M.Jürilo ja M.Priske peavad vastutama

allkirjade kogumine on lõppenud

30.04.2020 00:00 kuni 10.06.2020 23:59

572 häält

22%

1. Terviseamet kui esimesena rahvatervise eest seisev institutsioon jättis reageerimata pandeemiale õigeaegselt,
   kui võimaldas tekkida olukorral, kus kahe päeva pärast oleks meditsiiniline eesliin ravinud koroonapatsiente
   ilma isikukaitsevahenditeta
   - erakordne hoolimatus oma põhifunktsiooni kui ka põhitöö vastu võinuks halvima stsenaariumi kohaselt 
     lõppeda esimesena meditsiinisüsteemi kokkuvarisemisega, teisena avaliku korra kokkuvarisemisega ja kolmandaks
     riikluse lõppemisega seadusetusena tänavatel
2. Terviseamet võimaldas oma kirjaliku nõusolekuga tekitada koroonahaiguse epitsentri Saaremaal
   - esimesena vastutab rahvatervise eest mitte kohalik omavalitsus ega mittetulunduslik spordiorganisatsioon,
    vaid Terviseamet
3. Terviseamet reageerimisel omaenda otsesel osalusel loodud probleemile üles näidanud kalki küünilisust,
   eriti olukorra alguses
   - rahvatervise eest heaseisev organisatsioon oleks võinud eeldada, milline olukord Saaremaal peale puhangu
     algust valitseb
4. Terviseamet nõustas riigi valitsust, kui valitsus väitis avalikkusele, et oleme pandeemiaks valmis
   - tegelikult aga polnud.

Terviseamet on käitunud küüniliselt. Südametult. Valelikult. Varjavalt. Otsustamatult. Saamatult.

Lisaks Terviseameti juhile peab vastutuse võtma ja tagasi astuma Sotsiaalministeeriumi kantsler Priske.
1. Ilma igasuguse meditsiini tagapõhjata isik Merike Jürilo on välja valitud Kõrgemate Riigiametite Kvalifikatsiooni
Komisjoni poolt, mida juhtis siis Marika Priske
2. sama isik on ka Terviseameti ebaõnnestumiste eest vastutav direktrissi otsese ülemana
Lisaks 3. Eesliinil olev Kuressaare Haigla kangelaslikud juhtkond kui kollektiiv on langenud Sotsiaalministeeriumi
allasutuste tagakiusamise ohvriks
 - Haigekassa audit nn kinnitamata raviskeemidele laskmata pandeemiapuhangu lõppedagi
 - süüdistused majasisese nakkamise "lubamises".


Tunnen sügavat pettumust nn ühiskonna valvekoera - Eesti ajakirjanduse suutmatuse üle küsida
vastutust Sotsiaalministeeriumilt. Toas on elevant, mida ei märka sajad ajakirjanikud Delfist, Postimehest
ega Rahvusringhäälingust, täiesti solidaarselt. 

Aktsiooni korraldaja

Hanno Luukas

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Ella: Minu arvamus
Tehtu eest tuleb vastutada, tunnistada vigu. Terviseametil kirjutada vastus petsitsioonis toodud puudustele.
Vasta!
Heli: Heli
Peavad vastutama
Vasta!
Mart: Mart
Ametnik peab vastutama
Vasta!
Helve: Minu isiklik arvamus:
Surnud ei saa enda eest seista, seda teeme meie.
Vasta!
Jüri: Vastutusele võtta
Siin pole midagi arutada peavad tagasi astuma ja vastutama.
Vasta!
Mona:
Peavad vastutama
Vasta!
Urmas:
Nende puhul ei ole tegemist ühekordse väikese eksimusega, vaid eksimusi on tulnud ette väga palju ning lisaks tundub, et mõlemad töötavad valitsuse vastu.
Vasta!
Vaike: Vaike: aumehelikkus,eetika, hariduseeldus ja mõnusate töökohtade täitmine tasaste vastutusvõimetute pugejatega meie väikses konnatiigis
Pean aumehelikuks ja eetiliseks, et vähemalt 3 inimest seal astuks tagasi ja maksaks tagasi ka 2 kuu töötasu. Aga tagasi peaks astuma ka tegelased, kes on kinnitanud ametisse arstihariduseta ametnikud! Samas tuleks Arkadi Popovile anda elutööpreemia epideemia õigesse vakku suunamise eest! Ei tea, kas terviseametnike tagasimakstud summadest jätkuks, aga abiks ikka!
Sakslased ütlesid juba 1, 5 kuud tagasi: nüüd ei saa ametis olla suuresõnalised otsustusvõimetud tühjajutu ajajad!
Vasta!
Ants:
Täielik rumalus oli lubada Milanost otse viirusepesast võrkpallurid Saaremaale. Keegi peab selle eest vastutama ja see oleks õige, kui Terviseameti juht Merike Jürilo tagasi astuks.
Mis puutub aga Sotsiaalministeeriumi kantslerisse Marika Priskesse, siis Delfi kirjutab 21.04.2020, et tema olevat helistanud Saaremaa vallavanemale ja soovitanud mängud ära jätta, selles valguses ma tal süüd ei näe.
Vasta!
Olli: TA
M.Jürilo, M. Kadai, pr. Öpik ei ole olnud oma ülesannete kõrgusel, enne kriisi ja kriisi ajal puudulik tegevus, pressikonverentsidele tulla puuduliku või olematu ettevalmistuseta, andmete osas valetamine - vassimine, eneseõigustamine.
Vasta!
Maie: Maie
Terviseamet peab vastutama!
Vasta!
Andres: taat
Vastutus peab igal juhul tulema, ei saa nii, et nämmin riigipirukat, käkin kokku mida iganes ja vastutama ei pea!
Vasta!
Viktor:
Viktor:Peale Petrov,i peaks terve see punt tagasi astuma.Kuna teati viirusest juba eelmine aasta,
ei tehtud midagi olukorra ennetamiseks.
Vasta!
Aasa: Ametnik peab vastutama
Kulutada maksumaksja raha 30 000 Terviseametis oma vigade varjamisks PR - ile on ebakompetentne ja nahhaalne. Juba Saaremaal juhtunu nõuaks tagasi astumist. Kuna nad ise sellest aru ei saa, siis peaks siin sekkuma valitsuse juht.
Vasta!
Rein: Rein: Minu arvamus
Peavad vastutama!
Vasta!
Tõnis:
Tagasi peavad astuma
Vasta!
Terje:
Peavad vastutama ja tagasi astuma.
Vasta!
Tiit:
Ametnik peab vastutama
Vasta!
Tõnu: Ametnike vastutus peab iolema reaalne
Ametnikud peavad hakkama ükskord vastutama. Selleks annab aluse ka karistusseadustik (väljavõte):
....
2. jagu Nakkushaigustega seotud süüteod
§ 192. Nakkushaiguse ja loomataudi leviku ohu põhjustamine
(1) Nakkushaiguse- või loomatauditõrje nõuete rikkumise eest, kui sellega on põhjustatud eriti ohtliku nakkushaiguse või eriti ohtliku loomataudi leviku oht, –
karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.
(2) Sama teo eest, kui sellega on ettevaatamatusest põhjustatud eriti ohtliku nakkushaiguse või eriti ohtliku loomataudi leviku oht, –
karistatakse rahalise karistusega.
(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahalise karistusega
Vasta!
Eilar: Eilar: Arvan
Millise ametniku kohus oli tagada riigi juhtorganite teavitamine maailmas levivast pandeemiast, ning anda ülevaade Eesti valmisoleku kohta selleks. Käesoleva aasta jaanuaris ei olnud apteekidest saada isegi näomaske, ostusoovi avaldajaid ei võetud tõsiselt
Vasta!