Loom ei ole asi ! (Животное- не вещь !)

allkirjade kogumine on lõppenud

26.09.2021 00:00 kuni 25.10.2021 23:59

72 allkirja

7%

EESTI KEELES: Текст на русском языке находится ниже.

Eesti presidendile Alar Karisele

Eesti peaministrile Kaja Kallasele

Õiguskantsler Ülle Madisele

Loom ei ole asi

Lugupeetud Alar Karis, Kaja Kallas ja Ülle Madise!

Me pöördume Teie poole palvega vaadata üle Eesti seadusi, mis puudutuvad loomi. Praegu Euroopa riigis Eestis praktiliselt ei tööta loomakaitse seadused. Looma vaadeldakse seaduse järgi nagu asja, mis omab ainult materiaalseеt väärtust. Praegu loomadega Eestis võib teha mida iganes.Väärkohtlemiseks looma suhtes peetakse antud hetkel ainult looma tapmist ja mõnikord sel juhul antakse väikest karistust. Meie, Narva elanikud ja teised mitteükskõiksed Eesti elanikud, pöördume Teie poole, kuna me ei saa enam vaadata antud olukorrale, millesse ükski ametnik ei soovi süveneda. Varsti Te astute Eesti presidendi ametisse ja me väga loodame, et antud olukorras ei jää Te ükskõikseks.

Jutt on tõuta koerast nimega Dusja. Palju mitteükskõikseid inimesi pöördusid tema puhul erinevatesse organisatsioonidesse: loomakaitsjate, Narva linnavalitsuse ja politsei poole. Antud koer elab koos Eduardiga. Eduard on faktiliselt degradeerunud, palju aastaid peab asotsiaalset eluviisi, on töötu enam kui 10 aastat ning samuti ei otsi tööd. Ta on alkohoolik, kes vajab spetsialistide abi. Ta ei ole võimeline hoolitsema mitte ainult koera eest, vaid ka enda eest, on alati mustades riietes ja temast tuleb ebameeldiv lõhn.

Korteris ei ole normaalseid tingimusi, täielik kaos. Kaua aega tema korteris ei olnud elektrit ja vett. Mitmeid aastaid järjest sai näha, kuidas absoluutselt purjus Eduard lamas õues ja tema juures istus näljane ja kurnatud koer, kes ründas kõiki möödakäijaid. Keegi pidevalt kutsus politseid. Oli ka mitu olukordi, kus koera tulistati, et viia ära purjus Erduardi õuest. Talve ajal võis näha, kuidas antud koer istus mitmeid ööpäevi maja välisukse juures. Faktiliselt koera toitsid naabrid. Koeral ei ole olnud kunagi mingeid dokumente ja kiipi. Koer ei ole mitte kunagi külastanud loomaarsti.

2020.aasta juuli lõpus oli sarnane olukord, kus absoluutselt ebaadekvaatne Eduard lamas Tallinna mnt 21 trepikoja juures, aga koer istus kõrval ja ründas möödakäijaid. Hilisõhtul maja elanikud kutsusid politsei, kuna koera haukumine ei lasknud neil magada. Kui politsei tuli, siis koer ei lasnud neil Eduardi ligidale tulla. Sel ajal oli juures Svetlana, kes pakkus abi, ta on juba kaua aega seda koera toitnud, koer tundis teda. Politsei, mitmete inimeste juuresolekul ja nad saavad seda ka tõestada, ütles talle, et Svetlana viib koera ära või politsei laseb koera. Svetlana ja tema tuttav viisid koera ära. Pärast politsei kommentaarides oli lause, et koera anti sel ajal Eduardi kasutütrele. See ei ole tõde, kuna sel ajal politsei palus Svetlanal koera ära viia. Keegi teine ei saanud koera lähedale tulla. Svetlana juures viibis koer kolm kuud. Palju kordi pöörduti loomaarsti juurde, kuna koer oli väga halvas seisus, kurnatud ja veetustatud, haigete kõrvade ja liigestega. On olemas loomaarsti tõend. Detsembri alguseks oli koerale pandud operatsiooniaeg kasvaja eemaldamiseks Tallinna loomakliinikus. Koer oli alati kontrolli all, elas värskes õhus 200 meetri merest, sai regulaarselt toitu, juurdepääsu veele, ravi ja jalutuskäike. 

24.oktoobril 2020.a Eduard tuli Narva-Jõesuusse Svetlana maja juurde ja võttis koera ära sel ajal, kui koeraga jalutas Svetlana täiskasvanud tütar. Enne seda Eduard absoluutselt ei tundnud huvi, mis koeraga sai. Koeral oli juba olemas kiip, mis oli tehtud Svetlana nimele ja loomapass. Svetlana pöördus politsei poole, aga koer jäeti Eduardile. Politsei selgitas, et Eesti seaduste järgi on koer kui asi ja mitte ükski seadus, mis puudutab loomi, ei oma tähtsust. Koer Eestis on nagu pesumasin või jalgratas. Nagu selgus, koera võib mitte toita, mitte ravida, temaga ei pea jalutama ja mitte ükski loomakaitseseadus ei tööta. Koeraga endiselt ei jalutanud keegi nädalaid, naabrid tõid talle toitu ja isegi vett. Eduard oli endiselt praktiliselt kogu aeg purjus.

Svetlana pöördus abi saamiseks telesaade Kuuuurija poole. Pärast saate ilmumist linnas ei toimunud absoluutselt mingeid muutusi. 03.11.2020 pärast Svetlana avaldust tuli Eduardi korterisse komisjon: linnavalitsuse esindajad ja veterinaarameti esindajad Jõhvist, kes ütlesid, et korteris on kõik korras. Inimesed vahel nägid Dusjat õues koos Eduardiga. Nägid, kuidas ta jooksis möödakäijate juurde ja otsis nende kottidest toitu. Nägid, kuidas ta korjas toidujääke prügikastidest. Koer oli alati näljane ja märgatavalt võttis kaalust alla. Oli inimesi, kes nägid pealt väärkohtlemist koera suhtes ja pärast seda Svetlana, rikkudes seadust, võttis koera ära. Tema peale algatati kriminaalasi. Koer anti üle  MTÜ-le Narva Hüljatud Loomad. Koer viibis 2,5 kuud Tartu loomakliinikus. On olemas tõendid tema terviseseisundist. Veebruaris politsei võttis koera ära ja andis Eduardile tagasi. Praktiliselt kohe naabrid hakkasid kaebama, et Eduard, nagu tavaliselt, jõi ja ei jalutanud koeraga nädalaid. Kui koer ei saanud välja, ta ei kannatanud ja urineeris trepikojas. Kõik toimus samamoodi nagu varem, kuigi Eduard rääkis, et temale leiti linnas tugiisik, kes peaks teda kontrollima. Aga olukord absoluutselt ei muutunud.

09.06.2021 oli jälle olukord, kus purjus Eduard lamas linna keskel Fama juures. Terve päev (7st kuni 18ni) tema kõrval istus koer. Oli väga palav – õhutemperatuur 26-28 kraadi. Koer istus terve päeva veeta, kuni kella 17-18 paiku inimesed kutsusid politseid ja Eduard viidi koju. On olemas pildid ja videod, mis näitavad, millises seisus oli Eduard. Ta reaalselt ei suutnud püsti tõusta ja roomas politsei auto juurde põlvedel.

Alates 23.07 2021, rohkem kui nädal aega Eduard lamas oma maja ees. Tema kõrval istus koer, kes pidevalt haukus ja ründas kõiki möödakäijaid. 25-26.juulil oli väga palav ilm, kuni 35 kraadini, aga koeral ei olnud isegi vett. Naabrid on mitmeid kordi kutsunud politsei, kes tuli kohale, kuid midagi ei muutunud.

Antud hetkel Eduard perioodiliselt käib purjusena linnas, istub pingil päevade kaupa. Tema juures on koer, kes haugub ja ründab kõiki. Teda toidavad võõrad inimesed. Või koer ei saa õue nädalaid, kui Eduard ei ole võimeline korterist välja minema.

Me arvame, et see kõik on looma väärkohtlemine, Eduard valab välja oma emotsioone koera peale. Veebruaris oli veel üks pöördumine veterinaarameti poole, kuid nagu esimene kordki öeldi, et seal on kõik korras. Vastuses oli kirjas, et veterinaarameti esindajad suhtlesid Eduardi naaabritega, kes ütlesid, et koer saab vajalikku hoolitsust jne... Veider, et naabrid ütlesid, et nendega üldse keelduti suhtlema. Meil on olemas avaldus, kus nad räägivad, mis päriselt toimub. Me arvame, et mõlemad kontrollid olid läbi viidud ainult formaalselt. Meil on palju pealtnägijaid, on olemas avaldused, kus on kirjas täiesti teised asjad.

Suve lõpus Eduardi korteris tekkis tulekahju. Ta jäi purjus peaga magama ja ei lülitanud välja gaasipliiti. Naabrid nägid suitsu Eduardi korterist ja helistasid päästjatele. Päästjad lõhkusid maha ukse ja tungisid Eduardi korterisse ning kustutasid tulekahju. Sel ajal korteris viibis purjus Eduard ja koer. Naabrid üritavad Eduardi tema üürikorterist välja ajada, kuna nad on kõigest sellest väsinud.

Palun, aidake meid. Koer on vana, 13 aastat. Koer on antud olukorra ja seaduste pantvang. On olemas pildid ja videod, tõendid loomaarstidelt koera terviseseisundi kohta, meil on olemas nii kirjalikud kui ka suulised avaldused inimestelt, mis näitavad, kuidas Eduard kohtles koera. Me arvame, et see kõik tõestab väärkohtlemist koera suhtes. Me arvame, et loomade suhtes peavad olema kehtestatud samad seadused nagu laste suhtes. Loomad peavad olema reaalselt kaitstud. Loom ei ole asi.

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ :

 Eesti presidendile Alar Karisele

Eesti peaministrile Kaja Kallasele

Õiguskantsler Ülle Madisele

ЖИВОТНОЕ – НЕ ВЕЩЬ

Уважаемые Alar Karis, Kaja Kallas, Ülle Madise! 

Мы обращаемся к Вам с просьбой пересмотреть законы о животных в Эстонии. На данный момент в европейском государстве Эстонии практически не работают законы о защите животных. Животные по закону рассматриваются как вещь, которая имеет всего лишь материальную стоимость. Сейчас с животным в Эстонии можно делать что угодно. Жестоким обращением с животным на данный момент считается только его убийство и иногда при нем применяется небольшое наказание. Мы, жители Нарвы и неравнодушны жители остальных регионов обращаемся к Вам, т к в данную ситуацию никто из чиновников не хочет вообще вникать. Вы скоро вступаете в должность Президента, и мы очень надеемся, что для Вас эта ситуация не останетесь безразразличной.

Речь идет о беспородной большой собаке по кличке Дуся. Много неравнодушных людей обращались по поводу нее в различные организации, помогающие животным, в горуправу Нарвы, в полицию. Данная собака проживает с Эдуардом . Эдуард фактически деградировал, много лет ведет ассоциальный образ жизни, не работает более 10 лет, и не пытается найти работу. Он алкоголик, которому требуется помощь специалистов. . Он не в состоянии ухаживать не только за данной собакой , но и даже за собой, постоянно в грязной одежде, от него исходит неприятный запах.

В квартире нет нормальных условий, полная разруха. Долгое время у него не было в квартире ни воды, ни электричества. Несколько лет подряд в можно было наблюдать как совершенно пьяный Эдуард валялся сутками на улице, а рядом с ним сидела голодная, изможденная собака, которая бросалась на всех, кто проходил мимо. Постоянно кто-то вызывал полицию. Несколько раз были ситуации, когда в собаку стреляли, чтобы забрать пьяного Эдуарда с улицы. Зимой можно было наблюдать, как данная собака сутками, замерзая, сидела у подьезда. Фактически кормили собаку соседи. У собаки никогда не было никаких документов, чипа. Собака никогда за всю жизнь не была у ветеринара.

27 июля 2020г была подобная ситуация, когда абсолютно неадекватный Эдуард валялся у подьезда жилого дома Таллинское ш 21 в Нарве, а собака находилась рядом и бросалась на всех, кто проходил мимо. Поздно вечером жители дома вызвали полицию, т к собака своим лаем не давала им спать. Когда приехала полиция, собака не давала им подойти к Эдуарду близко. В том момент рядом оказалась Светлана, которая предложил свою помощь , она давно подкармливала собаку, собака ее знала. Полиция в присутствии нескольких людей, которые могут подтвердить это, сказали ей

«Либо вы сможете забрать собаку, либо мы ее пристрелим». Светлана и ее знакомая забрали собаку. Потом в комментариях полиции появилась фраза, что якобы собаку в тот момент отдали приемной дочери Эдуарда. Это была абсолютная неправда, т к полиция собаку попросила забрать Светлану. Никто другой не мог близко к ней подойти. У Светланы собака находилась 3 месяца. Они много раз обращались к ветеринару, т к собака была в очень плохом состоянии, истощенная и обезвоженная, с больными ушами и суставами. Есть справки ветеринара. На начало декабря собаке была назначена операция в Таллинской вет клинике по удалению опухоли. Собака постоянно находилась под контролем, жила на свежем воздухе в 200м от моря, получала регулярное питание, доступ к питьевой воде, лечение, прогулки.

24 октября 2020 г Эдуард приехал к их дому в Нарва-Йыессу и забрал собаку в тот момент, когда с ней гуляла взрослая дочь Светланы. До этого он абсолютно не интересовался судьбой собаки. На собаке уже был чип на имя Светланы и паспорт. Светлана обратилась в полицию, но собаку оставили Эдуарду. Полиция обьяснила, что по законам Эстонии собака- это всего навсего вещь и никакие законы о животных не имеют значения. Собака в Эстонии – это то же самое, что стиральная машинка, велосипед. Как выяснилось ее можно не кормить, не лечить, с ней можно не гулять и никакие законы о защите животных не работают. Собаку по прежнему не выгуливали неделями, соседи приносили ей еду и даже воду. Эдуард по прежнему пьянствовал.

Светлана обратилась за помощью в программу Kuuuurja. После передачи абсолютно никаких движений в городе не было. 3.11.2020 в квартиру к Эдуарду после заявления Светланы приходила комиссия в составе представителей города и представителя ветеринарного департамента из Йыхви, которые сказали, что там все хорошо. Люди иногда видели Дусю на улице с Эдуардом. Видели как она подбегала к прохожим , пихалась мордой в сумки, в руки в поисках еды. Видели как она подбирала обьедки у мусорных баков. Она была постоянно голодная и худела на глазах. Были свидетели ситуации жестокого обращения Эдуарда с собакой к конце ноября, после которой Светлана , нарушив закон, забрала собаку. На Светлану было заведено уголовное дело. Собаку передали MTÜ Narva Hüljatud Loomad. Она 2,5месяца находилась на лечении в Тартурской ветеринарной клинике. Есть справки о ее состоянии здоровья. В феврале полиция забрала собаку и отдала обратно Эдуарду. Буквально сразу же соседи стали жаловаться, что Эдуард как обычно пил и неделями не выводил собаку на улицу. Когда собака выходила, она не выдерживала и испражнялась в подьезде. Все стало происходить так же как и раньше, хотя Эдуард говорил, что к нему город прикрепил какое-то опорное лицо, которое его контролировало. Но ситуация абсолютно не изменилась. Мы наблюдали ту же самую картину.

9.06.2021г опять была стуация , когда пьяный Эдуард валялся в центре города в районе Фамы пьяный. Целый день (с 7 до 18) около него сидела собака. Было очень жарко – температура воздуха 26-28. Собака весь день просидела на жаре без воды, пока в районе 17-18 ч народ не вызвал полицию и его увезли домой. Есть видео и фото в каком состоянии находился Эдуард. Он реально не мог встать и полз к полицейской машине на коленях.

C 23.07.2021 больше недели Эдуард валялся на улице напротив своего дома.. Рядом с ним сидела собака, которая постоянно лаяла и бросалась на всех проходящих. 25-26 июля была сильная жара до 35о, у собаки не было даже воды. Соседи несколько раз вызывали полицию, которая приезжала, но ничего не менялось.

На данный момент Эдуард периодически пьяный ходит по городу, сидит на скамейке днями. Рядом с ним находится собака, которая лает и бросется на всех. Кормят ее посторонние люди. Либо собака неделями не выходит из дома, когда он не мог выйти на улицу.

Мы считаем, что все это есть жестокое обращение с животным, собака для Эдуарда это просто обьект разрядки, он на ней выплескивает свои эмоции. В феврале было еще одно обращение в ветеринарный департамент от MTÜ Narva Hüljatud Loomad , но как и в первый раз ответили, что там все хорошо. В ответном письме было написано, что представители вет департамента общались с соседями Эдуарда, которые сказали, что за собакой надлежащий уход и т д. Странно то, что соседи говорят, что с ними наоборот отказались общаться. У нас есть заявления соседей, в которых они рассказывают, что там происходит на самом деле. Мы считаем, что обе проверки были проведены формально. У нас много свидетелей, есть письменные заявления, которые говорят совершенно о другом.

В августе в квартире Эдуарда случился пожар. Он уснул пьяный, оставив включенную газовую плиту. Соседи увидели дым из квартиры Эдуарда и вызвали спасателей. Спасатели взломали дверь, проникли в квартиру, потушили источник возгорания. В квартире в тот момент находился пьяный Эдуард и собака. Соседи пытаются выселить Эдуарда из арендованной им квартиры, т к они устали от всего этого

Пожалуйста , помогите нам. Собака старая 13л. Она заложница ситуации и данных законов от животных. У нас есть фото и видео, есть справки от ветеринаров о состоянии собаки, у нас есть письменные и устные заявления людей, которые показывают как Эдуард обращается с собакой. Мы считаем, что все это доказывает жестокое обращение с животным. Мы считаем, что к животным надо применять такие же законы как к детям. Они должны быть реально защищены. Животное – не вещь.

Algatuse korraldaja

Küsimuste korral pöörduge:
Elena Ryžakova
telefoninumber 5268831

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Lona: Loom ei ole asi ! (Животное- не вещь !)
Loom ei ole asi ! (Животное- не вещь !) Животное живое существо.
Vasta!