Nõuame Mary Krossi kriminaalmenetluse lõpuleviimist

allkirjade kogumine on lõppenud

31.10.2019 00:00 kuni 30.11.2019 23:59

4696 häält

46%

Prokuratuuri otsus lõpetada politseile sõnul valeütlusi andnud Mary Krossi suhtes kriminaalmenetlus väidetava avaliku huvi puudumise tõttu on mitte lihtsalt naeruväärne, vaid ka täiesti absurdne ja võtab inimestelt ära elementaarse usu õigusriigi printsiibi toimimisse Eesti Vabariigis.

Poliitiliselt ülimalt tundlikes asjades, kus avaliku elu tegelased annavad õiguskaitseorganitele valeütlusi, kantuna eesmärgist keerutada valimiste eelsel ajal endale ebameeldivate poliitiliste jõudude vastu üles potentsiaalselt hiiglaslike tagajärgedega skandaali, on menetluse lõpule viimise vastu just vastupidi tungiv avalik huvi. Paljuski seetõttu, et Krossi poolt kavandatud pettus riivas väga paljude inimeste õiglustunnet väga rängalt.

Nii on avalik huvi terav mitte ainult õigluse jalule seadmiseks, vaid ka selleks, et saata ühiskonnale selge sõnum niisuguse käitumise absoluutse lubamatuse kohta – just nagu ka selle kohta, et kõik on seaduse ees võrdsed ja kellegi kuulumine prominentide ringkonda ei vabasta teda kriminaalse käitumisega kaasnevast vastutusest.

Kui õiguskaitseorganid tõesti Krossi sigatsemise suhtes silma kinni pigistavad ning teda kriminaalmenetluse lõpule viimisest ja sellega potentsiaalselt kaasnevast karistusest säästavad, siis saab ühiskonnale saadetud väga selge vastupidine sõnum, et Eesti Vabariik ei ole õigusriik ja et enam ei üritata seda varjatagi. Sõnumi tuumaks on tõdemus, et kui sa oled Eesti võimu- ja õiguskaitsestruktuurides heade kontaktidega isik, siis ei maksa sul oma õigusrikkumiste pärast kuigivõrd muretseda ning sa võid karistus kartmata teha, mida aga tahad.

Eelnevat silmas pidades nõuame, et Krossi vastu algatatud kriminaalmenetlust ei lõpetataks väidetava avaliku huvi puudumise tõttu oportuniteediga, vaid et menetlus viidaks lõpuni ning et süü tuvastamisel mõistetaks Kross kuriteos süüdi.

Aktsiooni korraldaja

SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Klemet: Nõuame Mary Krossi kriminaalmenetluse lõpuleviimist!!!
Alkirjastan!
Vasta!
Enno: Nõuame Mary Krossi kriminaalmenetluse lõpuleviimist!!!
Allkirjastan
silvi: Nõuame Mary Krossi kriminaalmenetluse lõpuleviimist!!!
Ülekohus ei seisa kotis!!!
Ruth: Nõuame Mary Krossi kriminaalmenetluse lõpuleviimist!!!
Loomulikult tuleb kriminaalmenetlus lõpule viia, sest kuritegu on kuritegu.
Henri: Nõuame Mary Krossi kriminaalmenetluse lõpuleviimist!!!
Õiglusele.
Enno: Nõuame Mary Krossi kriminaalmenetluse lõpuleviimist!!!
Loomulikult nõuame !
Linda: Nõuame Mary Krossi kriminaalmenetluse lõpuleviimist!!!
Vale eest peab saama karistuse.Eestist väljasaatmine kaasaarvatud.
Riine: Nõuame Mary Krossi kriminaalmenetluse lõpuleviimist!!!
Mary Krossi kriminaalmenetlus tuleb lõpule viia.
ilmar: Tere!
Valetaja ja intrigaan peab saama karistatud.
Vasta!
Meelis:
Kui Raivo ei suuda oma alluvaid korrale kutsuda ja tööle panna, siis oleks tagumine Aeg lahkuda!
Vasta!
Madis: NW
Küsimus on EV õigusriigis - isik teadlikult ja tahtlikult õhutas vaenu eri ühiskonna gruppide vahel oma valedega lõhestades veelgi enam ühiskonda mis on juba niigi üksteise kõride kallal ja puudu ongi vaid selline valede püssirohu tünn mis ässitaks inimesi kodusõjale.
Kui selline teguviis saab heaks kiidetud kohtu poolt tuntud inimese näol kui avaliku huvi puudumine - siis on see konkreetne pretsedent edaspidisteks juhtumiteks. Miks peaks sellisel juhul olema avalikku huvi ka Indrek Tarandit löönud inimese suhtes või Taavi Rõivast ähvardanud inimese suhtes kes on veelgi tundmatum - ka nende menetlused peaks õigus riigile kohaselt siis koheselt lõpetatama avaliku huvi puuduse tõttu.

Kes üldse annab õigust prokuratuurile subjektiivselt hinnata millal on ja millal ei ole piisav avalik huvi? Kas äkki on need isiklikud tutvused süüalusega või poliitiline vaadete kattuvus kus käsi peseb kätt?

Süüdi igal juhul! Siinkohal kui sellised teod saavad prokuratuurilt puhta embleemi tuleks lisaks üle vaadata/vallandada ka seotud ametnikud kes aitasid säärasele otsusele kaasa andes rohelise tule ühiskonnas viha levitamisele valede teel ja ka nende suhtes algatada kriminaal uurimine.
Vasta!
Rait: Rait
Nõuame Mary Krossi kriminaalmenetluse lõpuleviimist!!!
Vasta!
Enn: Selline tegevus on lubamatu
See näitab KUI mäda on olukord Lavly Perlingu juhitud prokuratuuris ja miks Perling ei tohi jätkata! :/
Vasta!
Aare: muidu ei huvitakski
Aga... Võrdleme Kingo, Tarandi, Tralla, juudirabi ja neid asju on veel, ning siis tekib ikka totaalne usaldamatus õiglussüsteemi vvastu. Põhimõte on, kel jõud, sel õigus, aga elementaarset õiglust ju pole.
Vasta!
Aare: Muidu mind asi ei huvitakski
Aga kuna õigussüsteem on minu suhteski VÄGA ülekohtuselt KORDUVALT käitunud võrreldes just teiste sarnaste paragrahvidega asjade puhul, ning praegu nähes, kuidas Kingoga käituti ja meedia käitub, kuidas Vooglaiu ja Tarandi asjaga rahvale näkku sülitatakse, kuidas selle juudi rabi mingi lolli lause eest suvaline jorss pidi lausa kartsas olema, kuidas Reiljani puhul kohus ütles, et "inimene on sellises eas, et teda vangistus ümber ei kasvata" ja nüüd see Tralla uudis, siis Kenderi pedoteema jne, siis EKRE väide, et õiglussüsteem on kallutatud, on eriti õige. EKRE peaks asja ise üles võtma, sest kes siis veel??? EKRE valijaid ju solvati sellise käiguga. Ning kui ENNE võibolla ei olnudki avalikku huvi selle rikkumise juriidika vastu, siis PRAEGU on kindlasti enamus EKRE valijaid väga huvitatud asjast.

Krosside vastu isiklikult pole midagi, aga näiteks ajal, kui meedia EKRET sõimas ja Venemaaga seostas, majutas Kõue mõis Dimitri Peskovi või kes see oli see kõrge ametnik, kes sünnat pidas. Kross ju tuntud "Vene paranoiku". Kuidagi imelik on kogu süsteem.
Vasta!
Roomet: Eesti on banaanivabariik
Niikaua kui Mary Kross ja Indrek Tarand pole süüdi mõistetud ei ole Eestist kui õigusriigist Euroopas mõtet rääkida. Seda võib mainida siis kui Eesti kolib ekvaatori lähedale.
Vasta!
Janno: Eesti on banaanivabariik
Esiteks sai Kross karistuse ja teiseks kui Tarandi karistama hakkame, siis tuleks neile kahele peksjale samamoodi reaalne vanglakaristus kaela keerata.
Gert: Võrdsemast võrdsem?
Kuidas saab tegelik avalik huvi ja prokuratuuri huvi olla nii erinevad? Riik riigis? M.Krossiga ei pidanud prokurör vajalikuks isegi kohtuda...aga Kross siiski kartis komplikatsioone, kuna istus menetluse aja turvaliselt piiri taga! Eesti kohus on poliitiliselt kallutatud ja ebausaldusväärne. Krossi juhtum on täpselt nagu Jussie Smolletti valetamine. Mõlemil juhul kurjategija lasti poliitilistel kaalutlustel vabaks, kuigi kuritegu oli selge. Tegelikult on antud lool ka reaalne kannatanu - EKRE ja tema pooldajad, kes Mary Krossi valeväidete kohaselt teda ründasid. Krossi kuritegelik käitumine oli suunatud EKRE maine kahjustamisele enne RK valimisi.
Vasta!
Hillar: Hillar
Minu poolthääl, et avalik huvi on olemas ja uurimine lõpuni viia!
Vasta!
Aili: Aili
Kriminaalmenetlus löpule viia
Katrin: 29.11.2018 Valitsuse pressikonverentsil jagati seda laimu!:
https://www.valitsus.ee/et/uudised/vabariigi-valitsuse-pressikonverentsi-stenogramm-29-november-2018?fbclid=IwAR1yLA2L0IbJ2CDUGx7AH52ErN67HvG2PCIZyfTkoVPVHMJANlB0jfxHwcs
Vasta!
Paul: Pooldan!
Pooldan!
Vasta!
Kaido: Pyrrhose võit?
Menetlus tuleb igal juhul lõpule viia - praegusel juhul jääb kaotajaks nii õigussüsteemis räigelt pettuv üldsus kui paradoksaalsel kombel ka need ise, kes näiliselt "puhtalt pääsevad" (taktikaline võit, strateegiline selge kaotus).
Vasta!
Heigo:
Demokraatia säiligu !
Vasta!
Mare: Mare
See on kuritegu, mis vajab karmimat karistust
Vasta!
Maika: Maika Aljas
kuritegu peab saama õiglase karistuse
Vasta!
Mati: Õiglus peab võitma!
Nõuan Mary Krossi kriminaalmenetluse lõpuleviimist!!!
Vasta!
Edgar: Avalik huvi on olemas.
Mitte ükski amet ega ametnik ei saa väita avaliku huvi puudumist enne kui pole antud küsimust avalikkusele esitatud. Väidan, et avalikkust väga huvitab millest ajendatud, millistel motiividel ja kelle huvides oli süüdistataval Mary K. vajalik väljamõelda alatu ja valelik legend? See ei olnud väike vale, ega sõnavääratus, see oli etteplaneeritud ja väljamõeldud vale algusest lõpuni...kus osalesid ka kaasosalised , kas heausksed pimedad või teadlikud kaasamängijad. Seega vale oli planeeritud ja võis olla grupiviisiline. Samuti ei olnud Mary K. vale globaalne, vaid oli suunatud konkreetselt ühe erakonna ja selle liikmete vastu, millega on tekitatud korvamatu kahju, mille ulatust ei ole isegi võimalik mõõta. Sellist asja ei saa niisama sambla alla mätsida, see juhtum tuleb läbivaadata hoopis kõrgendatud tähelepanuga. Nõuame Mary K. kriminaalmenetluse lõpuleviimist ja menetluskäigu avalikustamist. Eesti rahval on õigus teada millest ajendatud, millistel motiividel ja kelle huvides Mary K. tegutses. Loodan, et minu usk Eesti õigussüsteemi ei saa jäädavalt kahjustatud. Huvitav oleks saada ka Indrek Saare kommentaari antud juhtumi kohta tänase info valguses. Ei vassimisele! Maskid maha!
Vasta!
Artur: Ilmselge näide, miks prokuratuuris vaja suurpuhastust
Õigusriigi toimimise usaldusväärsust on õõnestatud järjekordselt
Vasta!
Jaan: Jaan
Terve see pere on kuritegelik ja ei tohiks olla arvamuste avaldajad
Vasta!
Aldur: Mary Krossi kohtuprotsess lõpule viia.
Mary Krossi kohtuprotsess tuleb tingimata lõpule viia , sest vastasel juhul kaob meie õigusmõistjate vastu viimanegi usaldusekübe .
Vasta!
Aldur: Mary Krossi kohtuprotsess.
Tuleb tingimata lõpule viia ja süüalune peab saama oma karistuse , sest vastesel juhul pole meil tegemist õiguskaitsesüsteemi , vaid mingi lokkava omavoliga .
Vasta!
Olev: appikarje
Kersti Kaljulaid kui tänase aja "au, mõistus ja südametunnistus " peab kasutama oma mõjuvõimu selle eesti rahvast alandava ja õiglustunnet rängalt riivava otsuse tagasi pööramise nõudmiseks.
Vasta!
Olev: appikarje
Kersti Kaljulaid kui tänase aja "au, mõistus ja südametunnistus " peab kasutama oma mõjuvõimu selle eesti rahvast alandava ja õiglustunnet rängalt riivava otsuse tagasi pööramise nõudmiseks.
Vasta!
Olev: Mentaalse vägivalla vastane
Kersti Kaljulaid kui tänase aja "au, mõistus ja südametunnistus " peab kasutama oma mõjuvõimu selle eesti rahvast alandava ja õiglustunnet rängalt riivava otsuse tagasi pööramise nõudmiseks.
Vasta!
Leho:
Avaliku laimamise ja teiste mustamise eest avalikult meedias, peab saama karistatud.
Vasta!
Tarmo: Pole küsimustki
Inimene on sooritanud alatu ja küünilise kuriteo. Uurimine peab kestma nii kaua kui vajalik ja kurjategija peab saama oma teenitud karistuse. Kui pätid pääsevad ilma karistuseta, tekib ausatel inimestel õigustatud küsimus õigusorganites töötavate inimeste pädevuse ja ametisse sobivuse kohta. Olen kindel, et ausad ja korralikud maksumaksjad ei ole nõus kurjategijasõbralikele ametnikele palka maksma. Seega lõpetage jutud avaliku huvi puudumisest ja tehke oma maksumaksjate poolt tasustatud tööd vastutustundega!
Vasta!
Peeter: Aeg ka juba!
Kaua see komejant kestab, et refid on võrdsemad?!
Vasta!
Jaanus: Poolt
Süvariigi juhtimise all ma kahjuks ei näe sellel petitsioonil eriti kõrget lendu, aga allkirja annan siiski. Miks? Sest see vanadaam solvas oma tegude ja valedega igat EKRE valijat isiklikult. Tema peab ühte gruppi, kes oma isamaad pühaks peavad, kõntsaks. Kuna riigi mõistesse kuulub ka rahvas, tähendab vanadaami tegevus riigivastast tegevust.
Õnneks Lavly näitas väga selgelt oma tegudega Eesti rahvale, et tema ainuke agenda on süvariigi iga hinna eest kaitsmine, mõistan miks paljud inimesed teda peaprokuröri ametis enam näha ei soovi. Samuti näen miks Vaherit ei soovita näha tema ametis- õigusriigis ei peaks politseiametnikud tegelema narkootikumide müügiga, inimeste tapmisega ja sellest puhta nahaga pääsemisega. Ja kuna Vaher võltsis ka oma lõputööd ja selle võltsingu väljatulemishirmus lasi oma sõpradel teha uue hindamise, siis ei ole uue hinde tulemusel kehva koolipoisi tulemustega töllerdist vaja juhtima asutust mis peaks kaitsema kõikide inimeste turvalisust. Kallutatud inimesed teevad kallutatud otsuseid. Kolmepoisid peaksid istuma patrullautos ja kiiruseületajaid püüdma, mitte aga olema turvakaitseorgani kõige kõrgemal astmel. Loodan, et Eestist saab taaskord õigusriik.
Vasta!
ain: Õiguslikult hästi seletas kohtu otsuse lahti
Reinsalu valitsuse pressikonverentsil (31.10.19). On järelvaadatav.
Vasta!
Peeter: No hea kui asjad paika saavad.
Kella külge pandi kogu Euroopas, et meil on natsid ja fašism. Kõikidel oli huvi. Isegi president võttis sõna! Kuhu see huvi siis nüüd kadus? Alles valetasid ministrid ja huvi oli taevani aga nüüd polegi valetamine enam patt! President peaks vabandama! Hindrikus peab ka meedias valetamise ja vaenu õhutamise eest vastutama!
Vasta!
Sergei:
Inimene kes valetab, laimab, annab politseile valeütlusi ja kelle valeütlusi kasutab üks partei teise partei vastu rünnakuks peaks saama kangema karistuse, kui trahv 300 eur.
Vasta!
Sergei: sergei
Eelmises peaks olema 3000 eur trahvinumbrina.
Vasta!
Üllar: Mind ei huvita Mary Kross!
Mind huvitab, et kõiki kurjategijaid koheldaks võrdselt!
Vasta!
Kuldar: Sõna on vaba! Vale pole vaba!
Krossi kriminaalne nimi ei tohiks enam kunagi olla riigikogulaste nimekirjas. Selleks tuleks valimissüsteemi muuta ja lõpetada kurikuulus häälte ülekandmine. Kurjategijad tuleb Riigikogust eemal hoida. Mäda on meie riik!
Vasta!
Ardi: Artur
Ei saagi enam aru mis riigis me elame ja mis on selle riigi kord? Kohtunike "siseveendumused" ja prokuröride "omavoli" on moodsa tänapäeva igapäevased nähtused. Nii sõltumatuid ja kontrollimatuid organeid peaks ka ikkagi hakkama nüüd keegi kontrollima. Ei valetata ju kusagil mujal rohkem, kui Eesti Vabariigi kohtus. Amtnikud, kes valimatult ja karistamatult esitavad kohtutele valeandmeid- sest midagi ei juhtu, oleme karistamatud! Miks selle eest ei karistata ja kõiki kes seda teevad.
Vasta!
Janek: 43
Kui eesti oleks õigusriik siis Mary istuks juba kinni aga kahjuks siin süvariigis jooksevad need otsad vette ja lõpptulemus on sama nagu Jussie Smollett case USAs.
Vasta!
Kuldar: Kas me siukest ÕIGUSRIIKI tahtsimegi
Ei, ei tahtnud!!!
Vasta!
Erki: Mary Kross peab Eestist lahkuma!
Sellise vihakurideo eest peab saama ka vastava karistuse ja avalik huvi on nüüd veelgi suurem kui ennem oli!
Vasta!
Arne: kriminaalkurjategija
Kuna süü on tõestatud, siis kohtus süüdimõistmisel võidakse rahvasaadiku naiselt ära võtta Eestisse ja euroliitu sisenemise õigus.
Vasta!
Pille: Pille
Minupoolne availk huvi olemas! Palun kriminaalmenetluse lõpuniviimist ja valeütluste eest vastutusele võtmist!
Vasta!
Rein: Rein
Pr. Perlingu punt sülitab häbenematult näkku minu ja arvan, et ka enamuse rahva õiglustundele. Ei reformile ja KaKa-le!
Vasta!
Heli: Nõuame Mary Krossi kriminaalmenetluse lõpuleviimist!
Mary Kross peab saama kohtuliku karistuse ! Allkirjastan.
Vasta!
Heli: Rolan: Nõuame Mary Krossi kriminaalmenetluse lõpuleviimist!
Mary Kross peab saama õiglusriigis karistuse.
Vasta!
Rando: ???
????
Vasta!
Janne:
Pooldan igati
Vasta!
toomas: Nõuame Mary Krossi kriminaalmenetluse lõpuleviimist!!!
Allkirjastan
Vasta!
Rita: KELLE HUVIDES TA VALETAS?
Ka sellele küsimusele on oluline vastus saada . Olen kindlalt veendunud, et hr Kross oli kõige selle taga ja teadis , miks naine valetas . Igale kuriteole järgneb siiski ÕIGLANE karistus !
Vasta!
Raivo: Nõuame Mary Krossi kriminaalmenetluse lõpuleviimist.
Allkirjastan.
Vasta!
Renne: Ma ei ole kättemaksuhimuline
Inimene "...on oma teo pärast kahetsust avaldnud..." . Ka sai ta teatava rahalise "noomituse", võiks ju andeks anda ja tõesti asja sinnapaika jätta, kui kahetsus oli siiras. Kui oli...
Aga prokuratuuri väide ja arvamus, et "ei olnud valetatud konkreetsete inimeste kohta" on üdini küüniline, jultunud, asotsiaalne, lapsik, ja arulage!
Vastupidi !, valetati KÕIGI INIMESTE KOHTA, kes on EKRE liikmed - kõik nad olid solvatud-laimatud.
Ja sellise "õiguskaitse" tõttu ei saa asja sinnapaika jätta.
Vasta!
Eha: Eha
Nõuame mary krossi kriminaalmenetluse lõpuleviimist!
Vasta!
Sander:
Nõuame Mary Krossi kriminaalmenetluse lõpuleviimist!!!
Vasta!
Eha: Eha
Nõuame mary krossi kriminaalmenetluse lõpuleviimist!!!!
Allkirjastan!
Vasta!
Heino: Heino: Nõuame Mary Krossi kriminaalmenetluse lõpuleviimist!
Nii küüniline poliitilistel põhjustel valetamine vande all ei tohi jääda karmi karistuseta! Kuidas kohtus üldse sai tulla teemaks avaliku huvi puudumine? Järjekordne kohtu ja prokuratuuri sobing!
Vasta!
Kevin: Nõuame Mary Krossi kriminaalmenetluse lõpuleviimist!!
Allkirjastan
Vasta!
Merit: Nõuame menetluse lõpuleviimist, muidugi.
Äkki keegi tark inimene seletab mulle ära, et kui keegi mind laimab ja süüdistab kuriteos, siis kas laimaja võib seda karistamatult teha. Ma ei näe ju, et oleks erilist "avalikku huvi ", minu süütuse tõestamise vastu.
Keda huvitab mingi suvalise Meriti elu. Mis hetkel tekib avalik huvi ja mus tähtsust sel on, kui toime on pandud kuritegu.
Vasta!
Harri: kui kohtul ei ole avalikku huvi
siis tuleb hakata islami seadusi selliste vastu kasutama ehk nagu ta ise on väitnud kividega loopima
Vasta!
Aita: Nõuame Mary Krossi kriminaalmenetluse lõpuleviimist
Selline inimene tuleks Eestist välja saata.
Vasta!
Maarika: Maarika
Nõuame Mary Krossi kriminaalmenetluse lõpuleviimist.
Vasta!
Mati: Nõuame Mary Krossi kriminaalmenetluse lõpuleviimist !
Üldkeeles tuntud sõnadel ja õiguskeeles kasutatavatel terminitel on tihti erinev tähendus js sisu. Selles kaasuses tunduvad aga üldkeel ja õiguskeel termini "avalik huvi" osas olevat ühel meelel.
Vasta!
Ingrid:

Kui on õigusriik, siis ka karistada ! Olin suures hämmingus, see riivab igaühe õiglustunnet!
Vasta!
Elar: Elar: Miks on kuriteo menetlemise eelduseks üldse avalik huvi?
See on ju jabur. Enamus kuritegusid pannakse toime salaja, avalikkus ei peagi kõike teadma.

Vasta!
steve: Avalik huvi ju olemas
Lõpetaks ikka krimm asja ära.
Vasta!
Ingrid:
Nõuame Mary Krossi karistamist ja avalikku vabandamist laimamise ja
valetamise eest !
Vasta!
Rlchard: Nõuame Mary Krossi kriminaalmenetluse lõpuleviimist!!!
Kohtuprotsess tuleb tingimata lõpule viia
Vasta!
Anti: Kallutatud otsus
Kuidas saab keegi karistamatult valetada. Seda enam, et tegu on poliitilise motiiviga millest vaadati üldse mööda.
Vasta!
Ants:
Miks moosivaras, kes on avalikkusele tundmatu, saab kriminaalkorras karistada ja avalikkusele tuntud isiku kuritegelik tegu ei saa kriminaalkorras karistatud, kuna puudub avalik huvi ??? Juhul, kui prokuratuur ja kohus otsustasidki õigesti, on õigussüsteemis midagi mäda.
Vasta!
Margus: Vaenuõhutamine pole lihsalt valetamine
Sihilikult süüdistus valesti esitatud. Kross tegeles ette kavatsetud fabritseeritud süüdiatusega tekitada suurt mainekahju EKRE-le ja teistele immigratsiooni mittetoetavate isikute vastu. Avalikkust köeti üles selle aktsiooniga. EKRe oli meedias üleuputatud kõikvõimalike sõimu ja süüdistustega. Leian et tegu oli eriti suure ettekavatsetud poliitilise vaenuõhutamisega. Sellega sai poliitiline erakond ja paljud seltsid suurt mainekahju, rahvas sai tõsise shoki sellisest valesüüdistusest. Krossi süüasjas ei suutnud prokurör tuvastada et keegi oleks kahju saanud selle valesüüdistuse läbi. Prokurör on ilmselt tahtlikult eksinud. Asi tuleb uuesti üle vaadata.
Vasta!
Kaarel: Kontrastid varasemate valetamisjuhtumitega paistavad olema väga suured
Pärnus valetas naine politseile enda vägistamise kohta. Selle juhtumi näol puudus vist küll igasugune avalik huvi. Sellest hoolimata määrati karistuseks 1 aasta ja 6 kuud tingimisi ning lisaks menetluskulud üle 1500 euro.
Viide: http://www.pealinn.ee/tallinn/kohus-karistas-vagistamisest-valetanud-naise-tingimisi-vangistusega-n246776
Vasta!
Antti:
Mary Krossi teol võib olla, niimoodu hinnanguliselt ja ilma kriminaalmenetlust läbi viimata, kaks põhjendust: püüd valimistulemusi mõjutada või narkojoove. Menetluse käigus tulebki välja selgitada et kes oli esimesse variandi korral rahastaja või kas teise versiooni puhul ei tuleks kasutada meditsiinilisi mõjutusvahendeid.
Mõlemal juhul on olemas tugev avalik huvi, sest katse niimoodu valimistulemusi mõjutada õõnestab põhiseaduslikku korda ja/või meelemürkidega kimpus olev Mary Kross võib tulevikus inimestele ohtlik olla.
Vasta!
Viktor:
Viktor: Nõuame Mary Krossi kriminaalmenetluse lõpuleviimist!!!
Vasta!
Marko: Nõuame Mary Krossi kriminaalmenetluse lõpuleviimist!!!
Mis korralagedus see siis on? Ja eesti julgeb reklaamida kui suur eeskuju ta kõikidele riikidele on.
Vasta!
Raul: Võitlus kurjaga.
Meid on liiga vähe velled.

Vasta!
Eha: Avaliku huvi kaaperdamine on lubamatu
Avalik huvi ei ole riigiteenistuja või teatava institutsiooni omahuvi. Avalik huvi peaks, vastandina kommertshuvile esindama neid inimesi riigis, kes pole võimu juures. Pole enam uudis, et senine poliitiline eliit tegutseb ainult võimu tsementeerimise ja omade heaolu tagamise nimel. Et seda teevad ka õiguskaitseorganid, on nüüd välja tulnud.
Avalik huvi on, et Eesti oleks demokraatlik riik. Päriselt, mitte loosungites ja manifestides.
Vasta!
Iffa: Ivi: Nõuame Mary Krossi kriminaalmenetluse lõpuleviimist!
Prokuratuur peab lõpetama hämamise avaliku huvi puudumisest. Ja esitama Mary Krossi kohta õiglase süüdistuse ettekavatsetud valetamises,et mõjutada valimistulemusi Ekre suhtes negatiivses suunas Kohus omakorda peab langetama õiglase otsuse,vastavalt kriminaalkoodeksi paragrahvile. Arvestades seda,et võõrriigi kodanik sekkus alatute võtetega meie riigi demokraatlikesse valimistesse. Ning häbistades ühtlasi ühte erakonda nii Eesti valijate ees kui saates oma teoga välismaale negatiivse noodi antud erakonna kohta. Valetamine ja vassimine peab lõppema. Mary Krossle määratagu karistus,ei mingit oportuniteeti.!!
Vasta!
Raivo:
Lõpule viia ja teatada kohtuotsus.
Vasta!
Villi:
Nõuame Mary Krossi kriminaalmenetluse lõpuleviimist!!
Vasta!
Villi: Villi
Nõuame Mary Krossi kriminaalmenetluse lõpuleviimist!!
Vasta!
Alar: Õiglus !
Kas päriselt, võib raha teha kõike süüdimatult?
Vasta!
Alar: Nõuame Mary Krossi kriminaalmenetluse lõpuleviimist
Õiglus!
Kas päriselt, võib raha teha kõike süüdimatult?
Vasta!
Oskar: Menetlus tuleb lõpule viia.
Delfi artiklis väidab prokurör, et avalik huvi on Mary Krossi isiku, mitte kuriteo suhtes. See väide on taas üks näide kuidas juristid tegelikkust endale meelepäraseks tõlgendavad. Menetlushuvi tõlgendatakse kui avalikkuse uudishimu. Peaks olema ilmselge, et avalikkust huvitab laia kõlapinna leidnud valetamisjuhtumi ja valetunnistuse kui seaduserikkumiste menetluse lõpuleviimine, sest valet levitatakse ja pettustega manipuleeritakse tänapäeval mastaapselt ja valdavalt karistamatult. Kuritegu peab saama õiglase karistuse. Kohtumenetlus tuleb lõpule viia.
Vasta!
Andres: Kuriteole peab vastama proportsionaalne karistus!
Tore paar see Krossidest luurajate duo!
Vasta!
Alo: Mary Krossile šokivangistus!
On väga suur huvi, et asi kohtuni jõuaks.
See naine kahjustas rängalt Eesti mainet: kividega loopimine on Islami usus väga hull karistus,
Vist Albaania päritolu naisena teadis ta seda eriti hästi;
kaval-libe tegelane andis valesignaali maailmale.
...Vaadake eestlased pilluvad välismaalasi kividega, ....ärge reisige siia!
Avaliku elu tegelase naine tegutses ilmselt oma mehega kooskõlastatuna,
planeerisid koos seda kuritegu ette, see on tülgastav
Vasta!
Aleksander:
Isegi juhul, kui väide avaliku huvi puudumisest oleks tõene (mida see ei ole), siis on selle põhjendusena kasutamine absurdne. Õigusemõistmine peab toimuma sõltumata sellest, kas kurjategijat piirab hangudega rahvahulk või mitte!
Vasta!
Ingrid:
Nõuame karistamist !
Vasta!
Ene: Nõuame MK kriminaalmenetluse lõpuleviimist
Tegu labase valetamisega võõra riigi kodaniku poolt, mis on temal asja meie riigi poliitikasse, tundub
kellegi organiseeritud kokkumänguna ja pole raske arvata "kellega" on tegemist!
Vasta!
Valdur: Mida jutt
Kuidas saab nii rumalat juttu rääkida.. Puudub huvi.. Kindlasti peab kohtuga asi lôppema!!
Vasta!
Jüri: Alustada kriminaalasi
Selline inimene kes vande all valetab peab saama topelt karistuse,see on isegi ettenähtud.Valetab et visati kividega ja teiseks vande all,et räägib tõtt.Kohtuniku vastu peaks ka algatatama kriminaalasi,et lõpetab sellise täiesti selge kriminaalasja,või ei algata asja.
Vasta!
Ülle: Nõuame Mary Krossi kriminaalmenetluse lõpuleviimist!
Süvariik viskab maske maha: kurjategijad on karistamatud, prokuratuur ja perling töövõimetud ja valeinfo levitajad, õiglust ei ole ning demokraatia puudub! Kuhu oleme jõudnud? Kurjategijate kamp (krossid ja hindrikus või veel mõni skandaali tellija) on ettekavatsetult lavastanud süüdi erakonna, kelle head tulemust soovitakse blokeerida nende alatu määrimisega - seega otseselt kavandatud valimistulemuste mõjutamine alatu teoga! Kui ülbe ja ennasttäis välismaalane tuleb siia meie demokraatiat ja rahva meelsust väänama endale kasulikult, on sellel eriti raske kuriteo tunnused! See oli otseselt teise riigi demokraatlikesse valimistesse sekkumine, absoluutselt võrreldav sellega, mida väidetavalt teeb putin... Ja siis see ülbikust nahaal valab Eestit siin ja välismaal sopaga üle, vandudes ainult valet. Raske kriminaalkaristus nii sekkumise eest meie valimistesse, ligi 100tuh Ekre valija solvamise-määrimise eest ja topeltkaristusena alalise valevandumise eest! Karistada kogu kampa, kes tellis ja "teostas"!Saata Euroopast välja! EI MINGIT AVALIKU HUVI PUUDUMIST! HOOPIS KÕRGENDATUD HUVI ON NII TÕSISE KURITEO PUHUL JA OLGU TÕHUS KRIMINAALKARISTUS+KOPSAKAS RAHATRAHV KÕIGILE OSALISTELE!
Vasta!
Rein: ega muud midagi
vastik lausa kuidas rehfide ametkond otse öeldes piiks piiks sülitab meie peale
Vasta!
Ülle: Ülle: Nõuame Mary Krossi kriminaalmenetluse lõpuleviimist!!!
Ülle: Nõuame Mary Krossi kriminaalmenetluse lõpuleviimist !!!
Allkirjastan petitsiooni!
Vasta!
Mati: Mati:
Nõuame Mary Krossi kriminaalmenetluse lõpuleviimist!!!
Vasta!
Andres: Nõuame Mary Krossi kriminaalmenetluse lõpuleviimist!
Ettekavatsetud kuritegu tuleb karistada adekvaatselt.
Vasta!
Virge: Mary peab vabandama
Mary valetamine tuleb panna ajalisse konteksti, sest ta püüdis selgelt mõjutada EKRE valimistulemusi.
Vasta!
Vahur: Õigusetuse riik Eesti
Õigusriik Eesti, lubage naerda, irooniliselt????????????
Vasta!
Anneli: Nõuan Mari Krossi kriminaalmenetluse lõpuleviimist!!!
Ta peab saama õiglaselt karistatud.
Vasta!
Anneli: Nõuan Mari Krossi kriminaalmenetluse lõpuleviimist!!!
Ta peab saama õiglaselt karistatud.
Vasta!
Mihkel:
Eesti Vabariigi põhiseadus paragrahv 12. Seaduse ees on kõik võrdsed. Jne.
Vasta!
Ahto: Nõuame Mary Krossi kriminaalmenetluse lõpuleviimist!!!
Poolt.
Vasta!
Andri:
Nõuame Mary Krossi kriminaalasja lõpule viimise
Vasta!
Meelis: Nõuame Mary Krossi kriminaalmenetluse lõpuleviimist!
Väide avaliku huvi puudumisest on räige vale. Mäletame ju kõik seda massilist laimukampaaniat sotsiaalmeedias, mille eesmärk oli just EKRE nime kahjustamine ja katse valimistulemusi mõjutada.
Prokuratuuri otsus kriminaalmenetlus lõpetada tekitab õigustatud küsimuse, mis motiividel või kelle suunistel selline otsus üldse tehti. Selle otsuse tagamaade väljaselgitamine on väärt omaette menetlust.
Vasta!
Aimur:
Koos prokuröriga uuesti kohtu alla...
Vasta!
Antti: Antti: Nõuame Mary Krossi kriminaalmenetluse lõpuleviimist!!!
Sellist ülbitsemist ei saa taluda.
Vasta!
Helgi: Ülestunnistust ja selgitust!
Kõik meediakanalid (TV, raadiod, sots.meedia ja muidugi kõik PABERKANDJAD) peavad avaldama põhjalikud artiklid ja intervjuud M.Krossiga! See on ikka väga ja väga avalik huvi!
Vasta!
Olev: Mary Kross tänavaid pühkima
Ei saa lubada, et mingi suurriigi kodanik arvab, et tuli lollidemaale, näitab oma unenägusid tõe pähe
ning valetab järjekindlalt võimuesindajatele.
Teiste temataoliste hoiatuseks ning vaigistamiseks peaks Mary Kross saama karistuseks ühiskondliku
kasuliku töö vähemalt kuu aega. Ta võiks koristada Stroomi ranna piirkonda lehtedest ja lumest.
Vasta!
Rait: Laurentius
.
Vasta!
Jaak: Sm. Õigusriik
Mis oli siis sellise vale_laimu motiiviks vahetult enne valimisi?
Vasta!
Jaanus: Jaanus
Mis siin ikka kommenteerida on? Selliseid kes arvavad et on siin Eesti vabariigis üle seaduste, on kahjuks siginenud kahjuks liigagi palju...
Vasta!
Aare:
Menetlus tuleb viia lõpuni ja teda tuleb karistada
Vasta!
Pia:
Soovides olla õigusriik, tuleks riigil ka õigusriigina tegutseda.
Vasta!
E.: Nõuame Mary Krossi kriminaalmenetluse lõpuleviimist!!
Väga inetu tegu. Sellist inimest ei tohiks enam Eestisse tagasi lasta.
Vasta!
Kersti: Kersti: Nõuame Mary Krossi kriminaalmenetluse lõpuleviimist!
Ootan õiglast karistust ka rikkastele ja ilusatele! Saksad tõllas, vaesed võllas- tuleb ümber vaadata! :)
Vasta!
Olev: Tuleb arvestada, et:
1. Mary Krossi loo põhjuste kohta ei ole siiani keegi avaldanud ühtegi sõna.
2. Karoli Hindriks: mul polnud põhjust Mary Krossi sõnades kahelda, sotsiaalmeedia postituse faktitäpsust kontrollis ka Eerik-Niiles Kross

Olev
Vasta!
Heli: Nõuame Mary Krossi kriminaalmenetluse lõpuleviimist
Loomulikult peab karistuse saama,kahjustas rängalt erakonna EKRE mainet!
Vasta!
Heli: Heli NõuameMary Krossi kriminaalmenetluse lõpetamist koos karistusega!
Kahjustas rängalt erakonna ja valijate mainet!
Vasta!
Ruth: Nõuame Mary Krossi kriminaalmenetluse lõpuleviimist
Kui soovime, et õigusriiki, siis iga kuritegu väärib karistust.
Vasta!
Ester: nõuame Mary Krossi karistamist
allkirjastan
Vasta!
Meeli: Meeli... Nõuame Mary Krossi kriminaalmenetlus lõpuleviimist.
Allkirjastatud ja igaljuhul tuleb lõpuleviia kriminaalmenetlus! Nii need asjad lihtsalt ei käi.
Vasta!
Taavet: ...
Valesüüdistuse esitamine ei saa olla lubatav. Sellise asja läbi lubamine loob pretsedendi kus opositsioon saab tekitada süüdistustelaviini ja parteid hakkavadki ainult nende lahendamisega tegelema edaspidi sest muuks aega ei jää.
Vasta!
Ivo: Poolt
Kui prokuratuur soovib oma poliitilise kallutatuse mainet kuidagigi likvideerida, siis tuleb sellega edasi minna. Selliste "juhtumuste" tõttu ei usu inimesed enam politsei, kohtute või prokuratuuri erapooletusse ega ka -pädevusse.
Vasta!
Kalev: Masendav
Allkirjastasin
Vasta!
Marianne:
Jgale Olgu oiglane karistus oma tegude eest .
Vasta!
Jüri:
Kriminaalmenetlus lõpule viia
Vasta!
Indrek: Nõuame Mary Krossi kriminaalmenetluse lõpuleviimist!!!
Nõuame Mary Krossi kriminaalmenetluse lõpuleviimist!!!
Nõuame Mary Krossi kriminaalmenetluse lõpuleviimist!!!
Nõuame Mary Krossi kriminaalmenetluse lõpuleviimist!!!
Nõuame Mary Krossi kriminaalmenetluse lõpuleviimist!!!
Vasta!
Heli: Heli:Nõuame Mary Krossi kriminaalmenetluse lõpuleviimist
Mary Kross peab saama karistada,3000 eurot olid kohtukulud,mitte karistus
Vasta!
Sergei: Nõuame Mary Krossi kriminaalmenetluse lõpuleviimist!!!
Mind pannakse alati vastutama oma tegude eest, selleks et kõik oleks aus, tahan ka mina et nemad vastutaksid oma tegude eest!
Vasta!
Aira: Nouame Mary Krossi kriminaalmenetluse lopuleviimist
Alkirjastan
Vasta!
Aira: Aira
Nouame Mari Krossi kriminaalmenetluse lopuleviimist!
19.nov.2019
Alkirjastan
Vasta!
Janek: Janek
Arvab ülbelt, et võib siia maale eestlasi mõnitama tulla!? Las saab siis ka natuke karmimalt selleest karistada!
Vasta!
Manfred: Mary Krossi kriminaalmenetlus lõpule viia
See on ikka kurb kuidas õigussüsteem, mis peaks ausaid kodanikke kaitsma igapäevaselt ainult võitleb oma tegudega meile vastu.
Vasta!
Mare:
kui kõik peavad vastutama valede eest. miks siis teda ei võeta vastutusele.on ta mõni puutumatu või.
Vasta!
Guido: Nõuame Mary Krossi kriminaalmenetluse lõpuleviimist!!!
Mitut inimest läheb vaja, et mingi asi loetakse avalikuks huviks? Kas rohkem kui Põltsamaa linna elanikkonna nõue kriminaalmenetluse lõpuleviimiseks on avalik huvi või väidame, et neid inimesi pole olemaski? Mary Kross sai karistuse ja asja võiks tõesti lõpetada kuid prokuratuur ja kohus on eelmise valitsuse poolt tugevalt kallutatuna paika pandud ja istuvad siiani nende paadis. Nende poolt teadlikult valede otsuste tegemise eest on ette nähtud 5-10 aastat rootsi kardinaid. Seda pole neil enda kolleegide poolt vaja karta sest on ju võimalik määrata karistus "tingimisi". Valede otsuste tegijad on vaja vastutusele võtta, Mary on selle kõrval ainult väike nüanss! Kohtunike ning prokuratuuri poolt teadlikult tehtavad õigusvastased otsused on hoopis midagi muud kui mõne isiku või isegi ministri vale. Kes meist poleks valetanud kuid teadlikult õigusvastase otsuse tegemine pole valetamine vaid kuritegu.
Vasta!
Jüri: jüri
On ikka väga suur huvi teada saada mis mõlkus tegija meeles.
Vasta!
Taavi: Taavi
Sihilik poliitiline või koguni ideoloogiline valesüüdistus ning rahva ja võimuorganite eksitamine vajab tähelepanu
Vasta!