Lageraiete peatamine Kose&Ravila aleviku piiril ja lähiümbruses

Kohalike elanike huvi on, et järgmistel KÕRGE AVALIKU HUVIGA aladel katastriüksustel ja eraldistel ei toimuks lageraiet:
33702:002:0317 Eraldis 4,1,2
33702:002:0316 Eraldis 6 ja 1
Nimetatud eraldistest 33702:002:0317 eraldis 4 ning 33702:002:0316 Eraldis 6 piirnevad RMK enda poolt vääriselupaigaks märgitud eraldistega ning seetõttu on äärmiselt küsitav, kas on võimalik vääriselupaika tervikuna säilitada kui kõrvaloleval eraldisel on teostatud lageraie. Elurikkuse toimikut ja teistest vaatlustest lähtuvalt võib kohata nendes metsades paljusid kaitsealusid liike. Nendeks on värbkakk (III kat), valgeselg- kirjurähn (II kat), väike-kirjurähn (III kat), hallpea-kirjurähn (III kat), laanerähn (II kat), musträhn (III kat), laanepüü (III kat).
33702:002:0317 eraldis 2 asub Pirita jõe ääres ning jõekalda tõusunurk on üle 10% ning vastavalt Keskkonnaministri määrusele „Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, kaitse korraldamine ning vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja kasutusõiguse tasu arvutamise täpsustatud alused“ § 17 lõige 2 punkt 2 on nimetatud asjaolu puhul tegemist vääriselupaigaga (jõgede ja järvede laugjad kaldanõlvad, kus kalda tõusunurk mahub vahemikku 5–20° ning jõgi on laiem kui 5 meetrit).
Lisaks asuvad 33702:002:0317 eraldis 4 ja 1 ning 33702:002:0316 eraldis 6 kõrvalmaanteede 11122 Kose sanatooriumi tee ning 11123 Kose-Ravila-Nõmbra tee kõrval, mida kasutatakse aktiivseks puhkuseks ning seenel käimiseks. Nimetatud teid kasutavad lapsed kooli liikumiseks ning kohalikud inimesed puhkamise eesmärgil. Nimetatud teed ühendavad Kose ja Ravila alevikku, kus elab kokku üle 2800 inimese.
Katastriüksusel 33702:002:0317 eraldisel 4 on ligi 100 aasta vanused puud sh vanad haavapuud, mis on koduks haruldastele linnuliikidele. Lageraietele eelneb alusmetsa raie, mis hävitab täiskasvanud puude järelkasvu, liigilise mitmekesisuse ning loob aluse vaid monokultuurilisele metsale
Riigihalduse minister Janek Mäggi on Kose Vallavalitsusele 18.11.2018 teinud seoses uue üldplaneeringu menetlusega ettepaneku (nr 14-11/8080-2), milles soovitab asulaid ümbritsevate metsaalade määratlemist puhkemetsana ning nendel aladel lageraie piiramist. Antud soovitusega on Kose vald nõustunud.
Kehtivas Kose valla Üldplaneeringu punktis 2.3.1 on kirjas „Vajalik on metsade säilitamine. Metsade majandamine toimub keskkonnaseisundi hoidmist ja keskkonnakaitse eesmärke silmas pidades. Tiheasustusaladel kasvava metsa metsakategooriaks on kavandatud kaitsemets. Kaitsemetsade majandamisel arvestatakse piiranguid nende kasutamise tingimustes (langid kuni 30 m laiused jm). Oluline on säilitada ja luua uusi nn rohelisi koridore liiklusmagistraalide äärde ning tihehoonestusega alade vahelistele aladele
Vastavalt kehtivale Kose valla üldplaneeringule on nimetatud kinnistud ja eraldised rohekoridoris ning otsust lageraieks ei tohiks teha nii lihtsalt.

Ettepanek:
1. Vastavalt riigihalduse ministri Janek Mäggi ettepanekule Kose valla üldplaneeringusse mitte kasutada asulaid (Kose alevik, Ravila alevik) ümbritsetavates metsades lageraieid.
2. Loobuda raietest vääriselupaikades ning nende vahetus läheduses sh Pirita jõe laugja kaldanõlvaga piirneval alal.
3. Mitte-raiuda haabasid, mis on koduks haruldastele linnuliikidele.

allkirjade kogumine on lõppenud

09.12.2019 00:00 kuni 29.02.2020 23:59

821 häält

82%

Ettepanek:

1.     Vastavalt riigihalduse ministri Janek Mäggi ettepanekule Kose valla üldplaneeringusse mitte kasutada asulate (Kose alevik, Ravila alevik, Vardja küla) ümbritsetavates metsades lageraieid.

2.     Loobuda raietest vääriselupaikades ning nende vahetus läheduses sh Pirita jõe laugja kaldanõlvaga piirneval alal.

3.     Mitte-raiuda haabasid, mis on koduks haruldastele linnuliikidele.


Aktsiooni korraldaja

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

kalle: Lageraie
Lageraie tuleb kindlasti peatada, kõik metsateed on selle rasketehnikaga mudamülkaks muudetud!
Vasta!
Rein: Ei saa id kaardiga sisse kuna uuendamata ja võtab aega
Miks peab ainult ID kaardiga sisse logima? Mul on sertifikaadid ammu uuendamata, aga Smart-ID ja Mobiil-ID-ga saan panka näiteks ja igalepoole mujale alati. Ma olen ju varem petitsioon.ee lehel sisse saanud! Võiks ju lasta sisse logida pangalingi kaudu või siis e-maili kaudu ennast tuvastades?
Vasta!
Eleri: Ei saa id kaardiga sisse kuna uuendamata ja võtab aega
Väga hea tähelepanek. Petitsioon.ee meeskonnale kirjutan sellega seoses, kuna ammu võiks juba mobiil ID allkirjastamine siia lisatud olla. Mina petitsiooni algatajana saan ainult valida, kas emailiga või id-kaardiga.
Gris: Ei saa id kaardiga sisse kuna uuendamata ja võtab aega
Sisse logida saab fesari kaudu samuti. Ja pärast emailiga kinnitada allkirja.
Heli: Heli Nõmmik:lageraie
Metsade hävitamine tuleb kiiremas korras peatada!
Vasta!
Leili: Lageraie
Lageraie kahjustab keskkonda, kui on mets ülekasvanud siis peaks puude tihedust vähendama mitte kõik maha võtta.
Vasta!
Hillar: Hillar Suurkütt: Lageraie
Kas riik on pankrotis? See on ju sõda. Kõigepealt hävitatakse eluks vajalikud väärtused.
Vasta!
Katrin: Metsad kuuluvad metsadele ja on seda koguaeg kuulunud
Inimene varastab, ahnitseb, laristab...Metsade vaim on meid kaitsnud. Sellel kõigel on kuri tagajärg. Alateadvus tunneb seda sellepärast ka mäss mis väliselt on loomade kaitseks ja lindude ning koleda üles küntud künnismaa tagajärg...tegelikult on see suur vaim meie sees kes ei kannata enam seda mida inimene teeb. Uus-Meremaal kuuluvad metsad metsadele ja jõed jõgedele. Peatagem see ahnitsemine.
Vasta!
Merike:
Igal juhul lageraie vastu !!! Tulge mõistusele !
Vasta!
Merike:
Paraku on veidi eksitav see , et ei taba enam , kas tuleb panna "poolt" või "vastu" . Püüdke süsteem loogilisemaks muuta .
Vasta!
Marko: Mlepik@yahoo.com
Eesti võiks keelustada kõik lageraied
Vasta!
Ilse: Peatada lageraie
Peatada lageraie!
Vasta!