Leisis Pargi maatükk vääriselupaigaks ja Saaremaa Vallale

Anna allkiri ja aita vallavolikogul otsustada

allkirjade kogumine on lõppenud

24.04.2020 00:00 kuni 27.04.2020 23:59

282 allkirja

56%

Pöördumine Saaremaa Vallavalitsuse ja Keskkonnaministeeriumi poole:

Teeme ettepaneku jätta Saaremaal Leisi alevikus asuv miljööväärtuslik PARGI maatükk (registreeritud KÜ 40302:001:0324) Eesti Vabariigi omandisse või omandada see Saaremaa Vallavalitsusele. Maatükil on registreeritud vääriselupaik keskkonnaregistri koodiga VEP149100 - Männikud ja männisegametsad, sinilille kasvukohatüüp.

Pargi maatükil asuv iidne  (ca 100 -120 aastane ) männimets on Leisi aleviku mitmete  elanike jaoks olulise miljööväärtusega ala. Maatükil on suur liigiline mitmekesisus, mitmeid kaitsealuseid taimeliike nagu kahelehine käokeel (III kategooria kaitsealune liik) ja kaunis kuldking ( II kaitsekategooria kaitsealune liik) ja rikkalik linnustik.

Tegemist on Leisi aleviku ainsa registreeritud vääriselupaigaga.  Ala on ainulaadselt  sobiv looduskaitseliseks ja loodushariduslikuks  ühistegevuseks nii lastele, noortele, kui täiskasvanutele. Ala on olnud avalikus kasutuses parkmetsana Leisi asula rajamisest alates, ligikaudu  aastast 1918.
Põlispuude raie sellel maatükil rikub ala miljööväärtuse pöördumatult, ja eraomandisse  mineku korral  ei ole võimalik tagada vääriselupaiga ja senise elurikkuse säilimist ega ala tavapärast avalikku kasutust.


Algatuse korraldaja

Leisi kandi aastaringsed ja suvised elanikud, Leisi elukeskkonna sõbrad
(algataja: Irja Truumaa tel 53325773)

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Heler: Leisis Pargi maatükk vääriselupaigaks ja Saaremaa Vallale
Hääletan poolt
Vasta!