Aita keelustada loomade kasutamine tsirkustes!

Tsirkused ei suuda tagada loomadele vajalikke elutingimusi ega piisavat heaolu. On aeg loomade kasutamine Eestis mitmete teiste riikide eeskujul keelustada.

allkirjade kogumine on lõppenud

17.06.2013 00:00 kuni 16.04.2014 23:59

12154 häält

243%

2013. aasta kevadel lahvatas skandaal, kui Tsirkuse Tuuriga kaasas olnud eakas elevant Medi Narvas kahtlastel asjaoludel suri. Kuna Medi ei ole ei esimene ega ka viimane loom, kes rändtsirkuse oludes kannatab ja oma kurva lõpu leiab, on aeg, et Eesti paljude teiste riikide eeskujul loomade kasutamise tsirkustes keelustaks. See tähendaks, et tsirkus jätkuks ka edaspidi – selle erinevusega, et Eestit külastaksid vaid inimartistide tsirkused. Loomade kasutamine tsirkustes on juba keelustatud Austrias, Soomes, Brasiilias, Costa Ricas, Singapuris, Sloveenias, Colombias, Paraguays, Boliivias ja Peruus, osaliselt ka Argentiinas, Austraalias, Kanadas, Rootsis, Kreekas, Indias, Iisraelis, Horvaatias, Ungaris ja mõnel pool USA-s. Alates 2015. aastast on metsloomade kasutamine tsirkuses keelatud ka Inglismaal. Selleteemaline arutelu käib paljude Euroopa riikide valitsustes.

Põhjused, miks paljud riigid on loomatsirkused oma territooriumil keelustanud, on laias laastus järgmised:

-  Tsirkus ei suuda tagada loomade heaolu. Loomadel pole tsirkuses piisavat liikumisruumi ning nende elurütm on sageli häiritud müra, valguse ja vibratsiooni tõttu.

-  Tsirkuses sunnitakse loomi esitama loomuvastaseid trikke. Tsirkusetreeningutes kasutatakse metsloomade allutamiseks metallist konkse, piitsasid, keppe, elektrišokke ja muid sunnivahendeid.

- Metsloomade kasutamine inimeste meelelahutuse huvides ei ole moraalselt õigustatud.

-  Rändtsirkuse loomi transporditakse pikki vahemaid kitsastes ja halva ventilatsiooniga vagunites ja treilerites, kus nad veedavad suurema osa ajast ka esinemiskohta jõudes.

-  Tsirkuseloomad kannatavad stressi all, mis väljendub stereotüüpses käitumises: edasi-tagasi ringlemises või sama liigutuse pidevas kordamises.

-  Ruumikitsikusest tingitud hügieeniprobleemid suurendavad loomade haigestumisriski ning tsirkuste rändava iseloomu tõttu ei suudeta loomadele tagada adekvaatset veterinaarabi.

-  Tsirkuseloomad võivad olla illegaalselt vabast loodusest püütud, sest loomade päritolu on raske kindlaks teha. Kui tsirkuseolud põhjustavad kannatusi isegi tehistingimustes sündinud loomadele, siis vabast loodusest püütud loomade jaoks on tsirkusesse sattumine psühholoogiliselt kirjeldamatult raske, mille tagajärjel võib loom isegi surra.

-  Tsirkus rikub laste väärtushinnangud. Lastepsühholoogid on leidnud, et tsirkuseloomade etteastete nägemine loob lastele loomadest vale kujutluspildi ning nad võivad selle tulemusena hakata pidama domineerimist ja loomade vägivaldset kohtlemist loomulikuks.

-  Kuna tsirkus ei suuda tagada loomade heaolu, siis on ainus lahendus paljude teiste riikide eeskujul loomatsirkuste keelustamine.


Palume allkirjastamisel kindlasti kirja panna oma ees- ja perekonnanime (soovi korral on nimi varjatav), vastasel juhul on allkiri kehtetu ning oleme sunnitud selle kustutama, kuna allkirjade esitamisel lähevad arvesse vaid täisnimed. Aitäh!

Aktsiooni korraldaja

Seaduseelnõu algatajateks, et keelustada Eestis loomade kasutamine tsirkustes, on Eesti Loomakaitse Selts ja liikumine Loomade Nimel.

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Kaari: ..
Olen keelustamise poolt !
Vasta!
Valentina: Русский текст к петиции
Помогите запретить использование животных в цирках!

В цирках не могут обеспечить животным достаточно хорошие условия содержания и благополучие. Настало время запретить использование цирковых животных в Эстонии, как это сделали многие другие страны.
Valentina: Русский текст к петиции
Летом 2013 года разразился скандал, когда при невыясненных обстоятельствах в Нарве погибла пожилая цирковая слониха Меди, привезённая в Эстонию в рамках циркового тура. Поскольку Меди не является первым и последним животным, которое страдало из-за недопустимых условий жизни в передвижном цирке, а в итоге погибло, то настало время запретить использование цирковых животных в Эстонии, как это сделали многие другие страны. Это означает, что цирки по прежнему будут приезжать в Эстонию, но с той разницей, что артистами в них будут только люди. Использование животных в цирках уже запрещено в Австрии, Финляндии, Бразилии, Коста-Рике, Сингапуре, Словении, Колумбии, Парагвае, Боливии и Перу, частично также в Аргентине, Австралии, Канаде, Швеции, Греции, Индии, Израиле, Хорватии, Венгрии и в некоторых штатах США. С 2015 года использовать диких животных в цирковых представлениях будет запрещено также в Великобритании. Обсуждение подобных вопросов проходит в правительствах многих европейских стран.
Valentina: Русский текст к петиции
Причины, по которым многие страны запретили использование цирковых животных на своей территории, примерно следующие:

- цирк не в состоянии обеспечить благополучие животных. У зверей в цирке нет достаточного места для движений, а их жизненный ритм зачастую нарушен из-за шума, света и вибрации;

- в цирке животных заставляют выполнять противоестественные для них трюки. Во время дрессировок для укрощения диких животных используют металлические крюки, кнуты, палки, электрошокеры и прочие инструменты принуждения;

- использование диких животных для потехи публики не имеет морального обоснования;

- животных из передвижных цирков транспортируют на большие расстояния в узких и плохо проветриваемых вагонах или трейлерах, в которых они проводят большую часть времени, даже достигнув места представления;

- цирковые животные страдают из-за стресса, который выражается в стереотипном поведении: метании взад-вперёд или постоянно повторяющихся движениях;
Valentina: Русский текст к петиции
- гигиенические проблемы, обусловленные замкнутым пространством, увеличивают риск заболеваний у животных, а также из-за кочевого характера существования невозможно обеспечить животных своевременной и квалифицированной ветеринарной помощью;

- велика вероятность, что многие цирковые животные были нелегально пойманы в дикой природе, поскольку их происхождение очень сложно установить. Если цирковые условия причиняют страдания даже рождённым в неволе животным, то для пойманных в дикой природе перенести попадание в цирк психологически ещё более сложно, что может привести даже к смерти животного;

- цирк нарушает правильную оценку ценностей у детей. Детские психологи установили, что наблюдение за животными в цирке создаёт неправильное представление о животных, в результате чего для детей могут стать естественными проявление доминирования и насилие над животными;

- поскольку цирк не может обеспечить благополучие животных, то единственным выходом – по примеру многих других стран – является запрещение цирков с участием животных.
Valentina: Как подписать петицию?
Для подписания петиции нужно:

1. Нажать "Allkirjasta".
2. Под предложением "Vali sobiv allkirjastamismeetod" нажать на кнопку "e-post".
3. В первую графу ввести адрес своей эл. почты, а во вторую – имя и фамилию и нажать на кнопку "Edasi".
4. Затем на вашу почту придёт письмо, в котором вас попросят подтвердить свою подпись, нажав на первую ссылку.

NB! Имя и фамилию указывать обязательно, иначе подпись не будет учтена. Если хотите сохранить анонимность, то просто поставьте галочку перед "Peida nimi avalikul allkirjalehel", тогда ваше имя и фамилия будут скрыты, но учтены.
Marianna: M.
Keelustada muidugi!
Rene: Rene
Olen keelustamise poolt!
Markus: Markus
Olen keelustamise poolt !
Marilyn: M.J.
Keelustamise poolt!
Marika: Marika Palm
kahe käega poolt! see on ainuõige!
Vasta!
Erik:
Kõigega nõus. Keelustamise poolt!!
Vasta!
Ingi:
Olen keelustamise poolt !
Bronislava: Bronislava
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Piret: Piret
Olen poolt!!!
Vasta!
Maarit: Maarit Thetloff
Olen loomade kasutamise tsirkuses keelustamise poolt.
Vasta!
Risto:
110% keelustamise poolt!!!
Vasta!
Kaisa: Kaisa
Ei loomatsirkusele Eestis !
Vasta!
Eva: .
Olen keelustamise poolt!!
Vasta!
Siret: .
Olen keelustamise poolt !
Kätrin: Kätrin
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Jel: Olen keelustamise poolt!
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Kert: Kert
Olen keelustamise poolt !
Vasta!
Hanna: POOLT!
kohe kindlasti keelustamise poolt !
Vasta!
Svetlana: Svetlana Rozova
Olen keelustamise poolt !
Vasta!
Siiri: Siiri
Kiiresti tuleb keelustada loomade kasutamine tsirkuses, enne kui veel mõni loom sureb kurnatuna!!
Vasta!
Katrin: Olen keelustamise poolt !
Ei loomatsirkusele Eestis !
Vasta!
Rivo: Rivo
Keelustamise poolt.
Vasta!
Külli:
olen keelustamise poolt
Vasta!
Reelika: poolt
looma koht on vaba loodus!
Vasta!
Virginia: Olen loomatsirkuse keelustamise poolt
Olen loomatsirkuse keelustamise poolt
Vasta!
Virginia: Olen loomatsirkuse keelustamise poolt
Olen loomatsirkuse keelustamise poolt
Vasta!
Ashey:
Olen tugevalt keelustamise poolt.
Vasta!
Marika: Marika Muda
Otse loomulikult keelustamise poolt!
Vasta!
Kadi: Lõpetage loomade kiusamine
Loomad ei ole orjad!!!
Vasta!
Marika: Marika
Otse iseenesest mõistetav et keelustamise poolt!
Vasta!
Hannes:
Täielikult keelustamise poolt
Vasta!
Krista:
Metsloomade kasutamine tsirkustes kindlasti keelustada
Vasta!
Elin:
Olen loomade kasutamise tsirkuses keelustamise poolt.
Vasta!
Maarja: Maarja:...
Täielikult selle poolt.
Vasta!
Ksenia:
keelustamise poolt!
Vasta!
Maarja: Maarja Tali
Olen selle poolt, et keelustada tsirkuses metsloomade kasutamine.
Vasta!
Marko: poolt
poolt
Vasta!
Marko: Poolt
Ikka poolt:)
Vasta!
Reilika: Reilika
Kellustamis epoolt
Vasta!
Kelli: Kelli Rääbis
Keelustamise poolt!!
Vasta!
Bertha: Bertha Krull
Loomad kuuluvad loodusesse !!!
Vasta!
Yana: Nõus !
Keelustamise poolt!
Vasta!
Annika:
olen keelustamise poolt
Vasta!
Ingi: Ingi
Olen keelustamise poolt !
Vasta!
Anton: Anton Klink
Loomad teevad trikke? Sellel keskaegsel, banaalsel ja barbaarsel meelelahutusel pole tänapäevas kohta.
Vasta!
Sandra: Sandra
olen keelustamise poolt !
Vasta!
Aile:
Ei ole loomadega tsirkust kunagi nautida suutnud.
Vasta!
Evelin: Evelin.
poolt!
Vasta!
Rene: Rene
21 sajand!!
Vasta!
Rene: Rene
21 sajand!
Vasta!
Ülle:
Olen kahe käega poolt!
Vasta!
Kristina:
keelustamise poolt
Vasta!
Rag: .
Keelustamise poolt.
Vasta!
Marje:
Keelustamise poolt!
Vasta!
Heleri:
Lõpuks ometi ... POOLT !!!
Vasta!
Heli: Heli
Poolt. Ebanormaalne meelelahutus.
Vasta!
Jekaterina: Jekaterina
Olen keelustamise poolt.
Vasta!
Olivia: Ei Tsirkusele
Keelustamise poolt!
Vasta!
Kirsika:
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Irmeli: Poolt!
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Karmen: Karmen
Olen keelustamise poolt !
Vasta!
Moonika: Mina
Keelustamise poolt!!
Vasta!
Sohwi-Ly:
Keelustamise poolt!
Vasta!
inna: Inna
Loomade tsirkuse keelustamise poolt!
Vasta!
Margit: Margit
Muidugi poolt!! Aitab piinamisest
Vasta!
Berit: BB
Kindlasti keelustamise poolt!
Vasta!
Kristiin:
Keelustamise poolt
Vasta!
Liis: Liis
Keelustamise poolt
Vasta!
Albert: Albert
Paneme need tsirkused kinni!
Vasta!
Meinhard:
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Laura: Laura
Poolt!
Vasta!
Krissu: Kristiina Kalberg
POOLT!
Vasta!
Cariina: Cariina
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Polina:
Olen keelustamise poolt
Vasta!
Ranno:
Olen täieliku keelustamise poolt!!!!!!
Vasta!
Kersti:
Keelustamise poolt! Loomad ei ole mänguasjad!
Vasta!
Merili: Keelustada loomade kasutamine tsirkuses
Väga kurb oli loomakese sellist eluküünla kustumist pealt näha,televisiooni vahendusel.Väga kurb.

Mina ei ole külastanud oma elu jooksul tsirkusi ,ja meie peres kasvavad lapsed täpselt samamoodi kes austavad loomi ega maksa ende peksmiste eest ahnele omanikule!!

Keelustada tsirkuses loomade kasutamine ära !!!
Vasta!
Egge:
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Maarja: Maarja
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Marilyn:
Keelustamise poolt!
Vasta!
Kummikutega: Muumi
Keelustamise poolt alati!
Vasta!
Greeta: Greta
Olen Keelustamise Pool!
Vasta!
Koor:
Keelustamise poolt!
Vasta!
Carolin: :(
Kurvaks teeb kuidas ikka inimesed loomadega käituvad :( palun võtke see seadus vastu
Vasta!
Greeta: denor
Olen keelustamise Poolt!!!!!!
Vasta!
Jana: Jana Nassar
Keelustamise poolt!
Vasta!
Kätlin: Kätlin
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Oliver: Keelustamise poolt!
Poolt!
Vasta!
Priit:
olen keelustamise poolt
Vasta!
Anastassia:
Olen keelutamise poolt!
Vasta!
liisi: Lõpetage loomade orjapidamine !!!!
Olen keelustamise poolt !
Vasta!
Ženja: Loomasõber
Kõik piinajad tuleks ise ketti panna ja neid piitsaga peksta paar aastat .. vaataks kuidas neile meeldib .
Vasta!
Laila: Laila Poprik
Loomulikult vastu!!
Vasta!
Jekaterina: POOLT
Olen keelustamise poolt !
Vasta!
Kristiina:
Keelustamise poolt!!!!!
Vasta!
Kristi: Kris
Olen samuti keelustamise poolt !
Vasta!
Stina: Poolt
Ainuõige samm
Vasta!
Eliisabet:
keelustamise poolt
Vasta!
kelly: k
Olen keelustamise poolt
Vasta!
Toomas: Toomas
Olen poolt !!!
Vasta!
Siim: Siim
Olen keelustamise poolt ! , las teevad inimsesed oma tsirkust ise , mitte loomad ei pea seda tegema !
Vasta!
Lilian: POOLT!
Soovin, et kõik loomatsirkused lõpetaksid tegevuse.
Vasta!
Sille: Sille
mina olen poolt
Vasta!
Kuno:
ikka poolt jah
Vasta!
Jevgeni:
On aeg loomade kasutamine Eestis keelustada.
Vasta!
Jevgeni:
On aeg loomade kasutamine Eestis mitmete teiste riikide eeskujul keelustada.
Saale: Keelustamise poolt
Soovin, et Eestis oleks loomatsirkus keelustatud.
Vasta!
Anett: poolt
Olen keelustamise poolt.
Vasta!
Romet: Romet
Poolt!
Vasta!
Kai:
Keelustamise poolt
Vasta!
Heleri: Heleri
Olen keelustamise poolt
Vasta!
Kadri: Kadri K.
Olen loomade ekspluateerimise vastu.
Vasta!
Aili:
keelustamise poolt
Vasta!
Heleri: Heleri
Olen keelustamise poolt
Vasta!
Kaisa: Kaisa
Olen keelustamise poolt !!!
Vasta!
Svetlana: Svetlana Galats
Olen poolt
Vasta!
Susan-Brit:
Keelustamise poolt.
Vasta!
Paul: Poolt
Tuleb teha !
Vasta!
Laura: JEDI
Igati keelustamise poolt!!!
Vasta!
Helen: Leenu
Ahvipeksjatel ja elevandiuputajatel ei ole Eestis kohta!
Vasta!
Alika:
!!!
Vasta!
Kärolin:
Olen poolt!
Vasta!
MAIU: MAIU
olen keelustamise poolt - loomade koht ei ole tsirkuses, lõpp loomade piinamisele!
Vasta!
Marili: M
Olen keelustamise poolt.
Vasta!
Olga: за запрещение цирков в эстонии
за запрещение цирков в эстонии
Vasta!
MAIU: Maiu
olen keelustamise poolt!
Vasta!
siisi:
Keelustamise poolt.
Vasta!
helle:
Mina ja minu pereliikmed on kahe käega keelustamise poolt!
Vasta!
MAIU: Maiu
keelustamise poolt!
Vasta!
Triin: !
Olen keelustamise poolt!!
Vasta!
Kairit:
Olen keelustamise poolt !
Vasta!
Cätlyn: catu
keelustamise poolt
Vasta!
Grete: Poolt
Olen keelustamise poolt.
Vasta!
Kairit: Poolt!
Olen keelustamise poolt !
Vasta!
Marge: Marge
Olen keelustamise pool!!!!
Vasta!
Monika: Monika
Leian, et loomade kasutamine on õudne ja ebaõiglane. Inimesed ise võivad ju vabatahtlikult teha igasuguseid trikke aga loomad ei saa mitte kunagi ei öelda:/
Vasta!
Aviva: Aviva
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Innes: Inna
olen keelustamise poolt
Vasta!
Liilia: Liilia
100% poolt!!!
Vasta!
Liilia: Poolt
Poolt, poolt, poolt !
Vasta!
Kätlin: keelake loomade piinamine
tere,
ma tõsiselt loodan et varsti keelustatakse loomade piinamine tsirkuses! ma olen 100% poolt et see keelustatakse kuna see on tõesti täielik absurd et loomadega niimoodi tehakse. nad ei ole mingid nukud vaid ka elusolendid nagu meie.
Vasta!
Marge: Marge Pihu
Olen täielikult keelustamise poolt!
Vasta!
Kätlin: poolt!
keelake see!!!!!!
Vasta!
Anna-Mai:
Keelustamise poolt.
Vasta!
Alice:
Keelustamise poolt.
Vasta!
Diana:
Olen poolt!
Vasta!
Sille-Liis: Sille
Olen keelustamise poolt!!
Vasta!
Helena: Helena
Olen loomade kasutamise tsirkuses keelustamise poolt !
Vasta!
Sasha: Peab olema keelatud!
Minu arvamus on selline, et tsiviil ühiskonnas ei tohi kasutada loomade tsirkust
Vasta!
Kaisa:
ammu oleks aeg selline asi ära keelata
Vasta!
Kadi: Jätke loomad rahule.
jätke loomad rahule
Vasta!
Kirsika: Loomulikult keelustamise poolt!
Vaesed loomakesed, ei mingit vabadust ei ole, keelustamise poolt!!
Vasta!
Eliise: Olen loomatsirkuse keelustamise poolt
Olen keelustamise poolt!!!
Vasta!
Taivo: Taits
Olen kahe käega ja jalaga keelustamise poolt !
Vasta!
Emili: Aitan keelustada loomade kasutamise tsirkustes!
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Sandra: Sandra Vorobjovski
Loomade kasutamine tširkuses tuleks keelustada!
Vasta!
Aljona: olen keelustamise poolt!
ma ei taha enam näha, kui loomad kannatavad tsirkustes. Kui osaledes selles petitsioonis ma võin kuidagi mõjutada, siis kindlasti hääletan loomade kasutamise tsirkustes keelustamise poolt!
Vasta!
Eliise: Eliise: Olen loomatsirkuse keelustamise poolt
Nõus keelustamisega!
Vasta!
Merit: Merit
Olen keelustamise poolt !
Vasta!
Barbi: Barbi
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Elisa:
Keelustamise poolt.
Vasta!
Elisa: keelustamise poolt
keelustamise poolt
Vasta!
Pille:
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Pille:
Olen keelustamise poolt!!!
Vasta!
Katri: Katu
Olen poolt!!!!
Vasta!
Megan:
Olen loomatsirkuste keelustamise poolt!
Vasta!
Janette-Karita: Karita
Kindlasti tuleks selline ''Tsirkus'' Eestis keelustada!
Vasta!
Pille: Lõpetage loomade piinamine!!!
Olen 100% keelustamise poolt!!!!
Vasta!
Daria: d1
Loomad vabaks!
Vasta!
Kaidi: Kaidi
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Rene: Rumberg
Nagu meil igapäevasest inimtsirkusest veel vähe oleks.
Vasta!
Jana:
poolt
Vasta!
Erti-Chris: Erti-Chris Eelmaa
On aeg loomade kasutamine tsirkuses lõpetada :)
Vasta!
Jaan: Jaan
Loomade kasutamine tsirkuses tuleks keelustada !!!
Vasta!
Krista: Krista
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Ulli:
Poolt!!!
Vasta!
txnu: Ajad muutuvad
ja muutuvad ka mõttemallid. Tänu suuremale info liikumisele on kõigile teada, et loomade jaoks ei ole elu tsirkuses meelakkumine, ja seks ei käi enamus juba nii või naa seda pulli vaatamas ja nagu kunagi kadusid tsirkused kus näidati puuetega inimesi trikke tegemas, on aeg nüüd loomade kasutamiseni tsirkuses jõudnud. Kui mitte täna siis homme, aga miks venitada.
Vasta!
Elina: eestlane
Täiesti nõus!
Vasta!
Hannes: poolt
poolt
Vasta!
Kersti:
Pooldan keelustamist!
Vasta!
Tiina: Tiina
Mina olen kindlalt poolt.
Vasta!
Aleksandr:
POOLT!
Vasta!
Anna-Liisa:
keelustamise poolt
Vasta!
Kätlin:
Keelustamise poolt!!!
Vasta!
Liis: Maarja
Olen Keelustamise poolt
Vasta!
Ivar: Ivar
Pole vaja loomi piitsutada
Vasta!
Ege: Keelustamise poolt
Keelustamise poolt
Vasta!
Maris: Poolt
Kindlasti poolt
Vasta!
Kaarel:
keelustamise poolt
Vasta!
Kristina: .
poolt
Vasta!
Margus:
Ei meeldi
Vasta!
Sten-Lauri: Sten
Olen Keelustamise Poolt!!!!!!
Vasta!
Kaili: Kaili.
100% keelustamise poolt! :)
Vasta!
Victoria: poolt
...
Vasta!
Kaili: Kaili.
100% keelustamise poolt! :)
Vasta!
Svetlana: Svetlana
Against animal violation!
Vasta!
Edgar: E
KEELUSTADA
Vasta!
Anna: Olen loomatsirkuse keelustamise poolt
Olen loomatsirkuse keelustamise poolt
Vasta!
Hemery: Hellu.
Olen keelustamise poolt.
Ja muideks tahtsin ka ära lisada seda,et inimene kes sellel elevandil hüppas ehk siis tresseerija oli teadlik sellest et Medi ei saa londi kaudu hingata kuna see oli halvatud videot nähes oli see väga shokeeriv kuidas ta vaest looma upputas seda oli näha kuidas ta pead tõstis et hingata saaks kuid ei õnnestunud viimaks oligi see kui ta juba vaikselt uppuma hakkas siis alles saadi aru et midagi on väga valest seega hakkas see tresseeria hüppama ta kõhul kuna see pidi aitama südant masseerima aga mis sa sellest südamest seal vees masseerid kui tal lont oli halvatud ja hingata ei saanud väga julm saatus ja see video oli pigem loomapiinamine ja inimeste ees eputamine ja ma väga loodan et see inimene kes nimodi temaga oli peaks saama karistada ma mitte ei arva vaid nii peabki ! Ma loodan et see inimene saab oa teenitud karistuse ja loodan et inimesed on minuga nõus . Lisan veel selle et reporteris kuulsin ka seda et see tresseerija tahtis teda hullult päästa on vale sest mina nägin seda päästmist siis kui loom veel oma viimased hingetõmbed tegi ja suri !! Puhas vale kas tõesti eesti riik midagi ette ei võta !
Vasta!
Kirsti: Keelustamise poolt
Hoiame loodust ja selle omapära, mis meile veel jäänud on!
Vasta!
Elo: .
keelustamise poolt!
Vasta!
Kelly: Poolt
Poolt
Vasta!
Tõnis:
keelustame!
Vasta!
Ilona: Ilona
Keelustamise poolt!
Looma koht on ikka looduses!
Vasta!
Regina: Keelustamise poolt!
Ebanormaalne, et seda juba tehtud pole.
Vasta!
Liis: ..
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Konkreete:
keelustamise poolt
Vasta!
Kuno: Loomade kasutamine tsirkuses on väär
Olen kindlal seisukohal, et loomade kasutamine tsirkuses peaks olema igas arenenud ühiskonnas keelustatud. Treeningud, mille käigus loomi treenitakse on loomadele piinarikkad ning loomad pannakse tegema asju, mida nad loomupäraselt muidu kunagi ei teeks. Näiteks lõvid, kes hüppavad läbi põleva rõnga - lõvid tegelikult kardavad tuld ja ainukene viis, kuidas nad panna seda tegema on läbi hirmu.

Väga head aimu loomade treenimisest annavad videod märksõnadega "animal cruelty circus". http://petitsioon.ee/loomatsirkused#submit

Loomda elutingimused tsirkuses ei ole kaugeltki mitte head, ollakse pidevas isolatsioonis ning väga väikeses ruumis ja pidevalt toimub keskkonnavahetus - see tekitab loomades stressi ja stereotüüpset käitumist.
Vasta!
Janne: poolt !
keelustamise poolt !
Vasta!
Janne:
keelustamise poolt
Vasta!
Kerli: Kerli
Siin ei ole üldse mingit kahtlust.. keelustamise poolt! See asi tuleb ometi ära teha!
Vasta!
Karin: Karin
Keelustamise poolt!
Vasta!
Carl: .:CARL:.
Olen Poolt Keelustamisele!
Vasta!
Kerstin:
keelustamise poolt
Vasta!
Kerstin:
keelustamise poolt
Vasta!
Lille: Lilsi
KEELUSTAMISE POOLT!!
Vasta!
Sabrina: sabrina
olen selle poolt :D
Vasta!
Triin: Triin Kroonmäe
Kahe käega poolt !
Vasta!
Moonika: moonika
keelustamise poolt
Vasta!
Käll: Poolt!
Toetan aktsiooni!
Vasta!
Elisabeth:
Kindlasti keelustamise poolt!
Vasta!
Celer: Elusolendid ei ole mänguasjad
Möödunud sajandite jõhkrad meelelahutusviisid võiksid jääda ajalukku.
Vasta!
Jorma: õige
selline jant tuleks keelustada
Vasta!
Kaari:
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Mathu: Peaks olema ülemaailmne.
Keelustamise poolt!!!
Vasta!
Karmen: Loom
OLEN KEELUSTAMISE POOLT!
Vasta!
Meriliin:
Loodan, et nendest allirjadest on ka abi!
Vasta!
Kätlin:
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Andreas: .
.
Vasta!
Epp: keelustada
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Luisa: poolt
.
Vasta!
Maarika: B
Kindlasti loomatsirkuse keelustamise poolt !!!
Vasta!
Victoria:
Olen 100% keelustamise poolt!
Vasta!
Sirli:
Olen keelustamise poolt!!
Vasta!
Don: Don Silvo
See on ajavaba kurat küll, need tsirkuse idikad peaksid hakkama aru saama sellisest asjast et see pole mõeldud loomadele, vaid nendele kuradi klounidele kes seal om mitte naljakaid veidruseid korraldavad. Need inimesed seal tuleks ise ette võtta ja neid 365 päeva aastas ringi tiirutada ja tuleb panna nad tegema seal sellised trikke mida pole nad elusees näinud ja hoida neid alatoidetuna, siis hakkavad vast aru saama kuidas tuleb loomadega käituda. Ja igatahes olen ma selle KEELUSTAMISE POOLT
Vasta!
Birgit: Jah,
keelustamise poolt!
Vasta!
Arle: mis kuradi tsirkus
see on nii iganenud meelelahutus ning ma ei saa üldse aru, kuidas keegi selles midagi põnevat leiab, kui loomi piinatakse
Vasta!
Sander:
Olen selle poolt, et loomade kasutamine tsirkustes keelustada
Vasta!
Kelli: Kelli
Olen loomade kasutamise tsirkuses keelustamise poolt.
Vasta!
Katherine: Za
запретить использование животных в цирках
Vasta!
Piia: Piia
Olen poolt.
Vasta!
Piia: Piia
Olen poolt.
Vasta!
Piia: P
poolt.
Vasta!
Liisa: Liisa
Keelustamise poolt
Vasta!
Krista: KRISTA
Olen 200 % loomade kasutamise keelustamise poolt tsirkuses. Avanegu inimeste silmad ja kaastunne. Me keegi ei oska ette kujutada nende loomade kannatusi. Laske neil elada oma kodus - looduses.
Vasta!
Julia: Julia Nikolina
Kõigega nõus. Keelustamise poolt!!
Vasta!
Kristiina:
Olen keelustamise poolt !
Vasta!
Lipp: !!!
poolt
Vasta!
Lipp: !!!!!!!
keelustamise poolt!!!!
Vasta!
Kerli: poolt
poolt
Vasta!
Karin:
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Gertu: Gertu
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Katrin: Katrin
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Mari-Liis:
Loomade piinamine tuleb lõpetada!
Vasta!
Olga: Olga
Keelustamise poolt!!
Vasta!
Stiina: .....
Loomad vabaks!!!!
Vasta!
Mirette: poolt
Kindlasti poolt !!
Vasta!
Olga: Olga
Keelustamise poolt!!
Vasta!
Mirette: Mirette
Olen 100 % poolt !
Vasta!
Annely: Annely
Olen tàiesti keelustamise poolt!
Vasta!
Lipp: !!!!!
keelustamise poolt
Vasta!
Reelika: Reelika
Lõpetame selle jubeduse ükskord ära !!!!
Vasta!
Merli: Jeah !!
Õige asi !!! Olen keelustamise poolt !
Vasta!
Merilin: merilin
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Eliise: Eliise
Vast!
Vasta!
Eliise: Eliise
...
Vasta!
Merlin: Merlin
kahe käe ja jalaga keelustamise poolt !
Vasta!
Liisbet:
olen keelustamise poolt!
Vasta!
Kirke:
Olen keelustamise poolt!!
Vasta!
Eleri: Eleri
Olen keelustamise poolt !
Vasta!
Aleksei:
Olen keelustamise poolt !
Vasta!
Rauno: Jah
Loomatsirkused tuleks keelustada, kuna see on loomade suhtes julm
Vasta!
Piia: poolt
poolt.
Vasta!
Liina: Poolt!
Palun keelustada metsloomade kasutamine inimeste lõbustamiseks sundides neid tegema neile mitte loomuomaseid tegevusi ning elama ja töötama neile ebaloomulikus keskkonnas.
Vasta!
Marko: Marko
Keelustamise poolt!
Vasta!
Merilin: Vot nii
Värdjad loomapiinajad.
Vasta!
Elisabeth: keelustamise poolt
!
Vasta!
Niels: Poolt.
Poolt.
Vasta!
Jane: Jane
Keelustamise poolt
Vasta!
Berit: keelustamise poolt
keelustamise poolt !
Vasta!
Sam: Mis küsimus see veel on?
Tõsi on see, et loomadel pole tsirkuses vajalike elutingimusi ning nendega ei kohelda õigesti. Keelustamise POOLT!
Vasta!
Geiri: Poolt!
Poolt!
Vasta!
LIIVIA: Olen keelustamise poolt.
Loomade koht pole tsirkuses ...
Vasta!
Julia:
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Koidu:
Keelustamise poolt!
Vasta!
Inese: Inese Olen
Keelustamise poolt!!!!
Marleen: Keelustamise poolt!
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Kären:
Olen keelustamise vastu.
Vasta!
Kären:
OLEN KEELUSTAMISE POOLT :)
merike: Merike
Olen keelustamise poolt!!!!!
Vasta!
Gea: Gea
Kindlasti keelustamise poolt
Vasta!
Meeli: Looma koht ei ole tsirkuses!
Keelustamise poolt.
Vasta!
Kiks: Olen keelustamise poolt !
Olen keelustamise poolt !
Vasta!
Emilia: Emilia
Õnneliku looma koht on looduses! Ning loomad jätke rahule!
Vasta!
Gren: Gren
Keelustada loomatsirkus!
Vasta!
Piret: Piret
Olen keelustamise poolt !
Vasta!
Kadri: Kadri
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Kadri: Kadri
Olen keelustamise poolt.
Vasta!
Gerda: Gerda
Olen keelustamise poolt.
Vasta!
Regina: KEELUSTAMISE POOLT MUIDUGI!!!
EI LOOMADE PIINAMISELE!!!
Vasta!
Evelin:
Keelustamise poolt!
Vasta!
Kriste: Poolt!
Keelustamise poolt!
Vasta!
Kristjan: POOLT
Kuradi debiilikud juma tapsid selle looma ära
Vasta!
Kadri: Kadri
Olen keelustamise poolt !
Vasta!
Anna-Bret: Tsirkus
Keelustamise poolt!
Vasta!
Reimo: Reimo
Keelustamise poolt !!!
Vasta!
Vladislav:
Keelustamise poolt!
Vasta!
Kvink: Kristiina
Keelustamise poolt!!
Vasta!
Karol: .
Kindlasti poolt.
Vasta!
KERSTI: Kersti
Olen keelustamise poolt.
Vasta!
Marion: Poolt!
Ma olen KINDLASTI poolt,et loomi ei kasutataks tsirkuses!
Vasta!
Elise: Olen poolt!
!
Vasta!
Nele: Nenskar
POOLT!!!
Vasta!
Mai: Mai Veltmann
Keelustamise poolt
Vasta!
Valerie: милые животные
против насилия в цирках
Vasta!
Robin: sds
Olen keelustamise poolt !
Vasta!
Rasmus: poolt
poolt
Vasta!
Marika:
Poolt!!!
Vasta!
Anna: Keelustamise poolt
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Krisly: .
Nõustun, looma koht ei ole tsirkus!
Vasta!
Anna: Keelustamise poolt
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Timo: Keelustamine poolt
Milleks peab inimene minema piinlevaid loomi vaatama????
Vasta!
Kadri: poolt
keelustamise poolt
Vasta!
Kadri:
poolt
Vasta!
Gerli: Gerli
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Marian: .
Olen keelustamise poolt.
Vasta!
Klaarika:
Olen keelustamise poolt
Vasta!
Annika: A.
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Kristina: Olen keelustamise poolt.
Loomi piinatakse tsirkustes ning olen loomade piinamise vastu.
Vasta!
Liis:
Keelustada
Vasta!
Kristi: Kristi
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Tiit: T.
Poolt.
Vasta!
Keit: Keit
Keelustamise poolt!
Vasta!
Kirke: kirke
Olen keelustamise poolt !
Vasta!
Alina: Alina
Olen keelustamise poolt !
Vasta!
Kädi:
Loomadel on ka õigused!
Vasta!
Hanna: Hanna
Olen keelustamise poolt!!
Vasta!
Liisi:
Olen keelustamise poolt.
Vasta!
Stanislav: Стас
Категорически против экспулатации животных в собственных корыстных целях. Жаль, что это ничего не даст...
Vasta!
Sirilin: Sirilin
Loomad väärivad paremat kohtlemist.
Vasta!
Priit: P-E Kelder
ekspluateerimine puhtalt sellel eesmärgil,et €'sid endale taskusse saada ja peale tralli loomad puuri panna........keelustada.
Vasta!
Relika: Rella
olen poolt!
Vasta!
Cathi: Cathi
Pole ühtegi tsirkust külastanud juba aastaid just sel samal põhjusel, et see ei ole koht, kus loomad end hästi ja õnnelikuna tunneksid. Pooldan täielikult loomade keelustamist tsirkuses!
Vasta!
Ott: Ott Ojamets
Absoluutselt keelustamise poolt.
Vasta!
Ene: Loomade koht pole tsirkuses.
Keelustada igasugune loomadega tsirkus Eestis.
Vasta!
Kärt: Kärt
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Carolin:
Keelustamise poolt!
Vasta!
Virge: Nõus
Olen nõus!
Vasta!
Riin: R
Vasta!
Georg: Olen keelustamise poolt !
Olen keelustamise poolt !
Vasta!
Victoria:
нужно
Vasta!
Eneli: E4
Loomatsirkuse vastu!
Vasta!
Keithy: ...
Olen keelustamise poolt !
Vasta!
Kaari:
Olen loomatsirkuste keelustamise poolt Eestis!
Vasta!
Natalja: Poolt
Vaatasin youtubis paar videot kuidas neid vaeseid elevante treenitakse. Mul tuli nutt peale ning meeletu meeletu viha!!! Nii ei saa ju loomi kohelda, see oli ikka väga jube.
Vasta!
Aleks: LR
POOLT
Vasta!
Tino: Tino
Free the non-human animals from slavery, their are individuals that need their freedom and rights as us human-animals
Vasta!
Tino: Tino
Free the non-human animals from slavery, their are individuals that need their freedom and rights as us human-animals
Liis: Loomade piinamine
Ka inimesi kasutavad tsirkused on toredad. Loomad kuuluvad loodusesse!
Vasta!
Laura: TÄIELIKULT KEELUSTAMISE POOLT!
Ükski loom ei vääri sellist elu!
Vasta!
Priit: Priit:
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Ann: Kindlasti keelustamise poolt
Nägin viideot, kuidas tsirkuses loomaid narritakse,et nad tegid üht või teist ülesannet.Ja see on veel leebelt öeldud.Päras seda viideot isegi fotoid tsirkusest vaadates tekivad pisarad silmades.Olen keelamise poolt kindlasti.
Vasta!
Mari: Loomade piinamise vastu!
Loomade kasutamine tsirkuses ei ole 21. sajandil, mil püüame liikuda eetilisema maailma suunas, õigustatud. Tänapäeval mõistab iga südametunnistusega ning terve mõistusega inimene, et loomade kasutamine tsirkuses võrdub loomade piinamisega. Vaid julmad inimesed on sellise loomade ärakasutamise poolt.
Vasta!
Nele-Riin: .
Keelustamise poolt
Vasta!
Jekaterina: Jekaterina
Olen keelustamise poolt !
Vasta!
Maileen: Maiu
Olen keelustamise poolt.
Vasta!
Helen: Helen
Keelustamise poolt.
Vasta!
Evelin: E.
Poolt
Vasta!
Evelin: Eve
Poolt
Vasta!
Sten: Olen keelustamise poolt
Jätke loomad rahule
Vasta!
Kadri: Kindlasti keelustada
100% poolt.
Vasta!
Marian: Ammu juba oleks aeg olnud
Loomulikult keelustada!
Vasta!
Regina:
OLEN KEELUSTAMISE POOLT!!!!!!!
Vasta!
Mari-Liis: MLS
Poolt
Vasta!
Biana: Olen keelustamise poolt!
http://petitsioon.ee/loomatsirkused#
Vasta!
Mihey:
Muidugi keelustada!
Vasta!
Anastassia:
Olen keelustamise poolt !
Vasta!
Anastassia:
Olen keelustamise poolt !
Vasta!
Leria: Valeria
Keelame ära!
Vasta!
Triin: Triin
Olen keelustamise poolt !!!
Vasta!
Kristiine: Kristiine
Soovin,et loomade tsirkuses kasutamine keeluatstakse Eestis!
Vasta!
Teele: Teele
Keelustamise poolt!
Vasta!
Kai: Kai
Keelustamise poolt!
Vasta!
Jelena: Jelena
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Kaity: K.
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Kri: Keelustamise poolt !!
Vaesed armsad loomad..
Vasta!
Эдди: Eduard Kandin
Loomad peavad elama looduses, mitte tsirkustes.
Vasta!
Oliver: Oliver
Loomade kasutamine tsirkuses tuleb kindlasti keelustada .
Vasta!
Anna: Anna
Zapretit!
Vasta!
Silja: Silja
Ei tsirkusele
Vasta!
Dana: Dana Aksinovits
Olen keelustamise poolt !
Vasta!
Merle: Kahe käega keelustamise poolt.
Igal elusolendil on õigus elada loomulikus keskkonnas, mitte olla sundkorras kloun.
Vasta!
Imre: imre
keelustamise poolt!
Vasta!
Kasper: loomade kasutamine tsirkuses
olen keelustamise poolt
Vasta!
Sirli:
Olen keelusatamise poolt
Vasta!
Marie:
Tuleks ära keelustada!
Vasta!
Kertu: Kertu
Keelustamise poolt
Vasta!
Karl: Karl
ma ka !
Vasta!
Piret: Piret
Looma koht ei ole tsirkuses!
Vasta!
Siim: Siim Vinter
Olen keelustamise poolt !
Vasta!
Jevgeni: Maria
Looma koht on vaba loodus!
Vasta!
Jevgeni: /maria
Keelustamise poolt.
Vasta!
Karmen: Loomade koht pole tsirkuses!!
Ei oska midagi lisada,mul on kahju loomadest..... :(
Vasta!
Karmen: Olen keelustamise poolt!!!
Olen poolt kahe käega... loomade koht pole tsirkuses... Nad väärivad vabadust,nii nagu meie..
Vasta!
Maarja: Maarja
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Kaisa: kaisa
Täielikult vastu!
Vasta!
Daniel: Poolt.
Poolt.
Vasta!
Iti: Itt
Absoluutselt keelustamise poolt.
Vasta!
Madly: MJ
Absoluutselt selle ratastel põrgu vastu.
Vasta!
Madly: Madli Jannes
Keelustamise poolt!
Vasta!
Brenda: Brenda
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Reely123: Reely
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Eliana:
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Marko: Marko
Olen keelustamise poolt !
Vasta!
Liis: Poolt!
Poolt!
Vasta!
Mariliis:
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Mariliis: !!
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Mareli: Keelustamise poolt
Juba ammu oleks võinud ära keelustada.. see on loomade piinamine ju tegelikult.
Vasta!
Merli: Merli
Olen keelustamise poolt..
Vasta!
Maarja: Maarja
Olena keelustamise poolt
Vasta!
lindat: .
keelustamise poolt
Vasta!
Sven: Sven
Muidugi keelustamise poolt!
Vasta!
Jaan: Keelustamise poolt
Olen ikka keelustamise poolt!!!
Vasta!
Urve:
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Mona: Mona
Olen keelustamise poolt!!!
Vasta!
Kadri:
Olen keelustamise poolt! Igal juhul!
Vasta!
Janne: J
Keelustamise poolt.
Vasta!
Eha: Cryphy
Ärge piinake loomi !
Vasta!
Piret: Piret
Pean õigeks loomade kasutamist tsirkuses keelustada
Vasta!
Kadri: Poolt
Ka koduloomade elu tsirkuses e ole kerge.
Vasta!
Kalle: Ei kirjuta alla!
Aastasadu ON sead elanud sulgutes, hobused latrites, lehmad aheldatud sõime äärde, koerad olnud ketis! Ainus vabapidamises olnud elajas on olnud kodukass. Loomaaias hoitakse loomi ka tara taga. Loomade varjupaigas on iga isend oma puuris.
Sea kohus on kasvatada "kartulikõrvane", hobune on aidanud talutöödel, lehm annab piima, koer kaitseb kodu ja kass peaks kodu soovimatutest närilistest vaba hoidma. Loomaaias vaadatakse eksootilisi metsloomi ja varjupaigas on loomad puurides vältimaks ohjeldamatut sigimist ja karjahierarhia tekkimist!
MIDA TE TAHATE?
Vasta!
Andrus: Andrus
Keelustamise poolt!
Vasta!
Leelo:
Keelustamise poolt.
Vasta!
Samanta: poolt
keelustamise poolt
Vasta!
Signe: Vastu
Muidugi sellise piinamise vastu!
Vasta!
Kairo: Keelustada!
See on absurd, mida loomadega tehakse, nad on ju abitud ja vajavad armastust, mitte, et nende üle nalja tehtaks. Nende samuste tsirkuste pidajatega Tuleb hoopis Tsirkust teha, ahelatesse panna ja piitsutada, ei tea, kas ka neile see meeldiks..
Vasta!
Kelli:
Keelustamise poolt!
Vasta!
Daria: Darja
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Ljubov: Ljubov Sijan
Muidugi keelustada!!!
Vasta!
Eda: Ets
Kindlasti olen keelustamise poolt!
Vasta!
Eda: Eda
Poolt !
Vasta!
Jana: Keelustame loomade kasutamise tsirkuses
Petitsiooni poolt!
Vasta!
Andrei: Poolt
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
kadhy: Kadhy
Olen keelustamise poolt !
Vasta!
Egle:
olen keelustamise poolt
Vasta!
Diana:
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Gertrud:
Olen keelustamise poolt
Vasta!
Risto:
Ma arvan, et see ei ole maailma pakilisim küsimus, kuid kindlasti lahendamist vääriv.
Vasta!
Martin: Martin
Olen poolt!!!
Vasta!
Anastasia: Olen keelustamise poolt!
Paneme loomatsirkused kinni!
Vasta!
Heleri: Heleri Salben
Keelustamise poolt!
Vasta!
Hermo: Hermo Kuusk
Olen keelustamise poolt. Kui inimene tahab, siis hüpaku ise läbi põleva rõnga.
Vasta!
Kadi: K.K
Olen keelustamise poolt !!!!!
Vasta!
Gene:
Inimene ei tohi elusolendiga,kes ei saa vastu vaielda,raha teenimise eesmärgil nalja teha.
Vasta!
Viktoria: Viktoria
Olen keelustamise poolt
Vasta!
Kirsti: Kirsti
Keelustamise poolt!
Vasta!
Marina:
Olen keelustamise poolt !
Vasta!
Viivi:
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Indrek:
See oli päris kurb vaadata kuidas "hoolitseti" vaese halvatud londiga elevandi eest seal Narva jões. Sellele kasvatajale "pärdik" tuleks endal niimoodi teha.
Vasta!
Viivi: Viivi Mälton
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Maksim: ..
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Reet:
Keelustada!!!
Vasta!
Laive:
Muidugi keelustada!
Vasta!
Siina: Siina:....
Tsirkus pole loomadele,nad vajavad vabadust!..., loomulikult olen keelustamise poolt !
Vasta!
Jevgenija: За запрет!
Запретить использовать несчастных животных в цирке!
Vasta!
Esty: Mina
Olen täiesti nõus !
Vasta!
Hille: Hille
Keelustamise poolt
Vasta!
Raido:
Keelustamise poolt
Vasta!
Aavo: Aavo
Keelustamise poolt!
Vasta!
Margus: Mauno
Kas tõesti ei suudetud Medy päästa? Teeme asja ära ja lõpetame loomade jõhkrat piinamist vabadus loomadele.....!
Vasta!
Angelina: Нет использованию животных !
Нет использованию животных !
Vasta!
Mihhail: Слон...
Жалко слона.... Надеюсь он уже в своем слоновьем раю... Розовый, веселый , добрый и беззаботный. И молится за прошение тех кто так его содержал.
Vasta!
Liis: Täielikult poolt.
Looma koht ei ole tsirkuses. Las tsirkus kasutab inimesi, mitte neid kellel pole võimet oma arvamust avaldada.
Vasta!
Elis:
Keelustamise poolt!
Vasta!
Aime: Keelustada loomade kasutamine tsirkustes!
Olen igasuguse loomade väärkohtlemise vastu, tunnen ise valu, nähes loomade halba kohtlemist.
Vasta!
Tõnu: olen poolt
Tänuväärt algatus
Vasta!
Urmas: Urmas
Loomi ei tohiks tsirkustes kasutada.
Vasta!
Carolin: Poolt
Olen keelustamise poolt !
Vasta!
Reet: Loomade kasutamise keeld tsirkuses.
Seda oleks pidanud juba ammu tegema, kuid enamasti enne ei võeta midagi ette kui peab juhtuma mõni traagiline looma hukkumine. Kahju, et seegi kord läks asi sama rada.
Vasta!
Oliver:
Keelustamise poolt!
Vasta!
Marek: ..
poolt
Vasta!
Sven:
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Mareta: .
Parem hilja kui mitte kunagi
Vasta!
Enely:
Keelustamise poolt!!!
Vasta!
aleksandr:
olen nõus keelustamisega.
aitab loomade piinamisest, piinaku ennast artistid uh
Vasta!
Elena: Elena
MIna olen poolt et keelustataks!!!
Vasta!
Aire:
Poolt!
Vasta!
mati:
olen poolt, et keelustada loomade kasutamine tsirkustes
Vasta!
Ove: Olen keelustamise poolt!
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Anna: A
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Li: Mina
Olen keelustamise poolt !
Vasta!
Roland:
Poolt!
Vasta!
anne: Anne
olen keelu poolt
Vasta!
Liisalotte: Liisalotte
Keelustamise poolt!
Vasta!
Liisalotte: Liisalotte
Keelustamise poolt!
Vasta!
Aimar: Poolt
Keelustamise poolt. Inimesed peavad mõistma, et loomad ei ole sinna mõeldud...
Vasta!
Assar: Nõus!
Loomade piinamine tsirkustes tuleb lõpetada!
Vasta!
kibu23: kibs
No ei ole looma piinamist vaja, et mingi hetk mingid inimesed näeksid neid korra oma elus, end alavääristamas.
Vasta!
Merle:
KEELUSTAMISE POOLT!!!
Vasta!
Virge: Vikki
Olen loomade kasutamise tsirkuses keelustamise poolt
Vasta!
Kristel:
olen keelustamise poolt
Vasta!
Zanna:
olen poolt!
Vasta!
Karin: karin
olen ka selle poolt et, loomi ei kasutata enam tsirkuses !!!
Vasta!
K.: kats
Tsirkuses olgu klounid ( iseasi kellele need töllad meeldivad ), ata mitte vaesed loomad, kes peavad söögi nimel ja ka selle nimel, et mitte peksa saama...lollusi tegema !!!
Vasta!
Riho: aitab sellest tsirkusest
See lihtsalt hirmus ja väga kahju nendest loomadest
Vasta!
Hanna: Hanna-Liina S.
Las loomad jäävad iseendaks, mitte orja tsirkust!!
Vasta!
Katrin:
Loomad pole mänguasjad!
Vasta!
Hanna: .
.
Vasta!
Peeter: Peeter
Olen keelustamise poolt.
Vasta!
Peeter: Peeter
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Sandra:
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Maarja: Väga poolt, et keelustada!
See on jube, mis nendega tehakse!
Vasta!
Karin: Karin
Olen selle poolt, et keelustada KÕIKIDE LOOMADE kasutamine tsirkuses!!!
Vasta!
Ingrit:
Kindlasti poolt!
Vasta!
Krislin: Jah
Kindlasti keelustamise poolt!
Vasta!
Airi:
Olen poolt ja rohkemgi.
Vasta!
Jaanika: Jaanika
Olen keelustamise poolt
Vasta!
Eglis: E.R
Keelustamise poolt!
Vasta!
TatjanaVassiljeva: ...
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Rauno: Rauno
Keelustamise poolt!
Vasta!
Silja: Loomad looduses
Loomade koht on looduses, mitte tsirkuses
Vasta!
annika: annika
Keelustada!
Vasta!
Julia:
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Gerly: Gerly
Olen samuti poolt! vaesed loomad!
Vasta!
Lisanna: Lisa
Keelustamise poolt!!
Vasta!
Marina: Marina
Olen poolt
Vasta!
Triin: -
Keelustamise poolt - metsikud loomad kuuluvad loodusesse mitte mutrikeseks suurde rahamasinasse. Üsnagi "hästi" illustreeriv materjal näiteks tsirkuseelevantide igapäevaelust: RinglingBeatsAnimals.com
Vasta!
Svea: Svea
Ikka poolt!
Vasta!
Sander: Sander
Mina olen kindlasti keelustamise poolt!!!!!!! LÕPETAGE LOOMADE PIINAMINE!!
Vasta!
Andrei:
Vastu!!!
Vasta!
Merje: Merje
Keelustamise poolt
Vasta!
Laura: Laura Bachmann
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Ursula: Ursula
Olen keelustamise poolt.
Vasta!
Kadri: .
keelustamise poolt !
Vasta!
kRISTINA: Kristina
за запрет использовать животных в цирках на территории Эстонии
Vasta!
Marika: Marika
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Helen: Poolt!
1000% keelustamise poolt!!!
Vasta!
Anette: Anette
Ka mina olen keelustamise poolt, on vähe tsirkuseid, kus loomi õpetatakse väärikalt.. Kõiki elusloomi tuleb hästi kohelda..
Vasta!
Eliis: Poolt!
Tuleb keelustada!
Vasta!
Natalja: Против
Я против использование животных в цирках. Ничего веселого в этом нет. Страдают звери.
Vasta!
Ramon:
keelustamise poolt!
Vasta!
Majestic: Gettry
Loomad peaksid elama täpselt nii,nagu neile on ette nähtud,mitte inimorjadena kuskil tsirkuses!
Vasta!
Katre: Kats
Keelustamise poolt!
Vasta!
Anu: Anu :
Keelustamise poolt!
Vasta!
Kristiin: Kristiin
muidugi keelustamise poolt!
Vasta!
Karmen:
Olen keelustamise poolt!!!
Vasta!
Maria: Maria
Olen poolt!
Vasta!
Merilyn: Merilyn
Elevandid, tiigrid, ahvid jne peaksid jääma vabasse loodusesse kust nad pärit on.
Vasta!
Marek: Marek
Olen samuti vastu loomade piinamisele tsirkuses.See tuleks koheselt ära keelata!
Vasta!
Malle: Malle
Olen keelustamise poolt!!
Vasta!
Kait: Loomades on rohkem inimlikkust kui paljudes inimestes.
Metsloomade kasutamine inimeste meelelahutuse huvides ei ole moraalselt õigustatud.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=283067391838058&set=a.241723032639161.1073741825.132193143592151&type=1&theater
Vasta!
Made:
Olen samuti keelustamise poolt, tuleb teha lõpp loomade sellisele kohtlemisele. Igal loomal on oma elukeskkond, aga mitte tsirkuse vagunautod.
Vasta!
Egert: mina olen poolt ja mu tervepere on poolt !
mina ja mu tervepere on poolt
Vasta!
Egert: poolt
poolt
Vasta!
Kristjan: Keelustamise poolt!
Ma ei näe loomatsirkustes kübetki inimlikkust. Otse loomulikult tuleb säärased ettevõtmised, kus loomadele sihilikult liiga tehakse keelata. Mul on kahju, et see teadmine ei jõua kõigi inimeste teadvusse. Loodame südamest, et Eesti riik astub selle väikse, kuid tähtsa sammu, ja keelustab loomade kasutamise tsirkuses.
Vasta!
Ethel:
Keelustamise poolt.
Vasta!
Aleksandr: Ampion
Люди, одумайтесь, не занимайтесь популизмом! Это ничего, что большинство из вас кушает животных? А может подпишем петицию чтобы и в зоопарках показывали только людей, а не животных? Известно ли вам, что животные, содержащиеся и в зоопарках и в цирках живут гораздо дольше, чем в естественных условиях? Как и среди отношений в обществе с людьми, встречаются разные отношения, так и с животными! Не все такие изверги и не все используют антигуманные методы дрессировки животных! Подписывая эту петицию вы пропагандируете и популяризируете другие цирки, это они развязали подобную акцию и обеспечивают, таким образом, своё светлое будущее!!! Не надо бросаться из крайности в крайность, будьте последовательными и логичными!
Vasta!
Stewen:
Poolt !!!
Vasta!
Karin:
ei tohi loomi kasutada tsirkuses !!!
Vasta!
Karin:
olen selle poolt, et loomad lastakse vabasse loodusesse tagasi ja neid enam ei piinata sellepärast, et inimestele näidata tsirkust!
Vasta!
Karin:
elevandid ja teised loomad kuuluvad vabasse loodusesse mitte tsirkusesse :( !!
Vasta!
Dáñél: Danel
Kõigega nõus. Keelustamise poolt!!
Vasta!
Angelika: Angelika
No igal juhul tuleb keelustada, sellest elevandist on t6esti väga kahju...
Ja kuidas oli juba algul aru saada, et elevandi lont oli vees ja loomulikult et ta t6mbab kopsud vett täis. Ja siis hakatakse veel seljas hyppama, no olge normaalsed...
Igal juhul olen poolt, et see keelustatakse ära!!!!!
Vasta!
Kaire:
Kui ei suudeta tingimusi tagada, pooldan keelustamist. Pole tarvis mõningatel tegelastel loomade piinamisega rikastuda.
Vasta!
Sander: Keelustamise poolt
Jah
Vasta!
Andres: Keelustamise poolt
Loomulikult olen keelustamise poolt.
Vasta!
olga: mm
see peab lõpetama!
Vasta!
Helene:
Keelustamise poolt.
Vasta!
Madli:
Keelustamise poolt!
Vasta!
Andrus: Poolt
Enough said.
Vasta!
Sandra: Sandra
Keelustamise poolt!
Vasta!
kristina: kristina
Keelustamise poolt!
Vasta!
Anastassia: keelutamise poolt!
keelustamise poolt!
Vasta!
Kristel:
Loodan, et meie hääli võetakse kuulda !
Vasta!
MaretS: Annan oma allkirja, et Eestis keelataks esineda tsirkustel, mille programmides esinevad loomad
Toetan algatust, et Eestis keelataks esineda tsirkustel, mille programmides esinevad metsloomad
Vasta!
Eleonora: Elly
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Epp: Poolt
Poolt
Vasta!
Diana: Diana
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Jana: Keelustada!
Keelustada loomade kasutamine!!
Vasta!
Doris:
Keelustada!!!
Vasta!
Maarja: Maarja:maarja elizabeth jaeski
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
alexander: alex
прекратите издеваться!!
Vasta!
Jana: Использовать животных ради забавы - ЖЕСТОКО!
Все почему-то ставят на первый план факт того,что в цирках нет нужных условий для содержания животных...Алё,люди!!! Их же там ИЗБИВАЮТ чем только не попади,лишь бы трюки выполняли! Или думаете слоны в Африке ведут себя также,как и в цирке??? Им хоть класс люкс предоставляй,это ЖИВОТНЫЕ,а животные должны жить в своей популяции где-нибудь в лесу или Африке,а не в цирке кататься на велосипедах!!! К сожалению в лес их уже не отправишь,но хотя бы развети всех в зоопарки можно.Там хоть и не родная природа,но по крайней мере им не придётся терпеть все эти издевательства!!!
Vasta!
Ksenia: Ksenia Look
Keelustamise poolt!
Vasta!
Tanja: Tatjana Rudenko
Keelustamise poolt!
Vasta!
Irina: Irina Grigorenko
Olen keelustamise poolt !
Vasta!
Irina: Irina Grigorenko
Olen keelustamise poolt !
Vasta!
Irina: Alex L.
Olen keelustamise poolt !
Vasta!
Lera:
Животные не должны поддаватся дрессировки и мирится с не естественными условиями ради развлечения людей.
Vasta!
Sandra: ..
Olen keelustamise poolt !

Vasta!
Akemi: Keegi
olen keelustamise poolt
Vasta!
Lipp: poolt
keelustamise poolt
Vasta!
Kaja: Kaja
Olen keelustamise poolt.
Vasta!
Kaja: Kaja
Keelustamise poolt.
Vasta!
Kaja: Kaja Murd
Keelustamise poolt!
Vasta!
Kaja: Kaja Murd
Olen keelustamise poolt
Vasta!
Laura: !
Keelustamise poolt!
Vasta!
Henri: Henri
Olen keelustamise poolt !
Vasta!
Geete:
poolt
Vasta!
Eliise: loomad
olen keelustamise poolt
Vasta!
Eliise: Loomad
olen keelustamise poolt
Vasta!
Linda: Mina
Muidugi olen poolt!
Loomad tahavad ka elada oma elu!
POOLT!
Vasta!
Joonas: Lõpetage
loomad ei ole selleks
Vasta!
Mariel:
Loomulikult nõus
Vasta!
Anneli: Poolt!
Loomade koht ei ole tsirkuses!
Vasta!
Cathy: Cathy
Keelustamise poolt!
Vasta!
Vladimr: K.
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Sille:
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Hele-Riin: Hele-Riin
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Getlyn: Getlyn:
Poolt kindlasti, nii loomatsirkuse kui ka igasuguse loomapiinamise.
Vasta!
Elika:
Selle peaks juba ammu keelama ära.
Vasta!
Liilia: Liilia
Poolt!
Vasta!
Kaspar: Kaspar
Taiesti pool :)
Vasta!
Karolin:
Olen poolt.
Vasta!
Janari: ....
mis sa neid ikka piinad
Vasta!
Kristo:
Vasta!
Anne-Mari:
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
tony:
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Marleen: Marleen
Keelustamisepoolt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vasta!
Siret:
Olen keelustamise poolt.
Vasta!
Kristiina: kiku
poolt
Vasta!
Daniil: Poolt
Olen keelustamise poolt !
Vasta!
Mart: poolt
!
Vasta!
Karl:
Olen keelustamise poolt.
Vasta!
Rahumeelne: Loomad vabaks
Kõikidel loomadel on õigus samasugusele vabadusele nagu inimestel. Loomade tsirkuses kasutamine on ebainimlik.
Vasta!
Metalmiisu: ..
Ärge piinake loomi.
Vasta!
Elis:
Keelustamise poolt!
Vasta!
Annu: ..
olen poolt
Vasta!
eha:
Keelustamise poolt!!!
Vasta!
Cccrt: !
Keelustamise poolt!
Vasta!
Steven-Karl: poolt
....
Vasta!
Kati: Loomade piinamine
See pole normaalne tegevus
Vasta!
kaspar: tere
http://www.youtube.com/watch?v=g0rPNVEA_As
Vasta!
Mari-Ann: Mari-Ann
Keelustamise poolt!
Vasta!
Maigi:
Keelustamise poolt!
Vasta!
Robi: ..
Olen keelustamise poolt !
Vasta!
Kerli: kerli
Loomulikult keelustamise poolt
Vasta!
Kätlin:
Keelustamise poolt!
Vasta!
Gallo:
kuidas teile meeldiks elada a´la 8 ruuduses toas teha sinna oma häda ja süüa samas, palju on nende loomade elu parem? Mõtelge!!!
Vasta!
Kri: Poolt
Poolt
Vasta!
Evelin: Keelustamise poolt!
Keelustamise poolt!
Vasta!
Evelin: Keelustamise poolt!
Keelustamise poolt!
Vasta!
Monika: Keelustamise poolt!
Keelustamise poolt!
Vasta!
Kaileen:
Olen keelustamise poolt.
Vasta!
Tanel:
Poolt
Vasta!
Karmen:
Olen keelustamise poolt, miks loomad peavad kannatama ? :(
Vasta!
Jörgen: JJJJJJ
Aitab loomade piinamisest!
Vasta!
Kalli: Kalli
Poolt ning loodan,et sellest on kasu
Vasta!
Kristiina:
Absoluutselt poolt!
Vasta!
Sigrid: Sigrid
Loomad ei kuulu tsirkusesse.
Vasta!
Sigrid: Sigrid
Keelustamise poolt!
Riin:
Olen keelustamise poolt.
Vasta!
Elo:
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Siret:
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Anete:
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Mona: Mona Kattel
Olen keelustamise poolt
Vasta!
Sandra: Sandra
Olen keelustamise poolt!!
Vasta!
Sten: Olen keelustamise poolt
Loomade piinamine tuleb lõpetada
Vasta!
Mariya: За запрет
В цирках не могут обеспечить животным достаточно хорошие условия содержания и благополучие. Настало время запретить использование цирковых животных в Эстонии, как это сделали многие другие страны.
Vasta!
Monika: Monika
Igal juhul keelustamise pooolt!
Vasta!
elin:
Keelustamise poolt!!!
Vasta!
kelly: Kelly
Olen keelustamise poolt!
Vasta!
Lore: Loomade nimel..
Loomade nimel ja nende heaolu eest mina ollen loomulikult
keelustamise poolt!
Vasta!
helenare6:
Keelustamise poolt
Vasta!