Toeta Nõo valla iseseisvust!

Kodanike kirjalik pöördumine Vabariigi Valitsuse poole seoses sundühendamise eelnõuga, mis näeb ette Nõo valla sundühendamist Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu vallaga.


Nõo valla elanikud soovivad ülekaaluka enamusega, et Nõo vald saaks jätkata iseseisvalt.

Valimisõiguslikud inimesed väljendasid oma selget tahet Nõo valla jätkamise kohta iseseisva omavalitsusena ja mitte toetada Nõo valla ühinemist Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu vallaga uue haldusüksuse moodustamiseks 23. ja 24. aprillil toimunud rahvaküsitlusel.

Küsitlusel osales 2045 inimest ehk 60,7% hääleõiguslikest elanikest.
Neist 1921 inimest ehk 95,4% soovisid Nõo valla jätkamist iseseisva omavalitsusena ja vaid 102 inimest ehk 5,4% toetasid ühinemist Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu vallaga uue haldusüksuse moodustamiseks.

Teadaolevalt on Nõo vald sellega saavutanud kõrgeima protsendi rahvaküsitluses osalemises, mis näitab selgelt, mida elanikud tegelikult soovivad.
Me loodame, et Vabariigi Valitsus arvestab kogukonna tahtega ja et küsitluse korraldamine polnud pelgalt formaalsus, vaid et selle tulemusi ka otsuste tegemisel sisuliselt arvestatakse — nagu see demokraatlikes riikides tavaks on olnud.

Nõo valla tõmbekeskuseks on Tartu ja Elva suunal toimub liikumist praktilises elus väga vähe. Miks peaksime me sunniviisiliselt minema suunas, kuhu meil asja ei ole?
Ajalukku tagasi vaadates ei õigustanud end ka omaaegse Elva rajooni moodustamine, mis eksisteeris vaid 1950–1962. Ajaloolise Nõo valla lahustumine suurvallas oleks meie identiteedi kadumine. Nõo vald saab iseseisvana paremini hakkama ja see peaks olema kaalukas argument otsuste tegemiseks.

Kuna tõmbekeskuseks on Tartu, siis sundliitmised Tartu suunal ei oleks elanikes sellist protesti tekitanud ja pealegi toimusid Nõo valla volikogul läbirääkimised nii Ülenurme kui Kambja vallaga, mis paraku Nõo vallast sõltumatult lõpusirgele ei jõudnud.

Usume, et Vabariigi Valitsus inimeste tahet arvestab!

allkirjade kogumine on lõppenud

11.05.2017 00:00 kuni 18.05.2017 23:59

184 häält

18%


Aktsiooni korraldaja

Rahvaalgatuslik ühendus "VALI NÕO!"

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.