Maardla peatamine Klooga aleviku, Kloogaranna, Kersalu ja Tuulna külades

Soovime, et Lääne-Harju vallavalitsus ei annaks luba teha geoloogilisi uuringuid Lääne-Harju vallas Klooga aleviku, Kloogaranna, Kersalu ja Tuulna külades ehitusliiva ammutamiseks mõeldud maardla kavandamiseks.

Palume uuringuks luba mitte anda, sest oleme rajatava maardla vastu.

Plaanitav maardla halvendaks oluliselt inimeste ja loomade elukeskkonda ja kahjustaks Lääne-Harju valla, kui rohevalla mainet.

Lisaks viitame võimaliku maardla kumulatiivsele mõjule (müra, liikluskoormus, liikumispiirangud), mis avaldub Klooga piirkonnas teiste negatiivse mõjuga objektide koosmõjus nt Kaitseväe Klooga harjutusväljak, Paldiski maantee ja Ämari sõjaväe lennuväli. Surve elu- ja looduskeskkonnale on piirkonnas niigi suur.

Kogukonna hinnangul kaasneks plaanitava maardlaga:
1) Elukvaliteedi oluline halvenemine (müra ja tolm mis tekib kaevandamisel ja transportimisel)
2) Liiklustiheduse suurenemine olulisel määral niigi koormatul Paldiski maanteel ja Paldiski mnt/Jaama tee ristmikul
3) Elanike hulgas väärtusliku marja- ja seenekohana kasutusel oleva rabamänniku raiumine

4) Võimalik veetaseme langus ojades ja järvedes (Otu oja, Lodijärv, Soodajärv)

5) Põhjavee kvaliteedi langus

6) Põhjavee taseme langus

7) Võimalike vääriselupaikade hävinemine

Plaanitavad uuringualad asuvad valla rohevööndis. Tegemist on kohaliku kogukonna poolt tihedalt kasutuses oleva puhke- ja matkakohaga, marja- ja seenekorjamispaigaga. Plaanitav maardla on tiheasustuse vahetus läheduses (lähimad elamud asuvad vaid u 200 m kaugusel). 
Osa taotletavast uuringualast asub Niitvälja soos, mis on osaliselt võetud kaitse alla. Otu ojas elavad meile teadaolevalt kaitsealused kalaliigid, kelle ellujäämine on seoses kaevanduse rajamisega ohustatud.

Klooga, Kloogaranna, Kersalu ja Tuulna elanikud.

Anna oma allkiri, et toetada elu- ja looduskeskkonna säilimist!

allkirjade kogumine on lõppenud

02.03.2020 00:00 kuni 07.03.2020 23:59

1348 häält

89%


Aktsiooni korraldaja

Klooga, Kloogaranna, Kersalu ja Tuulna elanikud

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Sergei: Я против организации песчанного карьера в лесу Клоога.
Всегда был против карьеристов и против новых железных дорог (загрузите старые).
Vasta!
Erle: Maardla peatamine Klooga aleviku, Kloogaranna, Kersalu ja Tuulna külades
Olen vastu
Vasta!
Inga: Maardla peatamine Klooga aleviku, Kloogaranna, Kersalu ja Tuulna külades
Mulle meeldib minu kodumets ja ma ei soovi elada kaevanduses. Ma ei taha, et meie kaevust suvel vesi otsa saab.
Artur Kangur
Maia-Liisa:
Olen kaevamise vastu
Vasta!
Raili: MaarMaardla peatamine Klooga aleviku, Kloogaranna, Kersalu ja Tuulna külades
Olen maardla vastu
Vasta!
Raili: Elmo MaarMaarMaardla peatamine Klooga aleviku, Kloogaranna, Kersalu ja Tuulna külades
Maardla vastu
Vasta!
Andres: Maardla peatamise vastu
Tahaksin lisada ka omaltpoolt, et ei toeta maardla rajamist.
Карина:
Mina olen VASTU !!!!!!!!!
Vasta!
Olga:
Я против организации карьера!! Клоога ПРОТИВ!!!!
Vasta!
mati:
Olen uuringute ja edaspidise kaevandamise vastu rohealal.
Vasta!
Jelena: Jelena
Я против!!!!, Уничтожат последнее место около Таллинна, где можно отдыхать и наслаждаться природой.
Vasta!
Monika: Klooga metsad.
Klooga loodus on eriline ja vajab kaitset.Olen kaevamise vastu!
Vasta!
Jaakko: Kloogaranna loodus
Olen kaevamise vastu.
Vasta!
Olga: Я против песчаного карьера в лесу Клоога
Я против возведения песчаного карьера в лесу Клоога!!!! Там идеальная природа. Восстановите в старых местах.
Vasta!
Natalja: Я против организации песчанного карьера в лесу Клоога/Клоогааедлин
Сохраним идеальную природу и зону отдыха. За за сосны и чистый воздух.
Vasta!
liisa: Maardla peatamine Klooga aleviku, Kloogaranna, Kersalu ja Tuulna külades
Olen uuringute ja edaspidise kaevandamise vastu rohealal. Liisa Hirsch
Vasta!
Kert: Olen
kaevurite vastu
Vasta!
Oksana: Oksana
Olen kaevamise vastu
Vasta!
Juri: Juri Smirnov
Я ПРОТИВ !!!!!
Vasta!
Jan: Olen vastu
Olen kaevamise vastu.
Vasta!
Koh: Olen vastu
Olen vastu!
Vasta!
Oliver:
Olen vastu
Vasta!
Andres: ?
Olen vastu sellisele tegevusele.
Vasta!
Marge: Looduse eest
Toetan kogukonna püüdlusi säilitada elamisväärne keskkond kõigele elavale Klooga, Kloogaranna, Kersalu ja Tuulna ümbruses.
Vasta!
Anne: Maardla peatamine Klooga aleviku, Kloogaranna, Kersalu ja Tuulna külades
Olen vastu.
Vasta!
Margo: Maardla peatamine Klooga aleviku, Kloogaranna, Kersalu ja Tuulna külades
Mina olen uuringute ja kaevandamise vastu
Vasta!
Jan: Kaevandamise vastu
Ei toeta liivakarjääride loomist Klooga ega Maardu elustikurikaste põlismetsade aladele.
Vasta!
Riho:
Olen poolt!
Vasta!
Riho:
Olen vastu!
Vasta!
Riho: Olen Kaevandamise vastu!
Olen kaevandamisele vastu!
Raimo: Maardla peatamine Klooga aleviku, Kloogaranna, Kersalu ja Tuulna külades
Olen maardla vastu, kohti kus kaevandamine jääks inimeste kodudest piisavalt eemale on Eestis küll.
Vasta!
AG: petitsiooni poolt kaevandamise vastu
nagu pealkiri ytleb
Vasta!
Argo: Maardla vastu
Maardla vastu!
Vasta!
Margus:
Olen vastu
Vasta!
Eduard: Eduard:
Kaevandamise vastu!!!
Vasta!
Juhan: Juhan
Toetan petitsiooni, olen uuringute ja kaevandamise vastu
Vasta!
Viia: Looduskeskonna säilimise poolt
Olen kaevandamise vastu!
Vasta!
Наталья: Я против!!! разработки месторождений в Клоога, Керсалу, Клоога-ранде.
Я против!!! разработки месторождений в Клоога, Керсалу, Клоога-ранде.
Vasta!
Наталья:
я против!!!
Vasta!
Максим:
olen vastu!!!
Vasta!
Oksana:
Olen kaevamise vastu!
Vasta!
Наталья:
Я против!!! разработки месторождений в Клоога, Керсалу, Клоога-Ранде, Туулна!!!
Vasta!
Asko: Pooldan petitsiooni
Olen maardla rajamise vastu!
Vasta!
Raivo: Vastu
Kõigepealt on Paldiski mnt ääres sinine paas ning liiv oluliselt kaugemal. Elanike huvidest ei maksaks teerulliga üle sõita. Rohkem lärmi siia ei tahaks, niigi kuulipildujate ja lennukite lärm...
Vasta!
Gerli:
Olen vastu!
Vasta!
Gerli: Maardla peatamine!
Olen vastu!
Vasta!
Marge:
Olen kaevamise vastu.
Vasta!
Marge: Marge
Maardla vastu.
Vasta!
Arvo:
Olen vastu!
Vasta!
Maarja: Toetan petitsiooni
Nagu pealkirjas öeldud.
Vasta!
Leena:
Leena: Olen kaevanduste vastu, Klooga rannas, Kersalu ja Tuulna külades.
Vasta!
Karin: Klooga kaevandused
vastu..kõigepealt tehtagu Paldiski mnt 4 realiseks, mida mööda vedu plaanitakse ja inimestele kergliiklusteed..siis vaatame edasi :)
Vasta!
Ragnar:
olen vastu kajäärile
Vasta!
Svetlana: Plaanitavad uuringualad asuvad valla rohevööndis.
Plaanitavad uuringualad asuvad valla rohevööndis. Tegemist on kohaliku kogukonna poolt tihedalt kasutuses oleva puhke- ja matkakohaga, marja- ja seenekorjamispaigaga. Plaanitav maardla on tiheasustuse vahetus läheduses (lähimad elamud asuvad vaid u 200 m kaugusel). Osa taotletavast uuringualast asub Niitvälja soos, mis on osaliselt võetud kaitse alla. Otu ojas elavad meile teadaolevalt kaitsealused kalaliigid, kelle ellujäämine on seoses kaevanduse rajamisega ohustatud.
Vasta!
Svetlana: Планируемая разработка месторождения ухудшит качество жизни как людей так и животных
Планируемая разработка месторождения приведёт к:
1) Значительному ухудшению жизни (шум и пыль от горных работ и транспорта)

2) Значительному увеличению интенсивности движения на и без того оживлённом Палдиском шоссе и на перекрёстке Палдиского шоссе / Яама.

3) Вырубке сосняка на заболоченном участке, который является ценным местом сбора ягод и грибов для населения

4) Возможному падению уровня воды в ручьях и озерах (ручей Оту, Лодиярв, Соодаярв)

5) Снижению качества подземных вод

6) Снижению уровня подземных вод

7) Уничтожению потенциальных ценных мест обитания
Vasta!
Lena: Vastu
Olen Maardla rajamise vastu
Vasta!
Anna:
Категорически против любых нарушений природы в Клоога!
Не трогайте Клоогаские леса!!! Их и так мало.
Vasta!
Anna:
Mina olen vastu!!!
Vasta!
Ma: Vastu igal juhul
Kolisin hiljuti Kloogale just looduse ja keskonna pärast, igal juhul vastu sellele kaevandusele
Vasta!
Saamuel: Olen vastu
Olen vastu
Vasta!
Anders:
Kaevandamise vastu
Vasta!
Inna: Olen Looduse eest!
Kaevandamise vastu! Klooga alevikus, kloogarannas, Tuulna külas ja Kersalus!
Vasta!
Sirje: Maardla peatamine Klooga aleviku, Kloogaranna, Kersalu ja Tuulna külades
Ei toeta maardlate rajamist. Tuleks toetada rohevalla staatust, puhkealade rajamist. Soodustada Lääne-Harju valda kui Tallinna lähedasse valda elanike juurdekasvu, mitte lasta rajada kaevandusi ja hävitada metsi. Kloogal on mürafoon seoses polügooniga niigi kõrge, hirmutatakse Klooga järvel pesitsevaid luikesid ja teisi linde.
Vasta!
Anna: Ei ole nõus
Я против организации песчанного карьера в лесу Клоога.
Vasta!
Anželika: Maardla peatamine Klooga aleviku, Kloogaranna, Kersalu ja Tuulna külades
Olen vastu
Vasta!
Olga: Maardla peatamine Klooga aleviku, Kloogaranna, Kersalu ja Tuulna külades
OLEN VASTU
Vasta!
Mikhail: Maardla peatamine Klooga aleviku, Kloogaranna, Kersalu ja Tuulna külades
Olen vastu
Vasta!
Katrin: Vastu
Olen maardla vastu
Vasta!
Vjatšeslav: A. Dratševski
Olen vastu!
Vasta!
Vjatšeslav: A. Dratševski
Olen vastu!
Vasta!
Jevgeni: Jevgeni: liiva karjäär Lääne-Harju vallas Klooga aleviku, Kloogaranna, Kersalu ja Tuulna külades
Я против песчаного карьера!
Olen vastu!
Vasta!
Natalja: Liiva karjääri vastu.
Olen vastu!
Я против!
Vasta!
Ronald:
Vastu
Vasta!
Edgar-Kaj: Olen
Looduskaunis kohas kaevandamise vastu
Vasta!
Mirjam:
Vastu
Vasta!