Muudame Lehola küla bussipeatuse asukoha turvalisemaks

allkirjade kogumine on lõppenud

02.10.2023 00:00 kuni 10.10.2023 23:59

18 allkirja

6%

 

 Regionaal- ja Põllumajandusministeerium

Transpordiamet

Lääne-Harju vallavalitsus

Harjumaa Ühistranspordikeskus

02.10.2023Taotlus bussivõrgu peatuse ja ligipääsutee muutmiseks Lehola külas, Lääne-Harju vallas.Käesoleva aasta 28.septembri õhtul toimus Lääne-Harju vallas autoavarii, milles jättis oma elu 8 aastane laps. Põhjuseks bussi tagant autoteele astumine otse läheneva auto ette. Autode liikumiskiirus sellel teelõigul on 90 km tunnis, tegemist on Keila-Haapsalu maanteega.


Kuigi kohalikud on aastaid palunud muuta piirkiirust antud lõigul, on selle asemel muudetud liikumiskiirust Niitvälja tee (tee nr 18)-Haapsalu maantee (tee nr 17) ristis. Samas leiame, et piirkiiruse muutmine antud lõigul ei muuda pikemas perspektiivis midagi – pole suurt vahet tulemuses, kui laps oleks astunud 90 v 70 km/tunnis liikuva auto ette. Mõistame, et piirkiiruse muutmine maanteel on ebamugav paljudele liiklejatele. Sellest tulenevalt teeme järgmise ettepaneku:


Muuta busside sõidutrajektoori selliselt, et Lehola külla sõidetakse sisse ja sealt välja Orissaare teed mööda ning busside peatumiskohaks oleks krunt 29501:001:0463, aadressiga Lehola tee L2, mille otstarve on transpordimaa.


Selline lähenemine lahendaks mitu probleemi:


a) Puudub vajadus lisada riigimaanteele kiirusepiirang.

b) Sissesõit ja väljasõit Orissaare teed mööda on võimalikult ohutu, kõige paremas korras tee ning ei nõua eraldi taristu arendamist.  Alternatiivse tee, Lehola tee kasutamine ei ole ohutu – olles vahetult korrusmajade ees, tekitaks selle kasutamine probleeme juurde võimalike lumevaalude tõttu talvel, mis muudavad lapsed nähtamatuks ja ka tee läbimatuks ning kuivõrd antud tee on äärmiselt auguline ja kitsas, nõuaks selle kasutamine lisainvesteeringuid. Orissaare tee äärde jääb vaid  neli eramaja krunti ja aiamaad, mis enamiku aastast on kasutusest väljas. Tee ise on sirge ja ilma käänudeta, mis teeb bussisõidu selle kaudu kiireks ja lihtsaks.

c) Peatus aadressil Lehola tee L2 on keset küla, eemal suurtest teedest ja samas külakeskuses. Sellest veidi eemal on külateede ristumiskoht ja koolibussi peatus (ca 200m eemal), mis teeb selle peatuse lihtsalt kättesaadavaks kõigile külaelanikele ning ohutumaks kõigile. Suur plats võimaldab juba täna selle mugavat lahtilükkamist ka talvel, mis teeb busside peatusesse ja sealt välja sõidu oluliselt lihtsamaks võrreldes maanteega. 

d) Puudub vajadus vähendada piirkiirust maanteel tagades seal liikujatele parema ja ohutuma teenuse. 

e) Puudub vajadus lisavalgustuse välja ehitamiseks, kuivõrd antud peatuseks mõeldud krunt on juba valgustatud.

f) Lüheneb liini kasutavate laste koolitee.

g) Arvestades Lehola külakogukonna pidevat kasvamist (arendusplaanide kohaselt ollakse rajamas lähiaastatel ca 30 uut elumaja), oleks peatuse külakeskusesse toomine küla serva asemel igati mõistlik ja kohalikku elukeskkonda parandav.


Bussiteekonna pikenemine mõne minuti võrra ei ole üldist kasu silmas pidades oluline.


Taotluse kiirele rahuldamisele lootes enne lähenevat pimedat sügist ja külma talve,


Lehola kogukond


Algatuse korraldaja

Lehola külakogukond

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.