Loopealse ja Paevälja piirkonna elanikud vajavad rohelise pargi

allkirjade kogumine on lõppenud

06.06.2018 00:00 kuni 24.11.2018 23:59

499 häält

49%

Petitsioon nr 01062018-1

 

Tallinn 01.06.2018


Tallinna Linnaplaneerimise Ametile
Lasnamäe Linnaosa Valitsusele


 Petitsiooni eseme: ehituse kavandamine aadressile Narva mnt 129 ja antud kinnistu kasutusotstarbe.

Kinnistu andmed: Narva mnt 129: Kinnistu suurus 63 835 m² Maakasutuse sihtotstarve elamumaa 100%. Katastritunnus 78403:304:0030 Hoonestus puudub

Üldine informatsioon:

Lasnamäel asuvale krundile Narva mnt 129b (katastritunnus 78403:304:0051) suurusega 147 008 m2 (sihtotstarve üldkasutatav maa 100%) on kavas ehitada suur linnahaigla. Meile on saanud teatavaks, et nimetatud krundiga külgnevale krundile Narva mnt 129 (katastritunnus 78403:304:0030) suurusega 63 835 m2 (sihtotstarve elamumaa 100%) on hakatud planeerima täiendavaid ehitusi perspektiivsele linnahaiglale. Hoonestuse kõrgus kuni neli korrust.

 

Kohalike elanike arvates ei ole õige Narva mnt 129 krundile ehitada hooneid. Kohalikele elanikele on see väga oluline puhke- ja vabaaja veetmise tsoon. Käesolevaga teeme ettepaneku kohaliku võimu organitele rajada nimetatud territooriumile park, kuna krunt asub väga hea koha peal, mugav on juurdepääs nii jalgsi kui transpordivahenditega, avatud värskele mereõhule. Pargis saavad jalutada ja puhata nii haigla patsiendid kui ka kõrval asuvate majade elanikud. Pargi jaoks on see ideaalne asukoht. Lihtne liigipääs nii ühistranspordiga kui ka jalgsi minnes. Jalutades on võimalik jõuda otse Pirita promenaadile, kasutamata selle juures mingeid ohtu saastuvaid transpordivahendeid (auto, buss jne).

Tallinna linna poolt koostatud Lasnamäe parkide rajamise plaaniga „Park 2“ ettenähtud puhkealad jäävad Paevälja ja Loopealse piirkonnast kaugele ning nende piirkondade elanikel on äärmiselt tülikas neid kasutada. Seetõttu on äärmiselt oluline säilitada ja arendada puhkeala Narva mnt 129 krundil kohalike elanike huve arvestades.


Probleem:

Detailplaneeringu dokumentidest ja plaanidest on selgelt näha kavandatavate parkide asukohad, mis asuvad suhteliselt kaugel arenevatest elupiirkondadest sellistest nagu Loopealse, Paevälja jms. Täna Loopealse, Katleri, Vana-Kuuli, Lauluväljaku ja Kureppõllu asumite elanikud kasutavad Narva mnt 129 ja 129 b kinnistutel asuvat tühermaad spordi tegemiseks, jalutamiseks nii lastega kui ka oma lemmikloomadega ja ka nii sama aja veetmiseks värskes õhus. Olukorras kui kavandatud arenduse käigus ehitatakse antud kinnistuid täis erinevatega abihoonetega ja patsientide eluhoonetega, kaob lähedal asuvate piirkondade elanikel lähedal asuv tükkike loodust, roheline ala, kus rahvas on harjunud veetma vaba aega, laadides ennast eluenergiana, hingata värsket mereõhku.

Meie arvates, antud territooriumi pindala võimaldab rajada siia park arvestades kõrval piirkondade elanikega/maksumaksjatega. Samuti antud lahendus arvestab ka nii haigla personaaliga kui ka haigla patsientidega ning nende külastajatega, kellel tekkib hea võimalus saada kätte palju positiivset energiat ja värsket õhku, mis ainult toetab nende tervist.

Lähedal asuvate piirkondades on väga palju noori peresid väikeste lastega, ning nende jaoks on see peaaegu ainukene võimalus viibida rohelises alas, pargis oma lastega. Pidagu ka meeles, et Lasnamäe on kõige suurem Tallinna rajoon, kus elab suurem osa Tallinna linna maksumaksjatest.

Nimetatud territooriumi täisehitamine erinevate hoonetega jätaks kohalikud elanikud ilma võimalusest taastada energiat puhtas looduses. Ja kui me jätkuvalt soovime igale vabale maalapile midagi ehitada, võime unistused „rohelise linna“ tiitlist igaveseks unustada.


Meie ettepanekud:

1.      Vaadata ümber antud ala detailplaneeringu, ning korraldada antud territooriumil looduspark koos laste- ja spordi mänguväljakuga, terviserajaga, piiratud platsiga lemmikloomade jaoks ja samuti loodusalaga koos pinkidega ning jalutusradadega.

2.      Muuta Narva mnt 129 arengukava (planeeringut) ning näha ette roheala säilimine.

 

Lisainfo:

On üldteada, et  antud territooriumil (Paevälja, Narva mnt 129) toimuvad traditsiooniliselt mitmed linnaosa valitsuse poolt organiseeritud avalikud üritused (jõulukuuskede põletamine, kontserdid, ajaloosündmuste tähistamised, jaanitule korraldamine, EV 100 tähistamine jne.). Pargi rajamine Paevälja (Narva mnt 129) maa-alale võimaldab jätkata juba traditsiooniks saanud ürituste korraldamist ning kohalike elanike huvidega arvestamist. Ärge unustage, et kõrgeima võimu kandja on rahvas, antud juhul Paevälja maa-ala läheduses elavad inimesed.


 

Kommentaarid/tähelepanekud/küsimused detailplaneeringu dokumentide kohta:

Peamised teemad, mis huvitavad meid kui naaberkinnistute elanike  (elukvaliteedi halvenemine / parenemine):

1.                  Kuivõrd haiglaga kaasneb Narva mnt liiklustiheduse kasv ja sellega kaasnev õhukvaliteedi langus ning liiklusmüra suurenemine ja seeläbi elamupiirkonna kvaliteedi halvenemine– see peab välja tulema liiklusuuringust välja.

Kes kompenseerib meile võimalikku elukvaliteedi halvenemine?

2.                  Kas ja kuivõrd muudab Meeliku tänava väljasõit Narva mnt-le kvartali sisest liiklust?

3.                  Meeliku tn ja Narva mnt ristmikule ehitada valgusfoor?

See hõlpsustaks tipptunnil sisse/väljasõitu ja vähendaks õnnetuste tekkimise võimalust.

4.                  Kergliiklustee võiks olla mõlemal pool Narva mnt

5.                  Haigla tehnosüsteemidest tulenev müra ja müraisolatsioon (vendi õhuvõtud ja väljavisked, dry-cooler, jne) – ootame ka selle kohaseid andmeid.

6.                  Kõikidel ristmikel (nii fooriga kui ka foorita) peaks olema parempööre ilma valgusfoorita – parempöördele rajada lisa rada.

7.                  DP punkt 3.5 - Praegune haljasala kasutatakse jalutamiseks, lastega mängimiseks. Millise võimalused säilivad tulevikus?

8.                  DP punkt 3.7 - Palun täpsustada, mil määral ühistransport muutub, Kuivõrd muutub liikluskorraldus - kas tekkivad ringteed või fooriga ristmikud?

9.                  DP punkt 3.8 – Lõigu viimane lause ei ole lõpetatud/poolik

10.              DP punkt 4.1  - Kuidas planeeritakse lahendada suurköögi lõhna probleemid - kas kasutatakse vastavaid filtreid ja arvestatakse valdavate tuulesuundadega?

11.              DP punkt 4.5 - Hüdrogeoloogilisest ekspertiisist tulenevad nõuded. Kas ehituskaevisest põhja vee väljapumpamine võib mõjutada naaberkinnistute veetaset - kas puud ja põõsad kuivavad ära?

12.              DP punkt 4.5 - Nõuded müra leevendamiseks.

a.       Miks lähtutakse aegunud standartidest?

b.      Milliseid meetmed võetakse tarvidusele, et tehnosüsteemidest tulenev müra (ventilatsiooni õhuvõtud ja väljavisked ning jahutusseadmete dry-coolerid) ei häiriks naaberkinnistuid?

13.              DP punkt 5.2 (1) - Kuivõrd muutub liiklusmüra foon ja millised meetmeid kavandatakse selle vähendamiseks? Kuivõrd muutub (eelduslikult) liiklustihedus ja liikluskorraldus?

 

Lugupidamisega,
Aktsiooni korraldaja

Meeliku 21 KÜ

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Heiti: Roheline ala selles paigas on hädavajalik.
Miks peab 1980 alustatud Lasnamäe laiutama nüüd suisa kaldani. Rohelust selles linnaosas on niigi vähe.
Vasta!
Marion: Haigla on hea mõte aga kusagil mujal Lasnamäel mitte meie looduskaunil puhkealal
Elan Meeliku tänaval ja linna haigla ehitamise plaan puudutab meie pere väga valusalt ja otseselt.
Iseenesest idee on väga tänuväärne ja hea sest haiglat on kindlasti vaja. Eriti sellest aspektist, et praegune valitsus saaks oma võimul püsimist kindlustada ning Tallinlaste elu veelgi paremaks muuta nagu ta seda palju aastaid juba on teinud. Suur kiitus selle eest!
Haigla võiks ehitada kuhugi mujale. Näiteks siia samasse lähedale Liikuri tn äärde, kus on ka sama suur tühermaa, millel kahjuks igal kevadel kulupõlengud. Oluline on säilitada puhkealana tihedat kasutust leidvat looduskaunist loopealset, millel on toimunud palju vahvaid Lasnamäe kultuuriüritusi ning need võiks siin edasi toimuda. Puhkeala võiks olla korrastatud nö pool metsikult. Kergkattega asfalteerimata teedevõrk ja seljatoega pingid ning vb mõned ametlikud puhkekohad nagu Stroomi ranna lähedal puhkealal. Kindlasti võiks ala varustada kaamerate ja prügikastidega ning muidugi võiks toimuda regulaarne prügi äravedu
Vasta!
Andrii: Nõus
Nõus
Vasta!
Julia: Nõus :Julia
Наша семья проживает по адресу Меллику 21/3.Идея построить больницу напротив нашего района нам не нравится!Я мама троих замечательных деток. В нашем районе проживаю в основном молодые семьи с детьми. Мы очень нуждаемся в хорошо обустроенной зелёной зоне. Нам не хватает площадки для детей в возрасте от 7 до 16 лет. В наличии только детская площедка для малышей с 2 качелями..в связи с этим взрослые дети толпятся с малышами в одной зоне..что создаёт конфликты..например:одна дама вызвала наряд полиции, потому что,подросток качался на качелях,предназначенных для малышей..А что нам делать,если вы нас лишите и этой зелёной зоны?
Больница-это хорошая идея,но не у нас!!!
Нам нужен парк с хорошо оборудованной детской площадкой!!!
Oleg:
Park ja roheline ala. See on parim valik.
Vasta!
Anatoli: Будущее?
Судя по карте, показанной в петиции, и кроме больницы будет ещё несколько новых проектов. Наверняка ещё и в будущем добавятся новые, так что застройка в самом крупном районе города станет ещё плотней. Так что было бы хорошо оставить место для зелёного парка среди этого царства бетона.
Vasta!
Indrek: Indrek: Väärtustame elu tähtsat osa kui loodust lisaks ka linnastumisele
Nagu osad on siin meelt avaldanud, siis toonitan ka mina seda, et ilma looduseta poleks inimkond enam terviklik. Loodus on elu alus, meie hoidja ja toitja igas mõttes ja seda peaks linnaga tasakaalustama. Kainet ja hoolivat mõistmist meie planeedi tasakaalu loomisel! :)
Vasta!
Kirill: Ma mõtlen, et see on õige samm
+
Vasta!
Erik: võiks ju olla
küll
Kirsti: ilus jalutamise park võiks olla
see on mõnus merevaatega ala,see peab jääma ometi rahulikuks roheliseks pargiks,kus jalutada,suvel lugeda,lihtsalt olla.Võiks ju?Et on puud, pingid,purskkaev,mõni ilus skulptuur,niisugune kaunis saareke skisofreenilisel Lasnamäel.
Vasta!