Toeta Laagri Gümnaasiumi nime säilimist.

Saue vallavolikogu volitas 27.05.2021 Saue Vallavalitsust tegema Haridus- ja Teadusministeeriumile ettepanek muuta Laagri Gümnaasiumi nimi Saue Riigigümnaasiumiks.

Selle pöördumisega palume haridus- ja teadusministril mitte nõustuda 2019.a riigi poolt asutatud Laagri Gümnaasiumi nime muutmisega Saue Riigigümnaasiumiks.

allkirjade kogumine on lõppenud

30.05.2021 00:00 kuni 14.06.2021 23:59

831 häält

346%

Palume haridus- ja teadusministril mitte nõustuda 2019. aastal riigi asutatud Laagri Gümnaasiumi nime muutmisega Saue Riigigümnaasiumiks.

Pöördumisega ühinenud on seisukohal, et Laagri Gümnaasiumi nime muutmine ei ole vajalik järgmistel põhjustel. 

  1. Aastal 2019 kooskõlastas Saue Vallavalitsus volikogult saadud volituse alusel Laagri Gümnaasiumi nime ning muud Haridus- ja Teadusministeeriumi esitatud kooli asutamisdokumendid. Vahepealse aja jooksul ei ole taustsüsteemis midagi muutunud ja Laagri Gümnaasiumi moodustamise käskkirja vaidlustamise tähtaeg on möödas.

  2. Gümnaasiumi asukoha valikule eelnenud uuringust selgus, et Laagri on 540 õpilasele kavandatud riigigümnaasiumile logistiliselt parim koht. Laagri on kohanimena tuntud kogu Eestis ja selgelt määratletav nii tulevasele kooliperele kui ka gümnaasiumi külastajatele. Hoogsalt kasvavas alevikus on hetkel 5780 elanikku, kohanime mõjualas (“elan Laagris / Laagri kandis”) aga ca 10 000 elanikku.

  3. Saue Vallavalitsuse pakutud Saue Riigigümnaasiumi nimi on liiga sarnane Laagrist vaid 6 kilomeetri kaugusel asuva Saue Gümnaasiumi nimega ning viitab asukohana otseselt Saue linnale. See tekitaks tarbetuid eksirännakuid Laagris asuva kooli külastajatele ning suurendaks segaduste tekkimise ohtu ka asjaajamises.

  4. Lisaks on Saue Gümnaasium olnud tugev ja tunnustatud kohalik kool, mille ajalugu algab 1985. aastast. Kasutades selle nimega väga sarnast nime, võib nii mõneski tekkida ootus, et lisaks nimele võetakse üle ka Saue Gümnaasiumi traditsioonid ning eeldatakse, et uus kool saab olema olemasoleva kooli õigusjärglane. Kuna Laagri Gümnaasiumiga sarnase nimega kooli pole varem olnud, annab see uuele gümnaasiumile parema võimaluse alustada täiesti puhtalt lehelt.

  5. Saue Vallavalitsus algatas Laagri Gümnaasiumi nime muutmiseks volituse andmise eelnõu volikogus kiirustades ilma tundlikku ideed avalikkusele eelnevalt tutvustamata ning tagasisidet küsimata. Menetluse läbiviimine volikogus oli väga pinnapealne ning enamikus komisjonides peidetud vallavanema suuliselt esitatud üldisesse infopunkti. See on vastuolus avaliku halduse hea tavaga.

2018. aasta veebruaris ilmunud Saue Valduris sedastab Saue Gümnaasiumi toonane hoolekogu esimees Alo Pormeister: „Peaks rohkem vaatama riigigümnaasiumi sisusse, mitte vaidlema selle asukoha üle.“ Seda väga asjalikku seisukohta on sobilik ka tänases nimemuutmise tuhinas meenutada.


Laagri Gümnaasiumi rajamise kronoloogia

25. jaanuaril 2018 võttis Saue Vallavolikogu vastu otsuse „Saue valda riigigümnaasiumi rajamiseks sõlmitud heade kavatsuste kokkuleppe heakskiitmine“. Otsusega anti vallavalitsusele volitused jätkata ministeeriumiga läbirääkimisi riigigümnaasiumi rajamise täpsemate tingimuste ja ajakava kokkuleppimiseks ning muuhulgas kinnitati valmisolekut sulgeda Saue Gümnaasiumis gümnaasiumiosa, kui riigigümnaasium vallas tööd alustab.

4. juulil 2019 kooskõlastas Saue Vallavalitsus kirjaga nr 9-3/3824-1 volikogult 25. jaanuaril 2018 saadud volituste alusel haridus- ja teadusministri käskkirja eelnõu „Laagri Gümnaasiumi moodustamine“. Eelnõu kohaselt kinnitati moodustatava riigiasutuse nimeks Laagri Gümnaasium.

23. juulil 2019 allkirjastas haridus- ja teadusminister käskkirja nr 1.1-2/19/218, millega moodustati alates 1. septembrist 2019 riigiasutusena tegutsev ning Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav Laagri Gümnaasium.

2. oktoobril 2019 kehtestas haridus- ja teadusminister Laagri Gümnaasiumi põhimääruse, mille § 1 järgi on kooli nimi Laagri Gümnaasium.

15. juunil 2020 kuulutas Riigi Kinnisvara AS välja hanke Laagri Riigigümnaasiumi õppe- ja spordihoone ehitaja leidmiseks.

7. aprillil 2021 teatas ministeerium, et Laagri Gümnaasiumi direktoriks saab Taavi Vilba.

27. mail 2021 võttis Saue Vallavolikogu vastu vallavalitsuse ettevalmistatud otsuse nr 30 „Ettepaneku tegemine Haridus- ja Teadusministeeriumile riigigümnaasiumi nime muutmiseks“, millega volitas vallavalitsust tegema ettepanekut nimetada Laagrisse rajatav riigigümnaasium ümber Saue Riigigümnaasiumiks.

Saue valda rajatav Laagri Gümnaasium alustab tööd 1. septembril 2022. Moodne koolihoone kerkib Laagri alevikku aadressile Kooli 1.


Aktsiooni korraldaja

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Eevi: Laagri Gümnaasium
Toetan Laagri Gümnaasiumi nime säilimist
Vasta!
Kät: Laagri Gümnaasium
Toetan Laagri Gümnaasiumi nime säilimist
Siiri: Siiri
Toetan Laagri Gümnaasiumi nime säilimist
Vasta!
Kristiina: Laagri Gümnaasium
Toetan Laagri Gümnaasiumi nime säilimist.
Vasta!
Mare:
Toetan Laagri Gümnaasiumi nime
Vasta!
Kristi: Laagri Gümnaasium
Toetan Laagri Gümnaasiumi nime säilimist
Vasta!
Jüri: Jüri Es. Laagri Gümnaasium
Laagris asuva kooli nimi saab olla ainult Laagri Gümnaasium. Muu ettepanek on edev "uus normaalsus" või seotud seemnetega.
Vasta!
Mati: Mati :Laagri Gümnaasium
Toetan Laagri Gümnaasiumi nime säilimist.
Vasta!