Kool kogukonnale!

PETITSIOON

Lapsevanemad soovivad rohkem kaasa rääkida oma laste koolielus. Eesti põhiseadus ütleb, et laste hariduse valikul on otsustav sõna vanematel. Haridusministeerium on viimasel ajal korduvalt kutsunud lapsevanemaid üles arendama oma piirkonnakooli ja mitte otsustama erakooli kasuks.

Kehtivate seaduste alusel on lapsevanemal õigus piirkonnakooli arendamisel kaasa rääkida läbi hoolekogu. Hoolekogul on paljudes küsimustes võimalus või suisa kohustus arvamust avaldada, kuid hoolekogu arvamusega arvestamine ei ole kooli juhtkonna ega koolipidaja jaoks kohustuslik ja sõltub üksnes nende tahtest. Koolijuhi valib koolipidaja ehk omavalitsus määramata ajaks.

Nii ongi Eestis kujunenud olukord, kus põhiseaduse järgi vastutab oma lapsele hariduse andmise ja tema koolivaliku eest lapsevanem, tegelikkuses aga vanemate ettepanekuid sageli ei arvestata ning laste hariduse üle otsustab vaid omavalitsus.

Vananeva rahvastikuga maapiirkondades ei leidu alati piisavalt kompetentseid ja motiveeritud ametnikke, kes oskaks ja sooviks kooli arendamisega sisuliselt tegeleda. Lapsevanemad on kooli puudutavates küsimustes vägagi motiveeritud ja soovivad tagada oma järeltulijatele kodulähedast mitmekülgset kaasaegset ja head haridust. Samas on nad jäetud riigi poolt ilma igasugustest reaalsetest võimalustest oma laste koole arendada, kui kooli juhtkond ja/või selle pidaja seda ei soovi. Ilmekaks näiteks on Karula valla Lüllemäe Põhikooli aktiivsed lapsevanemad, kes ei suutnud vaatamata poolteist aastat kestnud pingutusele koolipidaja ega juhtkonna suhtumises midagi muuta.

Nõuame, et seadustega oleks tagatud lastevanematele õigus:
1) osaleda koolijuhi valimisel ja tema töö hindamisel koolipidaja ja kooli õpetajaskonna kõrval võrdse partnerina. Tänapäeval, kui koolidele on seadustega antud väga vabad käed oma näo kujundamisel, on koolijuhi roll kooli arengus määrava tähtsusega. Kooli olulisimad osapooled on kooli pidaja, personal ja laste esindajatena lapsevanemad. Koolijuht tuleb valida kõigi kolme osapoole ühise otsusena. Koolijuhi tööleping peab olema tähtajaline, et kõigil kolmel osapoolel oleks võimalik perioodi lõppedes koolijuhi tööle hinnang anda.
2) osaleda kooli hariduselu kujundavate alusdokumentide (arengukava, põhimäärus, õppekava, kodukord) koostamisel ja kinnitamisel. Kehtivate seaduste alusel on lapsevanemal õigus kaasa rääkida läbi hoolekogu. Hoolekogul on kohustus avaldada kõigi nende dokumentide kohta arvamust, aga nende arvamustega arvestamine sõltub koolijuhi ja koolipidaja tahtest.
3) Kui riigi vaikival nõusolekul kaovad maapiirkondade vähemotiveeritud omavalitsuste saamatuse tagajärjel väikesed koolid, siis peab kodanikualgatuse korras säilima võimalus sarnase maksurahastuse toel rajada lastele hariduse andmiseks ise kodulähedasi erakoole.

Praeguses Põhiseaduse § 37 lg 3 on kirjas, et: "Laste hariduse valikul on otsustav sõna vanematel". Kui meie nõudmisi ei ole võimalik täita, siis tuleb Põhiseadus vastav punkt viia vastavusse tegeliku olukorraga ning sõnastada ümber järgmiselt: Laste hariduse valikul on otsustav sõna riigil ja omavalitsusel.

allkirjade kogumine on lõppenud

09.05.2016 00:00 kuni 04.06.2016 23:59

888 häält

88%


Aktsiooni korraldaja

Kool kogukonnale

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Kelly: Olen poolt!
100% nõus sellega
Vasta!
Neeme: Saatan...
...peitub detailides. Antud loo detaili leidsin sõnades "... sarnase maksurahastuse toel...". Kõigele muule võiks kahe käega alla kirjutada, aga mis on see sarnane, mida petitsiooni esitajad riigilt nõuavad? Kui see on õpilase kohta sama summa, mis mujal, nt suurkoolis, poleks midagi seletada, kui aga see tähendab, et antud koolis oleks tasutud samad asjad, mis suures koolis, siis... Teada on, et väikekooli pidamine on suurest kordades kallim. Isegi seesama direktori palk on väikeses koolis (õpilase kohta) palju suurem. Nii et asi on ikka väga vaieldav.
Vasta!
Milvi: petitsioon
Õige, olen selle poolt, et lapsevanem peaks saama ka oma lapse hariduse eest otsustada
Vasta!
Svetlana: olen poolt
Olen nõus 100%
Vasta!
Inge: üldiselt poolt
Ei ole nõus viimase lausega - kooli osas PEAB jääma sõnaõigus lapsevanematele ja seadust ei tohi ümber teha nii, et riik ja omavalitsused hakkavad haridusküsimuste üle otsustama. Hetkeseisuga pole põhjust riiklikke otsuseid usaldada, need ei teeni meie rahva huve.
Vasta!
Viktoria:
IIVI.. Olen petitsiooni kindel toetaja! Lapsevanemal peab igal juhul olema õigus sõna sekka öelda oma lapse hariduse vaarikal omandamisel.
Vasta!
Liisa: Olen Poolt!!!!
Olen igati poolt!
Vasta!
Viktoria: Kool kogukonnale
Olen olnud alati seda meelt, et koolid ükskõik kusnad asuvad peaksid olema iga kogukonna keskuseks. Koolist hakkab meie tee haridusse ja kultuuri tundmaõppimisse koos selle õppega peab kaasnema rõõmus võimalus kaasa lüüa selle kultuuri arengusse juba lapsest peale. Oleks otse loomulik, et kogukonnad võiksid sel oma ringe ja ühtuid korraldada. Tallinnas on suurepäraselt korrastatud kooli saalid kus võiksid toimuda kontserdid luuleõhtud raamatute esitlused tehnika näiteks robootika jmt üritused kus just seal ümbruskonnas kaasatakse nii vanaemasid kui lapsi javanemaid kuskil osalema. See loobki oma tunde see hakkab välistama igasugust vägivalda , sest kõik tunnevad teavad ja üldse kui on andekad inimesed ja lapsed eriti kelle igaühe annet oskab õpetaja koolis toonitada, mitte alavääristada selles milles tal annet pole oleks kaasõpilaste lugupidamine ja omavaheline läbisaamine hoopis teisel tasandil. Nääklevad inimesed kas alaväärsus komplekside tõttu või igavusest. Avame koolid kogukondadele ja õpilastele võrdselt. kool peabolema koht kuhu tahetakse minna mitte hirmu koht nagu see mõnele lapsele olnus on.Mõelgem selle üle ja väikeseid koole ei tohi sulgeda neile tuleb , lisaväärtusi!
Vasta!
Aivar: Vastutus vanematele
Nõustun, et vanemad võiksid saada laste koolikogemuse osas suurema vastutuse.
Vasta!