Leies kohaliku lasteaiarühma jätkumise poolt

25.01.2024 Viljandi Vallavolikogu istungil otsustati anda endisele Leie koolihoone hoonestusõigus Helme Hooldekodu OÜ-le. Sellega kaasnes aga tingimus, et Viljandi Vallavalitsusel tuleb vabastada enda kasutuses olevad ruumid aasta jooksul, mis tähendab ka Leie koolihoones tegutseva Sipelgapesa lasteaiarühma lõppu.
Meie ei ole nõus lahendusega, kus lapsed suunatakse Kolga-Jaani või Kalmetu rühmadesse, mis pikendavad lasteaialapse kooliteed ja -päeva ja tähendavad vanemale logistilist peavalu. Soovime, et vallavalitsus leiaks lahenduse, mis toetaks Leie kogukonda ning looks kindla tulevikuga lasteaiarühma. On oluline, et Leie lasteaiarühm jätkuks kohapeal ning vallavalitsus peab selleks leidma nii võimaluse kui ka vahendid. Valla kohus on arendada kõiki piirkondi võrdselt ja seista iga kogukonna eest, mitte lasta ääremaastuda.

Palume anda oma toetusallkiri kõigil, kes soovivad Leies lasteaiateenuse jätkumist ning hoolivad Leie piirkonna tulevikust!

allkirjade kogumine on lõppenud

30.01.2024 00:00 kuni 11.02.2024 23:59

126 häält

126%

25.01.2024 Viljandi Vallavolikogu istungil otsustati anda endisele Leie koolihoone hoonestusõigus Helme Hooldekodu OÜ-le. Sellega kaasnes aga tingimus, et Viljandi Vallavalitsusel tuleb vabastada enda kasutuses olevad ruumid aasta jooksul, mis tähendab ka Leie koolihoones tegutseva Sipelgapesa lasteaiarühma lõppu.

Meie ei ole nõus lahendusega, kus lapsed suunatakse Kolga-Jaani või Kalmetu rühmadesse, mis pikendavad lasteaialapse kooliteed ja -päeva ja tähendavad vanemale logistilist peavalu. Soovime, et vallavalitsus leiaks lahenduse, mis toetaks Leie kogukonda ning looks kindla tulevikuga lasteaiarühma. On oluline, et Leie lasteaiarühm jätkuks kohapeal ning vallavalitsus peab selleks leidma nii võimaluse kui ka vahendid. Valla kohus on arendada kõiki piirkondi võrdselt ja seista iga kogukonna eest, mitte lasta ääremaastuda. 


Palume anda oma toetusallkiri kõigil, kes soovivad Leies lasteaiateenuse jätkumist ning hoolivad Leie piirkonna tulevikust!


Aktsiooni korraldaja

Tuuli Tolmov

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.