Alar Mik võtku vastutus Tammelaane ehitustegevuse eest

allkirjade kogumine on lõppenud

16.12.2022 00:00 kuni 01.02.2023 23:59

107 häält

10%

Tammneeme külaseltsi juhatuse liige Andres Jaanus ning Randvere külaseltsi juhatuse liige Märt Puust vaidlustasid nii vaide korras kui kohtulikult Viimsi vallavolikogu 28.04.2020 otsuse nr. 26 Tammelaane DP kehtestamiseks.

Eelnevast hoolimata asus Viimsi vallavalitsus väljastama projekteerimistingimusi ja ehituslube Tammelaane DP arendusala väljaehitamiseks. Selles protsessis osales aktiivselt toonane vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja Alar Mik, kellest täna on saanud poliitiline abivallavanem (Reformierakond). 

15. detsembril 2022 aastal tegi Riigikohus otsuse, et Tammelaane DP algatamine oli seadustega vastuolus ning see otsus tühistati.

Kuid alates 2020. aastast on Tammelaane DP aladel toimunud Viimsi vallavalitsuse ja Alar Miku kooskõlastusel jõuline ehitustegevus. Hävitatud on suur osa põlismetsast, rajatud kommunikatsioonitrassid, asfatteed, piirdeaiad, tõkkepuu jpm.

Leian, et Alar Mik ei ole järginud seaduses sätestatud protseduure ning on kiirkorras väljastanud ehituslube ning kooskõlastusi, mida enne lõplikku kohtuotsust ei oleks tohtinud teha. Kutsun toetama käesolevat petitsooni, millega soovitakse, et Viimsi vallavalitsuse abivallavanem Alar Mik võtaks poliitilise vastustuse ning astuks oma ametist tagasi. 

Ivo Rull, Viimsi elanik


Aktsiooni korraldaja

Ivo Rull, Viimsi elanik

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Aare: Vastutus
Ka truualandlik käsutäitja peab oma tegevuse eest vastutama.
Vasta!
Edgar: Alar Mik võtku vastutus Tammelaane ehitustegevuse eest
Igaüks peab kandma vastutust, eriti riigimehed sada korda rohkem ja peavad rikkumise korral kandma kriminaalvastutust.
Vasta!