Ei ebamõistlikule Kakumäe sadama planeeringule!

Kakumäe Selts kutsub üles astuma vastu ulmelise meelelahutus- ja ärikeskuse ning kortermajade projektile, mida avalikkusele tutvustatakse Kakumäe jahisadama ja lähiümbruse detailplaneeringuna

allkirjade kogumine on lõppenud

03.03.2010 00:00 kuni 09.05.2010 23:59

1202 häält

60%

Kakumäe Selts toetab Kakumäe elanikke nende elukeskkonna säilitamisel ja paremaks muutmisel. Seetõttu on Kakumäe Selts vastu Kakumäe elukeskkonda sobimatule Kakumäe jahisadama ja selle lähiümbruse detailplaneeringule.

Kakumäe Selts, Eesti Omanike Keskliit ja paljud kohalikud organsiatsioonid ja elanikud on edastanud oma vastuväited Tallinna Linnavalitsusele põhjalikes märgukirjades.  

Kakumäe jahisadama ja lähiümbruse detailplaneeringu menetlus on vastuolus planeerimisseaduse ja Tallinna linna ehitusmäärusega. Juhul, kui vastuväiteid ei arvestata, on Kakumäe Selts valmis pöörduma kohtu poole kaitsmaks Kakumäe elanikke vastuolulise ja sobimatu planeeringu eest.   

Toetame Kakumäe sadama arengut ja piirkonna korrastamist, kuid toonitame, et seda tuleb teha kooskõlas kehtivate õigusaktidega, arvestades ümbritsevat elukeskkonda ning kohalike elanike õigusi, huve, ootusi ja lootusi. Jahisadama sildi varjus ei tohi planeerida suuremahulist ning sobimatut korterelamute ja äripindade arendusprojekti väikeelamupiirkonnas.  

Taunitav on samuti see, et Tallinna linn ja arendaja üritavad projekti läbi suruda osade kaupa ja lahendada detailplaneeringu täies mahus kehtestamist Haabersti üldplaneeringu kaudu.  

Vastuvõetamatu on, et Kakumäe ranna ja kalda kaitse- ja ehituskeeluvööndis ning veekaitsevööndis soovitakse täita Kopli lahte, et rajada ulmeliselt suurt äri-, lõbustus-, büroo- ja kaubanduskompleksi, mille mõõtmed on võrreldavad Viru ja Rocca al Mare kaubanduskeskuste omadega.

Vastuvõetamatu on, et sadamahoone nimetuse varjus planeeritakse tegelikult 25 tuhande ruutmeetrise pinnaga ja kuni 31,5 meetri kõrgust ehitist, milles on ette nähtud 10 tuhat ruutmeetrit büroo- ja koolituspindu, 50-toaline hotell, SPA, kauplused ja toitlustusasutused.

Vastuvõetamatu on, et metsa hävitamise hinnaga soovitakse rajada ehituskeeluvööndisse kortermaju. Kakumäe Seltsi nõue on, et planeeringu avaliku arutelu järgselt kohustaks Tallinna Linnaplaneerimise Amet ning Tallinna linnavalitsus planeeringu koostajat muutma planeeringu lahendust selliselt, et oleks arvestatud vähemalt järgnevate ettepanekute ja printsiipidega:

1) Planeering arvestab Kakumäe tulevase arenguga ja ei suurenda üleliigselt piirkonna liikluskoormust.

2) Antud elukeskkonda ei sobi korterelamud, Lesta 22 kinnistule ette näha park (sotsiaalmaa) ning Lesta 10 kinnistule sadamarajatised (paatide talvehoid jne).

3) Kakumäe jahisadam planeerida avatud külalissadamana, kuid sadamahoone planeerida üksnes sadama teenindamiseks vajalikus suuruses.

4) Arvestada planeeringu muutmisel kohalike elanike poolt esitatud vastuväidetega ja juhinduda planeeringu koostamisel vähemalt olulises osas kehtivast Tallinna linna üldplaneeringust.

5) Kaasata planeeringu uue kontseptsiooni väljatöötamise juurde kohalikke elanikke ja neid esindavaid mittetulunduslikke organisatsioone. See tagaks juba uuendatud laneerimismenetluse algfaasis kohalike elanike huvide kaitset ning aitaks vältida hilisemate vaidluste teket.

6) Vastuvõetamatu on samuti see, et siiani on huvitatud isikuid planeeringu koostaja poolt kaasatud üksnes deklaratiivselt, samas sisulises osas peaaegu täielikult arvestamata nende arvamusega.

Käesolevat teemat on kajastatud ka KUKU raadio Linnatunni 25.03.2010 saates. Saate kuulamiseks kõlasta KUKU raadio kodulehekülge:

http://podcast.kuku.ee/saated/linnatund/


Aktsiooni korraldaja

MTÜ Kakumäe Selts
Ants Värvas, juhatuse liige
antsvaravas@hot.ee
Almar Sehver, Kakumäe elanik
almar@sehver.ee

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Jaan:
Ei võõramaalastele!!!! Löpetafge lollused Riigikogus!!!!!
Vasta!