaid karistusi,et ei tekiks tahtmist müüa neile kellele ei tohi.
Vasta!
Elle:
Eraisikutele müük keelustada
Vasta!
Tarmo: Tarmo
Ilutulistiku müük eraisikutele täielikult keelustada.
Vasta!
Anne: Algatada NAABRIVALVE paugutajate tuvastamiseks.
Tallinna kesklinnas tehakse ilutulestikku igal nädalal vähemalt korra, suvalisel kellaajal. Ei mingit öörahu austamist. Politsei ei jõua väljakutsele reageerida. Pea kõigil on võimalus telefoniga pilti teha ja siis selle häiriva tegevuse kohta politseile avaldus teha. ELANIKE ÜHISEL JÕUL on ainuke võimalus hakata korda looma meie elupaikades. LISAKS aastavahetusele võiks veel määrata tähtpäevad, millal on lubatud ilutulestikku korraldada - jaanilaupäev, EV sünnipäev.
Vasta!
Marika: Marika Annele
Naabrivalve paugutajate tuvastamiseks suurtes elurajoonides ei ole kahjuks teostatav. Esiteks ei ole kaja tõttu majade vahel isegi võimalik kindlaks teha õiget asukohta - vaatad kärgatuse poole, aga raketid ilmuvad hoopis mujalt. Ja teiseks - kui näeksidki laskjat, siis me ei tunne teda. Väiksemates elurajoonides, kus elanikud üksteist mingil määral tunnevad, on see ehk mõeldav. Sama toimub Mustamäel, suvalisel kellaajal (ka öösiti on olnud) hakkab keegi rakette laskma. Politseid pole mõtet ju kutsuda, sest kohalejõudmisel on see pürotehnik juba oma seekordse tegevuse lõpetanud või valmistab ette uut patareid. See, et F3 võimsusega patareisid (3kg lõhkeainet!) lubatakse eraisikutele müüa ilma omavalitsuse luba taotlemata, on küll möödunud aastal vastu võetud uue Lõhkeaineseaduse suur aps. Iirimaal näiteks ei müüda isegi F2 patareisid eraisikutele. Aga ega need, kelle akende all aastavahetusel varahommikuni ei paugutata, ei suuda sellest häiringust aru saada. Olgem aktiivsed, teavitagem tuttavaid, et sellele kontrollimatule püromaaniale ükskord ometi piirid seataks.
Vasta!
Andre:
Ei toeta neid ettepanekuid, sest meil on juba olemas täiesti korralik lõhkematerjali seadus, mis reguleerib muuhulgas avaliku korra ja julgeoleku tagamise nõuded pürotehniliste toodete kasutamisel. Probleem seisneb selles, et puudub järelvalve seaduse täitmise üle ja sellega tulekski tegeleda. Pole vaja mingeid järjekordseid uusi seadusi ja piiranguid meie niigi ülereguleeritud ühiskonnas.
Vasta!
Marika: Andrele
Kahjuks olemasolevat Lõhkematerjali- ja Korrakaitseseadust ei ole Politsei võimeline oma ressurssidega täitma. Seadus ütleb, et ohutusnõudeid mittetäitvad raketilaskjad saavad karistatud. Neid ei saada ju kortermajade vahelistel aladel kätte, sest siis, kui Politsei kohale jõuab, on need isehakanud pürotehnikud juba nelja tuule poole jalga lasknud, keegi ei vahi ju seal ninapidi juures. Kas aastavahetusel kortermajade vahelistel aladel majade akende all kuni varahommikuni kestev tossu- ja müraterror on normaalne? Enamasti ei olda päris kained ja keegi ei pööra tähelepanu ohutusnõutele, eiratakse ohutut kaugust majadest, mõni samm majast ja pauk lahti, autode signaalid üürgavad, akende klaasid klirisevad (kui just uued aknad pole), linnud lendavad sihitult ja hirmunult edasi tagasi (minul näiteks kogunesid kambakesi lodžale), patareisid ei toestata, lendab, kuhu jumal juhatab, mitmel korral on rakett aknaklaasi riivanud (tean juhtumit, kus Mustamäel lendas ka läbi klaasi, kui inimesi polnud kodus), koduloomadest ei hakka rääkimagi. FIII kategooria patareid sisaldavad 3 kilo pürotehnilist ainet ja neid lastakse akende all massiliselt. No ei ole normaalne!
Vasta!
Jevgenia: Keelata
Olen seda poolt, et ilutulestikku keelata. Arvan, et pole mõtet seletada, sest need inimesed, kes arvavad, et see on hea idee raha õhku lasta, mis samal ajal võib ohtlik olla mitmel põhjusel, oma meelt ei muuda üks kõik mida siia kirjutad.

Kõigile soovin õnne ja rahu!
Vasta!
Aleksandra: Pooldan!
Linnaruumis elab lisaks lemmikloomadele ka metsloomi ja –linde. Hollandis viidi läbi uurimus, kus ilutulestiku ajal jälgiti radaritega lindude käitumist. Selgus, et tuhanded linnud tõusid peale keskööd, st uusaastaööl lendu ja maandusid alles 45 minuti pärast, seega järeldati, et linnud kogesid tugevat häiringut.
Uuring helireostuse mõju kohta lindudele järeldas, et juba 40 detsibelline mürareostus mõjutab lindude arvukust piirkonnas, nende käitumist, valvsust, toiduotsimist, ellujäämust ning koosluste struktuuri. Ilutulestiku müratase on sageli aga üle 150 detsibelli.
Lisaks mürareostusele tuleb rääkida ka keskkonnaohust ja terviseriskidest, sest rakettidest välja paiskuvad ained on mürgised ja kantserogeensed.
Vasta!