LÕPETADA AEROSOOLPRITSIMISED EESTIMAA TAEVAS!

Lennukite “keemiasabad” ja neist tekkivad "keemiapilved", sisaldades alumiiniumi, baariumi jms, võivad kahjustada inimeste tervist ja loodust kiiremini, kui arvatagi oskame.
Nüüd juba ka Eestis.

allkirjade kogumine on lõppenud

04.08.2013 00:00 kuni 31.12.2013 23:59

1083 häält

10%


PETITSIOON AEROSOOLPRITSIMISTE LÕPETAMISEKS


Pole olemas täna suuremat ohtu Inimese ja Looduse tervisele kui KLIIMAMANIPULATSIOONID (geoinsenerlus), mille katastroofilised tagajärjed on ilmnemas juba täna. Eestis teatakse sellest (surma)ohust alles kahetsusväärselt vähe. Kui me seda koheselt ei peata, puudub ka kõigel muul – majandusel, kultuuril, vaimuelul – tulevik. See on täna prioriteet number üks.


KAS OLETE MÄRGANUD ET...


täna katavad Eestimaa taevast lennukite “keemiasabad” (chemtrails) ja neist tekkivad ennenägematud “keemiapilved” (1). Selliseid aerosoolpritsimisi teostatakse üleilmsete kliimamanipulatsioonide raames eesmärgiga “takistada kliimasoojenemist”. Ja ehkki seda tegevust ametlikult eitatakse, ollakse avalikkuse survel üha enam sunnitud möönma selle olemasolu (2). Reklaamplakatitele, lastefilmidesse jm on ilmunud lennukite keemiasabad, otsekui oleks need osa loomulikust taevast. USAs on avatud isegi seda õigustav TV-kanal “Hacking the Planet”. (3) 


Need “keemiasabad” sisaldavad välismaa andmetel eeskätt alumiiniumoksiidi ja nano-alumiiniumiga kaetud klaaskiudusid, baariumiühendeid, strontsiumi ning viimasel ajal ka fluoriide. Aga ka palju muud mürgist. Kõikjal maailmas on teadlasi, kes regulaarselt testivad vihmavett. Aktiivse pritsimise päevadel on nad leidnud sellest ka arseeni, kaadmiumi, kaltsiumi, kroomi, inimese valgeid ja punavereliblesid, erinevaid nakkuslikke haigusbaktereid, pliid, magneesiumi, elavhõbedat, hallituse-eoseid, mükoplasmat, niklit, radioaktiivset tseesiumi ja tooriumi, seleeni, hõbedat, uraani, kollase seene mükotoksiine, Morgellons`i tõve tekitajaid jpm, lisaks ka seni täiesti tundmatuid viirusi, vaktsiine ja baktereid. (4) Mille mõju inimtervisele võib ajapikku olla katastroofiline.


Millest nt ainuüksi alumiinium, sattudes inimorganismi, muudab valkude struktuuri, kahjustab kesknärvisüsteemi, nõrgestab rakumembraane, läbib aju verebarjääri, (koos toksiinidega) kulutab ja desaktiviseerib ensüüme jms. Tavapärasest hoopis reaktiivsemad alumiiniumi üliväikesed nanoosakesed aga põhjustavad neurodegeneratiivseid haigusi ja neuroloogilisi arenguhäireid nagu Alzheimeri ja Parkinsoni tõbe, amüotroofilist lateraalskleroosi (A.L.S.). Lisaks põletikulist reaktsiooni kopsudes, kopsuhaigusi, astmat (5). USAs jm välismaal on mõõdetud mh inimeste verd ja leitud sellest väga suurel määral alumiiniumi ja baariumi. (6)


Intervjuust kliimamanipulatsioonide ühe tuntuma valitsusvälise uurijaga maailmas Dane Wigingtoniga:


“Ma olen viimasel ajal näinud meeletult palju haigeid inimesi, kellel on kas hingamishäired, sagedased aevastused, uimasus, sügelevad silmad ja muud allergiasümptomid. Nad ütlevad, et nad ei ole tegelikult haiged, aga ei saa aru, mis neil viga on. Paljud kahtlustavad mingeid allergiaid, kuigi nad pole ise varem allergiaga võidelnud./.../Krooniline ninakõrvakoobaste põletik on lausa muutumas epideemiaks kõikjal üle planeedi. /.../ Statistika järgi on aastast 2005 kuni 2010 surmapõhjus hingamisteede haiguste tõttu tõusnud 8. kohalt kolmandale. Sinusiit ehk äge või krooniline ninakõrvakoobaste põletik, sisuliselt raske nohu ja põskkoopapõletik, on tõusmas kõikjal. Samuti keskendumishäired, Alzheimer ja autism. Kõik need haigused on kahtlemata seotud pritsimisega.” (7)


Lisaks mõjuvad nimetatud aerosoolpritsimised (koostöös HAARPiga) rängalt loodusele: hävitavad osooni, võivad viia laastava globaalse põuani, häirivad fotosünteesi, mürgitavad pinnast ja vett, on kahjulikud enamikule taimestikust, viies selle väljasuremiseni; kiirendavad liikide (sh lindude, kalade, loomade) väljasuremise kiirust; paisates segi suuri vee ja õhuhoovusi, on tõenäoliselt peamisi metaanist tuleneva “planeedi ohuolukorra“ põhjustajaid (8), teadlaste lüües üha suuremat häirekella (9).


Kliimamanipulatsioonid on tegelikult kestnud juba ligi 60 aastat, kajastudes ca 130 sellealases patendis (10), kuid veel kunagi varem pole olukord olnud nii kriitiline. Aerosoolpritsimised Eestis on arvatavasti ka tänakevadise Saaremaa jt eeskätt Läänemaa alade drastilise kadakatekahjustuse (11) peapõhjuseks. Ehmatavad on ka sellekevadised männi- ja kuusekahjustused. Sest juba 2011.a. ametlikud mõõtmistulemused kinnitavad mulla ja okaste saastumist alumiiniumiga: “Saarejärve kuusiku ja männiku nõrgvee madalate pH-väärtuste juures on üldise ja lahustuva alumiiniumi keskmised sisaldused tõusnud nii männikus kui ka kuusikus orgaanilise kihi all ja kuusikus ka sügavamas kihis. /.../ Okaste keemiline analüüs näitas VÄGA KÕRGEID (meie rõhutus) alumiiniumisisaldusi männiokastes.” (12) Augusti alguseks on vähemasti Tallinnas ilmnemas ka lehtpuude (eriti kastanite ja pärnade) lehestiku ehmatavalt massiline pruunikstõmbunine.


Keemiapritsimised kahjustavad ka mesilasi. Dane Wigington ütleb: “Tagajärjed on kohutavad. Mesilaskolooniad on suremas. Räägitakse, et selle põhjustab pestitsiidide kasutamine. Mina aga elan kaugel nendest põldudest, kus pestitsiide kasutatakse ja minu mesilased surevad täpselt samamoodi.” (7)


Kahjuks Eestis puudub hetkel ametlik järelvalve lennukite keemiasabades kirjeldatud mürkainete üle Eestimaa õhus (13) Siiski on teada, et nt loomulik alumiiniumisisaldus vihmavees ja lumes peaks olema 0-0,5 mikrogrammi liitri kohta (14), samal ajal kui meie poolt märtsis tellitud kaks lumeproovi metsast Vitipalu maastikukaitsealalt andsid tulemuseks vastavalt alla 40 ja alla 50 ning vihmaveeproov Tallinna lähistel Kloostrimetsas mais 2013 46 mikrogrammi liitri kohta. Eesti Keskkonnauuringute Keskuse poolt 2013.a. jaanuaris-veebruaris võetud veeproovid 22-st Eesti jõest näitasid, et 12-s neist ületas baariumisisaldus lubatud piirnormi (50 mikrogrammi liitri kohta). (15)


Keemiapilvi on kõige “käegakasutavamalt” võimalik tuvastada taevast maa peale langevate ja seda katvate imepeente nanofiiberkiudude kujul, mille külge saab “istutada” vajadusel metallide nanoosakesi, baktereid jms (16); samuti “keemiapilvede” spektraalanalüüsiga (17). Meie järelpärimise peale selgus, et Eesti Keskkonnauuringute Keskusel spektroskoopi pole. Ka võib vaadelda aerosoolpihustamist sisse- ja väljalülitavat lennukit õhus. (18) 
MIDA TEHA?


* Levitada käesolevat Petitsiooni võimalikult paljudele koos võimalusega anda allkiri aadressil www.petitsioon.ee


* Liituda meie Facebooki grupiga “Chemtrail Eesti...”


* Astuda MTÜ Kodanikeliikumise Puhas Taevas liikmeks või toetada MTÜ-d rahaliselt või muul moel http://www.puhastaevas.ee/toeta/


* Osaleda üleilmsel Chemtrail-päeval 25. augustil 2013 kell 12-15 Tallinnas, Tammsaare pargis: https://www.facebook.com/events/348432135288287/?fref=ts


* Saata meile fotosid, videosid, andmeid, artikleid, linke jms lennukite “keemiasabadest” ja nende kahjumõjust inimesele ja loodusele


* Lasta teha oma kodukohas proove mullast, kahjustunud puudest, vihma- ja pinnaveest, lumest eestkätt alumiiniumi, baariumi, strontsiumi ja fluoriidide lõikes; samuti lasta uurida taevast alla langevaid nanofiiberkiudusid.


MTÜ Kodanikeühendus Puhas Taevas

www.puhastaevas.ee

info@puhastaevas.ee


VIITED:


1) Fotosid “keemiapilvedest” maailmas: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.452436044770615.119857.227810860566469&type=1;


Eestis: http://www.telegram.ee/maavaline/lugejapildid-vol-4-keemiapilved-tallinnas-juris-tartus-ja-parnus#.UfrJUuES0Sl


2) Infoks keemiapilvede skeptikutele: http://www.telegram.ee/nwo/infoks-keemiapilvede-skeptikutele#.Ue4oqOES0Sn


3) Ameerika ilmakanali sari "Planeedi häkkimine" promo: http://www.youtube.com/watch?v=gRuMW6OY_J4


4) Chemtrails-dokumente: http://chemtrailsinourskies.wordpress.com/chemtrails-documents/


5) Terviseajakirjanik Desiree L. Röveri Chemtrail-konverentsi ettekanne Europarlamendis 8.-9. aprillil 2013: http://www.puhastaevas.ee/chemtrail-konverents-euroopa-parlamendis/


6) Alumiinium ja baarium inimeste veres: http://mohavecountyconstitution.com/pics/Image6.jpg


7) Mis on geoinsenerlus ja kuidas see meid mõjutab? I osa: http://www.telegram.ee/nwo/mis-on-geoinsenerlus-ja-kuidas-see-meid-mojutab-i-osa#.UccnKlGYMSh


8) Geoinsenerluse 10 murelikuks tegevat fakti, millest meedia vaikib:

http://www.puhastaevas.ee/geoinsenerluse-10-murelikuks-tegevat-fakti/

9) Teadlased: Arktika jää sulamine ohustab miljonite inimeste elu:

http://www.telegram.ee/maailm/teadlased-arktika-jaa-sulamine-ohustab-miljonite-inimeste-elu#.Ud5cSuES0Sl


10) Aerosoolpihustamise patente läbi ajaloo: http://www.carlg.org/engchemtrails2.html


11) Peeter Liiv “Enne mesilasi surevad kadakad”: http://www.puhastaevas.ee/peeter-liiv-enne-mesilasi-surevad-kadakad/


12) Alumiinium Eestimaa mullas ja puuokastes:  http://www.keskkonnainfo.ee/failid/Keskkonnaseire2011_kompleskseire.pdf


13) Eesti õhuseirelaborite vastus MTÜ Kodanikeühenduse Puhas Taevas järelpärimisele 24.04.2013:  http://www.puhastaevas.ee/eestis-puudub-hetkel-ametlik-jarelvalve-keemiasabades-kirjeldatud-murkainete-ule/


14) Dr David Lim`i esitlus geoinsenerlusest ja keemiapritsimistest:  https://www.youtube.com/watch?v=OJcB7yZpbtU (tabelid alates 45. minutist)


15) Piirnorme ületav baarium Eesti jõgedes:  http://www.puhastaevas.ee/baariumisisaldus-eesti-jogedes-ule-normi/


16) Video: Eesti keemiarajad, keemiavõrgud?  http://www.hingepeegel.ee/peab-nagema-videod/video-eesti-keemiarajad-keemiavorgud/ ja https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6V7P9EzdIFw


17) Spektraalfotosid alumiiniumitunnustega “keemiapilvedest”: http://syzygyastro.hubpages.com/hub/Chemtrails-Chembows-and-Spectral-Analysis


18) Aerosoolpihustamist sisse- ja väljalülitav lennuk õhus: http://www.youtube.com/watch?v=cnWO5KT8IhI19) “Keemiapommid” taevas: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.142823089259484.1073741849.120482964826830&type=1


Aktsiooni korraldaja

MTÜ Kodanikeühendus Puhas Taevas

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Mihkel: Nõus.
Nõus.
Vasta!
Sven: Nõus.
See kõik ongi tänase päeva reaalsus ja normaalne taevamuster. Just "normaalne" mitte "loomulik". Mürgine või vähemmürgine, päikest tahaks...
ene:
Ammu oleks aeg.
Vasta!
akinchana: akinchana
200% nõus.
Vasta!
Lea: lõpetada aerosoolpritsimised Eestimaa taevas
Loomulikult nõus
Vasta!
Airy: uudishimu
Chemtrailsid matavad Tartu taevast liigagi tihti ja keemiasabasid on märgata juba ka väikestes kolkakülades, kust kunagi varem pole lennuliiklust kulgenud. MIS TOIMUB?
Vasta!
Aivo: toetan
Annan allkirja keemiapilvedest vabanemise poolt.
Vasta!
Kerttu: Kerttu
Jah
Vasta!
Kerttu: Kerttu
Jah
Vasta!
Kaidar: Nõus.
Nõus
Vasta!
Jaanus: y
Y
Vasta!
Sven: Kuidas päikest tappa...
Kuhu on kadunud sinine taevas...
Vasta!
Lea: Nüüd ja kohe!
Lõpetage ometi meie endi ja meie laste mürgitamine!
Vasta!
Mikk: Lõpetada aerosoolpritsimised Eestimaa taevas!
Lõpetada aerosoolpritsimised Eestimaa taevas, kui seda tõesti tehakse ja põhjendada miks tehakse! Igatpidi tundub see jabur.
Keegi ametiisik peaks juba ammu kõva häälega seda teemat rahvale selgitama!!!
Vasta!
Maarja: Maarja
Poolt
Vasta!
Armin: nõus
Kaua võib.
Vasta!
Lea: Lea : 100% Nõus
Lõpetage ometi see mürgi külvamine
Vasta!
Indrek: 1ndrek
Taevas Puhtaks !11
Vasta!
Kätlin: Poolt
Ei keemiapilvedele
Vasta!
Kalle:
Teema tuleb ka valimistel üles võtta.
Vasta!
Kalle: Toetan
Toetan
Vasta!
Siim: Nõus
Nõus
Vasta!
Liisi: .
nõus
Vasta!
Kalli: NÕUS
NÕUS
Vasta!
Erkko-Mikk: Erkko-Mikk
Viimane aeg seda teha
Vasta!
Allar: Iouks!
Mina arvan, et ma ei arva, et need keemiapilvekesed minukesele head on.
Vasta!
Meelis: Algatada üldrahvalik avalik arutelu - Keemiasabad meie taevas !
Tuleb algatada keemiasabade teema avalik massiivne üldrahvalik arutelu ajakirjanduses , televisioonis , netiportaalides , raadiotes ,kõnefoorumitel jne. Tuua probleem iga eestimaalase teadvusse nagu tegime "fosforiidisõja" ajal. Nõuda teema käsitlust ja seletust EV valitsuselt , Riigikogult ! Mis toimub ? Kelle teadmisel ja lubamisel piserdavad võõraste riikide lennukid Eesti õhuruumist läbilendamisel mürkkemikaale ??
Vasta!
Alex: ruih
ruihruih
Vasta!
Tõnis: Poolt
Kopp ees sellest keemiast
Vasta!
Heiki: Häbi ka on?
Kuulge, teil häbi ka on, et te elementaarse atmosfäärifüüsikaga põgusaltki kursis pole?
Vasta!
Oliver: Häbi ka on?
Oleme küll, veeaur lennukitest püsib 5 - 30 minutit, mitte rohkem. Keemiapilved on peale tundi ikka nähtavad, pead täpsemalt ja pikema aja jooksul vaatama.
Alan: Alan
häbi ka on nendel kes seda pritsimist pooldavad? Neil nagu poleks õigust veel juriseda :S See on nagunii kuri programm...
Vasta!
Katrin: Siililegi selge!
Olen üritanud tutvusringkonda taeva poole vaatama aga tulutult...sest sellest kõigest räägitakse liiga vähe...rohkem meediasse selle kõigega!!!
Vasta!
Ilgem: pooldan
pooldan
Vasta!
Erki: Naeruväärne
On täiesti naeruväärne, mida inimesed tänapäeval usuvad.
Vasta!
Ilgem: Katlamajad
Katlamajad on ka nendega ühes pundis.
Vasta!
Peeter: Nõus
Pool aastat poolt - sestpeale kui asjast teada sain
Vasta!
Klõbistaja: Klõbistaja: Vastu
Sel lihtsal põhjusel, et kui midagi pole alustatud, siis ei saa seda ka lõpetada. Kuid puhta õhu vastu pole loomulikult mitte keegi. Selles osas on veel palju arenguruumi.
Vasta!
Ave: Ave: tahan puhast taevast!
Ei ole inimloomal õigust loodust omatahtsi moondada.
Vasta!
Toomas: Toomas
Ei saa nõuda tegevuse lõpetamist, mida ei toimu!
Te peaksite ka kohvi- ja teekannude tootjate vastu hakkama allkirju koguma, et nende toodangust aerosooli ei väljuks, kui selles vedelik keema läheb.
Vasta!
raul: Raul:Nõus
Ega ühtki ametlikku lennunduseksperti ei saa usaldada antud küsimuses. Selgitus, et "tegu on veeauruga" käis meediast läbi mõni kuu tagasi ja see ei tundunud usutav. Minul isiklikult on siiber sellest inimestele ümmarguse jutu ajamisest kus iga kriitiline teema uinutatakse mingi eksperdina esineva topise poolt ning sõnum on ikka üks- "võtke asja rahulikult, kõik on korras, mingid rumalad arvavad, et meid tahtlikult mürgitatakse, aga see ei ole ju võimalik, meil on humaanne ühiskond ja meil on seadused, mis meid kaitsevad". Bullshit, võtame jah asja rahulikult ja sureme nagu kärbsed!
Ega midagi ei muutu kui ise midagi ei muuda. Teadagi, meie valitsust absoluutselt ei koti kas lennuki heitgaasi pilves on mingi keemia või mitte, seltskond tegeleb seal hoopis teise asjaga kui rahva asja ajamine. Sellelt kaadrilt saab rahvas ainult näkkuirvitamist ja targutamist, mis eriti ka enam kedagi ei veena. Aeg on niikaugel, et tuleks luua fond mis rahastaks erapooletut/läbipaistvat uurimist, on piisavalt inimesi kes tuleviku huvides oleks nõus sinna annetama.
Veel üks mõte - Hr.Säde viitas chemtrailide põhjustajana mingit ködi, mis lennukeid teenindav sibiauto sinna jätab, uurigem seda!
Vasta!
Raivo: Raivo
Soovin kiiret ja valutut lõppu neile TUBLIDELE TEGELASTELE, kes igapäevaselt korraldavad ülemaailmset genotsiidi.
Vasta!
Janar: nõus
Poolt
Vasta!
Lauri: Poolt
Nõus
Vasta!
Karl-Kristjan: Avalikustada ja lõpetada !
Chemtrailid ehk globaalne kliimamanipulatsioon Eestis massiliselt alates 2009 aastast..
Vasta!
Erik: Absoluutselt
Nõus...
Vasta!
Ene: LÕPETADA AEROSOOLPRITSIMISED EESTIMAA TAEVAS!
Just, selle peab lõpetama
Vasta!
Rivo: lõpuks ometi
:) oli vaid aja küsimus millal siia see jõuab.
Vasta!
nadežda: Nadja
Rohkem valgust !
Vasta!
Ingel-Marie: Nõus.
Taevas puhtaks!
Vasta!
Liisa: Liisa
Lõpetada pritsimine!
Vasta!
Jaanika: Tulge mõistusele ...
... ja lõpetage kõige mõtetu mürgitamine!!
Vasta!
AILI: loomulikult poolt
Miks sel teemal vaikivad teadlased ja valitsustegelased?
Vasta!
Kristjan: MIKS
SEDA TEHAKSE?
Vasta!
Marco:
Uskumatu, kui lihtne on inimestega manipuleerida ja täielikku jama uskuma panna.
Vasta!
taavi: umbluu
Soovitan soojalt mitte allkirjastada - kardetavalt on siin palju libaallkirja-andjaid. Mis sest umbluust ikka välja teha.
Vasta!
Raimo: Raimo
Poolt. Üle terve Eesti piserdatakse seda mürki. Alati, kui taevas selgineb, ilmuvad lennukid, mis toovad kohale valged juttid, mis omakorda muutuvad kiiresti sudu laadseks tooteks. Selline loodust ja elu hävitav tegevus tuleb lõpetada.
Sooviks teada, kes isiklikult või mis ametkond on andnud nõusoleku sellise tegevuse lubamiseks Meie riigis?
Vasta!
Andreas: Andreas
Pole see mürgitamine eestis nii hull, kui mujal maailmas aga ära võiks sellegipoolest lõpetada!
Vasta!
Ian: nõus
100% nõus
Vasta!
Argo: Argo
Loomulikult nõus!
Vasta!
Mariel: Nõus
Ammu oleks aeg!!!
Vasta!
Mati: Mati: Nõus.
Tuleks leida võimalus proovide võtmiseks looduses ja määrata kindlaks erinevate metallide sisaldus taimedes.
Vasta!
Ulvi:
Tahan teada, miks Eesti valitsus pole sellest inimesi informeerinud ja kui palju maksumaksjad selle eest peavad maksma, et seda sodi endale kaela saada.
Vasta!
Erika: KOHE!
Jumal tänatud, et inimesed ärkavad ja on sellele vastu! JAH ilusale tulevikule!!!
Vasta!
Urmo: Mis teil viga on, et te nii rumalad olete?
See keemiapilvede temaatika on täiesti umbluuparanoia ju!
Vasta!
reigo: Poolt
on seda paska meile vaja siis v?
Vasta!
Martin: Kindlasti
Ebanormaalne käitumine valitsuse poolt
Vasta!
Aires: see on rahva mürgitamine ilma rahva enda teadlikuseta
olen kah poolt et see jama ära lõpetatakse, milleks me laseme end ja oma lapsi mürgitada nende raskete mürgiste metallide ja fluoriidiga.
Vasta!
toru: toru
idioodid
Vasta!
Mario: Mario: Poolt
Kindlasti poolt, kes ei tea siis tavaline lennuki kondensatsioon hajub üldiselt kuni max. 30 minutit.

Aga, et veeaur taevas mitu tundi pika jutina on ? No palun andke abi...Lõpetagem meie taevaste mürgitamine eksole?
Vasta!
Vambola: Lõpetada aerosoolpritsimine ...
Valitsusele küsimus, kes on peremees meie kodumaa kohal ?
Vasta!
Randar:
Miks inimesed ei mõista et meil on ainult üks planeet,kus me elada saame!
Teis pole võtta kuskilt!
Vasta!
Randar: Randar: Nõus
Miks inimesed ei saa aru et meil on ainult üks planeet kus me saame elada!
Pole teist võtta kuskilt!
Vasta!
Merje:
Nõus ja poolt
Vasta!
Savi:
oh jeebus
Vasta!
Savi:
idee on hakata siis uuesti hobukaarikutega sõitma?
Vasta!
Green:
Nii palju kui mulle on sellest räägitud, pole küsimus üldse kliimas. Eesti riigi eelarves polegi sellist kuluartiklit nagu kliimasoojenemise ärashoidmine kemikaalide pihustamise kaudu lennukitelt. Eestil pole ka selliseid lennukeid ega sellist keemiatööstust.
Atmosfääri külvatakse psühhotroopset ainet, et hoida inimesi "parajalt" apaatsetena. Põhiliselt külvatakse taolisel meetodil psühhotroopset ainet suurlinnade kohal, et ennetada massirahutusi ja massiväljaastumisi. Seda tehakse siis kui pealtkuulatava sotsiaalmeedia ja - kommunikatsiooni analüüs näitab agressiivsete meeleolude teravnemist. Kõik see on meie relvaliitlaste eriüksuste tavategevuse üks rutiinne osa.
Kas seda kõike on vaja tavainimestel teada, uskuda või mitte uskuda, eks aeg näitab, kuid stabiilsust vajame me kõik.
Vasta!
Anni: Tuleks uuesti teemaks võtta
Tere

Kas petitsiooni algatajal oleks võimalik see petitsioon uuesti päevakorrale tõsta?
Vasta!
Taavi: oh jumaluke taevas
Üle tuhande hääle? Kui on võimalik säärane desinformatsiooni-pilveke siinmail kokku puhuda, ei siis või imestada ka äraspidises Ida-Lääne polarisatsioonis esitatud arusaamade üle kodumaises internetis.
Kui siinsed toetajad on usutavasti head inimesed, kel süda õiges paigas, siis see lubab loota, et ka mõned karuarmastusest (suure karu) kõnelejad teevad seda ainult kogemata.
Vasta!