Kuusalu metsade kaitseks

Me kogume allkirju Kuusalu aleviku laienemise vastu metsade arvelt. Need metsad kuuluvad riigile ja seega kogu Eesti rahvale.Kuusalu Vallavalitsus
PÖÖRDUMINE

Soovime säilitada Kuusalu alevikust lääne, lõuna ja idapool olevad metsaalad praegusel kujul riigimetsana ja muuta nad kõrgendatud avaliku huviga (KAH) metsadeks, sest tegemist on rekreatiivsete rohealadega, mis on vajalikud nii kohalike elanike puhkealadena kui bioloogilise mitmekesisuse hoidjatena.

Kuusalu valla kodulehel avalikustatud Kuusalu valla üldplaneeringu ekskiislahendus ja 6. detsembril Sõnumitoojas avaldatud Raivo Tabri Arhitektuuribüroo tulevikuvisioon Kuusalu alevikust näevad ette alevikust lääne, ida ja lõunapool laiuva ulatusliku metsamaa mahavõtmist ja metsamaa muutmists elamu- ja ärimaaks.

Kogutud allkirjad saadetakse Kuusalu Vallavalitsusse ja kui vaja RMK'le, et näidata rahva tahet säilitada Kuusalu alevikku ümbritsevad metsad valla üldplaneeringus metsadena.

Me ei soovi Kuusalu aleviku laienemist metsade arvelt. Need metsad kuuluvad RMK’le ja seega kogu Eesti rahvale.

allkirjade kogumine on lõppenud

19.12.2017 00:00 kuni 14.01.2018 23:59

611 häält

122%

Kuusalu Vallavalitsus

PÖÖRDUMINE


Soovime säilitada Kuusalu alevikust lääne, lõuna ja idapool olevad metsaalad praegusel kujul riigimetsana ja muuta nad kõrgendatud avaliku huviga (KAH) metsadeks, sest tegemist on rekreatiivsete rohealadega, mis on vajalikud nii kohalike elanike puhkealadena kui bioloogilise mitmekesisuse hoidjatena. 

 


Kuusalu valla kodulehel avalikustatud Kuusalu valla üldplaneeringu ekskiislahendus ja 6. detsembril Sõnumitoojas avaldatud Raivo Tabri Arhitektuuribüroo tulevikuvisioon Kuusalu alevikust näevad ette alevikust lääne, ida ja lõunapool laiuva ulatusliku metsamaa mahavõtmist ja metsamaa muutmists elamu- ja ärimaaks. 


Kogutud allkirjad saadetakse Kuusalu Vallavalitsusse ja kui vaja RMK'le, et näidata rahva tahet säilitada Kuusalu alevikku ümbritsevad metsad valla üldplaneeringus metsadena. 


Me ei soovi Kuusalu aleviku laienemist metsade arvelt. Need metsad kuuluvad RMK’le ja seega kogu Eesti rahvale. 


Aktsiooni korraldaja

Aktiivsed Kuusalu elanikud

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Linda-Mari: Linda-Mari Väli EMAst
Toetan väga kuusalulaste aktsiooni. Kahjuks on Tallinna ümbruse alevikes saama uueks traditsiooniks, et tasakaalustamata regionaalse arengu tõttu hävitatakse piirkondlikke rohealasid kinnisvaraarenduse eesmärgil. Samal ajal jäävad mujal Eestis linnad üha tühjemaks. See on ebaratsionaalne ja kahjulik tegevus nii meie maale kui rahvale. Riigi ja linnade areng peaks olema märksa paremini planeeritud ning enne Kuusalu valla üldplaneeringu kehtestamist tuleks tellida vallale spetsialistide poolt rohealade teemaplaneering, mis sätestaks ära, milline on hetkel sealne metsasuse protsent ja milline see peaks olema, millised metsad on vajalikud rohevõrgustiku hoidmiseks, liigirikkuse tagamiseks, kohalike elanike rekreatsiooni võimaldamiseks jne. Vajalik on uurida sedagi, kui suureks valla elanikkonna paisutamine regionaalse ökonoomsuse säilitamise huvides üldse võimalik on. See on tark ja arukas arengu planeerimine ning just seepärast toetangi kuusalulaste petitsiooni kahe käega!
Vasta!