LUUNJA VALLA TOETUSEKS JA TARTU LINNAGA SUNDÜHENDAMISE VASTU!

Saame iseseisvana paremini hakkama kui suurlinna sulandudes!

allkirjade kogumine on lõppenud

14.03.2017 00:00 kuni 10.05.2017 23:59

284 häält

28%

  Luunja valla elanike kirjalik avaldus Vabariigi Valitsusele Luunja sundühendamise kohta Tartu linnaga


Vabariigi Valitsus on esitanud 15.02.2017 Luunja Vallavolikogule, Tartu Linnavolikogule ja Tähtvere Vallavolikogule sundühendamise eelnõu.

Sundühendamise eelnõu seletuskirjas ei ole näidatud, millisel määral Luunja valla elanike elukvaliteet seeläbi paraneb, mil moel arvestatakse tegelikke olusid ja kellele sundühendamine positiivselt mõjub.

Luunja vallal on suutlikkus suunata tasakaalustatud arengut nii oma hajaasustuspiirkonnas kui ka Tartu linnaga külgneval aladel. Tartu linnal aga puudub hajaasustuspiirkonnaga toimetuleku kogemus. Sellele asjaolule viitab ka haldusreformi ekspertkomisjoni arutelu.

Sundühendamise pooltargument, kus väidetakse, et linnaga külgnevate külade elanikkond saab Tartu linna koosseisus parema võimaluse oma elukeskkonda maksumaksjana mõjutada, on ebaloogiline. Luunja Vallavolikogus on siinne elanikkond oluliselt paremini esindatud, kui see Tartu Linnavolikogus eales mõeldav oleks.

Riigikohtu hinnangul on seadusandjal küll õigus omavalitsussüsteemi tervikuna ümber korraldada, kuid iga üksiku omavalitsuse osas tuleb lisaks 5000 elaniku kriteeriumile lähtuda ka muudest põhimõtetest. Haldusreformi seaduse alusel tuleb otsustamisel võtta arvesse kriteeriume, mis näitavad omavalitsuse sisulist võimekust. Nende kriteeriumide järgi on Luunja vald võimeline iseseisvalt korraldama kohalikku elu, osutama avalikke teenuseid soodsamatel tingimustel ning edukalt täitma seadusest tulenevaid ülesandeid.

Peame õigeks Luunja Vallavalitsuse ja Luunja Vallavolikogu senist igati õigustatud joont - jääda Luunja vallaks.

Toetame praeguse tugeva ja toimeka Luunja valla jätkamist iseseisva omavalitsusena.

Soovime ühiselt, et Vabariigi Valitsus ei ühendaks Luunja valda Tartu linnaga.

 

Allakirjutamise algatasid MTÜ Lohkva Külaselts, MTÜ Luunja Maanaiste Selts, MTÜ Sirgu küla selts, MTÜ Viplala, MTÜ Luunja Aidarahvas, MTÜ Luunja Hüvanguks, MTÜ Tartumaa Ratsaspordiklubi, MTÜ Münnich, MTÜ Luunja Vabatahtlik Jõepääste

Aktsiooni korraldaja

MTÜ Lohkva Külaselts, MTÜ Luunja Maanaiste Selts, MTÜ Sirgu küla selts, MTÜ Viplala, MTÜ Luunja Aidarahvas, MTÜ Luunja Hüvanguks, MTÜ Tartumaa Ratsaspordiklubi, MTÜ Münnich, MTÜ Luunja Vabatahtlik Jõepääste

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Enn: Sundliitmise vastu!
Väga hästi toimiv ja toimetulev vald. Seda ka finantsvõimekuselt oma valda arendada ja vallaelanike heaolu parendada. Liites suurlinnaga vallaelanikud tulevad kaotama suuresti!
Vasta!
Olga:
Sundliitmise vastu!
Vasta!
Alla: Alla: Sundliitmise vastu!
Sundliitmise vastu!
Vasta!