Pöördumine Lääneranna vallale: loome hariduse koostöökogu

Toetame valla juhtidele tehtud ettepanekut moodustada Lääneranna haridusvõrgu koostöökogu ning enne kaasavat probleemide kaardistamist ja lahenduste-ettepanekute koondamist mitte teha põhimõttelisi otsuseid koolide või klasside sulgemiseks ega koolide ühendamiseks.

allkirjade kogumine on lõppenud

18.02.2023 00:00 kuni 17.03.2023 23:59

300 häält

300%

Pöördumine Lääneranna vallavolikogu ja vallavalitsuse poole


19. veebruar 2023

Lihulas


Oleme murega kaasa teinud juba mitu aastat kestnud Lääneranna valla haridusvõrgu reformimise katseid. Iga-aastane segaduse külvamine on pannud proovile nii kohalike elanike, õpetajate, koolilaste kui vallajuhtide närvid. Valla haridusvõrgu analüüs Cumulus Consultingu poolt jäi pinnapealseks, ei arvestanud valla loomulikku sotsiaalset struktuuri ega muid andmeid ega asjaolusid, mida haridusvõrgu reformimiseks vaja on. Juba toona sai uuringu tegijatele valla elanike poolt esitatud detailseid küsimusi, millele ei uuringu tegijad ega valla juhid ei osanud vastata.


Käesolevaga teeme valla juhtidele ettepaneku moodustada Lääneranna haridusvõrgu koostöökogu. Koostöökogusse on vaja kaasata kõik valla koolid, volikogu hariduskomisjon ja kohalike kogukondade eestvedajad. Koostöökogu eesmärk on hoida ja parandada hariduse kvaliteeti ja kättesaadavust vallas ning viia muudatusi läbi tasakaalustatult ja analüüsidel põhinevalt. Koostöökogu peaks osalema probleemide kaardistamises meie haridusasutustes ning koostama ettepanekud valla juhtidele haridusvõrgu arendamiseks, parandamiseks või reformimiseks. Leiame, et enne kaasavat probleemide kaardistamist ja lahenduste-ettepanekute koondamist, ei saa teha põhimõttelisi otsuseid koolide või klasside sulgemiseks ega koolide ühendamiseks.


Ühtlasi teeme ettepaneku sarnast koostöövormi kasutada ka teistes valdkondades, näiteks elanikkonna kaitse ja kriisideks valmisoleku arendamisel, rahvamajade tegevuste koordineerimisel ning võtta arvesse riigipoolseid soovitusi kogukondade kaasamisel


Lugupidamisega,


Rommy Treumann

Koonga kogukonna eestvedaja

MTÜ Jänistvere külad juhatuse liige


Lilia Urb

Kõmsi kogukonna eestvedaja

Kõmsi kooli hoolekogu esimees


Peeter Idvani

Lihula kogukonna eestvedaja

Lihula gümnaasiumi hoolekogu liigeAnnika Urbel

Lõpe kogukonna esindaja

Lõpe kooli hoolekogu esimees


Silvia Lotman

Metsküla kogukonna eestvedaja

MTÜ Metsküla kultuuriühing juhatuse liige


Monika Hale

Varbla kogukonna eestvedaja

Varbla kooli huvijuht


Karin Madisson

Virtsu kogukonna esindaja

MTÜ Virtsu vilistlased juhatuse liige

Aktsiooni korraldaja

Lääneranna valla koolidega seotud kogukonnad

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.