Jätke alles Kerese park Tõnismäel!

allkirjade kogumine on lõppenud

13.05.2012 00:00 kuni 13.05.2013 23:59

419 häält

41%

Muinasaegsel Tõnnimäel asunud tammehiis elab mäe ja täiselujõus kasvavate suurte puude kujul edasi kaasaegses arenevas Tallinnas Tõnismäel. Arheoloogilistel väljakaevamistel on tuvastatud Tõnismäel asulakoht, mis on dateeritud esimese aastatuhande teise poolde: http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=2593

See Tõnismäe hiies aastatuhandete jooksul kasvanud kõrghaljastus tahetakse kino Kosmose vastas, Tõnismäe tänava arheoloogiakaitsevööndis hävitada, maha raiuda 31 elujõulist puud, hiiemäe pinnas aadressil Pärnu mnt. 44 (kinnistu nr. 78401:107:0040)/Tõnismäe 11a (kinnistu nr. 78401:107:0028 on tegelikkuses sama kinnistu ka aadressil Pärnu mnt.46) teisaldada täielikult ja lisaks veel kahe korruse sügavuses Pärnu mnt./Hariduse tänavapinna kõrgusmärgist allapoole, Paul Kerese monument (kultuurimälestis! terviklik kompositsioon mõõtmetega 12X12 meetrit ruudu pinda on plaanis pisut vähendada) tõsta Pärnu mnt. 46 jalakäijate ülekäigurajast vasakule kohe kõnnitee äärde ja asemele ehitada üle mitme kinnistu, asfaldist asfaldini ulatuv hotell, (mille 165-kohalist kahekorruselist maaalust garaazi ja kolossi teenindavate kaubaautode sissepääs jääb Hariduse tänavale, Prantsuse Lütseumi algklasside maja kõrvale, kohta, kus lapsed on alati jooksnud ja mänginud peale tundide lõppu ning oma vanemaid oodates) suur klaasist kuuekorruseline maapealne triiphoone: http://www.tallinn.ee/g157s54333

Mitmeid põlvkondi Tõnismäel elanud majaomanikud on selle detailplaneeringu muutmise vastu. Saanud kogemata teada Tallinna Kesklinna kavatsustest paar päeva enne detailplaneeringu muudatusi arutavat halduskogu istungit, korjati kahest majast praktiliselt kõigi korteriomanike allkirjad ja edastati Kesklinna halduskogule, allkirjade kogumine Kerese pargi säilitamiseks jätkub. See teade on edastatud ka Tallinna Kesklinna halduskogu istungil.

07.05.2012 toimunud Tallinna Kesklinna halduskogu ametlikul tööistungil ajas linnaplaneerimise spetsialist kaardil näidates segamini Hariduse tänava Roosikrantsi tänavaga ja nimetas Pärnu maanteed Roosikrantsi tänavaks, mis viib Vabaduse väljakuni. Mitte keegi ametnikest ega halduskogu liikmetest seda viga ei märganud, seega on selge, et kogu uus - kehtestatav detailplaneering, on viga. Jäme, alusdokumendil baseeruv viga, mida on komisjonidest komisjoni märkamatult aastate jooksul tasahilju edasi kantud. Tallinna elaniku sekkumise järel tunnistas linnaplaneerija tehtud viga. Hääletamisel kaardi valesti lugemist arvesse ei võetud. Alusdokumendi, detailplaneeringu algatajate poolt projektis esmaselt aukohal eksponeeritud 1936. aasta kaardi, vale tõlgendamine on jäme viga, mille tõttu on uue detailplaneeringuga vanaviisi edasitöötamine sisuliselt võimatu. Kõik märgid, ka kõik eelnevad kooskõlastused Tõnismäe tänava arheoloogiakaitsevööndis, kus on riigi registris selge märge, et leevendusi ei tehta! viitavad selgelt, et projekt surutakse jõuga kahe Redmont Invest AS omaniku huvides läbi.

Detailplaneeringu algatajate argument on Pärnu maantee eestiaegsete fassaadide frontaalpinna täisehitamise jätkamine, et likvideerida augud selles. Samas ei esitatud komisjonidele ega ka Kesklinna halduskogule täna olemas olevat olukorda vaadete ehk siis reaalset olukorda kajastavate fotode kujul.

Vaadakem siis nüüd seda, mis praegu olemas on!

Tulles Vabaduse väljaku poolt kino Kosmose poole, hakkab Käänu kõrtsi (praegu tuntud kui Kapten Tenkesh!) nurga tagant paistma väärtuslike eestiaegsete elamute ilusate, jõukate fassaadide rea jätkuna üle kuue korruse kõrgune ühtlane puudemassiiv, mis täidab kogu ruumimahu aadressil Pärnu mnt. 44 (kinnistu nr. 78401:107:0040) ja Pärnu mnt.46 (kinnistu nr. 78401:107:0028 - sama kinnistu teine aadress on Tõnismägi 11a). Fassaadide rida jätkub katkematult. Domineerivale frondile kohaselt ettenähtud 6-7-korruselise pargimassiivina. Ümbritsevate majade katustest kõrgemale küündivate, tüvede ja raagus talviste okste faktuurist kevade õiteni ja sealt edasi suve rohelise läbipaistmatu katte muutumiseni kollase-punasekireva sügise kaudu jälle talve raagus okstega kõrghaljastuse fassaad, linnapilti oluliselt rikastav fassaad.

Tulles kino Kosmose tagant, hakkab kohe silma suur, seitsme korruse kõrgune, ühtlane, tihe, kogu ruumimahtu ühtse plokina täitev puudemassiivist fassaad aadressil Pärnu mnt. 44/46. Selle pargimassiivi peasissekäik on keskelt viiv lai tee, (mille keskosas on imekombel veel säilinud sajanditetagust munakivisillutist!) selgelt ja arusaadavalt Paul Kerese monumendini, moodustades kõrghaljastuse eetilise sisuga täitva dominandi. Kerese park, mis on vääriline ja täisväärtuslik osa eestiaegsete kaunite fassaadide loomulikult jätkuva osana, muutub Tõnismäe ja Hariduse tänavate ristumisel Pärnu maanteega ajaloolisest pärandist väljakasvanud uueks sihtmärgiks Tallinna vanalinnale suunatud vaatekoridoris. Sagedased lilled ja küünlad igal aastal kõnelevad sellest, et inimesed mäletavad ning austavad suurt vaimse võitluse meistrit, kes oma viimse pilgu itta pidi suunama! - tulles ilma igasuguse riikliku sunduseta ise oma lillede ja küünaldega kohale aastaid, algusest peale. Monumendialuse maatüki ümber käiv, rahaahnusest põhjustatud inetu kemplus tekitas pahatahtlikku hooletust heakorrastuse osas - mis on sisuliselt linnahoolduse teema ja sellisena ka koheselt lahendatav.

Tulles Pärnu poolt ja jõudes Hindriksoni küürule, hakkame alguses nägema Oleviste torni keset sõiduteed, siis paistab madalam Jaani kirik ja Raekoja torn. Veel edasi liikudes näeme Niguliste torni, millest madalamal on ühtlane, katkematu, tihe linnaehituslik mass. Puude mass on seitse korrust kõrge. Otse Niguliste torni ees on kahekorruseline kollane puitelamu, mis on ümbritsetud rohkem kui kolm korda kõrgemast pargimassiivist ning see väike kollane maja on ainuke auk fassaadide frondis. See olemasolevate ehitiste pind  kruntide plaanil, Pärnu mnt. ääres kuni läänepärna kaitsevööndini ongi ainuke koht, kuhu seaduslikult, uue detailplaneeriguga Tallinna rikkumata saab ehitada kuus korrust maa peale midagi eriti heas mõttes domineerivat ehituskunsti. Ja sedasi tuleks ka sama suur maja, kui Pärnu mnt. 42, või 40 jne. jne. kuni Vabaduse väljakuni - ruumimahuliselt sama suur mass, kui hoonetel, mida vahetult enne Teist Maailmasõda selles reas ehitati. Edasi kino Kosmose suunas liikudes jääb Niguliste torn keset sõiduteed ning püsib sihina teelistele lõpuni välja! Pargimassiivis auke peale pisikese kollase maja ei paista. Otse kino Kosmose sissepääsu ees võime tõdeda, et pargimassiiv aadressil Pärnu mnt. 44/46 on vaates veatu,  looduse poolt ehitatud, aastaaegades faktuuri, värvust ja läbipaistvust muutev fassaad. Täiesti ühtlane, ainukese avanemisega peasissepääsutee näol, mis viib Paul Kerese monumendini.

Tulles Tuvi tänavast näeme ümbritsevate hoonete korstendeni ulatuvat ühtset, võimsat pargimassiivi. Aadressil Tõnismägi 11 paistavad pärnade rida ja selle taga suur, vana, looklevate okstega hiietamm - mida tänaseni külastavad ning imetlevad paljud inimesed. Tõnismägi 11a krundil on vanad sirelid, pärn, kastanid, jalakad, vahtrad, noor - 20cm tüvega tamm. Rohelise ploki fassaad on Tuvi tänava poolt aukudeta, ühtne mass.

Tulles Tõnismäe tänavast kino Kosmose poole moodustub vaataja jaoks aadressil Tõnismägi 11a, mis on tegelikkuses sama kinnistu teise aadressiga Pärnu mnt. 46, kõrghaljastuse ühtne massiiv, mis ühtib Tõnismägi 11 aadressil oleva ajaloolise hiie suure tamme pargimassiiviga.

Kõikidest tänavatest paistab üks kindel asi, aukudeta roheluse fassaad, kõrghaljastuse terviklik massiiv, kui linnaplaneeringu väärtuslikeim element. Kõrghaljastuse oskuslik kasutamine Tallinnas on köitnud ka välismaalaste tähelepanu kui Tallinna kaunis omapära. Rikkus, mida vähesed linnad endale lubada saavad. Rahvasuus kutsutud Kerese park vajab kaitsmist Pärnu mnt. väärikate eestiaegsete fassaadide täisväärtusliku jätkuna koos oma rohelusse komponeeritud kujutava kunsti teosega - Paul Kerese ootusrikka pilgu igavesti tõusvale päikesele suunanud monumendiga koitu tervitavate lindude laulu saatel. Paul Keres on piisavalt suur eestlane, et tema mälestuse ümber jäädvustada hiie komponent. Vana müür - kindlalt oma kohal! võimsate, igal kevadel õitsevate kastanitega selja taga kõrgemal terrassil, kaugemal eestlaste ühe suurema püha hiie järjepidevuse mälestusena fantastiliselt kaunis suur tamm, noor tamm ja teised eriti suured ja ka nooremad puud, elav ehitusmaterjal, mida Looja pidas vajalikuks meile selle koja ehitamisel möödunud aastakümnete jooksul annetada.  

Tõesti, 1936.a. linnaplaneeringu kaardil on olemas kesklinnas fassaadide front viiekorruseliste hoonete rea kõrgune, mis tänavanurkadel tipnesid korrus kõrgemateks ehituskunsti dominantideks. Näiteks Pärnu mnt. ja Roosikrantsi nurgal asuv lipuvardaga kaunistus maja nurgal, sama ka Hariduse ja Tõnismäe tänava nurgal. See front ei olnud ette nähtud Hariduse tänavale, sest Hariduse tänavas on suur kool. Sama linnaplaneeringu nõue oli kasutada kohustuslikult kujutavat kunsti, nagu see oli Tõnismäe polikliiniku hoone sissekäigu kohal skulptuuride näol.

Seitsmekümne kuue aasta jooksul on Tõnismäel Kerese pargis arenenud lisaks ajaloolistele vaimsetele väärtustele ka loodusliku ehitusmaterjali jõujooned. Kõrghaljastus on täna ühtsesse linnaehituslikku tervikusse juba sobitunud olemasoleva plokina, mille kõik fassaadid on aukudeta ja eriti väärtuslik alles hoida, kuna rikastab Tallinna omapära parklinnana. Selle olemasoleva linnaplaneeringu ploki sisse on Tallinna poolt korraldatud avalikul konkursil võidutööna diplomeeritud kunstniku poolt komponeeritud suure eestlase, Paul Kerese, vaimse võitluse meistri mälestus. See kood on sattunud sünergiasse ajaloolise püha hiie kauge kajaga ning annab tänastele eestlastele parima võimaluse kasutada ja arendada seda, mis meile on pärandatud ja mis teeb tugevaks järeltulevad põlvkonnad vaimses võitluses kõrgemate väärtuste hoidmisel aus! meile meeldib see sünergia! meie tahame minevikku mäletades tulevikku hoida ühe kultuurrahvana, kes armastab loodust!

Aktsiooni korraldaja

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Mai-Liis: Poolt
Muidugi alles jätta!!! Varstitahetakse Eesti linnades kõik pargid maha võtta või? Natuke loodust peab linnadesse jätma.
Vasta!
Küllike: jätke linnakeskkond elamisväärseks
See on üks ilus oaas. Olen alati imetlenud kui ilusasti on arhitektid mälestusmärgi keskkonda sidunud. See on üks ilusamaid mälestusmärke eestlaste uhkusele, väärikale mehele. Ärme muudame kõike rahaks mis meie ümber. "Kerese ärimaja" kõlab õõvastavalt.
Vasta!
Ilmar: Jätke alles Kerese park Tõnismäel.
Kerese park peab jääma!
Vasta!
Willem: Jätke alles Kerese park Tõnismäel.
Poolt
Imre: Jätke alles Kerese park Tõnismäel.
Poolt
Tiina: Las jääb see roheline koht
Ma käin seal Kerest meenutamas.
Vasta!
Ants: Poolt
Loodust tuleb säilitada igal võimalikul juhul, vaadake Helsingi poole kui näiteid tahate !
Vasta!
Lembit: Lembit: Keres peab jääma
Avasin Eesti Maleliidu presidendina Paul Kerese mälestussamba 7.jaanuaril 1991. Meie suurmeister oleks sellel päeval saanud 75-aastaseks. Sellest ajast on sammast ümbritsevast pargikesest saanud koht, kuhu meie maletajad pidulikel puhkudel ikka ja jälle kogunevad. See paik peab jääma. Austagem Kerest ning tema teeneid Eesti spordi ja male ees.
Vasta!
Arvo: Arvo Tomson:
Alles jätta!
Vasta!
Arvo:
Alles jätta!
Vasta!
tiitkoppel: Tiit Lasnamäelt
Hotell ei pea asuma otse linnasüdames! Lõpuks ilmub loll, kes paneks selle raekoja kõrvale, ruumi ju on!?
Vasta!
sven: kerese park
Jätta Kerese park alles
Vasta!
Vahur: Vahur: kas see porimülgas on park?
Üks välismaa lennufirma nimetas tallinna suureks aguliks,tundub,et pööbel seda soovibki

Vasta!