Metsarahu Manifest

Vabaerakond kutsub kõiki toetama Metsarahu Manifesti oma allkirjaga. Vaid meie inimeste ühiselt väljendatud tahe saab tuua soovitud muutused metsapoliitikas.
Avage altpoolt "Loe täpsemalt"

allkirjade kogumine on lõppenud

09.03.2018 00:00 kuni 09.06.2018 23:59

178 häält

17%

Miks pöördub Vabaerakond avalikkuse poole manifestiga kõikide Eestimaa metsade kaitseks? 


Oleme teinud valitsusele korduvalt ettepanekuid muuta senist metsanduspoliitikat. 

Oleme kirjutanud, rääkinud, miitingutel protesteerinud. Ent  metsaraie Eestis üha hoogustub.

Leiame, et on viimane aeg sõlmida ühiskondlik kokkulepe tasakaalukaks metsade majandamiseks. Eesti metsad on meie ühine rikkus. Jätkates metsaraiet praeguses tempos, on Eesti poole sajandi pärast kaetud valdavalt raiesmike või võsaga.

 

Vabaerakond on seisukohal, et Eesti metsad vajavad tasakaalukat majandamist. Metsade raiumine peab olema vastavuses metsade samaväärse taastumisega. Nii meie elukeskkonna hoidmiseks, kui tulevastele põlvkondadele metsa säilitamiseks tuleb ühiskonnas sõlmida järgmised kokkulepped:


1. Eestis tuleb kuni ühiskondliku kokkuleppe saavutamiseni kehtestada kõikidele riigi metsadele raielimiit mitte rohkem kui 6 miljonit tihumeetrit aastas. See võimaldab metsadel taastuda senistest üleraietest.


2. Tuleb lõpetada seadustatud lageraied meie looduskaitsealadel.

 

3. Eesti metsad ja elukeskkond ei tohi sattuda suurtööstusliku tselluloositootmise surve alla. Planeeritava tselluloositehase asukohta, keskkonnamõjusid ning tootmismahte tuleb enne otsustamist põhjalikult ja kriitiliselt analüüsida.

 

4. Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) pole mitte riigi metsade peremees, vaid majandaja. RMK puhul tuleb lahendada huvide konflikt: ise kavandan, ise korraldan raiumise, ise võtan raha endale.

 

5. Keskkonnaministeeriumi kantsler ei tohi esindada puidutöösturite huve.

 

6. Eesti metsade statistika tuleb muuta usaldusväärseks. Andmed mittemajandatavate ja majanduspiirangutega kaitsealade metsade kohta peavad olema eraldi esitatud.

 

7. Lageraiete asemel tuleb rakendada püsimetsandust ühes selleks sobiva tehnikaga.

 

8. Eesti metsade majandamisel peab hakkama eelisarendama kõrge väärtusega puidu töötlemist.

 

9. Metsade raiet tuleb eeloleval kümnendil reguleerida nõnda, et järgmise poole sajandi jooksul ei tekiks Eestis kvaliteetpuiduga kümnendite pikkuseid lünki.

 

10. Metsloomade arvukuse reguleerimisel tuleb leida kompromiss jahimeeste, loodusturismi arendajate ning metsa- ja maaomanike huvide vahel.

 

- - -

Vabaerakond kutsub kõiki toetama Metsarahu Manifesti oma allkirjaga. Vaid meie inimeste ühiselt väljendatud tahe saab tuua soovitud muutused metsapoliitikas.

 

 

Aktsiooni korraldaja

Eesti Vabaerakond
info@vabaerakond.ee
tel 56 222 130

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Andres: Väga nõrk tekst
Oleks võinud ju väheke vaeva näha ja petitsiooni kirjutamisele kulutada rohkem kui pool tundi. Ei saa aru ühestki punktist. Õigemini saab igaüks lugeda sealt välja oma tõe.
Vasta!
Aivar: Väga õige tekst, sh max 6 mlj tihumeetrit aastas raiemaht
Tore, et metsateemaga on aktiivselt tegelema asunud paljud, ka mõjukad kodanikuühendused nagu EMA ja looduskaitseühendused ERL, ELF jt
Vasta!
Vladimir: Õige mõte
Ühinegem
Vasta!
Enn: Enn
Kuidas on võetud see 6 milj. Ega kartuleid ei saa ka rohkem korjata kui on kasvanud. Lihtsalt metsa kasvuaeg on pikem.
Vasta!
Andres: Enn
Lambist on võetud. Puusalt tulistatakse. Ja kust meie palk- ja puitmajadetootjad edaspidi materjali saavad?
Natalja: Tata
Всё чётко и по существу! Поддерживаю.
Vasta!
Aarne: Metsa raiutakse vastavalt loodusele ja probleeme ei ole
Linnainimeste mure, minge teedest kaugemale ja seal näete, kui palju on metsa Eestis tegelikult alles ja üle raiumist ei ole.
Vasta!
Katrin: Metsa raiutakse vastavalt loodusele ja probleeme ei ole
Kuidas saab nii rumala väitega väja tulla???? Igaüks kes justnimelt teedest kaugemal käib näeb sama mis teede ääres - "dollarisilmsete" hävitustööd looduse, meie elukeskkonna kallal!
Katrin: Metsa raiutakse vastavalt loodusele ja probleeme ei ole
NB! minu kommentaari punane "vastu" on Aarne rumala väite vastu!!!
Vahur: Vahur
Mets elukooslusena on Eesti Vabariigi strateegiline varu. Lageraie on elukoosluse hävitamine aastakümneteks.
Vasta!
Ülo: Poliitiline jura
Olen vastu, Täiesti arusaamatu, kuna iga aasta on metsa rohkem kui muidu.
Vasta!
Katrin: Poliitiline jura
Iga aastaga on aina rohkem "metsa", mis tegelikkuses on LAGEDAKS RAIUTUD metsaMAA
Aleksandr: Toetan
Toetan
Vasta!
Riina: Toetan väga
Lõputult ei saa raiemahtu suurendada (asemele istutatud puupõllud ei muutu kahjuks kuigi kiiresti pärismetsaks), raievanust ei võiks alandada. Välja pakutud ülempiir 6mlj aastas on kindlasti parem kui suuremad, isegi 10-12 mlj tihumeetrit raiemahuks pakutud variandid. Fred Jüssi mäletas, et 50 aasta eest peeti probleemiks, kui tormiga seoses 1967.a pidi 2 mlj tihumeetrit raiuma 1 mlj asemel ...
Vasta!
Kai: Metsloomade kodu
Kus küll hakkavad elama metsloomad metsamasinate tohutu kärarikka töö ajal ja pärast seda. Kas arvatakse, et suurtel lagedatel üksikute puudega raiesmikel, mis üksteisest eraldatud
allesjäänud metsatukakestega? Ei hakka. Mõnedest saavad linnade ja asulate elanikud. Mida tähendab see muutus inimestele ja loomadele endile? On ju üha enam sagenenud külades ja äärelinnades segadusse aetud metsloomade külaskäike ning märgata elama asumist. Aga kus nad peavad elama ja olema, kui inimene on nende elupaigad ära võtnud ja nad oma aladelt minema hirmutanud?
Vasta!