Peatame kabinetivaikuses sündinud kiirabireformi!

Nõuame:

1. Peatada kabinetivaikuses sündinud kiirabireform!
2. Kaasata kohalikud omavalitsused ja kogukondi esindavad ühendused!
3. Tühistada ausat konkurentsi piiravad konkursitingimused!

Terviseameti peadirektor on 18.12.2012 käskkirjaga nr 1.1-1/61 käivitanud kiirabiteenuse osutamise ümberkorraldamise Eestis. Käskkirja lisadest selgub, et väljakuulutatud konkurss soosib mõningaid teenusepakkujaid.

Järva maavanem ja Jõgeva maavanem on juba pöördunud Konkurentsiameti poole palvega uurida Terviseameti poolt väljakuulutatud kiirabi osutamise avaliku konkursi tingimusi, mis annavad selge eelise suurematele teenuse osutajatele ja on vaba konkurentsi suhtes diskrimineerivad.

Maavanemate sõnul on konkursi tingimuste väljatöötamisel osalenud Eesti Kiirabi Liidu juhatus, kuhu kuuluvad esindajad ainult Tallina, Tartu, Ida-Viru ja Pärnu kiirabist. Sellest lähtuvalt on konkursi tingimused soodsad just nendele teenusepakkujatele.

Tähelepanu on juhitud ka sellele, et reform on teadlikult ette valmistatud kiirustades, väiksemaid teenusepakkujaid ja kohalikke omavalitsusi informeerimata.

Järvamaa omavalitsused on teatanud nördinult, et ümberkorraldus on kavandatud ilma asjaomaste omavalitsustega konsulteerimata. Omavalitsused leiavad, et on äärmiselt kahetsusväärne, et kiirabi kui otseselt valdade ja linnade elanike elu ja tervist ning elukvaliteeti mõjutava teenuse osutamise muutmist planeeritakse kohalikke olusid kõige paremini tundvaid asutusi eirates.

allkirjade kogumine on lõppenud

23.01.2013 00:00 kuni 18.02.2013 23:59

249 häält

83%


Aktsiooni korraldaja

Kodukant Järvamaa,
Järvamaa Kogukonnafond ja
Järva Ettevõtjate Selts

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.