Elanike arvamust küsimata ei saa liikluskorraldust muuta

Pöördume Teie poole Kungla tänava ja Kalamaja elanike nimel eesmärgiga tühistada nii Kungla tänava olemasoleva parkimiskorralduse muutmine kui ka bussi nr. 3 ajutisest suunamisest ümbersõidule Kungla tänava kaudu.

allkirjade kogumine on lõppenud

29.11.2022 00:00 kuni 11.12.2022 23:59

189 häält

63%

Pöördume Teie poole Kungla tänava ja Kalamaja elanike nimel eesmärgiga tühistada nii Kungla tänava olemasoleva parkimiskorralduse muutmine kui ka bussi nr. 3 ajutisest suunamisest ümbersõidule Kungla tänava kaudu (vt https://teele.tallinn.ee/documents/120446/view#preview).

 

Põhjused parkimiskorralduse muutmata jätmiseks on järgmised:

 

1. Kungla tänava praegune parkimiskorraldus rahuldab üldjoontes elanike vajadusi. Kui parkimine ühel tänavapoolel keelatakse, on elanikud sunnitud oma autosid parkima nii ümbruskaudsetele (sh. Kalevi, Tõllu, Salme, Vabriku, Graniidi) tänavatele. See halvendaks oluliselt nii Kungla tänava kui ka ümbruskaudsete tänavate elanike elukorraldust;

 

2. Miljööväärtuslikus piirkonnas asuv Kungla tänav on oma olemuselt asumisisene vaikne tänav. Kungla tänava praegune parkimiskorraldus tagab, et seal sõidetakse autodega aeglaselt ning ettevaatlikult. Plaanitav parkimiskorraldus, mis muudab Kungla tänava kiiret ja sujuvat kahesuunalist liiklust võimaldavaks tänavaks, tõstab nii Kungla tänavat läbivate sõidukite hulka kui ka nende kiirust. Seega toob kavandatav muudatus Kungla tänava elanikele korraga kaasa nii tänava ohtlikkuse kasvu liiklejatele (eriti lastele) kui ka suurema liiklusmüra. 

 

 

Põhjused bussiliikluse ajutiselt Kungla tänavale ümber suunamata ja ajutise bussipeatuse loomata jätmiseks on järgmised:

 

1. Miljööväärtuslikus piirkonnas asuv Kungla tänav on oma olemuselt asumisisene vaikne tänav. Buss number 3 väljub keskmiselt viis korda tunnis varahommikust hilisõhtuni. Bussi number 3 ümbersuunamine Kungla tänavale tõstab oluliselt tänava liikluskoormust, halvendades oluliselt elanike elukvaliteeti (näiteks und). 

 

2. Kungla tänava teekatte kvaliteet on ebaühtlane. Lisatav bussiliiklus kahjustaks busside suure teljekoormuse tõttu tänava teekatte olukorda veelgi enam. 

 

3. Põhja-Tallinna üldplaneeringu  ühistranspordi korraldus näeb bussiühendusena ette Volta tänavat, mitte Kungla tänavat (https://www.tallinn.ee/et/media/481685). Bussi nr. 3 ümbersuunamine Volta tänavale ei kahjusta oluliselt sõitjate huve, sest piirkonna kaks suuremat asutust (Kalamaja Põhikool ja Salme kultuurikeskus), kuhu/kust sõitjad tõenäoliselt liiguksid, asuvad Kungla 13 peatusest kas sama kaugel või 2-3-minutit kõndimist kaugemal kui Vabriku peatusest. 

 

Ettepanekud

 

Normaalses euroopalikus linna- ja kultuuriruumis on kohalikku kogukonda puudutavate lahenduste väljatöötamisel elementaarne ja vajalik sellesama kogukonna kaasamine. Tallinna linna 2035 arengustrateegia (https://strateegia.tallinn.ee/heatahtlik-kogukond/) ütleb, et: “Tallinn on kõikide tallinlaste ühisvara, mille tulevikku kujundatakse koosloomes. Tallinlased on aktiivsed kodanikud, kes kogukondade ja vabaühenduste kaudu seisavad demokraatlike väärtuste, sidusa, vaba ja turvalise ühiskonna eest. Et praegu kavandatavate muudatuste (Kungla tänava olemasoleva parkimiskorralduse muutmine ja bussi nr. 3 ajutine suunamine ümbersõidule Kungla tänava kaudu) osas on nii linna- kui ka linnaosapoolne kaasamine ja teavitus olnud olematud - seni pole ei linna ega linnaosa valitsuse poolt tulnud mitte ainsatki ametlikku teadaannet vähem kui nädala pärast kavandatavate muudatuste kohta -, teeme tulevikku silmas pidades järgmised ettepanekud:

 

  1. Säilitada Kungla tänava praegu kehtiv parkimis- ja liikluskorraldus (ajutised parkimiskorralduse muudatused lumekoristusajaks kohaliku kogukonnaga läbi rääkida);

  2. Suunata buss nr. 3 ajutisele läbisõidule Volta tänava kaudu;

  3. Kaasata tulevikus kohalik kogukond nende elukeskkonda mõjutavate otsuste (nt parkimise korraldamine teehoolduse ajal, lumekoristamise probleemid)  valmimise protsessi, kasutades erinevaid eagruppe kõnetavaid suhtluskanaleid (lisaks ajalehele lendlehed, sotsiaalmeedia (nt Kalamaja FB grupp);

  4. Informeerida kohalikku kogukonda nende elukeskkonda mõjutavatest muudatustest aegsasti, kasutades erinevaid eagruppe kõnetavaid suhtluskanaleid (lisaks ajalehele lendlehed, sotsiaalmeedia (nt Kalamaja FB grupp).

 

 

Lisainfot teema kohta leiab siit: http://www.kalamajakungla.ee/

 Aktsiooni korraldaja

Kalamaja inimesed

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Waqar: In Favour
In Favour
Vasta!