Kohtla-Järve ja Ida-Virumaa elanikud Ukraina toetuseks

Head Kohtla-Järve linna ja kõik Ida-Virumaa elanikud!
Kutsume teid üles ühinema toetusavaldusega.

allkirjade kogumine on lõppenud

06.03.2022 00:00 kuni 06.04.2022 23:59

27 häält

27%

Avaldus Ukraina toetuseks ja üleskutse toetusega ühinemiseks Kohtla-Järve elanikele ning ida-virumaalastele

Oleme rahu poolt ja mõistame kategooriliselt hukka Venemaa Föderatsiooni sõjalise tegevuse Ukrainas. Sõjategevus Ukrainas on kuritegu rahu vastu. Vägivallale ja agressioonile ei saa ega tohi olla õigustust. Mitte kellelgi ei ole õigust tungida teise koju ja tappa rahumeelseid inimesi ning hävitada nende kodusid. Oleme üheselt vägivalla, sõja ja agressiooni vastu. Mõistame hukka valeinformatsiooni levitamise ja rahvaste vahel viha õhutamise.

Avaldame vankumatut toetust Ukraina rahvale, suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele ning toetame täielikult selle toetuseks ette võetud samme, mida teeb Eesti riik.

Avaldades ühiselt toetust ja solidaarsust Ukraina rahvale, kutsume kõiki Kohtla-Järve ja Ida-Virumaa elanikke, ettevõtteid, ühendusi ja organisatsioone olema valmis abistama Ukrainast Eestisse sõja eest põgenenud inimesi ning pakkuma neile tuge, lohutust ja lootust, kui nad seda vajavad.

Kutsume üles ja palume Kohtla-Järve (kõrg)koole, huvikoole, lasteaedu, noorte- ja spordikeskusi pakkuma suure empaatiavõimega hoolt, abi ja turvalist õpikeskkonda Ukraina sõja eest põgenenud noortele. Palume lapsevanematel kodudes toetada ja julgustada oma lapsi mõistvaks ja meeldivaks suhtlemiseks riiki saabuvate noortega.

Kohtla-Järvel elavad erinevaid keeli emakeelena kõnelevad inimesed. Iseäranis nüüd, kui Ukraina on Venemaa agressiooni tõttu sõjaolukorras, näitavad Euroopa riigid ühtsust ja sallimatust agressori tegevuse vastu. Palume mõista, et Venemaa valitsuse sõjaline ja agressiivne tegevus Ukrainas ei tohi Eestis, sealhulgas Kohtla-Järvel ja Ida-Virumaal elavate venelaste head nime ja väärikust kahandada. Nii vene keelt kui ükskõik milliseid teisi keeli kõnelevad inimesed nii Eestis kui mujal, kes ei ole seotud Venemaa valitsuse agressiooniga Ukrainas, ei ole selles vähimalgi määral osalised ning väärivad jätkuvalt täit austust ja lugupidamist üldiste inimlike ja humaansete väärtuste järgi.

Mööname, et sõjas Ukraina vastu on lisaks Ukraina inimestele hukkunud ka Venemaa inimesi, kelle valik osaleda ebaõiglases sõjas ei pruugi olla nende vaba tahe. Mälestame kõiki sõjas hukkunuid ning kinnitame veelkord, et sõda ei ole lahenduseks konfliktide lahendamisel. Erimeelsusi inimeste ja riikide vahel tuleb lahendada läbirääkimiste ja neil saavutatud kokkulepete, mitte sõjategevuse kaudu.

On saabunud aeg näidata üles üksteise vastu veel enam austust, hoolivust ja üksmeelt ning jätta tagaplaanile teisi inimesi või rahvuseid halvustavad tegevused ja sõnavõtud. Olgem toetavad ja mõistvad, pakkugem üksteisele inimlikku hoolt, abi ja ärakuulamist.

Meie, käesolevale toetusavaldusele alla kirjutanud Kohtla-Järve linnavolikogu liikmed, kutsume üles Kohtla-Järve elanikke ühinema toetusavaldusega ning käituma praeguses keerulises rahvusvahelises olukorras kõige kõrgemate inimlike väärtuste järgi.

7. märtsil 2022 Kohtla-Järvel

Aktsiooni korraldaja

Hendrik Agur, Janek Pahka, Mare Roosileht, Viktor Andrejev

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Hendrik: Toetame Ukrainat ja oleme igasuguse vägivalla vastu!
Pole tähtsust, kelle poolt on üleskutse tehtutd. Meie lähedal toimub sõda ja kõige tähtsamad on praegu lihtsad ja inimlikud väärtused: mõistvus, hoolivus ja abivalmidus. Loodan, et toetusavaldus leiab linnavolinike ja elanike seas toetust ning meie sõnumid ja seisukohad levivad ja toovad poolehoidjaid Kohtla-Järve ja Ida-Virumaa elanike seas juurde. See aga muudab kogu Ida-Virumaad hoolivamaks turvalisemaks ja paremaks paigaks nii meile endile ku ka inimestele, kes hakkavad peatselt siia saabuma ning siin lühemat või pikemat aega elama.
Vasta!
Jaanek: Toetan
Igasugune sõjaline agressioon ükskõik millise riigi vastu on lubamatu.
Vasta!
Mare: Toetan
Oleme rahu poolt ja vägivalla vastu. Mõistame hukka valeinformatsiooni levitamise ja viha õhutamise erinevate rahvuste vahel. Igaüks saab selles keerulises olukorras anda oma panuse rahu toetuseks. Selleks tuleb eelkõige säilitada rahu iseeneses ja toetada ning hoolida ümbritevatest inimestest. Hoiame kokku ja jätkame igapäevast tööd ning õpinguid, teeme seda veelgi paremini ja kohusetundlikumalt.
Vasta!
Anneli: Anneli : Toetan.
Sõda Ukrainas on kuritegu.
Vasta!
Roksolana: Roksolana
Уму непостижимо, что такое возможно в 21 веке. Идет война, истребление населения Украины, настоящий геноцид! Миллионы людей остались без крова над головой, дети лишились своего счастливого детства, семьи покоя и мира! Я украинка, муж русский, мы всегда свободно передвигались по Украине, общались на русском, только недавно на Рождество были во Львове, а теперь мои друзья и родные вынужденны защищать свою родину от агрессора! Украина, в свое время, отдала ядерное оружие, в надежде на мирных соседей и получила такой удар в спину!? Невоможно ничем и никогда оправдать войну, ничем и никогда!
Давайте вести себя как разумные люди, разговаривать и договариваться, не разжигая межнациональные конфликты, уважая суверенность и право на определение других государств!
Vasta!