Isikliku abistaja teenus paremaks

Tartu Linnavolikogu esimees
volikogu@raad.tartu.ee

Tartu Linnapea
Urmas.Klaas@raad.tartu.ee

Tartu LV STO juhataja
Merle.Liivak@raad.tartu.ee

Koopia: Tartu LV STO hoolekandeteenistuse juhataja
Maarika.Kurrikoff@raad.tartu.ee

Pöördumine

Teadaolevalt suurenes Tartu linna eelarves isikliku abistaja teenuse rahastus alates 01.11.2017 oluliselt. Suur osa eelarve kasvust läks kuni 30.04.2018 isikliku abistaja teenuse käibemaksu tasumiseks.

Meie, isikliku abistaja teenuse kliendid, isiklikud abistajad ja meie lähedased, tunnustame kõrgelt Tartu Linnavalitsuse tegevust ja koostööd tähelepanu juhtimisel muuta seadust ning vabastada see sotsiaalteenus taas käibemaksust. Veelgi enam tõstame esile kiiret reageerimist ja eelarve suurendamist, mis võimaldas olenemata ajutisest maksukoormuse suurenemisest pakkuda isikliku abistaja teenust endisest suuremas mahus.

Alates 01.05.2018 vabaneb isikliku abistaja teenuse eelarves käibemaksuks kavandatud summa (u. 30400 €). Usume, et Tartu LV kasutab seda isikliku abistaja teenuse parendamiseks.

Meie arvame, et seda eelarvet oleks otstarbekas kasutada ühel või mitmel alltoodud moel:

1. Isiklike abistajate palgatõus praeguselt 3.04€/t brutotasult vähemalt 3,55€/t.
Majanduskasvu tingimustes, kus tööhõivemäär järjest tõuseb, ei motiveeri praegune miinimumilähedane tunnitasu isiklikuks abistajaks sobivaid inimesi kandideerima sellele tööle. Viimasel ajal on peaaegu võimatu leida häid töötajaid. See on mõistetav, võttes arvesse, et isegi täiskoormusega töötades on isikliku abistaja kuutöötasu veidi üle 500€. Eesti keskmine kuutöötasu oli detsembris 2017.a. 1330€ kuus (Eesti Statistikaamet). Seega on isikliku abistaja töötasu üle kahe ja poole kordselt väiksem Eesti keskmisest töötasust. Arvestades asjaolu, et valdavalt töötavad isiklikud abistajad osalise koormusega, on arusaadav, et praegune miinimumilähedane töötasu ei ole vastavuses isiklikule abistajale seatud nõudmistega (hea suhtlemisoskus, empaatilisus, kohusetundlikkus, füüsiline jõud jne).

2. Teadlikkuse tõstmiseks
a. Koolitused isikliku abistaja teenuse kasutamisest, töötaja värbamisest ja juhendamisest, teenust hõlmava dokumentatsiooni haldamisest;
b. Ergonoomikakoolitused nii klientidele (uute abistajate juhendamiseks) kui ka abistajatele (enda ja kliendi) tervise kaitseks.
c. Abivahendite infopäev vaegnägijatele. Väga hariv ja huvitav oli 02.03.2018 toimunud eelkõige liikumispuudega inimestele orienteeritud infopäev.

3. Tasuta sõit Tartu linnaliinibussides/transpordikompensatsioon isiklikele abistajatele ka siis kui nad ei ole koos kliendiga ehk tööl.

Usume, et Tartu linn jätkab head tööd isikliku abistaja teenuse kvaliteedi parandamisel ja teenuse kättesaadavuse tagamisel, täites EV sotsiaalhoolekande seadust ning ÜRO Puuetega Inimeste Õiguste Konventsiooni.

Jääme ootama Teie seisukohta ülaltoodud ettepanekute rakendamise osas.

Lugupidamisega,
Isikliku abistaja teenuse kliendid, isiklikud abistajad, mõttekaaslased

Kontaktisik:
Ülle Valvar,
e-post ylle.valvar@gmail.com
mob.5060778

allkirjade kogumine on lõppenud

10.04.2018 00:00 kuni 17.04.2018 23:59

72 häält

120%

Isikliku abistaja teenus on alarahastatud sotsiaalteenus,mis on paljudele liikumis-ja/või nägemispuudega inimestele eluliselt oluline. Seoses käibemaksuseaduse muutmisega vabaneb Tartu LV eelarves seni  käibemaksuks kavandatud summa. Tartu LV on öelnud,et seda pole isikliku abistaja teenusele võimalik jätta.
Aktsiooni korraldajad peavad ebaõiglaseks, et juba teenusele eraldatud eelarvet soovitakse vähendada.Pöördumises tehakse kolm ettepanekud eelarve ülejäägi sihipäraseks kasutamiseks.

Aktsiooni korraldaja

Pöördumise korraldavad sügava liikumis-ja/või nägemispuudega tartlased,kes kasutavad isikliku abistaja teenust ja isiklikud abistajad.

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.